Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
Türkiye Bilişim Derneği .

Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI                                                                                                                                    25 Şubat 2013   

 

TÜRKİYE'NİN 2023 HEDEFİ İÇİN ELEKTRONİK HABERLEŞME ALTYAPISINI GELİŞTİRECEK ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI

Avrupa Birliği 2020 yılında hedeflediği ekonomik büyümeyi yakalamak için tüm vatandaşların hızlı internet erişimini öngörüyor ve şöyle vurguluyor "....Geleceğin ekonomisi ağ tabanlı bilgi ekonomisi olacaktır. Bu nedenle, çevrimiçi ortama erişimin altyapısı mümkün olduğunca geliştirilmelidir...." Bu hedefe ulaşmak için de "dijital gündem" başlığı altında bilgi ve iletişim alanında yapılması gereken yenilikleri ve atılması gereken adımları belirliyor. Sadece Avrupa değil bütün dünyada son zamanların en önde gelen konularından birisi, evlere kadar hızlı haberleşme hatlarının, yani fiber optik hatların çekilmesi konusudur. Bu yeni hatların hızla ve tüm ülkeye yaygın şekilde tesis edilmesi, ülkelerarası yarışın en önemli şartı sayılıyor.

Telekomünikasyon alanında son yıllarda gerçekleşen teknolojik gelişmeler sonucunda, ses, veri ve görüntü hizmetlerine olan talepte büyük artışlar ortaya çıktığı görülüyor. Günlük hayatımız giderek daha fazla bilgiye ulaşmayı gerektiriyor. Bu da herkesin yüksek hızlı hatlardan haberleşebilmesi için gereken 'Evlere kadar hızlı haberleşme altyapısı'nın kurulmasını şart hale getiriyor. Türkiye'nin de diğer ülkelerdeki gibi yakın geleceğin ihtiyacını karşılayacak şekilde haberleşme altyapılarını geliştirmesi, geleceğe yatırım yapması gerekiyor.

Kısa bir süre önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yayınladığı Yönetmelik, işletmecilerin kendi şebekesini (fiber kablo, kanal, göz, ..) kurabilmesinin önündeki engelleri kaldırmak üzere, sektörün önemli sorunu olan "Geçiş Hakkı"nı düzenledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından da fiber şebekelerin hızla kurulabilmesi, hizmet çeşitliliğinin sağlanabilmesi ve geniş bant internetin yaygınlaşması amacıyla tesis paylaşımı konusunda gerekli adımlar atıldı.

Bu düzenlemeler, geniş bant bağlantının tüm yurtta yayılması, bağlantı hızının yükseltilmesi ve idari engellerin ortadan kaldırılması, fiber optik altyapıyı içeren yeni nesil erişim bağlantı tipinin yaygınlaştırılması ve en önemlisi Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. İşin daha başında olduğumuzu ve sonuç alınması için kamuoyunun ve sivil toplum örgütlerinin dikkat ve takibinin şart olduğunun bilincindeyiz.

Bu büyük adımlar için başta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım ve BTK Başkanı Sayın Tayfun Acarer olmak üzere katkı sağlayanlara teşekkürlerimizi sunarız.  

TBV - Türkiye Bilişim Vakfı

TÜBİSAD - Bilişim Sanayicileri Derneği

TBD - Türkiye Bilişim Derneği

TESİD - Türk Elektronik Sanayicileri Derneği

TÜBİDER - Bilişim Sektörü Derneği

TÜTED - Tüm Telekomünikasyon İş Adamları Derneği

TEDER - Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları Derneği

TELKODER - Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği

YASAD - Yazılım Sanayicileri Derneği

MOBİSAD - Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği

MOBİLSİAD - Mobil Servis Sağlayıcı İş Adamları Derneği

INETD - İnternet Teknolojileri Derneği

TİD - Tüm İnternet Derneği   

TBGD - Türkiye Bilişim Güvenlik Derneği

EEDER - Elektronik Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği

 
Son Güncelleme Tarihi:25/02/2013