Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
Sektörden Etkinlikler .

GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM 2007`DE TÜRKİYE`DE

Bugün kadar toplam 95 ülkede kullanılan Üçüncü Kuşak (3G) teknolojisi 2007`de Türkiye`de olacak. İlk etapta 4 işletmeciye 20 yıllık lisans verilecek.

Lisans alan işletmecilere yazılım ve donanım ürünlerinin en az yüzde 60`ını Türkiye`de kurulmuş olan Ar-Ge şirketi ile KOBİ`den alma yükümlülüğü gelecek.

3G teknolojisi, TV, video ve internet servislerinin cep telefonundan yoğun olarak kullanılmasına yol açacak. 3G ile bant genişliği yükselecek, hızlı internet bağlantısı sayesinde tüketiciler, görüntülü olarak görüşme yapabilmenin yanı sıra, cep telefonlarından oldukça net olarak TV de izleyebilecekler.

GSM`i geçecek
Telekomünikasyon Kurumu (TK) 3. Kuşak Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Taslak Yetkilendirme Planı`nı hazırlayarak ilgili kurumların görüşüne sundu. Buna göre, taslak Bakanlar Kurulu`nca onaylandıktan sonra 6 ay içerisinde ihaleye çıkılacak.

İşletmeciler, Türkiye`de kullanılan GSM şebekeleriyle uyumlu olmak şartıyla istedikleri 3G modelini seçebilecek. İlk etapta mevcut GSM işletmecisi sayısının 1 fazlasına karşılık gelen 4 işletmeciye lisans verilecek.

Lisans alan şirketlerin birbiriyle dolaylı ya da doğrudan ortaklığı olamayacağı belirtilen taslakta, "Lisans için başvuran şirketlerin ortakları veya ortaklarının doğrudan veya dolaylı bir biçimde hisse sahibi olduğu ya da başka bir yolla kontrolleri altında bulundurdukları şirketler, iştirakleri ve bunların tamamının yöneticileri ile birinci ve ikinci derece akrabaları başka bir 3. Kuşak lisansı için ihaleye katılamayacak" denildi.

İşletmeci, sözleşme imzalandıktan sonraki 3 yıl içerisinde nüfusun yüzde 25`ini, 5 yıl içerisinde ise yüzde 50`sini kapsama alanı içine alacak. Sözleşmenin sona ermesi ya da fesh edilmesi durumunda sistemi oluşturan tüm teçhizat çalışır vaziyette TK`ya teslim edilecek. İşletmeci gerektiğinde kendi hizmetlerinin yürütülmesinde kullandığı alt yapıyı diğer yetkili işletmecilere de açacak.

Yerli yatırıma destek
Telekümünikasyon Kurumu tarafından hazırlanan taslağa göre, işletmeci kiralama, kule, direk, boru, konteyner, kanal, enerji nakil hatları ve benzeri alt yapı niteliğindeki tesislere yapılan yatırımları istediği tedarikçiden temin edebilecek.

Ancak işletmeci yazılım ve donanım gibi şebekeye ilişkin yatırımların her yıl en az yüzde 40`ını Türkiye`de AR-GE projeleri geliştirmek üzere kurulmuş ya da böyle bir merkezi 2 yıl içinde kurmayı taahhüt etmiş bir şirketten alacak. Söz konusu teçhizatın yüzde 20`lik bölümünün de Türkiye`de ürün veya sistem geliştirmek üzere kurulmuş olan KOBİ niteliğindeki tedarikçiden sağlanması zorunlu olacak.

Böylece üçüncü kuşak alanında hem yerli yatırımcıdan alım hem de Türkiye`de teknoloji yatırımları yapılması teşvik edilecek

 

Kaynak: haberarsivi.com