Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
Türkiye Bilişim Derneği
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

 

Siber Güvenlik ve Kritik Altyapılar Çalışma Grubu

 Bilginin giderek en değerli varlık haline geldiği çağımızda, tüm dünyada bilgi güvenliği konusunda yapılan çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Bu çalışmalar son yıllarda artan siber ataklar ve saldırılara odaklanmıştır. Bu yeni ataklarla kurumların yanı sıra ülkeler de hedef alınmaktadır. Günümüzde “Siber Savaş” olarak adlandırılan bu yeni tehdide karşı Ülke olarak “Siber Güvenlik ve Savunma” stratejileri geliştirmemiz ve Ülkemizin “Kritik Altyapıları” olan “Bilgi ve İletişim, Enerji, Finans, Sağlık, Gıda, Su, Ulaşım, Savunma, Kamu Güvenliği, Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Tesisler”imizi korumak için gereken tedbirleri öncelikli olarak almamız gerekmektedir. Adı geçen kritik altyapılar “Otomasyon Yazılımları” ile uzaktan kontrol edildiğinden bu yazılımların güvenliği, kritik altyapılarımızı Siber Saldırılardan korumak açısından önemlidir.

TBD Kamu-BİB çalışmaları kapsamında kurulan Siber Güvenlik ve Kritik Altyapılar Çalışma Grubunun amacı; dünyada ve Türkiye`de Siber güvenlik alanında yapılan çalışmaları inceleyerek, özellikle Ülkemizde farklı kurumların bu alanda birbiriyle örtüşen çalışmalarının analizini de yapmak suretiyle nitelikli insan kaynağı yetiştirme programı, ekosistemde sektörün beklentileri, uluslararası işbirliği ve kritik altyapıların güvenliği konularındaki mevcut sorunlarla ilgili muhtemel çözüm önerilerini oluşturmak, Ülkemizde siber güvenlik alanındaki farkındalığı artırmak, ulusal siber güvenlik seviyesinin güçlenmesine katkıda bulunmaktır.

Çalışma Grubu Başkanı  : Ali YAZICI – ASELSAN
Kamu-BİB YK Temsilcisi : M. Umay AKKAYA – TSE

 

e-Ticaret Güvenlik Sertifikasyonu ve Düzenlemeler

Elektronik ticaret (e-ticaret) son yıllarda hızlı bir büyüme trendine girmiştir. Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre Türkiye’de internetten yapılan kartlı ödeme işlemlerinin tutarı 2013 yılında 34,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, elektronik ortamda yapılan alışverişlere ilişkin olarak hem yetersiz hukuki koruma hem de bilgi güvenliği ve veri mahremiyeti çekincelerinden kaynaklı güvensizlik e-ticaretin gelişmesi önünde önemli bir engeldir.

Bu çerçevede, e-Ticaret Çalışma Grubu söz konusu güvensizliği azaltmak suretiyle e-ticareti geliştirmeye yönelik iki temel konuya odaklanacaktır. Bunlardan ilki e-ticaret siteleri için güven damgası sistemi oluşturulmasıdır. Çalışma grubu, e-ticaret sitelerinin güvenliğinin ve güvenilirliğinin objektif kriterlere göre değerlendirilip sertifikalandırılacağı bir mekanizmanın nasıl oluşturulması gerektiğine ilişkin öneriler getirecektir. Çalışma grubunun odaklanacağı diğer konu ise, yakın zamanda yürürlüğe girmiş olan e-Ticaret Kanunu’nu tamamlamak üzere hazırlık çalışmaları devam eden ikincil düzenlemelerdir. Bu kapsamda, söz konusu ikincil düzenlemelerin odaklanması gereken temel sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik öneriler geliştirilecektir.

Çalışma Grubu Başkanı  : Ayşegül İBRİŞİM – TSE BT Belgelendirme Müdürü
Kamu-BİB YK Temsilcisi : Furkan CİVELEK – Kalkınma Bakanlığı

 

e-Devlet Hizmetlerinden Beklentilerimiz

Yapılan çalışmalar sonucunda e-Devlet uygulama ve hizmetleriyle etkinlik ve verimlilik artışı sağlanmış, katılımcı bir kamu yönetimi oluşturulması sürecinde ilerleme kaydedilmiştir. Hem bireylerde hem işletmelerde e-devlet hizmetlerinin kullanımı artış göstermiştir. e-Devlet hizmetlerinin kullanıcı memnuniyetini sağlayacak şekilde birlikte işler ve bütünleşik bir yapıda, kullanıcı odaklı bir bakış açısıyla devlet e-hizmetlerinin sunum çalışmaları devam etmektedir.

Kamu BİB “e-Devlet Hizmetlerinden Beklentilerimiz” çalışma grubunun amacı kamu kurum ve kuruluşları uygulama ve hizmetlerinde ve e-devlet kapısındaki yapılan hataları bulmak veya bu hizmetleri incelemek değildir.  Çocuk, Genç/Öğrenci, Emekli/Yaşlı, Ev kadını, Engelli (Duyma, Görme, Fiziksel), Esnaf/Tüccar, Akademisyen, Bürokrat ve iş adamı gözüyle bakarak bu kişilerin hayallerindeki uygulama ve e-hizmetleri ortaya çıkartmaktır.

Çalışma Grubu Başkanı  : Dr. Nihat YURT – TODAİE
Kamu-BİB YK Temsilcisi : M. Semih IŞIKSAL – TÜİK

 

Türkiye’nin Bilgi Toplumu Üst Yapısı

Türkiye’de Bilişim konusuna sadece teknolojinin etkin kullanılabilmesi olarak bakılmaması gerekir. Bilişim denince e-hizmetlerin yanı sıra bilişim suçları, kişisel veriler ve güvenliği, güvenli bilgi paylaşımı, bilişim personeli özlük hakları, siber saldırılar ve elektronik savaş durumunda gerekli tedbirlerin alınması,  güvenli internet kullanımı, engelliler ve bilişim,  bilişim firmalarının desteklenmesi ve sorunlarına çözümler, bilişimin ekonomiye getirdiği katma değer vb birçok konuyu  kapsamaktadır. Günümüzde kurumlar birbirinden habersiz aynı konuda çalışma yapmaktadır, bu konuların bir bütünlük içinde incelenmesini sağlayacak bir üstyapının kurulması zorunlu hale gelmiştir.

Çalışma grubu AB ülkeleri (Almanya, Fransa, Finlandiya, İtalya), Güney Kore yapıları incelenecek ve en etkili ve başarılı yapıyı değerlendirerek Türkiye şartları çerçevesinde Türkiye modelini ortaya koyacaktır.

Çalışma Grubu Başkanı  : Hasan Turgay TURSUN – AB Bakanlığı
Kamu-BİB YK Temsilcisi : Mustafa YILMAZ – AB Bakanlığı

 

 

 
 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/