Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

İngilizceTürkçe
C-SLIPbk. Compressed Serial Line Internet Protocol
CAbk. Certificate Of Authenticity
Ca/Cgbk.Computer Animation / Computer Graphics
CabinetDolap
CableKablo
cable losskablo yitimi
cable televisionkablolu televizyon
cable transmissionkablo üzerinden iletim
CacheÖnbellek
Cache (To)Önbelleğe Yerleştirme
Cache BufferÖn Tampon Bellek, Ön Bellek Tamponu
Cache ManagerÖnbellek Yöneticisi
Cached CopyÖnbellekteki Kopya
CachingÖnbelleğe Alma
CADbk. Computer Aided Design
cadence signalritimli sinyal
CAEbk. Computer Aided Education
CAEbkz. Computer Aided Engineering
CalculateHesaplamak
CalculatorHesap Makinesi
CalendarTakvim
Calendar ControlTakvim Denetimi
CalibrateAyarlamak
calibrationayar, kalibrasyon
calibration frequencyayar (kalibrasyon) sıklığı
CallArama, Çağırmak, Çağrı
callçağrı
call add-onçağrı ekleme
call blockingçağrı tıkama
call charge, call feearama ücreti
call disconnectionçağrı sökme
call distributorçağrı dağıtıcısı
call diversionçağrı saptırma
call durationçağrı süresi
call failure probabilityçağrı başarısızlık oranı
call holdçağrı tutma
call packetçağrı paketi
call pre-emptionçağrı boşaltma
call processingçağrı işleme, çağrı kotarma
call progress tonesçağrı kotarılma tonları
call requestçağrı istemi
call restrictionçağrı kısıtlama
call set-up timeçağrı kurulma süresi
call transferçağrı aktarımı
callbackgeri çağırmak
callback modemgüvenlik modemi
Callback NumberGeri Aranacak Numara
called-party releaseçağırılan aboneyle çözme
calling line identificationarayan numaranın bilinmesi
calling subscriberarayan abone
calling-party releaseçağıran aboneyle çözme
CAMbk. Computer Aided Manifacturing
CamcorderCamera+Recorder, Kaydedici Kamera
CameraKamera
camera tubekamera tübü
campusyerleşke
Campus Wide Information System (CWIS)Kampüs Çapında Bilgi Sistemi
Cancelİptal
Cancel Buttonİptal Düğmesi
cancel charactervazgeç damgası
cancel, tosilmek, vazgeçmek
Canceling (Of A Job)İptal Ediliyor, Vazgeçiliyor
CANDBilgisayar Destekli Taslak ve Dizayn Üretimi
CapabilityYetenek
capacitive couplingsığal bağlaşım
capacitive loadsığal yük
capacitorsığaç, kapasitör
capacitor storagesığaçlı bellek
CapacitySığa
capitalbüyük harf
Capital LetterBüyük Harf
capital lock keybüyük harflere kilitleme tuşu
CapitalizationBüyük Harfe Çevirme
Capitalized LetterBüyüğe Çevrilmiş Harf
Capsbk. Capitals
Caps LockBüyük Harf Kilidi
CaptionBaşlık
CaptureYakalamak, Tutmak
capture, tokapmak, yakalamak
carbon copybilgi için
Carbon Copy (CC)Bilgi İçin
Carbon Copy ListBilgilendirilecekler Listesi
carbon microphonekarbon mikrofon
CardKart
Card LabelsKart Etiketleri
cardinal numbersayal sayı
Cardinal NumbersSayma Sayıları
CaretDüzeltme İmi, Düzeltme İşareti
carriage returnsatırbaşı
CarrierTaşıyıcı
carrier channeltaşıyıcı kanalı
carrier returnyeni satırbaşı
carrier sense multiple accesstaşıyıcıyı dinleyen çoklu erişim
carrierlesstaşıyıcısız
CarryElde
Cartesian spaceKartezyen uzay
CartridgeKutucuk, Kartuş
Cartridge DriveKartuş Sürücüsü
Cartridge Tape UnitKartuş Teyp Birimi
CascadeBasamaklamak
cascadingpeşpeşeleme, art arda takma
CASEbk. Computer Aided Software Engineering
Case ConversionBüyük Küçük Harf Dönüşümü
Case SensitiveBüyük Küçük Harfe Duyarlı
Case StudyÖrnek Olay İncelemesi, Durum Çalışması
CashNakit
Cash RegisterYazar Kasa
CassetteKaset
cassette readerkaset okuyucu
cataleptic failurefelaket arıza
CatalogKatalog
cataloguekatalog
CategoryUlam, Kategori
Category AxisKategori Ekseni
Category Axis ScaleKategori Ekseni Ölçeği
Category LabelsKategori Etiketleri
Cathode Ray TubeKatot Işınlı Tüp
cathode rayselektron ışınları
cathode-ray-tubekatot ışınlı tüp
CATV, community antenna televisionkolektif antenli televizyon
causal relationshipnedensel ilişki
causal systemnedensel sistem
causality principlenedensellik ilkesi
cause, toyolaçmak
CBTbkz. Computer Based Training
ccbkz. carbon copy
CCDyükten bağlaşımlı aygıt
CCTVkapalı devre televizyon
CDbkz. Compact Disk
Cd Boot DiskYD Önyükleme Disketi, YD Açılış Disketi
CD burnerCD yazıcı
CD PlayerYD Okuyucusu
CD TrayYD Tepsisi
CD, compact diskyoğunteker
CD-AudioMüzik Cd'lerinin Yayımlandığı Ortam
CD-I; compact disk-interactiveetkileşimli yoğunteker
CD-RomYD Sürücüsü, Yoğun Disk
CD-Rom ChangerYD Sürücü Değiştiricisi
CD-Rom DriverYD Sürücü
CD-ROM-PlayerCD-ROM-Okuyucu
CDAbkz. Compound Document Architecture
CDDBk. Charge Coupled Device
CellHücre,Göze
Cell ProtectionHücre Koruması, Göze Koruması
Cell RangeHücre Erimi, Göze Erimi
CenterMerkez, Orta Nokta, Ortalamak
Center AlignmentOrtalamak
CentimetersSantimetre
CentralMerkezi
central momentözeksel moment
central officesantral
Central Processing UnitAna İşlem Birimi, Merkezi İşlem Birimi
centralizedmerkezileş(tiril)miş, özekselleş(tiril)miş
Centralized AdministrationMerkezi Yönetim
centralized managementmerkezi yönetim
centralized processingmerkezi işleme
certificateonay belgesi
Certificate AuthoritySertifika Yetkilisi, Özgünlük Yetkilisi
Certificate of Authenticity (CA)Özgünlük Belgesi
Certificate Request FileSertifika İstek Dosyası
Certificate ServerSertifika Sunucusu
Certificate Server ConfigurationSertifika Sunucusu Yapılandırma
Certificate Server Configuration WizardSertifika Sunucusu Yapılandırma Sihirbazı
certificationonay belgesi
CFSBkz Cyrptographic File System
CGAbk.Computer Graphics Adapter
CGM İmport FilterCGM Alma Süzgeci
chain codezincir kodu
Chained FileZincirleme Kütük
Chained ListZincirleme Liste
chained listezincirlenmiş liste
ChainingZincirleme
chaining searchzincirleme arama
Challenge-Respond MethodKimlik Sorma/Yanıt Verme Yöntemi
ChangeDeğiştirmek
ChangerDeğiştirici
ChannelKanal
channel demultiplexing(bir) kanalı çoğullamadan çıkarma
channel equipmentkanal (çoğullama) donatısı
channel gatekanal kapısı
Channel GuideKanal Kılavuzu
Channel RefreshKanal Yenileme
Channel Screen SaverKanal Ekran Koruyucusu
channel substructurekanal altyapısı
Channel-AttachedKanala Bağlı
channelingkanallaşma
channeling planfrekans planı
ChapterBölüm
Chapter HeadingBölüm Başlığı
Char PitchKarakter Kaydırma
Char Right ExtendSağ Karakter Uzatma
CharacterKarakter, Damga
Character DelayKarakter Gecikmesi, Damga Gecikmesi
Character FormatKarakter Biçimi, Damga Biçimi
character generatordamga (karakter) üreteci
Character MapKarakter Eşlem, Damga Eşlem
Character MappingKarakter Eşleştirme, Damga Eşleştirme
character pitchdamga (karakter) sıklığı
Character PreviewKarakter Önizleme, Damga Önizleme
Character RecognitionKarakter Tanıma, Damga Tanıma
Character RepeatKarakter Yineleme, Damga Yineleme
Character ScalingKarakter Ölçekleme, Damga Ölçeklendirmesi
Character SetKarakter Kümesi, Damga Kümesi
Character Set MappingKarakter Kümesi Eşleştirmesi
Character StringKarakter Dizgisi,Damga Dizgisi
Character StyleKarakter Stili, Damga Stili
Character Width GridKarakter Genişliği Kılavuzu, Damga Genişliği Kılavuzu
CharacteristicÖzellik
characterize, totanımlamak, ıralamak, betimlemek
characters per inchkarakter/inç
Characters Per Inch (CPI)Karakter/İnç, İnç Başına Karakter Sayısı,İnç Başına Damga Sayısı
Charge Coupled Device (CDD)Işığa Hassas Bir Elektronik Levha veya Kamera Çeşidi
charge coupled device, CCDyükten bağlaşımlı aygıt
charge, toyüklemek
chargingyükleme
ChartGrafik
chart (pie, bar)çizge
Chart Menu BarGrafik Menü Çubuğu
Chart WindowGrafik Penceresi
Chart WizardGrafik Sihirbazı
ChatSöyleşi
chat modesöyleşili kip, konuşmalı kip
Chat RoomSöyleşi Odası
Chat Room ListSöyleşi Odası Listesi
Chat Room NameSöyleşi Odası Adı
Chat Room TopicSöyleşi Odası Konusu
CheckDenetim, Sağlama
Check BitSağlama Biti, Sağlama İkili
Check BoxOnay Kutusu
check charactersağlama damgası
check digitsağlama sayısı
check digit, bitsağlama basamağı, biti
Check Disk OptionsDisk Denetimi Seçenekleri
Check MarkOnay İmi
check pointdenetim noktası, sağlama noktası
check, toyoklamak, denetlemek, sağlama yapmak
Check-OutÇıkış Denetimi
check-upyoklama, deneti, sağlama
checkoutçalışırlık yoklaması
CheckpointDenetim Noktası
checkpoint/restart proceduredenetim noktası/yeniden başlatma yordamı
CheckspellingYazım Denetimi
ChecksumSağlama
chi-square testki-kare ölçeri
chi-squared statisticki-kare istatistiği
ChildAlt
Child DomainAlt Etki Alanı
Child ProcessAlt İşlem
ChipYonga
chip card, smart cardakıllı kart
chip layoutyonga yerleşim planı
chip select signalyonga seçme sinyali
chip setyonga kümesi
ChoiceSeçim
chooseseçmek
chopperkıyıcı
chopper amplifierkıyıcı yükselteç
chordkiriş
chrominance signalrenklilik işareti
chronometrysüreölçüm
CIMbk. Computer Integrated Manufacturing
CIPEBkz Cryptographic IP Encapsulation
CipherŞifrelemek, Şifre
cipheringşifreleme, kriptolama
CircleÇember, Dönge
circledönge
CircuitÇevrim, Devre
circuit elementdevre öğesi
Circuit SwitchingÇevrim Anahtarlama
Circular DependencyDairesel Bağımlılık, Döngüsel Bağımlılık
Circular ReferenceÇevrimsel Gönderme
Circular Service DependencyDairesel Hizmet Bağımlılığı
circulating registerdolanır yazmaç
circulation1) dolaşım; 2) dolaşım tümlevi
claddingkılıf (optik)
ClampKıskaç
ClassSınıf
Class AccessSınıf Erişimi
Class ContainerSınıf Kapsayıcısı
Class Driver ListSınıf Sürücü Listesi
Class ModuleSınıf Modülü
Class ObjectSınıf Nesnesi
Class StoreSınıf Deposu
Class Store PathSınıf Deposu Yolu
ClassificationSınıflama
classification performancesınıflandırma başarımı
classified informationtasnifli bilgi
ClassifySınıflamak
ClauseTümce
clean1) temiz; 2) virüssüz; 3) şifresiz
clean copytemiz kopya
clean operating systemvirüssüz işletim sistemi
clean roomtemiz oda
Clean-Up UpdateTemizleme Güncelleştirmesi
cleaned filevirüsten arınmış kütük
CleanerTemizleyici
ClearTemizlemek
clear channelşifresiz kanal
clear dataşifresiz veri
Clear SessionŞifresiz Oturum, Serbest Oturum
clear-back signaldevrenin çözülme geribildirimi
Clear-Text PasswordŞifrelenmemiş Parola
clearance(bilgi) erişim yetkisi
clearetextşifresiz metin
ClickTıklatmak, Tıklamak
click, totıklamak
Clickable MapEtkin Harita, Tıklanabilir Harita, Tıklama Eşleştirmeli Harita
Clientİstemci
Client Authenticationİstemci Kimlik Doğrulaması
Client-OnlyYalnızca İstemci
Client-Server Modelİstemci Sunucu Modeli
Client/Serverİstemci/Sunucu
Client/Server Applicationİstemci/Sunucu Uygulaması
ClipKırpma, Tutturucu, Tutucu
clip artkolaj sanatı
ClipartKırpıntı Çizgi
clipboardnot panosu
Clipboard ClipPano Tutucusu
Clipbook ServerPano Defteri Sunucusu
Clipbook ViewerPano Defteri Görüntüleyicisi
Clipper ObjectKesme Nesnesi
clipping levelkırpma düzeyi
clipping of wordssözcüklerin kırpılması
ClockSaat
clock circuitsaat devres i
clock pulsesaat vurumu
Clock RateSaat Vurum Sıklığı
clock signalsaat vurumu
clock timingsaat güdümünde zamanlama
clock, tosaatle eşzamanlama
ClockingSaatle Denetim
ClockwiseSaat Yönü
Clone SettingsKopya Ayarları
CloningKopyalama, Eşlenikleme Ayarları, Eşlenkleme
CloseKapatmak
Close BoxKapatma Kutusu
closed architecturekapalı mimari
closed curvekapalı eğri
Closed Cycle Control SystemKapalı Çevrime Denetimli Sistem
Closed LoopKapalı Döngü
Closed RoutineKapalı Yordam
closed user group, CUGkapalı kullanıcı grubu
closed-circuit TV, CCTVkapalı devre televizyon
closed-circuit workingkapalı-devre çalışma
ClosedownKapanış
Closing ParenthesisSağ Ayraç, Kapatma Ayracı
ClusterKüme
cluster, totopaklamak, topaklandırmak
Clustered Column ChartKümelenmiş Sütun Grafiği
CMSbk. Color Management System
co-processoryardımcı işlemci
co-residentbirlikte yerleşik
coalesce, toergitmek
coarsekaba
coarse bearingkaba kerteriz
coatedkaplanmış
Coaxialeşeksenli, eşeksenel
coaxial cableeşeksenel kablo
coaxial connectoreşeksenel bağlaç
coaxial lineeşeksenel hat
CodeKod
code conversionkod çevrimi
code division multiple accesskod bölüşümlü çoklu erişim
code division multiplexingkod bölüşümlü çoğullama
Code PageKod Sayfası
Code Page SwitchingKod Sayfası Değiştirme
Code PointKod Noktası
Code SetKod Kümesi
code wordkod sözcüğü
code, to1) kodlamak; 2) programlama k
code-transparent data communicationkoda saydam veri iletimi
codebookkod çizelgesi
codebreakingkripto analizi
codeckodlayıcı-kodçözücü
coderkodlayıcı
CodingKodlama
coding artifactkodlama yapaylığı
coding delaykodlama gecikmesi
coding efficiencykodlama verimliliği
codirectional interfaceeşyönlü arabağ
CoefficientKatsayı
cognitionbiliş
cognitive processbilişsel süreç
coherenceevreuyumluluk
coherentevreuyumlu
coherent oscillatorevreuyumlu salıngaç
coherent receiverevreuyumlu alıcı
CoilSargı
coincidenceçakışım
cold standbyelle yedekleme
cold starten baştan başlatma, elle başlatma
collaborative computingimeceli bilgi işleme
CollapseDaraltmak
collapse(to)daraltmak
CollateHarmanlamak
Collating SequenceHarmanlama Sırası
CollationKarşılaştırma, Harmanlama
collectionderlem, koleksiyon
collective standardbileşik standart
collinear pointsdoğrudaş noktalar
collinearitydoğrudaşlık
collisionçarpışma
collision avoidanceengel sa kınma
Collision DetectionÇarpışma Algılaması
Colon AlignmentKolon Hizalama, Sütunsal Hizalama
ColorRenk
color filterrenk süzgeci
Color GraphicsRenkli Grafik
Color Graphics AdapterRenkli Grafik Bağdaştırıcı
Color Management System (CMS)Renk Yönetim Sistemi.
Color MapRenk Eşlemi
Color PaletteRenk Paleti
color picture tuberenkli resim tübü
color segmentationrenk bölütlemesi
Color WheelRenk Tekeri
colored noiserenkli gürültü
ColorizationRenklendirme
colour mappingrenk eşlemi; renk haritalaması
ColumnDikeç, Sütun
Column AlignSütun Hizalama, Dikeç Hizalama
column boundariesdikeç sınırları
Column BreakDikeç Sonu, Sütun Sonu
Column ChartSütun Grafiği
column checkdikey eşlik denetimi
Column HeadingDikeç Başlığı, Sütun Başlığı
column markerdikeç imi
Column Value DirectivesSütun Değeri Yönergeleri, Dikeç Değeri Yönergeleri
Column WidthDikeç Genişliği, Sütun Genişliği
comb filtertarak süzgeci
CombinationBirleşim, Kombinasyon
combination boxbirleşik giriş kutusu
Combination Box (Combo)Birleşik Giriş Kutusu
Combination KeyBirleşik Tuş
combinatorialkatışımsal, birleşimsel
CombineBirleştirmek
combine, tokatıştırmak, birleştirmek
combinedbirleşik
combined filebirleşik kütük
combinerkatıştırıcı, birleştirici
Combobk. Combination Box
combo boxbkz. combination box
Combo-baxGiriş kutusu
Comics ModeKarikatür Kipi
Comics UserKarikatür Kullanıcı .
CommaVirgül
Comma AlignmentVirgüle Göre Hizalama
Comma DelimitedVirgülle Sınırlanmış, Virgülle Ayrılmış
CommandKomut
command and controlkomuta ve kontrol
Command CheckKomut Denetimi
Command FileKomut Kütüğü
command interpreterkomut yorumlayıcı
Command KeyKomut Tuşu
Command LanguageKomut Dili
Command LineKomut Satırı
Command MenuKomut Menüsü
command netkomuta ağı
command processingkomut işleme
Command ProcessorKomut İşlemcisi
Command PromptKomut İstemi
Command SequenceKomut Dizisi
command statementkomut deyimi
commensurableölçekdeş
CommentAçıklama
Commercial E-MailTicarî Elektronik Posta, Ticari E-Posta, Ticari El-Mek
commercial off-the-shelfticari kullanıma hazır
commissioning testişletmeye alma deneyi
CommitAdamak
commit, toüstlenmek
Committed MemoryAdanmış Bellek
Committed PageAdanmış Sayfa
CommonOrtak, Genel
common areaortak alan
Common Area, Common FieldOrtak Alan
common carrier frequencyortak taşıyıcı sıklığı
common fieldortak alan
Common Programming InterfaceOrtak Programlama Arabirimi
Common User AccessOrtak Kullanıcı Erişimi
Communicationİletişim
communication adapteriletişim uyarlayıcısı
communication channeliletişim kanalı
communication engineeringiletişim mühendisliği
Communication Lineİletişim Hattı
Communication Linkİletişim Bağı
Communication Managerİletişim Yöneticisi
Communication Networkİletişim Ağı
communication network managementiletişim ağı yönetimi
Communication Portİletişim Kapısı
communication protocoliletişim protokolu
communication satelliteiletişim uydusu
communication serveriletişim işgöreni, sunucu
Communication Settingİletişim Ayarları
communication systemkomuta ve kontrol iletişim sistemi
communication theoryiletişim kuramı
communications centeriletişim merkezi
communications manageriletişim yöneticisi
communications portiletişim kapısı
communications securityiletişim güvenliği
community antennakolektif anten
community antenna television, CATVkolektif antenli televizyon
communucation lineiletişim hattı
communucation linkiletişim bağlantısı
communucation networkiletişim ağı
Compack Disc (CD)Yoğun Disk (YD)
compactderlitoplu; 2) tıkız; 3) aralıksız
Compact ComputerYoğun Bilgisayar, Kompak Bilgisayar, Biparça Bilgisayar
compact designderlitoplu tasarım
Compact DiscYoğun Disk, Kompak Disk
compact disk read-only memorysalt okunur yoğunteker
compact disk, CDyoğunteker
Compact LayoutYoğun Yerleşim, Kompak Yerleşim
Compact ListAralıksız Liste, Kompak Liste
compact settıkız küme
compact supporttıkız dayanak
Compact SystemKüçük Boyutlu Sistem, Kompak Sistem
CompactionSıkıştırma
compandingsıkıştırma-genleştirme
Comparative SortKarşılaştırmalı Sıralama
ComparatorKarşılaştırıcı
CompareKarşılaştırmak
CompatibilityUyumluluk
CompatibleUyumlu
Compatible Driver ListUyumlu Sürücü Listesi
Compatible Timer Hardware EmulationUyumlu Zamanlayıcı Donanım Öykünmesi
compensate, todengelemek, denkleştirmek
compensating element, equalizerdenkleştirici
CompilationDerleme
CompileDerlemek
CompilerDerleyici
compiler codederleyici kodu
Compiler GeneratorDerleyici Üreteci
compiler passderleyici geçişi
ComplementTümleyici
complement, to1) tümlerini bulma; 2) tümlemek
complementary eventtümleyen (tümler) olay
complementary operationtümler işlem
complementary representationtümler gösterim
complementary statetümler durum
complementertümler devresi
CompleteTamamlanmış, Tam ,Eksiksiz
complete binary treetam ikili ağaç
complete cycletam çevrim
complete orthogonal settam dikgen küme
Complete Trust ModelTam Güvenlik Modeli
completenesstamlık
completionbitiş, sonuçlanma
completion flagbitiş bayrağı
ComplexKarmaşık
Complex NumberKarmaşık Sayı
complex variablekarmaşık değişken
complexitykarmaşıklık
compliance testuyarlık sınaması, uyumluluk testi
comply with, touymak, bağdaşmak
ComponentBileşen
component industrybileşen endüstrisi
component testerbileşen sınayıcı
component testingbileşen sınaması
Component WizardBileşen Sihirbazı
CompositeBirleşik
Composite KeyBirleşik Tuş,Birleşik Anahtar
composite numberbileşik sayı
composite signalsbileşik sinyaller
composite video signalbileşik video işareti
CompoundBileşik
Compound DocumentBileşik Belge
Compound Document ArchitectureBileşik Belge Mimarisi
compound functionbileşik işlev
CompressSıkıştırmak
Compressed DriveSıkıştırılmış Sürücü
compressed filesıkıştırılmış kütük
Compressed PrintSıkıştırılmış Yazdırma, Daraltılmış Yazdırma
Compressed Serial Line Internet Protocol (C-SLIP)Sıkıştırılmış Seri Hat Internet İletişim Kuralı
Compressed SizeSıkıştırılmış Boyut
Compressed TextSıkıştırılmış Metin
Compressible EncryptionSıkıştırılabilir Şifreleme
CompressionSıkıştırma
Compression AgentSıkıştırma Aracısı, Sıkıştırma Ajanı
Compression Agent SettingsSıkıştırma Aracısı Ayarları, Sıkıştırma Ajanı Ayarları
Compression ToolSıkıştırma Aracı
compressional wavesıkışma dalgası
compressorsıkıştırıcı (veri)
compressor-extendersıkıştırıcı-genleştirici
CompromiseUzlaşma
compromise, to1) ödünleşmek; 2) tehlikeye atmak
compromising emanationsgizliliği bozan elektromanyetik yayılım
COMPUSECbilgisayar güvenliği
computationhesap, hesaplama
computationalhesaba dayalı
computational complexityhesaplama karmaşıklığı
Computational LinguisticsBilişimsel Dilbilim
ComputeHesaplamak
computed imagingbilgisayarla imge yaratma
computed tomographybilgisayarlı tomografi
computerbilgisayar
computer abusebilgisayarın kötüye kullanımı
computer addictbilgisayar tutkunu
computer aided animationbilgisayar destekli canlandırma
Computer Aided DesignBilgisayar Destekli Tasarım (BDT)
computer aided design, CADbilgisayar destekli tasarım
Computer Aided EducationBilgisayar Destekli Eğitim (BDE)
Computer Aided EngineeringBilgisayar Destekli Mühendislik (BDM)
computer aided instructionbilgisayar destekli öğretim
Computer Aided Manifacturing (CAM)Bilgisayar Destekli Üretim
Computer Aided ManufacturingBilgisayar Destekli Üretim
computer aided publishing, CAPbilgisayar destekli yayın
Computer Aided Software Engineering (CASE)Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği
computer aided software, CASbilgisayar destekli yazılım
computer aided testingbilgisayar destekli sınama
computer animationbilgisayarla canlandırma
Computer Animation / Computer GraphicsBilgisayar Canlandırması / Bilgisayar Grafiği
computer architecturebilgisayar mimarisi
computer auditbilgiişlem sisteminin denetimi
Computer CenterBilgisayar Merkezi
computer communicationbilgisayar iletişimi
Computer ConferencingBilgisayar Ortamlı Toplantı
Computer CrimeBilgisayar Suçu
computer cyclebilgisayar çevrimi
computer disasterbilgisayar felaketi
computer fraudbilgisayar sahtekarlığı
computer gaming softwarebilgisayar oyunları yazılımı
Computer Graphics Adapter (CGA)Video Ara Yüz Ölçünü
computer hackerbilgisayar korsanı
computer installationbilgisayar döşemi
computer instructionbilgisayar komutu
Computer Integrated ManufacturingBilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ)
Computer Integrated Manufacturing (CIM)Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ)
computer jargon; compuspeakbilgisayar argosu, bilgisayarca
computer journal1) bilgisayar günlüğü; 2) bilgisayar dergisi
computer literacybilgisayar okuryazarlığı
computer logbilgisayar günlüğü
Computer ManagementBilgisayar Yönetimi
computer managerbilgisayar işletmeni
computer networkbilgisayar ağı
computer network securitybilgisayar ağ güvenliği
Computer ObjectBilgisayar Nesnesi
computer oriented languagealçak düzeyli dil
computer performance evaluationbilgisayar başarım analizi
Computer ProfileBilgisayar Profili
computer resourcesbilgisayar özkaynakları
Computer ScienceBilgisayar Bilimi
computer screenbilgisayar ekranı
computer securitybilgisayar güvenliği
computer security managementbilgisayar güvenlik yönetimi
computer security violationbilgisayar güvenliğinin ihlali
Computer SimulationBilgisayar Simülasyonu, Bilgisayar Benzetimi
Computer StandbySistem Beklemesi
computer supported cooperative workbilgisayar destekli ortak çalışma
computer system auditbilgisayar sisteminin denetlenmesi
computer virusbilgisayar virüsü
computer wordbigisayar sözcüğü
computer wormbilgisayar kurdu
computeresebilgisayarca, bilgisayar argosu
ComputerizeBilgisayara Uyarlamak, Bilgisayarla Yapmak
computerizedbilgisayarlı
computerized automatic testingbilgisayarlı otomatik sınama
Computerized Numerical ControlBilgisayarlı Sayısal Denetim
computerized officebilgisayarlı ofis
computing enthusiastbilgisayar tutkunu
COMSECiletişim güvenliği
ConcatenateBitiştirmek
Concatenated FieldBitiştirilmiş Alan
concaveiçbükey
concave lensıraksak mercek, kalın kenarlı mercek
concavityiçbükeylik
concentratedderişik, yoğuşuk
ConcentratorYoğunlaştırıcı
concentric conductoreşmerkezli iletken
ConceptualKavramsal
conceptual phasekavramsal evre
conclusionvargı
ConcreteSomut
concurrency controlkoşut zamanlılığın denetimi
ConcurrentKoşutzamanlı
Concurrent ApplicationKoşutzamanlı Uygulama
Concurrent Hard Disk AccessKoşutzamanlı Sabit Disk Erişimi
concurrent operationkoşutzamanlı işletim
Concurrent Video UpdateKoşutzamanlı Görüntü Güncelleştirme
condensationyoğunlaşma
CondenseYoğunlaştırmak
Condensed PrintSıkıştırılmış Yazdırma, Daraltılmış Yazdırma
condenseryoğunlaştırıcı
ConditionKoşul
condition, tokoşullamak, koşullandırmak
conditional addresskoşullu adres
Conditional CompilationKoşullu Derleme
Conditional FormatKoşullu Biçimlendirme
Conditional InstructionKoşullu Yönerge
conditional jumpkoşullu atlama
conditional probabilitykoşullu olasılık
conditional probability density functionkoşullu olasılık yoğunluk işlevi
Conditional SectionKoşullu Kısım
conditional testkoşullu sınama
Conditional TransferKoşullu Aktarma
conditioned loopiyileştirilmiş döngü (telefon)
conditioningiyileştirme (abone döngüsü)
ConduitKablo Kanalı
Cone ChartKoni Grafiği
ConferenceKonferans, Toplantı
conference bridgekonferans köprüsü
conference callkonferans çağrısı
Conference ManagerToplantı Yöneticisi
conference, tokonferans kurmak, yapmak
Conferencing Directory ServerToplantı Dizin Sunucusu
Conferencing UtilityKonferans Hizmet Programı
confidence coefficientgüven katsayısı
confidence intervalgüven aralığı
confidence limitsgüven sınırları
ConfidentialGizli
confidential datasırdaş veri, kişiye özel veri
confidentialitygizdeşlik, sırdaşlık
ConfigurationKonfigürasyon, Yapılandırma
configuration managementdüzenleşim yönetimi
configuration tabledüzenleşim çizelgesi
Configuration WizardYapılandırma Sihirbazı
ConfiguratorYapılandırıcı
ConfigureYapılandırmak
ConfirmDoğrulamak, Onaylamak
ConfirmationOnay, Doğrulama
ConflictÇakışmak, Karmaşa
Conflict InformationÇakışma Bilgisi
Conflicting ChangesÇakışan Değişiklikler
Conflicting Device ListÇakışan Aygıt Listesi
conformal mappingaçı-korur gönderim
conformance testinguyum testi
congested spectrumkalabalık spektrum
CongestionTıkanıklık
congestion controlsıkışıklık denetimi
conjecturesanıt
conjugateeşlenik
conjugate antisymmetriceşlenik ters bakışımlı
conjugate impedanceseşlenik çeliler
conjugate symmetriceşlenik bakışımlı
ConjunctionBirleşme
conjunctive querybirletimli sorgu
conjunctive searchbirletimli arama
ConnectBağlamak
connect, tobağlantılamak
connected componentbağlantılı bileşen
connected networkbağlantılı devre
Connected PinBağlanılan Uç, Bağlanılan İğne, Bağlı Uç
ConnectionBağlantı
Connection DeviceBağlantı Aygıtı
connection diagrambağlantı çizeneği
Connection Endbk. Port Connection Point
connection orientedbağlantılı
Connection TimeoutBağlantı Zaman Aşımı Süresi
Connection-BasedBağlantı Tabanlı
Connection-OrientedBağlantı Yönelimli
Connectionless Delivery SystemBağlantısız Dağıtım Sistemi
connectionless servicebağlantısız hizmet
connectivebağlaç
ConnectivityBağlanırlık
ConnectorBağlayıcı
connotationyananlam
ConsecutiveArdışık
conservationsakınım, koruma
ConsistencyTutarlılık
Consistency ErrorTutarlılık Hatası
consistent estimatortutarlı kestirici
consistent testtutarlı sınama
ConsoleKonsol, İşletmen Uçbirimi
console devicekonsol aygıtı
console inputkonsoldan giriş
ConstantSabit, Değişmez
ConstrainSınırlamak, Kısıtlamak
ConstraintKısıt
constraint setkısıt kümesi
consumer electronicstüketici elektroniği, ticari elektronik
ContactDeğmek, İlişki Kurmak
Contact InformationBağlantı Bilgisi
Contact ManagerKişi Yöneticisine
ContainerKap, Kapsayıcı
Container MergeKapsayıcı Birleştirmesi, Kap Birleştirme
contaminated diskvirüslü disk
contamination pathvirüs bulaşma yolu
contended accessçekişmeli erişim
Contentİçerik
content addressable memoryilişkisel bellek
contentionçekişme
contention-based accessçekişmeli erişim
Contentsİçindekiler
ContextBağlam
Context Menuİçerik Menüsü, Bağlam Menüsü
Context Recordİçerik Kaydı, Bağlam Kaydı
Context Sensitiveİçeriğe Duyarlı, Bağlama Duyarlı
Context Switchingİçerik Değiştirmesi
Context-FreeBağımsız Bağlam Duyarsız
contextualbağlamsal
Contextual HelpBağlamsal Yardım
ContiguousBitişik
contingencybeklenmedik durum
contingency planbeklenmedik durum plan
ContinuationSürdürme, Süren
Continuation CharacterSürdürme Karakteri, Devam Karakteri
ContinueSürdürmek, Sürmek, Devam Etmek
continuitysüreklilik
ContinuousSürekli, Devamlı
Continuous FeedSürekli Besleme
continuous mappingsürekli gönderim
continuous modelsürekli değişkenli model
Continuous PaperSürekli Kağıt
continuous variablesürekli değişken
continuumsürey
contourçevrit
contour codingçevrit kodlama
ContractorYüklenici
contradirectional interfacekarşıt yönlü arabağ
ContrastKontras, Karşıtlık
Contrast ControlKarşıtlık Ayarı, Kontras Ayarı
contrast enhancementkarşıtlık pekiştirme
contrast rangekontrast erimi
Contrast RatioKarşıtlık Oranı, Kontras Oranı
contrast stretchingkarşıtlığı arttırma
ControlDenetlemek, Denetim
Control BallDenetim Topu
control characterkontrol damgası
Control CodesDenetim Kodları
control contactkumanda kontağı
control deskkontrol (denetim) masası
control fielddenetim alanı
Control HandlerDenetim İşleyicisi
control key; Ctrl keykontrol tuşu
control lawkontrol (denetim) kuralı
control loopkontrol (denetim) döngüsü
Control MenuDenetim Menüsü
Control ObjectsDenetim Nesneleri
Control PanelDenetim Masası
Control Panel AppletDenetim Masası Uygulaması
control rangekontrol (denetim) erimi
control sensitivitykontrol (denetim) duyarlığı
control signalkontrol işareti
control switchkumanda anahtarı
control systemkontrol (denetim) dizgesi
control theorykontrol (denetim) kuramı
Control ToolboxDenetim Araç Kutusu
Control UnitKontrol Birimi, Denetim Birimi
control variablekontrol (denetim) değişkeni
Control WizardDenetim Sihirbazı
controllabledenetlenebilir, yöneltilebilir
controlled maintenancekontrollu (denetimli) bakım
controlled variablekontrol edilen (denetlenen) değişken
ControllerDenetleyici, Denetmen, Denetici
ConventionKural
ConventionalGeleneksel
conventional message trafficolağan mesaj trafiği
converge, toyakınsamak
ConvergenceKümelenme, Yakınsama, Yaklaşma
convergence rateyakınsama hızı
convergent sequenceyakınsak dizi
ConversationalEtkileşimli
ConversionDönüştürme
ConvertDönüştürmek
ConverterDönüştürücü
ConvexDışbükey
convex curvedışbükey eğri
convex hulldışbükey zarf
convexitydışbükeylik
convolutionevrişim
convolution integralevrişim tümlevi
convolve, toevriştirmek
cookiekurabiye ,çerez
cooperative computingimeceli bilgi işleme
Cooperative Processingİşbirlikli İşlem, İmeceli İşlem
CoordinateEşgüdümlemek
coordinatekonaç
coordinate transformationkonaç (koordinat) dönüşümü
coordinate, toeşgüdümlemek
CoordinationEşgüdüm
CoordinatorEşgüdümcü
coplanardüzlemdeş
coprocessingbirlikte işleme
CoprocessorYardımcı İşlemci
CopyKopyalamak
copy protectedkopyalanmaya korunmuş
copy protected programkopyalanmaya korunmuş program
Copy ProtectionKopya Koruması
copyrighttelif hakkı
CordKablo
cordlesskordonsuz
cordless modemradyo modemi, telsiz modem
coreçekirdek (bellek)
Core (Memory)Çekirdek (Bellek)
core recordana kayıt, ana kütük
corequisiteyankoşul, yanister
CoresidentBirlikte Yerleşik
CornerKöşe
corner detectionköşe sezimi
Corporate Or Workgroup E-Mail ServiceŞirket Veya Çalışma Grubu Elektronik Posta Hizmeti
correctdoğru
CorrectionDüzeltme
corrective maintenancedüzeltici bakım, onarıcı bakım
correlateilinti kurmak, ilintilendirmek
Correlationİlinti
correlation coefficientilinti katsayısı
correlation matrixilinti matrisi
correlation receiverilintili alıcı
CorrespondenceYazışma
Correspondingİlişkin
corruptedbozuk; virüslü
corruptionbozulma
cost functionalmaliyet işlevsisi
cost-effectiveuygun maliyetli
cotreetümler-ağaç
CountSaymak
countablesayılabilir
countably infinitesayılabilir sonsuz
CounterSayaç
Counter ClockwiseSaat Yönünün Tersi
counter decodersayaçlı kodçözücü
counter pulsesayaç darbesi
counterexamplekarşı örnek
counting efficiencysayma verimliliği
countryülke
Coupledbağlantılı
CouplerBirleştirici
couplingbağlaşım
coupling functionbağlaşım işlevi
coursewareeğitim yazılımı
covarianceortak değişinti
covariance matrixortak değişinti matrisi
Cover PageKapak sayfası
coveragekaplam
coverage areakaplam alanı
coverage diagramkaplam çizeneği
CPIbk.Characters Per Inch
CPMbk. Critical Path Method
CPUbk. Central Processing Unit
CrackerSistem Kırıcı, Korsan, Kırıcı
crackleçıtırtı
crashçökme
Crash DumpÇöküş Boşalımı
crashed diskbozuk disk
crawl (text animation)yatay seyir
CRCçevrimsel artıklık kodu
CreateYaratmak
CreatorOluşturucu, Yaratıcı
Creator IDOluşturucu Kimliği
Creator OwnerOluşturucu İyesi
CredentialsTanıtımlar
crispeningseçikleştirme, bulanıklığı giderme
CriteriaÖlçüt
CriticalÖnemli, Kritik
Critical Battery AlarmKritik Düzeyde Pil Uyarısı
critical datakritik veri, duyarlı veri
critical defectkritik eksiklik
critical event simulationkritik olaylı benzetim
critical failurekritik aksama
critical faultkritik kusur
Critical PathKritik Yol
critical path methodtanımı yazılacak
Critical Path Method (CPM)Kritik Yol Yöntemi
critical path schedulingkritik yol çizelgelemesi
Critical SectionKritik Bölüm, Kritik Kesim
Critical ServicesKritik Hizmetler, Önemli Hizmetler
critical viruskötücül virüs
Crop MarkKırpma İmi
crop markskırpma imleri
CroppingKırpma
cross productvektör çarpımı
Cross ReferenceÇapraz Başvuru
Cross-DomainEtki Alanları Arası
Cross-EncryptedÇapraz Şifreli
cross-fadingsönümlü geçişim
crossassemblerçapraz-çevirici
crosscompilerçapraz-derleyici
crosscorrelationçapraz-ilinti
crossentropyçapraz-entropi
crossexaminationçapraz-sınama
crosshair cursorince artı imleci
crossindexçapraz-dizin
crossingkesme, üzerinden geçme
crossmodulationçapraz-kiplenim
crossreferenceçapraz-başvuru
crossreference listçapraz-başvuru listesi
crosssectionkesit
CrosstalkSes Karışımı,Yanses
crosstalk attenuationçapraz-karışma zayıflaması
crossvalidationçapraz-sağlama
CRTbkz. Cathode Ray Tube
CRT terminalkatod ışın tüplü uçbirim
CryptanalistŞifre Çözümleyici
cryptanalysiskripto analizi
cryptanalystşifre çözümleyici
crypto keykripto anahtarı
cryptogramkriptolu metin
CryptographicŞifrelemeyle İlgili
cryptographic algorithmkriptolama algoritması
cryptographic analysiskripto analizi
cryptographic authenticationkriptolu kimlik kanıtlama
Cryptographic IP Encapsulation (CIPE )Şifreliyazımsal IP Sarma
cryptographic securitykriptolu güvenlik
cryptographic systemşifreleme sistemi, kriptolama sistemi
cryptographically protectedkriptoyla korunmuş
CryptographyŞifreleme, Kriptografi, Şifrebilim
cryptosecuritykriptolu güvenlik
cryptosystemşifre sistemi, kripto sistemi
CUAbkz. Common User Access
CUA architectureCUA mimarisi
CumulativeBirikimli
Cumulative ErrorBirikimli Hata
cumulative frequency curvebirikimsel sıklık eğrisi
currencypara birimi
Currency SymbolPara Birimi Simgesi
CurrentAkım, Yürürlükteki, Şuan ki
currentyürürlükteki
Current Control SetGeçerli Denetim Kümesi
Current DateGünün Tarihi
current directoryyürürlükteki dizin
Current DocumentGeçerli Belge
Current DriveGeçerli Sürücü
current feedbackakım geribeslemesi
current gainakım kazancı
current intensityakım yeğinliği
Current LibraryGeçerli Kitaplık
current lineyürürlükteki satır
Current ReleaseGeçerli Yayım, Güncel Yayım
Current TimeŞu Anki Saat
Current ViewEtkin Görünüm
cursive scriptişlek yazı
Cursorİmleç
Cursor Control Keysİmleç Denetim Tuşları
Cursor Keypad Modeİmleç Tuş Takımı Kipi
Cursor Movement Keyİmleç Yön Tuşu
cursor up..downimleç aşağı..yukarı tuşu
CurveEğri, Kavis
curve followereğri okuyucu
curve generatoreğri üreteci
curvilinear distortioneğriltme, eğrisel bozunum
curvilinear regressioneğrisel bağlanım
CustomÖzel
Custom Chart TypeÖzel Grafik Türü
Custom ColorsÖzel Renkler
Custom DictionaryÖzel Sözlük
Custom Game ControllerÖzel Oyun Denetleyicisi
Custom OptionsÖzel Seçenekler
Custom Preview AreaÖzel Ön İzleme Alanı
Custom Scale FactorsÖzel Ölçek Etkenleri
Custom Scan ResolutionÖzel Tarama Çözünürlüğü
Custom ScheduleÖzel Zaman Çizelgesi
customermüşteri
customer setupmüşterice kurulan
Customer SupportMüşteri Desteği
CustomizableUyarlanabilir
CustomizeUyarlamak
customizedisteğe uyarlanmış
CutKes, Kesmek
cut and pastekes ve yapıştır
cut formyaprak
cut sheetyaprak
cut sheet feederyaprak besleyici
cut-off frequencykesim sıklığı
cutoffkesmek
cutsetkesi kümesi
CWISbk.Campus Wide Information System
CyberneticsGüdümbilim, Sibernetik
cyberspacesanal gerçeklik
CycleDönüş, Çevrim, Salınım
cycle stealingdönüş çalma
Cycle TimeÇevrim Süresi
CyclicSalınımsal, Çevrimsel
cyclic distortionçevrimsel bozunum
cyclic permutationçevrimsel devşirim
cyclic redundancy checkdönüşsel artıklık denetimi
cyclic redundancy code, CRCçevrimsel artıklık kodu
CylinderSilindir
Cylinder ChartSilindir Grafiği
Cyrptographic File System (CFS )Şifreliyazımsal Dosya Sistemi


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/