Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

İngilizceTürkçe
DAbk. Display Adapter
DA Conversionbk. Digital Analogue Conversion
DA Converterbk. Digital Analogue Converter
DaemonBekletici Program
DailyGünlük
daisy wheel printerpapatya çarklı yazıcı
Daisy-ChainPapatya Dizimi
DamageZarar Vermek
damaged areabozuk alan (disk)
DASDbkz. Direct Access Storage Device, disk
DASD mirroringdisk ikizleme
DashKısa Çizgi, Tire
dashed linekesikli çizgi
DATBk. Digital Audio Tape
DataVeri
Data AccessVeri Erişimi
data acquisitionveri edinme
data adapter unitveri uyarlama birimi
data authenticationverinin aslına uygunluğu
data backupveri yedekleme
Data BankVeri Bankası
Data baseveri tabanı
Data BusVeri Yolu
data codeveri kodu
Data Collection TerminalVeri Toplama Uçbirimi
data collection, data gatheringveri toplama
Data communicationVeri İletişimi
data communucationveri iletişim
Data Communucations Equipment (DCE)Veri İletişim Donatımı
data communucations equipment(DCE)veri iletişim donatımı
data compressionveri sıkıştırma
data concealmentveri kamuflajı
data continuityverinin sürekliliği
data converterveri çevirici
data densityveri kayıt yoğunluğu
Data DictionaryVeri Sözlüğü
data diddlingverinin kurcalanması
Data DispenserVeri Dağıtıcısı
Data DocumentVeri Belgesi
Data EntryVeri Girişi
Data FileVeri Kütüğü
data flowchart, data flow diagramveri akış çizeneği
data forkveri çatalı
data fusionveri tümleştirme
data glove [virtual reality]elektronik eldiven
data handlingveri kotarma
data highwayelektronik otoyol; bilgi otoyolu
data integrityveri bütünlüğü
data interchange formatveri değişim biçimi
data labelveri etiketi
data leakageveri sızdırılması
Data LinkVeri Bağlantısı
data link controllerveri bağı denetleyicisi
Data Link LayerVeri Bağlantı Düzeyi, Veri Bağlantısı Katmanı
data logveri günlüğü
Data ManagementVeri Yönetimi
data mediumveri ortamı
Data ModelVeri Modeli
data nameveri adı
data networkveri ağı
data organizationveri örgütleşimi
data perennialityverinin kalıcılığı
Data ProcessingBilgi İşlem
Data Processing CenterBilgi İşlem Merkezi
data processorVeri işlemci
Data ProtectionVerilerin Korunması
data qualityVeri niteliği
Data RateVeri Hızı
Data ReceiverVeri Alıcı
Data RecordVeri Kaydı
Data RecorderVeri Kaydedicisi
data recording mediumveri kayıt ortamı
Data ReductionVeri Azaltma
Data ReferenceVeri Gönderisi, Veri Başvurusu
Data Reference LineVeri Gönderim Çizgisi, Veri Başvuru Hattı
Data RepositoryVeri Havuzu
Data SecurityVeri Güvenliği
Data sensitive faultVeriye duyarlı aksama
Data SetVeri Öbeği, Veri Kümesi
Data Signalling RateVeri İletişim Hızı
Data SinkVeri Biriktirici
Data SourceVeri Kaynağı
data storageveri saklatımı, depolama
Data Storage DensityVeri Saklama Yoğunluğu
Data Storage UnitVeri Saklama Birimi
data streamveri katarı
Data StructureVeri Yapısı
data suit [virtual reality]Elektronik giysi
Data TabletVeri Tableti
data terminalVeri uçbirimi
data terminal equipment, DTEveri uçbirim donatımı
data textveri metni
Data TranscriptionVeri Çevriyazısı
Data TransferVeri Aktarımı
Data Transfer RateVeri Aktarım Hızı
Data TransmissionVeri İletimi
data transmission systemVeri iletim sistemi
data transparencyVeri saydamlığı
Data TypeVeri Türü
data validationVeri sağlama
data wordVeri sözcüğü
Data-flip-flopveri yazbozu
Data/Text MergeVeri/Metin Birleştirme
Databaseveritabanı
database (DB)veri tabanı
database administratorVeritabanı yönetmeni
Database BackgroundVeritabanı Artalanı
Database Column NameVeritabanı Sütun Adı
database integrityveritabanı bütünlüğü
database managementveritabanı yönetimi
Database Management System (DBMS)Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS)
database management system(DSMS)veri tabanı yönetim sistemi (VTYS)
Database UtilitiesVeritabanı Hizmet Programları
Database WindowVeritabanı Penceresi
Database WizardVeritabanı Sihirbazı
datacommunucationsveri iletişimi
datafileveri kütüğü
datasheetveri föyü
DatatextVeri Metni
datetarih
Date FormatTarih Biçimi
daughter boardçekme kart
daygün
DBMSbk. Database Management System
DC signallingdoğru akımla işaretleşme
DCAbkz. Document Contents Architecture
DCEbk. Data Communucations Equipment
DDEbkz. Dynamic Data Exchange
DdoSBkz Distributed Denial of Service
DeactivateEtkinliğini Kaldırmak, Edilgenleştirmek
deadgerilimsiz
dead bandölü bölge
Dead KeyKonum Atlatmayan Tuş
dead reckoninggözü kapalı tahmin
dead timeölü süre
dead zone, dead bandölü kuşak
deadlineson gün
deadlockkilitlenme
Deadlock ConditionKaynak Bekleme Durumu
dealersatıcı
DeallocateSerbest Bırakmak
deblurringnetleştirme, seçikleştirme
debouncingzıplamaönler
DebugHata Ayıklaması
Debug MonitorHata Ayıklama Monitörü, Hata Ayıklama İzleyicisi
Debug WindowHata Ayıklama Penceresi
DebuggerHata Ayıklayıcı
Debugger BreakpointHata Ayıklayıcı Bekleme Sınırı, Hata Ayıklama Denetim Noktası
DebuggingHata Ayıklama
debugging programhata bulucu program
DECbkz. DEC
decentile, decileonda birlik
decentralizationözeksizleştirme, dağıtılmış kılma
decentralizedözeksiz, dağıtılmış
decentralized architecturedağıtılmış mimari
decentralized computer networkdağıtılmış (özeksiz) bilgisayar ağı
decentralized operationdağıtılmış (özeksiz) işletim
Decentralized ProsessingDağınımlı İşlem
decileonda birlik
decimalonlu
decimalondalık
Decimal AlignedOndalık Hizalı
Decimal AlignmentOndalık Hizalama
Decimal CharacterOndalık Karakter
decimal dataonlu tabanda veri
decimal digitonlu sayamak
decimal number systemonlu sayı dizgesi
Decimal PlaceOndalık Basamak
decimal pointondalık noktası
Decimal TabsOndalık Sekmeler
Decimal TabstopOndalık Sekme Durakları
Decimal ValueOndalık Değer
DecipherŞifre Çözmek
decipher, tokripto çözmek
deciphermentkripto çözme
DecisionKarar
decision nodekarar düğümü
decision circuitkarar devresi
decision instantkarar anı
decision rulekarar kuralı
decision spacekarar uzayı
decision tablekarar çizelgesi
decision theorykarar kuramı
decision valuekarar değeri
decision variablekarar değişkeni
Decisional DatabaseKararsal Veritabanı
DeckDeste
declaration; directivebildirim
declarativebildirim deyimi
declarative languagebildirim dili
DeclarativesBildirimler
DeclareBildirmek
DecodeKod Çözmek
decode, tokodçözmek
decoderkodçözücü
DecompileKaynak Koda Dönüştürme, Geri Derleme
decompositionayrıştırma, ayrışım
DecompressAçmak, Sıkıştırılmışı açmak
DecompressionAçma
decorrelate, toilintisizleştirmek
decouple, toayrıştırmak, bağlaşımı kesmek
decouplingbağlaşımı kesme
decoupling networkbağlaşım-önler devre
decoupling resistorbağlaşım-önler direnç
DecreaseAzaltmak
decrease (to)azaltmak
DecrementAzalım , azaltma miktarı
decrementazaltmak
DecryptŞifre Çözmek/Açmak
decryptionşifre çözme, kripto çözme
DedicateAdamak
DedicatedAdanmış
dedicated circuitözgül devre
dedicated computerözel görevli bilgisayar
dedicated networközel ağ, özgülenmiş ağ
dedicated portözgül iskele
deductiontümdengelim
deductivetümdengelimli
deductive reasoningtümdengelimli usavurma
deemphasize, tovurguyu kaldırmak
deemphasizervurgu bastırma devresi
DefaultVarsayılan, Geçerli
default assignmentolağan değer ataması
default optionolağan seçenek
default parametersolağan parametreler
Default ValueVarsayılan Değer
defectkusur
defectivebozuk, kusurlu
defective disk trackbozuk teker izi
defective memory areabozuk bellek alanı
DeferErtelemek
Deferred Procedure Call (DPC)Ertelenmiş Yordam Çağrısı
DefineTanımlamak
DefiniteKesin
definitiontanımlama
definitiontanımlama
definition listtanımlama listesi
deflectionyön saptırma
DeflectorSaptırıcı
deformablebiçim değiştirir, yamulgan
deformationbiçim değiştirme, yamulma
DefragmentBirleştirmek, Bütünleştirmek
degeneracyyozluk
degenerateyoz
degenerate modesyoz kipler
DegradationBozulma, Verim Kaybı
degreederece, kerte
degree of matchinguyum derecesi
Del KeyBk. Delete Key
DelayGeciktirmek
delay circuitgeciktirme devresi
delay equalizergecikme denkleştiricisi
delay linegecikme hattı
Delay TimeGecikme Süresi
DelegateYetki Aktarmak
Delegation LifetimeYetkilendirme Süresi
DeleteSilmek
delete charactersil damgası
Delete CleanerTemizleyici Sil
Delete FilesDosya [S]İl
Delete KeySil Tuşu
delete transactionsilme hareketi
delete, tosilmek
Deletion MarkSilme İmi
delimitersınır belirteci
DeliveryTeslim
delivery timeteslim süresi
Demandİstem
demand assignment multiple access,istek güdümlü çoklu erişim
Demand Multiplexingİstem Çoklama
Demand PagingSayfalama İstemi
demand servicebeklemesiz hizmet
Demand-Dial Interface WizardÇevirme Arayüzü Birimi İstek Sihirbazı
demobkz. demonstration
democratic networkdemokratik şebeke
DemodulateKip Çözmek
demodulatorkip çözücü
demon; daemonhayalet program
DemonstrationGösteri
Demoteİndirgemek
demote (to)indirgemek
DemountBağlantıyı Kaldırma
demultiplex, toçoğullama çözmek
Denial of Service DoSServis Reddi
denominator (re: fractions)payda
DensityYoğunluk
Dependency ServiceBağımlılık Hizmeti
DependentBağımlı
deploy, tokonuşlandırmak, sahaya yreleştirmek
DeploymentYerleştirme, Konuşlandırma
derivate (virus)türetik virüs
derivationtüretme
DesaturateSolgunluk, Solgunlaştırmak
DescenderHarfin Kuyruğu, Harf Kuyruğu
DescendingAzalan
Descending OrderAzalan Sıra
DescentHarfin Kuyruğu, Harf Kuyruğu
descent algorithminiş algoritması
descramble, toçırpmayı çözme
descramblerçırpma çözücü
describe, tobetimlemek
DescriptionBetimleme, Açıklama
DeselectSeçimi Kaldırmak
deselect alltüm seçimleri kaldırmak
DesignTasarım, Tasarlamak
designtasarlamak
design automationbilgisayar destekli tasarım
design defecttasarım kusuru
design languagetasarım dili
Design ModeTasarım Kipi
design requirementstasarım isterleri
design specificationstasarım belirtimleri
design, totasarımlamak
DesignationBelirleme, Atama
Desired Access Rightsİstenilen Erişim Hakları
DeskMasa
Desk AccessoryMasa Donatısı
desk setmasa telefonu
deskewingkaykı giderme
DesktopMasaüstü
desktop conferencemasaüstü konferans
Desktop ConfigurationMasaüstü Yapılandırması
Desktop ManagerMasaüstü Yöneticisi
Desktop PatternMasaüstü Deseni
Desktop PublishingMasaüstü Yayımcılık
Desktop UpdateMasaüstü Güncelleştirme
DestinationVarış, Hedef
Destination AddressVarış Adresi
Destination ContainerHedef Kabı
destination field1) varış noktası alanı, 2) erek alanı
DestructiveYıkıcı, Bozucu
destructive readsilerek okuma
destructive testörseleyici sınama
destructive viruskötücül virüs
DetachAyırmak
detachable keyboardayrılabilir klavye
detacheayırmak
detachedayrı; ayrılmış; ilişkisi koparılmış
Detached ProgramBağımsız Program
DetailAyrıntı
Detail ReportAyrıntı Raporu
detect, toalgılamak, sezimlemek
DetectableAlgılanabilir
detecting instrumentsezici alet, algılayıcı alet
detectionalgılama, sezim
detectorsezici, algılayıcı, detektör
DeterminantBelirteç
determinant of a graphçizgenin belirteni
determinationbelirleme, saptama
determinismgerekircilik
deterministicgerekirci; rasgele olmayan
deterministic gamegerekirci oyun
deterministic networkgerekirci ağ
deterministic systemgerekirci dizge
detrendingyönsemeyi giderme
DevelopGeliştirmek
developergeliştirici
Development ToolGeliştirme Aracı
deviationsapma
DeviceAygıt
device (apparatus)aygıt
device dependentaygıta bağımlı
device driveraygıt sürücü
Device Fonts (Printer)Aygıt Yazı Tipleri (Yazıcı)
Device IndependentAygıttan Bağımsız
Device Independent BitmapAygıttan Bağımsız İkil Eşlem
Device ManagementAygıt Yönetimi
Device MapAygıt Adresi
Device ObjectAygıt Nesnesi
Device TokenAygıt Simgesi
Device-Specific PropertiesAygıta Özgün Özellikler
DFSbk. Distrubuted File System
DFS RootDFS Kökü
DHCPbk. Dynamic Host Configuration Protocol
DIAbkz. Document Interchange Architecture
Diacritical MarkAyırıcı İm, Ayırıcı İşaret
DiagnoseTanılamak, Tanı Koymak
diagnosistanı
diagnostic checktanılayıcı kontrol
diagnostic disktanılayıcı disk
diagnostic manualarıza kılavuzu, tanılama elktabı
Diagnostic MessageTanı İletisi
diagnostic proceduretanılayıcı yordam, tanılama yordamı
diagnostic programmetanılayıcı program
DiagonalÇapraz, Köşegen
diagonal matrixköşegen matris
diagonalisationköşegenleştirme
diagonalize, toköşegenleştirmek
diagramçizenek, diyagram
DialÇevirmek
Dial ConnectionÇevirme Bağlantısı
Dial InterfaceÇevirme Arayüzü
dial pulsenumara çevirme darbesi
Dial ToneÇevir Sesi
dial tone delayçevir sesi gecikmesi
dial up terminalaramalı uçbirim
Dial WizardÇevirme Sihirbazı
dial, tonumara çevirmek, aramak
Dial-UpÇevirmeli
Dial-Up ConnectionÇevirmeli Bağlantı
Dial-Up NetworkingÇevirmeli Ağ
Dial-Up Networking ConnectionÇevirmeli Ağ Bağlantısı
Dial-Up Networking FolderÇevirmeli Ağ Dizin
Dial-Up ServerÇevirmeli Arama Sunucusu
Dial-Up TerminalÇevirmeli Uçbirim
Dialed LineÇevirmeli Hat
Dialog Boxİletişim Kutusu
dichotomizing searchikici arama
DictionarySözlük
difference metricfark ölçevi
differential1) türevsel, diferansiyel, 2) ayrımsal, fark, farksal
differential amplifierfark yükselteci
Differential BackupFark Yedeklemesi
differential encodingayrımsal kodlama, farkları kodlama
differential gainayrımsal kazanç
differential gametürevsel oyun
differentiatortürev alıcı
diffracted wavekırınım dalgası
diffractionkırınım
DiffusionYayılma
DigitSayı , Basamak
digit organized memorysayamak örgütlü bellek
digit positionsayamak konumu
digit selectionsayamak seçimi
Digit SubstitutionBasamak Değiştirme
digit time slotsayamak zaman dilimi
digit valuesayamak değeri
DigitalSayısal
digital (measuring) instrumentsayısal ölçme aleti
Digital Analog ConverterSayısal Örneksel Dönüştürücü
Digital Analogue ConversionSayısal Örneksel Çevirici
Digital Analogue ConverterSayısal Örneksel Çevirici
Digital AudioSayısal Ses Alma.
digital audio broadcastsayısal ses yayını
Digital Audio Tape (DAT)Sayısal Ses Teybi (SST)
digital channelsayısal kanal
digital circuitsayısal devre
digital communication systemsayısal iletişim sistemi
Digital ComputerSayısal Bilgisayar
digital connectionsayısal bağlantı
digital datasayısal veri
digital demultiplexersayısal çoğullama çözücü
digital devicesayısal aygıt
digital distribution framesayısal dağıtım çatısı
digital envelopesayısal zarf
digital exchangesayısal santral
digital fillingsayısal dolgu
digital filtersayısal süzgeç
digital frequency metersayısal sıklıkölçer
digital hierarchysayısal sıradüzen
Digital IdSayısal Kimlik
digital imagesayısal imge, sayısal görüntü
Digital Image FormatSayısal Görüntü Biçimi
digital information storagesayısal bilgi saklama
digital input1) sayısal giriş; 2) sayısal girdi
digital line linksayısal hat bağı
digital line sectionsayısal hat kesimi
digital linksayısal bağ
digital loopbacksayısal döngü sınaması
digital measuring instrumentsayısal ölçme aleti
digital multimetersayısal çokluölçer
digital multiplex equipmentsayısal çoğullama donatısı
digital multiplex hierarchysayısal çoğullama sıradüzeni
digital multiplexersayısal çoğullayıcı
digital networksayısal ağ
Digital Network Printing SoftwareSayısal Ağ Yazdırma Yazılımı
digital output1) sayısal çıkış; 2) sayısal çıktı
digital phase locked loopsayısal evre kenetleme devresi
digital repeatersayısal yineleyici
digital representationsayısal gösterim
digital signalsayısal sinyal
Digital Signal Processing (DSP)Sayısal Sinyal İşleme
digital signaturesayısal imza
digital storage oscilloscpesayısal bellekli osiloskop
digital switchsayısal anahtar
digital to analog transducersayısal-analog dönüştürücü
digital transducersayısal dönüştürücü
digital transmissionsayısal iletim
Digital VideoSayısal Görüntü
Digital Video Disk (DVD)Sayısal Görüntü Diski
Digital Video Interface (DVI)Sayısal Görüntü Arayüzü
DigitizeSayısallaştırmak
digitize, tosayısallaştırmak
DigitizerSayısallaştırıcı
DimSoluk, Donuk
dimensionboyut
DimmedSoluk
dimmerkarartıcı
Dimmer SwitchKarartma Anahtarı
diodediyot
DIPBk. Dual In-line Package
Dip SwitchesAyar Anahtarları
DirectDoğrudan
Direct AccessDoğrudan Erişim
Direct Access StorageDoğrudan Erişimli Saklama
direct access storage devicedoğrudan erişimli saklama aygıtı
direct addressdoğrudan adres, dolaysız adres
direct addressingdoğrudan adresleme
direct calldoğrudan arama
direct currentdoğru akım
direct dialling in, DDIdoğrudan dahili numara arama
direct instructiondoğrudan (dolaysız) komut
direct inward dialing, DIDdoğrudan dahili arama
direct measurementdoğrudan (dolaysız) ölçme
Direct Memory Access (DMA)Doğrudan Bellek Erişimi
direct memory access, DMAdoğrudan belleğe erişim
direct outward dialing, DODdoğrudan dışarı arama
direct slotdoğrudan yuva
direct, toyönlendirmek, doğrultmak
directed graphyönlendirilmiş çizge
directed lineyönlü doğru
directionyön
direction keyyön tuşu, oklu tuş
direction keysyön tuşları
directionalityyönlülük
directivityyön seçiciliği
directoryrehber; dizin
Directory Access ProtocolDizin Erişim İletişim Kuralı
directory assistancebilinmeyen numaralar servisi
Directory BrowsingDizine Gözatma
Directory Class ContainerDizin Sınıfı Kabı
directory listingdizin içerik listesi, rehber liste
directory locationdizin yeri
Directory ManagementDizin Yönetimi
Directory Replication AgentDizin Kopyalama Aracısı
directory routingrehberle yönlendirme
Directory ServerDizin Sunucusu
Directory ServiceDizin Hizmeti
Directory Service AccountDizin Hizmeti Hesabı
Directory Service Container (DSC)Dizin Hizmeti Kabı
Directory Service Migration ToolSeyyar Dizin Hizmeti Aracı
Directory Service NamesDizin Hizmeti Adları
Directory System AgentDizin Sistemi Aracısı
Directory System ProtocolDizin Sistemi İletişim Kuralı
directory treedizin ağacı
disableseçilemez kılmak
disable, toseçilemez kılmak, etkisizleştirmek
disablederksiz, etkisiz, çalışamaz
disabled stateçalışamazlık durum
disabled timeçalışamazlık süresi
disadvantagegötürü, sakınca
disambiguationbelirsizliği giderme
disappearyok olmak
disassembletersine çevirme
disasteryıkım, olağanüstü durum, çöküş
disaster recoveryyıkım onarımı
Disc Operating System (DOS )Disk İşletim Sistemi
discardatmak
discard, toatmak; gözden çıkarmak
dischargeboşaltım; yük boşalımı
disciplineöğreti
disconnectbağlantıyı kesmek
disconnect signalbağlantıyı çözme sinyali
disconnect, tobağlantı(yı) kesmek (telefon)
disconnectorayırıcı, seksiyoner
discontinioussüreksiz
discontinuitysüreksizlik
DiscontinuousSüreksiz
Discovery WizardKeşfetme Sihirbazı, Keşif Sihirbazı
discreteayrık
discrete dataayrık veri
discrete event digital simulationayrık olaylı sayısal benzetim
discrete Fourier seriesayrık Fourier dizisi
discrete Fourier transformayrık Fourier dönüşümü
discrete representationayrık gösterim
discrete sample spaceayrık örneklem uzayı
discrete seriesayrık seri
discrete time signalzamanda ayrık işaret
Discretionary Access Controlİsteğe Bağlı İletişim Denetimi
Discretionary Access Listİsteğe Bağlı Erişim Listesi
discriminant functionayırtaç işlevi
discriminationayrımsama, ayrım
discrimination thresholdayrımsanır eşik değeri
discriminatorayırtaç, ayırtaç devresi
discriminatory analysisayırıcı çözümleme
disinfected filetemizlenmiş kütük, virüsten arınmış kütük
disinfection utilityvirüs temizleme programı
disjoint setsayrışık kümeler
disjunction (OR operation)ayırtım
diskdisk, teker
Disk AdministratorDisk Yöneticisi
disk arraydisk dizisi
Disk Compression:Disk Sıkıştırması:
Disk ConfigurationDisk Yapılandırması
disk controllerdisk denetleyicisi
disk crashdisk çökmesi
Disk CreationDisk Yaratılması
Disk DefragmenterDisk Birleştiricisi
disk drivedisk sürücü
Disk Drive FailureDisk Sürücü Bozulması
Disk EnclosureDisk Kutusu
disk errordisk hatası
disk file librariandisk dosya kütüphanesi
disk fulldisk dolu
Disk ManagementDisk Yönetimi
Disk ManagerDisk Yöneticisi
disk memorydisk bellek
disk mirroringdisk ikizleme
disk operating systemdisk işletim sistemi
Disk Operating System (DOS)Disk İşletim Sistemi
disk packdisk kümesi
Disk PartitionDisk Bölümü
Disk QuotaDisk Kotası
Disk ReattachmentDisk Yeniden Bağlama
Disk RecompresserDisk Sıkıştırıcı
disk recorderdisk kayıtçı
disk serverdisk hizmet programı
Disk SetDisk Kümesi
disk spacedisk alanı
disk storagedisk bellek, diskte saklama
Disk StripingDisk Şeritleme
disk strippingdisklere bölüştürme
Disk SurfaceDisk Yüzeyi
disk unitdisk birimi
disk volumedisk birimi
DisketDisket
diskettedisket
diskette-only systemyalnız disketli sistem
DismountKaldırmak
dispatchdağıtmak
dispatch, to(görev) dağıtmak
Dispatcherİşlemci Zamanlayıcısı
Dispatcher Objectsİşlemci Zamanlayıcısı Nesneleri
dispersantseyreltici
displaceyerini değiştirmek
displacementuzaklık
displaygörüntü
display (unit)görüntü birimi
Display AdapterGörüntü Bağdaştırıcısı
Display Adapter (DA)Görüntü Adaptörü
display adaptorgörüntü (birimi) sürücüsü
display as printedyazıldığı gibi görüntüle
display backgroundekran arkaplanı
display cardekran kartı
display commandekran komutu
display consolesunuş konsolu
display cycleekran çevrimi
display driverekran sürücüsü
display elementgörüntü öğesi, ekran öğesi
display fieldekran alanı
display fileekran kütüğü
display foregroundekran önplanı
display memoryekran belleği
display monitorgörüntü uçbirimi, ekran
display pointgörüntü öğesi
display screengörüntü ekranı
Display SizeGörüntü Alanı
display stationgörüntü (birimi) işistasyonu
display surfaceekran yüzeyi
Display UnitGörüntü Birimi
display workstationgörüntü (birimi) işistasyonu
display, togörüntülemek, ekrana getirmek
dispositionkütük işleme durumu
dissectionaçımlama
distanceuzaklık
distance learninguzaktan eğitim, teleeğitim
distance transformuzaklık gürültüsü
Distinguished NameSeçkin Ad
distortionbozunum, bozulma
distortionlessbozunumsuz
distributedağıtmak
distributeddağıtılmış, dağılmış
distributed aplicationdağıtık uygulama
distributed architecturedağıtık mimari
distributed data basedağıtımlı veri tabanı
distributed data processingdağıtımlı bilgi işlem
Distributed DatabaseDağıtılmış Veri Tabanı
distributed database; DDBdağıtık veritabanı
Distributed Denial of Service DdoSYayılmış Servis Reddi
distributed file systemdağıtık kütük sistemi
distributed information systemdağıtık bilişim dizgesi
distributed multiprocessordağıtık çoklu işlemci
distributed networkdağıtık ağ
distributed processingdağıtımlı işlem
distributed systemdağıtımlı sistem
distribution listdağıtım listesi
distributordağıtıcı
Distrubuted File SystemDağıtık Dosya Sistemi (DDS)
disturbancebozanetken
ditherkıpırtı
dither, tokıpırtılandırmak
DitheredTitrek
diverge, toıraksamak
divergence1) ıraksay, 2) ıraksaklık
divergentıraksak
divergent sequenceıraksak dizi
diversityçeşitleme
dividebölmek
dividend1) bölünen; 2) kâr hissesi
dividerbölücü
divisionbölüm(matematik)
divisionbölüm
divisionbölüm(matematik)
division linekesir çizgisi
division line (re: fractions)kesir çizgisi
division markbölüm imi
divisorbölen
DLLbkz. Dynamic Link Library
DMAbk. Direct Memory Access
DNRbk. Domain Name Resolver
DNSbk. Domain Name Server
DNS Serverbk. DNS
DNS Server AddressDNS Sunucusu Adresi
DNS Server Search OrderDNS Sunucusu Arama Sırası
Do ListYapılacaklar Listesi
documentbelge
documentbelgelemek
Document Contents ArchitectureBelge Içerik Mimarisi
document dictionarybelge sözlüğü
document formatbelge biçimi
Document Interchange ArchitectureBelge Değiştokuş Mimarisi
document librarybelge kitaplığı
document managementbelge yönetimi
document modebelge kipi
document namebelge adı
document of understanding(DOU)ortak anlayış belgesi
document processingbelge işleme
document readerbelge okuyucu
document retrievalbelgeye yeniden erişim
document templatebelge örneği
document windowbelge penceresi
document, tobelgelemek
documentationbelgeişlem; belgeleme
documentation systembelgeişlem dizgesi
domain1) etki yöresi; 2) alıt, tanım kümesi
domaintanım kümesi
Domain Administrator(Etki) Alanı Yöneticisi
Domain Controller(Etki) Alanı Denetleyicisi
domain knowledgeilgi alanı bilgisi
Domain NameAlan Adı
Domain Name Resolver (DNR)(Etki) Alanı İsim Çözücüsü
Domain Name ServerAlan Adı Sistemi
Domain Name Server (DNS)Alan Adı Sunucusu
domain of a functionbir işlevin tanım bölgesi
domain of attractionçekim yöresi
Domain Tree(Etki) Alanı Ağacı
Domain Tree Management(Etki) Alanı Ağacı Yönetimi
Domain Tree ManagerEtki Alanı Ağaç Yöneticisi
Domain Trust List(Etki) Alanı Güven Listesi
Domain User(Etki) Alanı Kullanıcısı
dominant closed loop polesbaskın kapalı döngü kutupları
dominant modetemel kip
donebitti
dormant stateuyku durumu
DoSBkz Denial of Service
Dos ExtenderDos Genişleticisi
DOS promptDOS komut istemi
dotnokta
dot graphicsbenekli grafik
dot matrixnokta matris
dot matrix printernokta matrisli yazıcı
Dot Per Inches (DPI)İnç Başına Nokta Sayısı
dot pitchnokta uzaklığı
dots per inchinç başına nokta sayısı
dots per inch; dpiinç başına nokta sayısı, dpi
dotted linenoktalı çizgi
dotted line recordernoktalı kaydedici
dotted underlinenoktalı altçizgi
DOUbkz. document of understanding
doubleçift; çifte
double clickçift basma, çift tıklama
double close quoteçift kapama tırnağı
Double DensityÇift Yoğunluk
double open quoteçift açma tırnağı
double precisionçifte duyarlı
double rootçift kök
Double SidedÇift Yüzlü, Çift Taraflı
double sided disketteçift yüzlü disket
double sided printingçift yüzlü baskı
double sided testiki yanlı sınama
double spaceçift aralık (satır aralığı)
double spacingçift aralık bırakma
double underlineçift altçizgi
double-byte character set(DBCS)çift sekizli karakter kümesi
double-density diskçift yoğunluklu disk
Double-Sided PageÇift Taraflı Sayfa, Çift Yüzlü Sayfa
double-sided pagesçift yüzlü sayfalar
double-sided printingçift yüzlü baskı
double-spacingçift aralık bırakma
double-underlineçift altçizgi
doublewordçiftsözcük
downbozuk
downbozuk
down arrowaşağı ok
down timebozuk kalma süresi
Down-Level ComputerÖnceki Sürümlü Bilgisayar, Düşük Model Bilgisayar
Downlevel ClientsDüşük Düzeyli İstemciler
downlineuca doğru
downlinkuydu yer bağı
downlink transmissionuydu-yer iletimi
downloadyüklemek
downloadable fontsyüklenir yazıyüzleri
downloadingmerkezden güncelleme
downsizingküçültme
downstreamaşağı akım, aşağı yönde
downstream load(aşağı) yüklemek
downtimeaksama süresi
downward biaseksi yanlılık
downward compatibleaşagı yönde bağdaşır
dpiinç başına nokta, dpi
drafttaslak
draft modetaslak tipi
draft printingtaslak baskı
draft qualitytaslak niteliği
dragsürüklemek
drag and dropsürükleyip bırak
drag selectsürükleyerek seçmek
DrawÇizmek
draw (to)çizmek
Draw Server ObjectÇizim Sunucusu Nesnesi
drawerçekmece
drawingçizim
drawing characterçizim damgası (karakteri)
drawing rulerçizim cetveli
driftsapma
drivesürücü
drivesürücü
Drive ArraySürücü Dizisi
Drive ConnectionSürücü Bağlantısı
Drive Converter WizardSürücü Dönüştürücü Sihirbazı
drive designatorsürücü göstergesi
drive indicatorsürücü göstergesi
drive lettersürücü adı
drive to a high state, toyüksek duruma geçirmek
drive, tosürmek
driversürücü
Driver InformationSürücü Bilgileri
Driver ObjectSürücü Nesnesi
DrivespaceSürücü Sığası
dropiptal etmek
dropiptal etmek
drop and insertinme ve binme
drop cablesaplama kablo
drop down menuaçılan menü
drop embedkatmayı iptal et
drop Messagesiletileri iptal et
drop outsinyal yitimi
drop pointbırakılan nokta
drop-downaçılan
drop-down listaçılan liste
drop-down menuaçılan menü
drop-inparazit karakter
drop-outiletim sönümü
drum printertambur yazıcı
drum recordertambur kayıtçı
dual1) çifteş; 2) çift
dual Boolean operationçifteş Boole işlemi
dual cableçifte kablo
dual floppy systemçift disket sürücülü sistem
Dual In-line Package?
dual port memoryçift erişimli bellek
dual processorçift işlemci
dual scan; double scançift taramalı
dualityçifteşlik
due dateson tarih
dumb terminalakılsız (programlanmayan) uçbirim,
dummykukla
dummy devicekukla aygıt
dummy loadtakma yük
dummy variabletakma değişken
dumpdöküm
dump, todökmek
duplexçift yönlü
duplex circuitçift yönlü devre
duplex communicationçift yönlü iletişim
duplicateikinci kopya; çift kopya
duplicate data centeryedekleme merkezi
duplicate, toçift kopya çoğaltmak
duplicationçoğaltma
duplication checkikizleyerek sınama
duplicatorçoğaltıcı
durationsüre
duration of callçağrı süresi
duty cycledoluluk boşluk oranı
duty ratioçalışma doluluğu oranı
DVDbk. Digital Versatile Disk
DVD PlayerDVD Oynatıcısı
DVIbk. Digital Video Interface
DxinfoDxinfo
dyadicikici
dyadic operatorikici işleç
dynamicdevingen
dynamic address translationdevingen adres dönüştürme
dynamic allocationdinamik yer ayırma
dynamic bufferingdinamik yastıklama
Dynamic Data ExchangeDevingen Veri Alışverişi
Dynamic DirectoryDevingen Dizin
Dynamic DiskDevingen Disk
dynamic dumpdinamik döküm
dynamic gamedinamik oyun
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)Devingen Sunucu Yapılandırma İletişim Kuralı
dynamic linkdinamik link
Dynamic Link LibraryDevingen Bağlı Kitaplık
Dynamic Link Library (DLL)Devingen Bağımlı Kitaplık
dynamic linkingdevingen bağlantı
dynamic memory allocationdinamik bellek ayırtma
dynamic modeldinamik model
dynamic prioritydinamik öncelik
dynamic programmingdinamik programlama (izlenceleme)
dynamic rangedinamik erim
dynamic resource allocationdevingen kaynak ayırma
dynamic responsedinamik yanıt
dynamic storagedinamik bellek
dynamic storage allocationdinamik bellek ayırtma


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/