Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

İngilizceTürkçe
e-mailbkz. electronic mail
E-mail (electronic mail)elektronik mektup, e-mektup
E-Mail AddressElektronik Posta Adresi, E-Posta Adresi, Elmek Adresi
E-Zinebk. Electronic Magazine
EchoYankı
echo cancelleryankı giderici
echo checkyankılayarak sağlama
Echo RequestYankı İsteği
Echo ThresholdYankı Eşiği
ECRbkz. Electronic Cash Register
edgeayrıt, kenar
edge detectionayrıt sezimi
edge fieldayrıt alanı
edge imageayrıt imgesi
edge intensityayrıt yeğinliği
edge linkingayrıt bağlama
edge operatorayrıt işleci
edgelit screen; sidelit screenyandan aydınlatmalı ekran
EditDüzenlemek
Edit BoxDüzen Kutusu
edit modedüzenleme kipi, biçimleme kipi
editingdüzenleme, biçimlendirme, redaksiyon
EditionBasım
editordüzenleyici, biçimlendirici
EDP securitybilgi işlem güvenliği
educational broadcasteğitim yayını
educational softwareeğitim yazılımı
EffectiveEtkin
effectivegeçerli olan
effective addressgeçerli adres
effective areaetkin alan
effective bandwidthyararlı bantgenişliği
effectivenessetkinlik
efficiencyverim, verimlilik
EGAbkz. Enhanced Graphics Adapter
eigenfunctionözişlev
eigenspaceözuzay
eigenvalueözdeğer
eigenvalue equationözdeğer denklemi
eigenvectorözyöney, özvektör
EjectÇıkartmak
eject, toçıkartmak, fırlatmak
elapsed timegeçen süre
elapsed time indicatorgeçen süre göstergesi
elastic bufferesnek yastık bellek
elasticityesneklik
electron gunelektron tabancası
electron lenselektron merceği
electronicelektronik (sıfat)
electronic bankingelektronik bankacılık
electronic bulletin boardelektronik belleten
electronic cash registerelektronik yazarkasa
electronic counter measures (ECM)elektronik saldırı yöntemleri
electronic data processing securityelektronik bilgiişlem güvenliği
electronic deceptionelektronik aldatma
Electronic EditingElektronik Düzenleme
electronic fund transfer, EFTelektronik para aktarımı
electronic gap admittanceelektronik etkileşim aralığı geçirisi
electronic highwayelektronik otoyol; bilgi otoyolu
electronic imageelektronik imge
electronic jammingelektronik boğma
Electronic Magazine (E-Zine)Elektronik Dergi
electronic mailelektronik posta
electronic mail(E-Mail)elektronik posta
electronic mail, e-mailelektronik posta, e-posta
electronic mailboxelektronik posta kutusu
electronic measuring instrumentelektronik ölçme aleti
electronic multiplier1) elektronik çarpıcı; 2) elektronik çoğaltıcı
electronic organizer; organizerelektronik ajanda
electronic patch panelelektronik bağlantı panosu
electronic publishingelektronik yayıncılık
electronic reconnaissanceelektronik keşif
electronic rectifierelektronik doğrultucu
electronic securityelektronik güvenlik
electronic signatureelektronik imza
electronic spreadsheetelektronik çizelge
electronic tuningelektronik ayar
electronic viruselektronik virüs
electronic warfareelektronik savaş
electronicselektronik (ad)
electrostatic focussingelektrostatik odaklama
electrostatic inductionelektrostatik irgitim
ElementÖğe
elementary1) ilkel; 2) temel; 3) öğesel
elementary operationstemel işlemler
elevator1) yukarı akıtma imleci; 2) asansör
EligibleSeçilebilir
EllipsisÜç Nokta
Em-DashUzun Çizgi
EmbedGömmek
embed, toiçine katmak
embedded computertümleşik bilgisayar
embedded objectgömülü nesne
embedded softwaretümleşik yazılım
embosserkabartmalı basıcı
emergencyivegen durum
emergency callimdat çağrısı
Emergency RecoveryAcil Durum Kurtarması
Emergency Repair DiskAcil Kurtarma Diski
Emergency Services CallAcil Servis Arama, Acil Hizmet Çağrısı
emerging technologydoğuş sürecindeki teknoloji
emissionsalım
emission securityelektromanyetik sızma güvenliği
EmitYaymak
EmphasizeVurgulamak
emphasizervurgu devresi
EmptyBoş
empty setboş küme
EmulateÖykünmek
emulate, toöykünmek
emulationöykünüm, öykünüm
emulation programöykünme programı
emulatoröykünücü
emulator softwareöykünme yazılımı
en-dashorta çizgi
EnableEtkinlemek
enable, toerkli kılmak, çalışır kılmak
EnabledEtkinlenmiş
enabled stateerkli durum, çalışır durum, seçilmiş
enabling signalerkleme sinyali
EncapsulateSarmalamak
encapsulationgiydirme, kuşatma
encipher, toşifrelemek, kriptolamak
enclosekapsamak
enclosurekoruncak
EncodeKodlamak
encode, tokodlamak
encoderkodlayıcı
Encoder Resiliency OptionsKodlayıcı Esneklik Seçenekleri
encryptşifrelemek
encrypted textşifreli metin, kriptolu metin
EncryptionŞİfreleme
encryption (of data)verinin kriptolanması
encryption algorithmkriptolama algoritması
Encryption KeyŞifreleme Anahtarı
EndSon, Bitim
endSon
end around shiftdönerli kaydırma
end keyson tuşu
end ofsonu
end of character#AD?
end of file labeldosya sonu etiketi
end of programbitirme komutu, program sonu
end of pulsing signaldarbe iletim sonu
end of tape markerteybin sonu damgası
end of transmission block characteriletim öbeği sonu damgası
end to end digital connectivityuçtan uca sayısal bağlanırlık
end to end encryptionuçtan uca kriptolama
end to end signallinguçtan uca imleşim
end useruçtaki kullanıcı, son kullanıcı
end-around borrowdöngüsel ödünç
end-around carrydöngüsel elde
EndpointBitiş Noktası, Bitim Noktası
Endpoint AssignmentBitiş Noktası Ataması, Bitim Noktası Ataması
Endpoint MapperBitiş Noktası Adresleyicisi
EnergyEnerji
Energy FunctionEnerji Fonksiyonu
energy smartenerji tasarruflu
engineering changeteknik değişiklik
EnhanceGeliştirmek
enhancedgeliştirilmiş, pekiştirilmiş
Enhanced Graphics AdapterGelişmiş Çizge Bağdaştırıcı
Enhanced Graphics Adapter(EGA)Gelişmiş Çizge Bağdaştırıcı
Enhanced KeyboardGeliştirilmiş Klavye
Enhanced MetafilePekişik Meta Dosya
enhanced modegeliştirilmiş tür
enhancementpekiştirme, geliştirme, arttırma
EnlargeBüyütmek, Genişletmek
EnqueueKuyruğa Koymak, Kuyruğa Almak
enqueue, tokuyruğa sokmak
ensemble averagingtopluluk ortalaması
EnterGirmek
enter data, toveri girmek
enter keygir tuşu
enterprisekuruluş; şirket
Enterprise NetworkKuruluş Ağı, Şirket Ağı, Kurumsal Ağ
entityvarlık
entropy codingentropi kodlaması
EntryGiriş, Varlık
Entry PointGiriş Noktası
entry point, entrancegiriş noktası
Enumeration OperationSıralama İşlemi
EnvelopeZarf, Zarflamak
envelopezarflamak
Envelope CreationZarf Hazırlama, Zarf Oluşturma
Envelope FeederZarf Besleyicisi
EnvironmentÇevre
Environment SubsystemÇevre Alt Sistemi
Environment VariableÇevre Değişkeni
EpilogueSonsöz
EPROMbk. Erasable Programmable Read-Only Memory
equal signeşit imi
equality constrainteşitlik kısıtı
equalizationdenkleştirme, dengeleme
EqualizeEşitlemek
equalizerdenkleştirici
EquationDenklem
Equation EditorDenklem Düzenleyici
equipmentdonatım
equipment rackdonatım rafı
equivalenceeşdeğerlik
equivalence statementeşdeğerlik deyimi
equivalenteşdeğer
equivalent binary contenteşdeğer ikili bilgi
equivalent bit rateeşdeğer bit hızı
equivalent matriceseşdeğer matrisler
eradicate a virus, tovirüsü temizlemek
erasable optical diskyeniden yazılabilir optik disk
erasable programmable read-only memorysilinir programlanır salt oku bellek
Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM)Silinip Programlanabilir Salt Okunur Bellek
erasable storagesilinebilir saklatım, bellek
EraseSilmek , Yenilemek.
erase currentsilme akımı
erase headsilme kafası
erase, to(bellekten) silmek
EraserSilgi
erasing backspacegeriye doğru silme
erasure signalsilme sinyali
ergodic noiseergodik gürültü
ErgonomicsErgonomi
ErrorHata
Error AlertHata Uyarısı
error bandhata kuşağı
error bursthata çoğuşması
Error CodeHata Kodu
error detecting codehata sezen kod
error detectionhata sezimi
error free secondshatasız saniyeler
error handlinghatalarla uğraşma
error loghata günlüğü
error messagehata iletisi
error modelsapma modeli, hata modeli
error multiplicationhata çoğalımı
error of estimationkestirim hatası
error recoveryhatadan kurtulmak
error signalhata sinyali
error spreadhataların yayılması
ESAEnterprise System Architecture
Esc Keybk. Escaping Tuşu ,Kaçış Tuşu
escapekaçmak
Escape (Esc)Kaçış, Vazgeçmek
escape characterkaçış damgası, değiştirme damgası
Escape SequenceKaçış Dizisi
escaping keykaçış tuşu
establishment of a callçağrının kurulması
Estimated Compression RatioTahmini Sıkıştırma Oranı
estimated valuekestirilen değer
estimationkestirim
estimatorkestirici
EthernetEthernet
Ethernet CartEthernet Kartı
Ethernet Hardware AddressEthernet Donanım Adresi
EtherTalkEtherTalk
European Nominal Digit ShapesAvrupa Sayı Sistemi
EvenÇift
even functionçift işlev
Even NumberÇift Sayı
even parity checkçift eşlik denetimi
eventolay
event drivenolaya dayalı, olay güdümlü
event driven simulationolay güdümlü benzetim
event managementolay yönetimi
Event ProceduresOlay Yordamları
event recorderolay kayıtçısı
Event ViewerOlay İzleyicisi
EventlogOlay Günlüğü
everyoneherkes
EvokeUyandırmak
evolutionevrim
evolutionaryevrimli, evrimsel
exampleörnek
ExceptionKural Dışı
Exception DispatcherKural Dışı İşlemci Zamanlayıcısı
Exception HandlerKural Dışı İşleyici
exception handlingkural dışı durum işleme
Exception MessageKural Dışı İletisi
ExchangeTakas Değiş Tokuş, Değişim
exchange (noun)değişim
exchange (verb)değişmek
exchange, todeğişmek, değiştokuş etmek
ExcludeDışlamak
ExclusiveDışlayan
exclusive ordışlayan ya da
exclusive OR circuitD-YA devresi (dışlamalı YA)
Exclusively Locked FileSalt Kilitlenmiş Dosya, Özel Kilitlenmiş Dosya
excursiongezinim
ExecutableYürütülebilir
executable code, machine codemakina kodu
executable instructionyürütülür komut
ExecuteYürütmek
execute, toyürütmek
executionyürütme, yürütüm
execution cycleyürütüm çevrimi
execution timeyürütüm süresi
execution traceyürütüm izi
ExecutiveYönetim
executive information systemüstyönetim bilişim sistemi
executive programyürütücü izlence
executive reportüstyönetim raporu
executive routineyürütücü altprogram
exercisealıştırma
existence theoremvarlık savı
existingvarolan
ExitÇıkış, Çıkmak
exit routineçıkış altprogramı
exit, toçıkmak
EXOR gateD-YA geçidi, dışarlayıcı YA
ExpandGenişletmek
expand, to1) açındırmak; 2) genleşmek
expandability1) büyürlük; 2) genleşebilirlik
ExpandedGenişletilmiş
Expanded MemoryGenişletilmiş Bellek
expanded scalegenişletilmiş ölçek
expanded scale instrumentgenişletilmiş ölçekli alet
expansion1) genleşme; 2) açılım
expansion boardgenişletme kartı
Expansion BoardGenişletme Kartı
expansion cardgenişletme kartı
Expansion Gate FeatureGenişletme Geçidi Özelliği
expansion slotgenişletme yuvası
expectationbeklenti
expected valuebeklenen değer
experiencedeneyim
experimentdeney
Expert SystemUzman Sistem
expiration checkson kullanım tarihini denetleme
expiration dateson kullanım tarihi
ExpireSüresi Bitmek, Süresi Geçmek
expired passwordzamanaşımına uğramış parola
explicationaçımlama
explicitbelirtik
Exploded PieAyrılmış Dilim, Ayrık Dilim
exploitgüvenlik açıklarından yararlanmak,
explorationaçınsama
exploratory data analysisaçınsayıcı veri çözümlemesi
explore, toaçınsamak
exponentüst
exponentialüstel
exponential back-offüstel geri çekilme
exponential distributionüstel dağılım
exponential functionüstel işlev
exponential smoothingüstel yumuşatma
exponential waveüstel dalga
exponentiationüst alma
ExportDışa Aktarım
export (noun)dışarı aktarım
export (verb)dışarı aktarmak
Export ServerDışa Aktarım Sunucusu
export, to1) dışarı aktarım; 2) dışsatım
expressionsöylem, ifade
expression(mat)deyim
ExtendUzamak, Uzatmak
extendedgenişletilmiş
extended addressgenişletilmiş adres
Extended Attribute FileUzatılmış Öznitelik Dosyası
Extended Attribute(EA)Uzatılmış Öznitelik
extended basic solutiongenişletilmiş temel çözüm
Extended Character SetGenişletilmiş Karakter Kümesi, Genişletilmiş Damga Kümesi
Extended CharactersEk Damgalar, Ek Karakterler
extended codegenişletilmiş kod
extended keyboardgenişletilmiş klavye
Extended MemoryGenişletilmiş Bellek
Extended Motion VectorsGenişletilmiş Hareket Vektörleri
extension1) yayma; uzatma; 2) uzantı
extension (telephone)iç hat
Extension CableUzatma Kablosu
extension corduzatma kablosu
extension setek aygıt
extentkaplam
externaldış; dışsal
external clockdış saat
external driverdış sürücü
external memorydış bellek, ikincil bellek
external modemdış modem
external storagedış bellek
External SymbolDış Simge
External TagDış Etiket
External VariableDış Değişken
Externally Described DataDışarıda Tanımlanan Veri, Dışarıda Betimlenen Veri
Externally Described FileDışarıda Tanımlanan Dosya, Dışarıda Betimlenen Dosya
ExtractÇıkartmak
extract instructionözütleme komutu
extract, toözütlemek
extractionözütleme, seçip çıkarma
extrapolate, todışdeğerlemek
extrapolationdışdeğerleme
ExtremeUçdeğer
extreme valueuç değer
eyestrain [display screens]göz yorgunluğu


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/