Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

İngilizceTürkçe
I/OG/Ç (bkz. Input/Output)
ICMLbk. Internet Control Message Protocol
iconsimge
iconize, toikonlaştırma
IdKimlik
ID numberkimlik numarası
ideal valuedüşüncel değer
identicalözdeş
IdentificationKimlik
identification (id)kimlik
identification charactertanıtma damgası
identification labeltanıtma etiketi
identification procedure1) tanıtma, 2) tanılama yordamı
identification, ID1) kimlik; 2) tanıtma; tanılama
identifierkimlik tanıtıcı
identifier fieldtanıtıcı alan
identity1) özdeşlik, 2) kimlik
identityözdeşlik
Identity MappingÖzellik Belirleme
identity operatorözdeşlik işleci
identity proofkimlik belgesi
identity signözdeşlik imi
identity simulationözdeşlik benzetimi
identity tokenkimlik simgesi
identity validationkimlik doğrulama
ideogramkavramyazı
idleboş duran, aylak, eylemsiz, etkin olmayan
idle characterboş damga, eylemsiz damga
idle lineboş hat
idle loopişlevsiz döngü
idle timeaylak süre, boş süre
IffStandard Dosyalama Formatları
ignoreyoksaymak
ignore characterunut damgası
ignore, toyoksaymak
ill posedkötü konumlanmış
illegalyasak, kuraldışı, geçersiz
illegal accessyasadışı erişim
illegal assignmentkuraldışı değer atama, geçersiz değer atama
illegal charactergeçersiz damga, kuraldışı damga
illegal instructionkuraldışı komut, geçersiz komut
illegal operationkuraldışı işlem, geçersiz işlem
illegal software copyyazılım korsanlığı
illegal syntaxgeçersiz sözdizim, kuraldışı sözdizim
illusionyanılsama
illusory correlationaldatıcı ilinti
imageresim
image codingimge kodlama
image compressionimge sıkıştırma
image enhancementimge pekiştirme
image interpolationimge aradeğerlemesi
image operatorimge işleci
image pick-up tubekamera tübü
image planegörüntüleme düzlemi
image printerimgeyazıcı
image processinggörüntü işlem
image recontructionimgenin geriçatılması
image registrationimge çakıştırma
image restorationimge onarımı
image writerimgeyazıcı
imaginarysanal
imaginary axissanal eksen
imaginationimgelem
Imaging HelpImaging Yardımı
Imaging PreviewImaging Önizlemesi
immediate addressdolaysız adres
immediate datadolaysız veri
immediate instructionmutlak komut
immune computervirüssüz bilgisayar
impact1) vuruş, 2) etkililik
impact pressurevuruş basıncı
impact printervuruşlu yazıcı
impedanceözdirenç
imperativezorunlu
imperfect knowledgeeksik bilgi
imperfectionkusur, eksiklik
ImpersonateTaklit Et
ImpersonationTaklit Etme
implantekme
ImplementGerçekleştirmek
implement(to)gerçekleştirmek
implement, togerçekleştirmek
implementationgerçekleştirme, yaşama geçirme
implicationgerektirme, içerme
implicitörtük; içkin
implicit functionörtük işlev
impliedörtük
import (noun)içeri aktarım
import (verb)içeri aktarmak
Import ServerAlma Sunucusu
import, toiçeri aktarmak
importantönemli
improvediyileştirilmiş
impulse functiondürtü işlevi
impulsive noisedürtün gürültü
inYükleme Klasörü
in band signallingbantiçi imleşim
in basketgelen sepeti
in oppositionkarşıt evreli
in phaseeşevreli
in quadraturedikevreli
in use lightkullanımda ışığı
in-basketgelen sepeti
inaccuracydoğruluktan sapma
inactiveetkin olmayan, eylemsiz
inactive nodeetkin olmayan düğüm
inactive terminaletkin olmayan uçbirim
inadvertent disclosurebilginin istemsizce açığa çıkması
inboundgelen
inboxgelen kutusu
inchparmak
inclination1) eğim, 2) eğilim; 3) eğim açısı
includeiçermek
inclusion signkapsama imi
inclusiveiçeren
incoherence1) evreuyumsuzluk (sinuzoid); 2) bağdaşmazlık, tutarsızlık
incominggelen
incoming callgelen çağrı
incoming line circuitgeliş hattı devresi
incompatiblebağdaşmayan, uyuşmayan
incompatible statesbağdaşmayan durumlar
incompatible terminalsbağdaşmayan uçbirimler
InconsistentTutarsız
inconsistent estimatortutarsız kestirici
Incorrect SchemaHatalı Şema
increaseartırmak
incrementartım
incrementartma miktarı
incremental backupartımlı yedekleme
incremental computerartımlı bilgisayar
incremental representationartımlı gösterim
indentgirinti
indentgirintili yazmak
indent, toiçerlek yazmak
indentationgirintili yazma
indentedgirintili yazılmış
indented listgirintili liste
indented paragraphgirintili paragraf
independentbağımsız
Independent ClientBağımsız İstemci
independent eventsbağımsız olaylar
independent identically distributed, iidbağımsız özdeşçe dağılmış
independent trialsbağımsız denemeler
independent variablebağımsız değişken
indexindis, dizin
index filedizin kütüğü
index registerdizin yazmacı
indexed accessdizinli erişim
indexed addressdizinli adres
Indic?
indicategöstermek
indicatorgösterge
indirectdolaylı
indirect addressingdolaylı adresleme
Indirect AdressDolaylı Adres
indirect ddressdolaylı adres
indirect instructiondolaylı komut
indirect userdolaylı kullanıcı, ikincil kullanıcı
Individual Battery IconBireysel Pil Simgesini
Individual PermissionsBireysel Yetkiler
indoorbina içi, yapı içi
indoor communicationbina içi iletişim
inductancedoğuşturu, irgiti, endüktans
induction1) tümevarım; 2) doğuşturu, irgiti
inductive methodtümevarımlı yöntem
inductorirgiteç, doğuşturucu, indükleç
industrial controlendüstriyel denetim
Industry Standart Architecture (ISA)Endüstri Standart Mimarisi
inelasticesnemez
inequality constrainteşitsizlik kısıtı
inerteylemsiz, etkisiz
inertiaeylemsizlik, atalet
inertial coordinateseylemsizlik konaçları (koordinatları)
inertial guidanceataletli güdüm
infected applicationvirüslü uygulama programı
infected areavirüslü alan (disk)
infected diskvirüslü disk
infected filevirüslü dosya
infected programvirüslü program
infection signaturevirüs belirteci
infer, toçıkarsamak
inferenceçıkarsama, çıkarım
infinitesonsuz
infinite sequencesonsuz dizi
infinite seriessonsuz seri
infinitesimalsonsuz küçük
infixiçtakı, içek
influence quantityetki büyüklüğü
infobilgi
informal testingresmi olmayan sınama
informaticsbilişim
informationbili, bilgi, enformasyon
information bitbilgi biti
information contentbilgi içeriği
information daybilgilendirme günü
information framebilgi iletim birimi
information highwayelektronik otoyol; bilgi otoyolu
information kioskbilgi büfesi
information lossbilgi yitimi
information measurebilgi ölçüsü
information overloadaşırı enformasyon, bilgi bombardımanı
information processing systembilgi işlem dizgesi
information ratebilgi hızı
information retrievalbilgi erişimi, bilgi geri kazanımı
information retrieval systembilgi erişim sistemi
information securitybilgi güvenliği
information separatorbilgi ayırma damgası
information servicebilgi hizmeti
information societybilgi toplumu
information superhighwayelektronik otoyol; bilgi otoyolu
information systemkomuta ve kontrol bilişim sistemi
information system abusebilgisayarın kötüye kullanımı
information technologybilişim teknolojisi
information theorybilişim kuramı
information trafficbilgi trafiği
information unitbilgi birimi
information wordbilgi sözcüğü
informational databasebilgilendirici veri tabanı
infraredkızılötesi
infrared communicationkızılötesi iletişim
Infrared Device WizardKızılötesi Aygıt Ekleme Sihirbazı
Infrared DevicesKızılötesi Aygıtlar
Infrared IconKızılötesi Simgesi
Infrared MonitorKızılötesi Monitör
infrastructurealtyapı
inherentiçsel
inheritkalıt almak
inheritancekalıt
inherited errorkalıtsal hata
Inhibit Arabic Form Shaping&&
inhibit signalketleme sinyali
Inhibit Symmetric Swapping&&
inhibit windingketleme sargısı
inhibit, toketlemek, ket vurmak
initialbaşlangıç
initialilk
initial conditionbaşlangıç koşulu
initializationilklendirme, ilk kullanıma hazırlama
initializesıfırlamak
initializeilklendirmek
initializesıfırlamak
Initialize To BasicTemel Değerleri Başlat
initialize, toilk kullanıma hazırlamak, sıfırlamak
initializing routineilklendirme programı
initials(adın) baş harfleri
initiatebaşlatmak
Inject DoorsTakma Kapıları
ink jet printermürekkep püskürtmeli yazıcı
inletgiriş noktası
inner productsayıl çarpım, iç çarpım
innocuous virusiyicil virüs
innovationyenilenme
inoperableişletilemeyen, işlemeyen
inoperable timeişletim dışı süre
input1) giriş; 2) girdi
inputgiriş
input devicegiriş aygıtı
Input Form&&
input impedancegiriş çelisi
Input Method Editor&&
input nodegiriş düğümü
input output analysisgirdi çıktı çözümlemesi
input powergiriş gücü
input streamgiriş iş kuyruğu
input validationgirişte geçerleme
input variablegiriş değişkeni; girdi
input-output processgiriş-çıkış süreci
input/outputgiriş/çıkış
Input/Output (I/O)bkz. Giriş/Çıkış (G/Ç)
inquirysorgu
inquiry charactersorgu damgası
inquiry, querysorgu
insertaraya eklemek
insert (disket)(disketi) takmak
insert, to1) araya sokmak, eklemek; 2) (disketi) takmak
insertion characteraraya sokma damgası
insertion point(araya) ekleme noktası
inside
instabilitykarasızlık
installyüklemek
installyüklemek
install, to1) kurmak, döşemek; 2) yüklemek
Installable File System (IFS)Yüklenebilir Dosya Sistemi
installation1) döşem, 2) kurma
installation manualkurma kılavuzu
installation timekurma süresi
InstallerKurucu
Installing Windows NtWindows Nt Yükleniyor
Instance (Of A Program)Örnek (Programa Ait)
instruction1) komut; 2) yönerge
instructionyönerge
instruction address registerkomut adres yazmacı
Instruction CodeDirektif Kodu
instruction counterkomut sayacı
Instruction Execution UnitYönerge İşletme Birimi
instruction fetchkomut getirme
instruction registerkomut yazmacı
instruction setkomut kümesi
instructional televisioneğitim televizyonu
instructions for usekullanım yönergesi
instrumentalet, araç
instrumentationalet düzeni, enstrümantasyon
insufficientyetersiz
integertamsayı
integer programmingtamsayı programlama
integral1) tümlevsel; tümlenik; 2) tümlev
Integral SubsystemBütünleyici Alt Sistem
integral transformtümlevsel dönüşüm
integratetümlemek
integratedtümleşik
integrated circuittümdevre, tümleşik devre
integrated data processingtümleşik veri işleme
integrated fire control systemtümleşik ateş denetim sistemi
integrated information systemtümleşik bilişim dizgesi
integrated modemyerleşik modem
integrated optical circuitoptik tümdevre
Integrated Services Digital Network (ISDN)Tümleşik Sayısal İletişim Ağı
integrated services digital network, ISDNtümleşik hizmetler sayısal ağı
integration1) tümleştirme; 2) tümlevleme, tümlev hesaplama
integration testtümleştirme testi
integritybütünlük, bozulmamışlık, tamlık
integrity of informationbilginin tamlığı
integrity shellbütünlük kabuğu
intellectual ownershipdüşünce iyeliği
intelligenceanlak, zeka
intelligent1) akıllı, 2) anlaşılabilir
intelligent sensorakıllı duyucu
intelligent terminalakıllı uçbirim, programlanır uçbirim
intelligent tutoring system; ITSbilgisayar destekli öğretim
intenseyeğin
intensityyeğinlik, şiddet
intentioniçlem
Inter-Domain Group Membershipİç Etki Alanı Grup Aralığı
interactionetkileşim
interactiveetkileşimli
interactive bankingetkileşimli banka işlemleri
interactive computingetkileşimli bilgisayar kullanım
Interactive LogonEtkileşimli Oturum Açma
interactive operationetkileşimli işletim
Interactive PromptingEtkileşimli Sorma
interactive TVetkileşimli televizyon
interblock gapöbeklerarası boşluk
interceptkesişmek
intercept, toyol kesmek, kesişmek
interchange(arasında) değişim
interchange, todeğiştokuş etmek, takas etmek
interchangeabletakaslanır, değiştokuş edilebilir
interchangeable cardtakaslanır kart
interchangeable microprogramtakaslanır mikroprogram
interconnectionarabağlantı
interfacearabağ, arabirim, arayüz
Interface (Mint Hardver Elem)Ara Birim (Mint Hardver Elem)
Interface (Mint Szoftver Elem)Ara Birim (Mint Szoftver Elem)
interface adapterarayüz uyarlayıcısı
Interface Card SlotsAra Birim Kart Yuvaları
Interface CredentialsAra Birim Tanıtımları
interface testarayüz testi
interface, toarabağlamak, arayüzlemek
interference1) girişim, 2) karışma
interference patterngirişim örüntüsü
interframe codingçerçevelerarası kodlama
interim release; prereleaseönsürüm (yazılım)
Interlaced Fields&&
Interlaced Gıf&&
interleavingserpiştirme, biniştirme
InterlockGüvenlik Kilidi.
intermediateara, orta
intermediateorta
intermediate fileara kütük
intermediate frequencyara sıklık, ara frekans
intermediate storageara bellek
intermittent dutykesintili çalışma
internaliç; içsel
internal driveriç sürücü
internal memoryiç bellek
internal storageiç bellek
Internal Support Functionİç Destek İşlevi
International System of Units, SIuluslararası birimler sistemi, SI
internationalize, touluslararasılaştırmak
Internetİnternet
Internet Addressİnternet Adresi
internet browserinternet tarayıcı
Internet Control Message Protocol (ICMP)İnternet Denetim İletisi İletişim Kuralı
Internet Directory Servicesİnternet Dizin Hizmetleri
Internet Gateway AuthenticationInternet Ağ Geçidi Kimlik Doğrulaması
Internet Print ProviderInternet Yazdırma Sağlayıcısı
Internet Protocol (IP )İnternet Protokolü
Internet Protocol (IP)Internet İletişim Kuralı
Internet Protocol Addressİnternet İletişim Kuralı Adresi
Internet Relay Chat (IRC)İnternette Söyleşi, İnternet Aktarımlı Söyleşi, İnternet Üzerinden Söyleşi
Internet Service ProviderInternet Hizmet Sağlayıcısı
internetworkingağlararası iletişim
interoffice trunksantrallararası gövdeyol
interoperabilitybirlikte işlerlik
interpolate, toaradeğerlemek
interpolationaradeğerleme
interpretyorumlamak
interpret, toyorumlamak
interpreteryorumlayıcı
interprocesssüreçler arası
Interprocess Communication (IPC)Süreçler Arası İletişim
interruptkesmek
interrupt (n.)kesme (ad)
Interrupt AffinityKesme Benzeşmesi
Interrupt DispatcherKesme İşlemci Zamanlaması
interrupt handlerişkesme kotarıcısı
Interrupt ObjectKesme Nesnesi
interrupt priorityişkesme önceliği
Interrupt Request (IRQ)Kesme İsteği
Interrupt Request Level (IRQL)Kesme İsteği Düzeyi (Irql)
Interrupt Service Routine (ISR)Kesme Hizmet Yordamı
interrupt signalişkesme sinyali
interrupt switchkesme anahtarı
interrupt, toişkesmek
intersection1) kesit; 2) kesişim, 3 arakesit
intersectionkesişim
intersection of setskümelerin kesişimi
Intersite Messaging ServiceYöreler Arası İleti Servisi
intersymbol interference (ISI)simgelerarası karışma
intersystemsistemlerarası, dizgelerarası
intersystem communicationsistemler arası iletişim
intervalaralık
interval timeraralık zamanlayıcısı
interventionaraya girme
intervention required checkişlem gerektiren hata
Intractionetkileşim
intraframe codingçerçeve içi kodlama
intrasystemsistem içi, dizge içi
intrasystem communicationsistem içi iletişim
intrinsic
introductiongiriş
Introspectioniç gözlem
intrudeizinsiz girmek
intruderizinsiz giren (kişi).
intrusionizinsiz giriş
invalidgeçersiz
invalid addressgeçersiz adres
invalid assignmentgeçersiz atama
invalid charactergeçersiz damga
Invalid PathGeçersiz Yol
Invalid Shared Memory RangeGeçersiz Paylaşımlı Bellek Aralığı
invariancedeğişimsizlik, değişmezlik
invariantdeğişimsiz
inventoryenvanter, sayımca
inverseters, evrik
inverse of a matrixmatrisin evriği
inverse problemters problem
inversely proportionalters orantılı
inversionevirme
inversion gateevirme geçidi
invertevirme
invert, toevirmek, tersine çevirmek
inverterevirgeç
invisiblegörünmeyen
invokeçağırmak
invoke, toçağırmak
IOCTLbk. Input/Output Control
IPBkz Internet Protocol
IP AddressIP Adresi, Internet İletişim Kuralı Adresi
IP GatewayIP Ağ Geçidi
IP RouterIP Yönlendiricisi
IP Router ManagerIP Yönlendirici Yöneticisi
IP Security IPSecIP Güvenliği
IP Security MonitorIP Güvenlik Monitörü
IP-Address LeaseIP Adres Hakları
IP-Level BroadcastsIP Düzeyi Yayınlar
IPSecBkz IP Security
IRCbk. Internet Relay Chat
irrational numberoransız sayı
irrecoverablekurtarılamaz, onarılamaz
irrecoverable erroronarılamaz hata
irreducibleindirgenemez
irreversibilitytersinemezlik
irreversibletersinemez
ISAbk. Industry Standart Architecture
ISDNTHSA
isolateyalıtmak
isolated1) yalıtık, 2) birbaşına
isolation1) yalıtım; 2) birbaşınalık
isomorphiceşyapılı, eşbiçimli
issue1) sorun, 2) basım sayısı
issueyayın
issue a commandkomut vermek
issue a command, tokomut vermek
italicitalik
item1) öğe; 2) işlem maddesi
Item ScriptÖğe Betiği
iterateyinelemek
iterationdürüm, özyineleme
iteration loopözyineleme döngüsü
iterative methodözyineli (dürümsel) yöntem
iterative processözyineli (dürümsel) süreç
iterative processingözyineli işleme
iterative solutionözyineli (dürümsel) çözüm


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/