Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

İngilizceTürkçe
labeletiket, marka
label identificationetiket tanıma
Label RangeEtiket Aralığı
labelledetiketli
labelled setetiketli küme
labellingetiketlendirme
laggecikme
LANbkz. Local Area Network
LAN ManagerYAA Manager
LAN Server ConnectionYAA Sunucu Bağlantısı
LAN WizardYAA Sihirbazı
LandscapeYatay
landscape (page orientation)yatay
landscape printingsayfa boyuna yazım
lanekulvar
languagedil
Language MonitorDil Monitörü
laptopdizüstü
laptop computerdizüstü bilgisayar
Large IconBüyük Simge
large scale integrationbüyük çapta tümleşim
laser printerlazer yazıcı
laser trimminglazerle budama
laser videodisclazer videodisk
lassokement
lastson
last in first out queueson giren ilk çıkar kuyruğu
last in first out stackson giren ilk çıkar yığıtı
Last Known Good ConfigurationSon İyi Yapılandırma
Last UpdateSon Güncelleştirme, Son Güncelleme
latchmandal
latching circuitmandal devresi
latencygecikme süresi
latent variablegizli değişken
latticeörü, kafes
lattice networkkafes devre
LaunchBaşlatmak
launch(to)başlatmak
layerkatman
layer of securitygüvenlik katmanı
layered architecturekatmanlı mimari
layoutyerleşim
LCDbk. Liquid Cristal Display
LCD PanelSıvı Kristal Ekran Paneli.
LDAPbk.Lightweight Directory Access Protocol
LDAP Attribute NameLDAP Uzantı Adı, HDEK Uzantı Adı
LDAP Class NameLDAP Sınıf Adı, HDEK Sınıf Adı
LDAP Display NameLDAP Görüntü Adı, HDEK Görüntü Adı
LDAP Namespace ObjectLDAP Ad Boşluğu Nesnesi, HDEK Ad Boşluğu Nesnesi
LDAP Pathname DescriptorLDAP Yol Adı Tanımlayıcısı, HDEK Yol Adı Tanımlayıcısı
LDAP ProviderLDAP Sağlayıcısı, HDEK Sağlayıcısı
LDAP Provider ObjectLDAP Sağlayıcısı Nesnesi, HDEK Sağlayıcısı Nesnesi
leaderöncü
Leader CharacterDolgu Karakteri, Dolgu Damgası, Öncül Karakter, Öncül Damga
leader character (tab)(sekme) iz karakteri
leading charactersönce gelen karakterler
leading coefficientbaş katsayı
leading edge of a pulsedarbenin ön kenarı
leading termbaşat terim, en önemli terim
leading zeroöndeki sıfır
leakage1) kaçak, 2) sızıntı
learning algorithmöğrenme algoritması
learningware; coursewareeğitim yazılımı
leased linekiralanmış hat
least mean squaresen küçük ortalama kareler
least significant biten önemsiz bit
least significant characteren önemsiz damga, en sağdaki damga
least significant digiten sağdaki basamak
least squaresen küçük kareler
least squares estimatoren küçük kareler kestiricisi
least squares methoden küçük kareler yöntemi
LEDışık yayan diyot, LED
left adjustsola yaslamak
left alignedsola yaslanmış
left alignmentsola yaslama
left justifysola yaslamak
left justify, tosola yanaştırmak
Left To Right EmbeddingSoldan Sağa Gömme
Left To Right MarkSoldan sağa İmlemek, Soldan Sağa İşaretlemek
Left To Right OverrideSoldan Sağa Üstünü Çizmek
Left-HandedSolak
LegalLegal (özel kağıt boyutu:8.5inçx14inç)
legal file namegeçerli kütük adı
legendgösterge, açıklamalar
lengthuzunluk
Length of aSecretGizin Uzunluğu
lensmercek
lessonwareeğitim yazılımı
lettermektup
letterLetter (özel kağıt boyutu:?inçx?inç)
lettermektup
letter qualitymektup niteliği
Letterheadantet
LetterwizardMektup Sihirbazı
leveldüzey
level adjustmentdüzey ayarı
level of significance1) anlamlılık düzeyi, 2) birinci tür hata olasılığı
leverkol
lexicographic ordersözlük sıralaması
librarykitaplık
library (of data)veri kitaplığı
library automationkütüphane otomasyonu
library routinesbelgelik programları
licenselisans
license agreementlisans anlaşması
License ManagerLisans Yöneticisi
licensed programlisanslı program
licensed user [software]yetkili kullanıcı
LifeYaşam
life cycleyaşam döngüsü
life cycle costyaşam çevrim maliyeti
life testömür deneyi
lifetimeyaşam süresi, ömür
lightışık
light emitting diode, LEDışık yayan diyot
light penışık kalemi
Light Source ShadingIşık Kaynaklı Gölgeleme
lightguide cableoptik kablo
lightwaveışıkdalga
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)Hafif Dizin Erişimi İletişim Kuralı
likelihoodolabilirlik
likelihood ratioolabilirlik oranı
likelihood ratio testolabilirlik oranı testi
limitsınır
limiting casesınır durumu, limit durumu
limiting conditionssınır koşulları
linesatır
linegeçek, hat
linesatır
line adapterhat uyarlayıcı
line amplifierhat yükselteci
line blanking intervalsatır karartma aralığı
Line CalloutBelirtme Çizgisi
Line ChartÇizgi Çizgesi
Line ColorÇizgi Rengi
line commandsatır komutu
line conditioninghat iyileştirme
Line Device AccessHat Aygıtı Erişimi
Line DrawingÇizgi Çizmek
Line Drawing, 2-Dİki Boyutlu Çizim
Line Drawing, 3-DÜç Boyutlu Çizim
line driverhat sürücü
line enhancerton pekiştirici
line equalizerhat dengeleyicisi
line faulthat arızası
line feedsatır besleme
line frequencysatır sıklığı
line printersatır yazıcı
Line Printer Daemon (LPD)Satır Yazıcı Sunucu Yazılımı
line protocolhat protokolu
line spacingsatır aralığı
line speedhattın hızı
line splitterhat üleştirici
Line StyleÇizgi Biçemi, Çizgi Stili
line test equipmenthat test donatımı
line turnaroundhattın yön değiştirme gecikmesi
line weightçizgi kalınlığı
Line WidthÇizgi Kalınlığı
lineardoğrusal
linear arraydoğrusal dizilim
linear combinationdoğrusal katışım
linear functiondoğrusal işlev
linear independencedoğrusal bağımsızlık
linear integrated circuitdoğrusal tümdevre
linear modeldoğrusal model
linear operatordoğrusal işleç
linear phasedoğrusal evre
linear programming, LPdoğrusal programlama (izlenceleme)
linear regression equationdoğrusal bağlanım denklemi
linear scaledoğrusal ölçek
linear spacedoğrusal uzay
linear systemdoğrusal dizge (sistem)
linear time invariantdoğrusal zamanda değişmez
linearitydoğrusallık
linearly separabledoğrusal ayrılabilir
lines per inchsatır/inç
Lines Per İnchSatır/İnç
linkbağlantı
linkbağlamak
linkbağlantı
link access protocolbağ erişim protokolu
link addressbağlama adresi
link by link enciphermentbağdan bağa kriptolama
Link DialogBağlantı İletişimi
link marginbağ sınırı (marjı)
link protokolbağ protokolu
link to link signallingbağdan bağa imleşim
link wordbağlama sözcüğü
link, linkagebağ
Link-State DatabaseBağlantı Durumu Veritabanı
linkagebağlantı
linkage editorbağ düzenleyicisi, bağlayıcı
Linked ToBağlantı Yeri
linkerbağ düzenleyicisi, bağlayıcı
Liquid Cristal Display (LCD)Sıvı Kristal Görüntü
liquid crystal displaysıvı kristal görüntü birimi
liquid crystal screensıvı kristal ekran
listlistelemek
listlistelemek
list handlingliste kotarma
list processingliste işleme
List View BehaviorListe Görüntüleme Davranışı
literalhazır bilgi
litography, lithotaşbaskı
livecanlı
Live Web DataCanlı Web Verisi
lo endbkz. low end
loadyüklemek
Load ConflictYükleme Çakışması
loaderyükleyici
localyerel
Local Area Computure NetworkYerel Alan Bilgisayar Ağı
Local Area Networkyerel ağ
Local Area Network (LAN)Yerel Alan Ağı
local averageyerel ortalama
local busyerel veriyolu
local callyerel çağrı
Local ClientYerel İstemci
local connectionyerel bağlantı
local exchangeyerel santral
Local GroupYerel Grup
Local Guest LogonYerel Konuk Oturum Açma
Local Host Table FileYerel Ana Makine Çizelge Dosyası
Local LogonYerel Oturum Açma
local loopbackyerel döngüde sınama
local memoryyerel bellek
local networkyerel ağ
Local Procedure Call (LPC)Yerel İşlem Çağrısı
Local Security AuthorityYerel Güvenlik Yetkilisi
local trafficyerel trafik
local, homeyerel
LocaleYerel
Localization Test ToolYerelleştirme Sınama Aracını
locateyerini belirlemek
locationyer
lockkilitlemek
lockkilitlemek
lock inkenetlenme
lock outeşzamanlama yitimi
Lock Pages İn MemoryBellekteki Kilitli Sayfalar
Lock Pin TypesKilit İğnesi Türleri
lock up (network)karşılıklı ketlenme
loggünlük, günlük tutmak, günlüğünü tutmak.
loggünlük tutmak
Log BookGünlük Defteri
log filegünlük kütüğü
Log FormatGünlük Biçimi
log inoturum açmak
log offoturum kapamak
log onoturum açmak
log outoturum kapamak
log record of system eventsbilgisayar günlüğü
Log ServiceGünlük Hizmeti
Log ViewGünlük Görünümü
Log ViewerGünlük Görüntüleyicisi
log, togünlük tutmak
logarithmic decrementlogaritmik düşüş
loggergünlük kayıtçısı
logginggünlük tutmak
logicmantık
logic boardmantıksal çevrim kartı
logic bombyazılım bombası
logic diagrammantık çizeneği
logic instructionmantıksal komut
logic operationmantık işlemi
logic systemmantıksal dizge
logicalmantıksal, lojik
logical comparisonmantıksal karşılaştırma
logical connectionmantıksal bağlantı
logical differenceküme farkı, mantıksal fark
Logical Disk Manager RefreshMantıksal Disk Yöneticisi Yenileme
logical expressionmantıksal deyim
logical operator, Boolean operatormantık işleci, Boole işleci
logical productmantıksal çarpım
logical recordmantıksal tutanak
logical summantıksal toplam
logical variablemantıksal değişken
loginoturum açmak
logologo
logonoturum açmak
Logon HoursOturum Açma Saatleri
Logon PasswordOturum Açma Şifresi
Logon ProcessOturum Açma İşlemi
Logon ScriptOturum Açma Betiği
long dashme çizgi
long hauluzun erimli
Long-Haul NetworksUzak Mesafe Ağları
longitudinal parity checkyatay eşlik denetimi, boylamasına eşlik denetimi
lookuparama
lookup tablebaşvuru çizelgesi
loopdöngü
loop back modegeri yansıtarak doğrulama
loop checkyankılayarak denetim
loop currentdöngü akımı
Loop DelayDöngü Gecikmesi
loop gaindöngü kazancı
loop resistancedöngü direnci
LoopbackGeri Döngü
Loopback AdapterGeri Döngü Uyarlayıcısı
loosely coupledgevşek bağlı
lossless codingkayıpsız (yitimsiz) kodlama
losslessnessyitimsizlik, kayıpsızlık
lossy codingkayıplı (yitimli) kodlama
lossynessyitimlilik, kayıplılık
Lost Packet TimeKayıp Paket Süresi
lot1) parti, öbek 2) arsa
lot formationparti oluşumu
Lotus Organizer ConvertersLotus Organizer Dönüştürücüleri
lowdüşük
low densitydüşük yoğunluklu
low endalt uç
low level representationalt düzey gösterim
low pass filteralçak geçiren süzgeç
Low-LevelAlt Düzey
low-level languagealt düzey dil
lower triangular matrixalt üçgenel matris
lowercaseküçük harf
LPCbk. Local Procedure Call
LPDbk. Line Printer Daemon
LPD ServerLPD Sunucusu
lpibkz. lines per inch
luggable computertaşınabilir bilgisayar
LuminanceParlaklık
lunchbox computertaşınabilir bilgisayar


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/