Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

İngilizceTürkçe
MachineMakine
machine checkmakine arızası
machine codemakine kodu
machine cyclebilgisayar çevrimi
machine dependentbilgisayar tipine bağlı
machine independentbilgisayar tipinden bağımsız
machine instructionbilgisayar komutu
machine languagemakine dili
machine learningotomatik öğrenme, yapay zeka ile öğrenme
machine readablebilgisayarca okunur
machine translationbilgisayarla çeviri
machine visionbilgisayarla görü
machine wordbilgisayar sözcüğü
Macintosh NamesMacintosh Adları
macromakro
Macro ArgumentMakro Bağımsız Değişkeni
macro languagemakro dil
macro librarymakro kitaplığı
Macro Virus ProtectionMakro Virüs Koruması
macrogeneratormakro üreteci
macroinstructionmakrokomut
macroprocessormakroişlemci
magentamacenta
magneticmanyetik
magnetic cardmanyetik kart
magnetic circuitmanyetik devre
magnetic coremanyetik çekirdek
magnetic diskmanyetik teker
magnetic disk unit; MDUmanyetik disk birimi
magnetic fieldmanyetik alan
magnetic focussingmanyetik odaklama
magnetic inkmanyetik mürekkep
magnetic mediummanyetik ortam
magnetic read-write headmanyetik okuma-yazma kafası
magnetic storagemanyetik bellek
magnetic stripe cardmanyetik şeritli kart
magnetic substancemanyetik madde
magnetic tape librarymanyetik teyp kütüphanesi
magnetic trackmanyetik iz
magnetizationmıknatıslanma
magneto-opticmanyetooptik
magnificationbüyültme
magnifierbüyüteç
magnifybüyütmek
magnitude1) büyüklük, 2) genlik
mailmektup
mailpostalamak
Mail File MigrationMail Dosyası Aktarımı
Mail HeadersPosta Üst bilgileri
mail logposta günlüğü
mail mergeadres mektup birleştirme
mail serverposta sunucusu
mail transfer agentposta dağıtım aracı
mail, topostalamak
mailboxposta kutusu
Mailbox PasswordPosta Kutusu Parolası
mailing addressposta adresi
mailing labelsposta etiketleri
mailing listmektup listesi, haberleşme listesi, elektronik liste
mainana
main circuitana devre
main fileana kütük
main memoryana bellek
main programana program
main segmentana bölüt
main storageana bellek
mainboardana kart
mainboardana kart
mainframeanabilgisayar
mains fluctuationsşebeke gerilim dalgalanması
mains switchşebeke kesicisi
mainstreaminganayola sokma
maintainabilitybakılabilirlik
maintenancebakım
maintenance testbakım sınaması
majorbüyük
majorbüyük
Major UnitAna Birim
majorityçoğunluk
majority operationçoğunluk işlevi
making capacitykapama yeteneği (röle)
malfunctionarıza
malicious viruskötücül virüs
malicouskötü niyetli
malwarekötücül yazılım
manBkz Manual
man-in-the-middle attackortadaki adam saldırısı
man-machine interfaceinsan makina arabağı
man-machine systeminsan makina sistemi
man-made noiseendüstriyel gürültü
Managed Software Installer For Windows®Windows İçin Yönetilen Yazılım Yükleyici
managementyönetim
Management ConsoleYönetim Konsolu
Management Console AdministrationYönetim Konsolu Yönetimi
management gameyönetim oyunu
management information systemyönetim bilişim sistemi
management information system (MIS)yönetim bilişim sistemi
Management İnformation Base (Mıb)Yönetim Bilgi Tabanı (Mıb)
Management İnformation SystemYönetim Bilişim Sistemi
manageryönetici, yönetmen
mandatoryzorunlu
Mandatory Access ControlZorunlu Erişim Denetimi
Mandatory ProfileZorunlu Profil
manipulate(to)işlemek
manipulate, toişlemek, ellemek
mantissamantis
manualelkitabı
manualelkitabı
Manual (man )El Kitabı, Kitapçık
manual backupelle yedekleme
manual controlelle denetim
manual data inputelle veri girişi
Manual ExposureEl İle Pozlandırma
manual feedelle besleme
manual hyphenationelle sözcük kesme
manual pagebreakistenen sayfa sonu
manufactureyapın, imalat
manufacturedyapınsal, mamul
many valued logicçoklu değerli mantık
mapharita
mapeşlemek
mapharita
mapped buffereşlenmiş yastık bellek
Mapped DrivesAdreslenmiş Sürücüler
Mapped FileAdreslenmiş Dosyalar
marginkenar boşluğu
marginal probability density functionbileşen olasılık yoğunluk işlevi
Markİm, İmlemek
mark (n)im
mark (v)imlemek
markerimleyici
markerimleyici
Markov chainMarkov zinciri
Markov processMarkov süreci
Markov random fieldMarkov rasgele alanı
markup languagebiçimleme dili
marqueekayar noktalı çerçeve
maskmaske
masqueradingmaskeleme
massyığın
mass datayığınsal veri
mass memoryyığınsal bellek
mass numberkütle numarası
mass of an electronelektronun kütlesi
mass storageyığın bellek
Mass Storage ClassesYığın Depolama Sınıfları
massively parallelçok büyük ölçekte paralel
masterana
Master Boot Record.Ana Önyükleme Kaydı
master clockana saat
master copyana kopya
Master Directory TreeAna Dizin Ağacı
Master DomainAna Etki Alanı
master file, main fileana kütük
master listana liste
master slave flip-flopusta-yamak kapanı
master stationana istasyon
matcheşleştirmek
match casebüyük küçük harfe duyarlı
matched filteruyumlu süzgeç
Matching WordsEşleşen Sözcükler
materialgereç, malzeme
math coprocessormatematik (yardımcı) işlemci(si)
mathematical expectationmatematiksel beklenti
mathematically tractablematematiksel olarak çözümlenebilir
matrixdizey
matrix displaymozayik gösterim
matrix inversionmatris evirme
matrix printeriğneli yazıcı
mattermadde, özdek
Max BatteryTam Dolu Pil
maximizeenbüyütme
maximizeenbüyütme
maximumen büyük, en çok, en yüksek
Maximum Number of SecretsMaksimum Giz Sayısı
Maximum Transfer Unit (MTU)En Yüksek Aktarım Birimi
Maze OverlayLabirent Yer paylaşımı
MCGAbk. Multi-Color Graphics Adapter
MDSbk. Microprocesor Devellopment System
meanortalama
mean lifeortalama ömür
mean opinion score, MOSortalama yargı değeri
mean powerortalama güç
mean square convergenceortalama karesel yakınsaklık
mean time between maintenance, MTBMbakımlar arası ortalama süre
mean valueortalama değer
meaninganlam
measurable quantityölçülebilir büyüklük
measured variableölçülen değişken
measurementölçüm
measurement procedureölçüm yordamı
measurement processölçüm süreci
measuring errorölçme hatası
measuring rangeölçme erimi
mechanismdüzenek
mediaortam,araçlar
Media Eject WizardOrtam Çıkartma Sihirbazı
Media Inject WizardOrtam Takma Sihirbazı
Media ManagerOrtam Yöneticisi
Media PlayerOrtam Yürütücüsü
Media PoolOrtam Havuzu
Media Services ManagementOrtam Hizmetleri Yönetimi
Media Vision Mixer DriverOrtam Görüşü Karıştırıcı Sürücüsü
Media Vision Wave DriverOrtam Görüşü Dalga Sürücüsü
medialessortamsız
medianortanca
median filterortanca süzgeci
mediationdolayımlama, aracılık etme
medium1) ortam, 2) orta
Medium ChangerOrtam Değiştirici
medium conversionortam dönüşümü
medium scale integrationorta çapta tümleşim
Megabyte (Mb)Megabayt
megabyte (measurement unit)megabyte, MB
megahertzmegahertz
Megahertz (Mhz)Megahertz
memberüye
Member ServerÜye Sunucu
MembershipÜyelik
membership signöğelik imi
membranezar
membrane keyboarddokunma duyarlı klavye
memokısa not
memorybellek
memory address registerbellek adres yazmacı
memory bankbellek yuvası
memory boardbellek kartı
memory cacheönbellek
memory capacitybellek sığası
Memory CardBellek Kartı
memory cellbellek gözesi
memory compactionbelleği derleyip toplama
memory cyclebellek çevrimi
memory dumpbellek dökümü
memory interfacebellek arayüzü
memory interleavingbellek serpiştirme
memory locationbellek yeri
memory management unit; MMUbellek yönetim birimi
memory mapbellek haritası
memory organizationbellek örgütleşimi
memory pagebellek sayfası
memory protectionbellek korunumu
memory resident infectorbellekte yerleşik virüs
memory resident programbellekte yerleşik program
Memory ScanBellek Taraması
Memory UsageBellek Kullanımı
Memory WindowBellek Penceresi
menumenü
menu barmenü çubuğu
menu drivenmenülerle çalıştırılan
menu itemmenü öğesi
menu titlemenü başlığı
MenucolorMenü Renkleri
mergebirleştirmek
merge sorttümleştirerek ayıklama
messageileti, mesaj
message formatileti (mesaj) yapısı
message handlerileti işleyici
Message Managerİleti Yöneticisi
message queueileti (mesaj) kuyruğu
Message Queue Information Store (MQIS)Message Queue Bilgi Deposu
message switchingileti (mesaj) anahtarlaması
Message Transfer Agentİleti Aktarım Ajanı
Messaging Nameİleti Adı
MetacharacterDeğişim karakteri
MetaphoreEğretileme
methodyöntem
methodologyyöntembilim
metric1) metrik, ölçev; 2) metrelik
metric prefixesmetrik öntakılar
metropolitan area networkkent çapında ağ
Mhzbk. Megahertz
MICIbkz. Musical Instruments Cerebral Interface
micromikro
Micro Channel ArchitectureMikro Kanal Mimarisi
Micro CodeMikro Kod
Micro ProcessorMikro İşlemci
microarchitecturemikromimari
microcardmikrokart
microcodemikrokod
microcomputermikrobilgisayar
microcopymikrokopya
MicrophoneMikrofon
Microprocesor Devellopment System (MDS)Mikroişlemci Geliştirme Sistemi
microprocessormikroişlemci
Microprocessor Development SystemMikro İşlemci Geliştirme Sistemi
microprogrammikroprogram, mikroizlence
Microsoft Hearts NetworkMicrosoft Hearts Ağı
microwavemikrodalga
MIDIbkz. Musical Instruments Digital Interface
MIDI Configuration WindowMIDI Yapılandırma Penceresi
MIDI InstrumentMIDI Gereci
MIDI Instrument Installation WizardMIDI Gereci Kurma Sihirbazı
MIDI ProcessorMIDI İşlemcisi
migrategeçirmek, geçmek
MigrationTaşıma
milestoneaşama
millions instructions per secondsaniyede milyon komut
MIMEBkz Multipurpose Internet Mail Extension
MIME EncodingMIME Kodlaması
minicomputerminibilgisayar
minimization problemenküçültme sorunu
minimizesimge durumuna küçültmek
minimizesimge durumuna küçültmek
Minimized WindowKüçültülmüş Pencereler
minimumen küçük, en az, en düşük
minitowerufak dikey şasi, ufak dikey çatı
minorküçük, önemsiz
Minor Unitİkincil Birim
minuendçıkartılan
minuseksi
MIPSsaniyede milyon komut
MirrorAyna, Yansı
mirror imageikiz görüntü
mirror printingters baskı
mirror symmetyayna bakışımı, ayna simetrisi
Mirrored PairYansıtılmış Çift, Yansılı Çift
Mirrored VolumeYansıtılmış Birim, Yansılı Birim
mirroringikizleme
mismatchuyumsuzluk
miss errorikinci tür hata; ıskalama hatası
missingeksik, atlanmış
misspellingyazım hatası
mixedkarma
mixed chartkarma çizim
mixed modekarma veri tipli
Mixed Mode DomainKarma Kipli Etki Alanı
mixed modelkarma model
mixed nodekarma düğüm
MixerKarıştırıcı
Mixer DriverKarıştırıcı Sürücüsü
MixingKarma, Karıştırma
mnemonicanımsatıcı
mnemonic symbolanımsatıcı simge
mobiledevingen, gezgin, gezer, mobil
mobile radiogezgin radyo, mobil radyo
modekip
modelmodel
model drivenmodel güdümlü
modemmodem
modem eliminator; null modemkukla modem
moderationılımlama
modificationdeğişiklik
modification leveldeğişiklik düzeyi
modifierdeğiştirici
modifydeğiştirmek
modularbirimsel
modular programmingbirimsel programlama
modularitymodülerlik, birimsellik
modulatekiplemek
modulationkipleme
modulatorkipleyici, modülatör
modulebirim
Module TypeModül Türü
modulo (modulo-N)ölçke (N-ölçkeli)
modulo computationölçkeli hesaplama
modulo counterölçkeli sayaç
modulus ofbüyüklüğü, genliği
monadicbirli
monadic operationbirli işlem
monitorgözleyici, monitör
monitorizlemek
Monitor IconsMonitör Simgeleri
monitor programgözleme programı, monitör programı
monitoringgözleme, dinleme
monitoring softwaregözleme yazılımı
monitoring stationgözleme bilgisayarı
monotek
MonoauralTek Ses
monoblocktekgövde
monochrometekrenkli
monochrome displaytekrenkli ekran, siyah-beyaz ekran
MonocromaRenksiz
monocular imagingtekgözlü imgeleme
monospaced fonteşaralıklı yazıyüzü
monotonic functiontekdüze işlev
MontageKurgu
Monte Carlo methodMonte Carlo yöntemi
Morphing/MorfenKesintisiz Dönüşüm
morphologybiçimbilim, morfoloji
most significant biten önemli bit
most significant characteren soldaki damga, en önemli damga
most significant digiten soldaki basamak
motherboardana kart
motiondevinim
motion detectiondevinim sezimi
Motion Picture Experts Group (MPEG)Film Uzmanlar Grubu Sıkıştırma Standardı
MotivationGüdülenme
mountbağlama, bağlanma
mousefare
mouse buttonfare düğmesi
mouse padfare altlığı
mouse pointerfare imleci
Mouse ResolutionFare Çözünürlüğü
Mouse Sample RateFare Örnek Oranı
movetaşımak
move instructiontaşıma komutu
moviefilm
Movie ObjectFilm Nesnesi
moving average (MA)yürüyen ortalama
MPEGbk. Motion Picture Experts Group
MQISbk. Message Queue Information Store
Ms-DosMicrosoft Disk İşletim Sistemi
MTUbk. Maximum Transfer Unit
MUDbk. Multi-User Dungeon
Multi Disc ProgramÇoklu Disk Programı
Multi Port CardÇoklu Kapı Kartı
Multi Standard VideoÇoklu Standart Görüntü
Multi StrobeAşamalı Görüntü
multi-çok; çoklu; katlı
Multi-Color Graphics Adapter (MCGA)Çok Renkli Grafik Adaptörü
Multi-Homed SystemÇok Merkezli Sistem
Multi-Master ReplicationÇok Yöneticili Kopyalama
Multi-ScreenÇoklu Görüntü
Multi-User Dungeon (MUD)Çok Kullanımlı Sanal Oyun Ortamı
multiaccessçoklu erişimli
multiaddress instructionçokadresli komut
Multiagentçoklu etmen
multicastçoğa gönderim
Multicast AddressÇoklu Dağıtım Adresi, Çoklu Yayın Adresi
multicast messageçoğa gönderilen ileti
multicollinearityçoklu bağlanımlı
multicore cableçok-damarlı kablo
multidecision problemçoklu karar sorunu
multidrop lineçok-prizli hat
multifunction boardçok-işlevli kart
multilevel securityçok-katlı güvenlik
multimediaçoklu ortam
multimedia authoringçoklu ortamlı yazarlık
multimedia computerçoklu ortamlı bilgisayar
Multimedia PresentationÇoklu Ortam Sunusu
Multimedia WebÇoklu Ortam Web
multimodal distributionçokdoruklu dağılım
multimode fiberçok-kipli lif
multinational character setçok uluslu karakter kümesi
multinodeçok-düğümlü
multipleçoklu
multiple access1) çoklu erişimli, 2) çoklu erişim
multiple access interferenceçoklu erişim karışması
multiple inheritanceçoktan türeme
multiple routingçoklu yolatama
multiplexçoklamak
multiplex channelçoğullamalı kanal
multiplexerçoklayıcı
multiplexingçoklama
multiplicandçarpılan
multiplicitykatlılık, çokluk
multiplierçarpan
multiplyçarpmak
multipoint lineçok-noktalı hat
multiprecisionçoklu duyarlı
multiprocessingçoklu işlem
multiprocessorçoklu işlemci
multiprogrammingçoklu programlama
Multiprotocol InterconnectionÇoklu İletişim Kuralı Bağlantısı
Multiprotocol Routing ServiceÇoklu İletişim Kuralı Yönlendirme Hizmeti
Multipurpose Internet Mail Extension (MIME )Çokamaçlı İnternet Mektup Uzantısı
Multipurpose Internet Mail ExtensionsÇok Amaçlı İnternet Posta Uzantıları
multiresolutionçoklu çözünürlük
multisensor fusionçok-duyucu tümleştirme
multiserver networkçok-işgörenli ağ, çok-sunuculu ağ
multitaskingçoklu görev, çokgörevli
multithreadingçoklu kullanım
multitrack recording systemçok-izli (çok kanallı) kayıt dizgesi
multiuserçok kullanıcılı
multiuser (operating) systemçok-kullanıcılı işletim sistemi
Multivalued PropertyÇok Değerli Özellik
multivariate analysisçok-değişkenli çözümleme
multivariate normal distributionçok-değişkenli Gauss dağılımı
multivariate statisticçok-değişkenli istatistik
Multivolume PartitionÇok Birimli Bölüm
Musical Instruments Cerebral Interfacetanımı yazılacakooo
Musical Instruments Digital InterfaceMüzik Gereçleri Sayısal Arabirimi
Musical Instruments Digital Interface (MIDI)Müzik Gereçleri Sayısal Arayüzü
mutualkarşılıklı
mutually exclusivebirbirini dışlayan


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/