Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

İngilizceTürkçe
n-neighborhoodn-tane komşuluk bölgesi
NACKolumsuz alındı damgası
Namead
Name Discovery ProcessAd Bulma İşlemi
Name MappingAd Adresleme
Name Query Request PacketAd Sorgu İstek Paketi
Name Registration Request PacketAd Kayıt İstek Paketi
Name ResolutionAd Çözünürlüğü
Name ServerAd Sunucusu
Named PipeAdlandırılmış Geçit
NamespaceAd Uzayı
Namespace ObjectAd Boşluğu Nesnesi
Naming ContextAdlandırma Bağlamı
naming conventionadlandırma kuralları
NAND gateOVE (Olumsuz VE) geçidi
narrowcastdar alana yayın, aza gönderim
nationalulusal
national archiveulusal belgelik
national language character setulusal dil karakter kümesi
national language supportulusal dil desteği
national standardulusal standart
nativeyerel
Native DeviceGerekli Aygıt
Native DigitsYerli Basamaklar
native languageanadil
Native Mode DomainYerli Kip Etki Alanı
naturaldoğal
natural languagedoğal dil
natural numberdoğal sayı
natural oscillationsözsalınımlar, doğal salınımlar
navigationdolaşma
navigation [software]yöngüdüm, gezinim
near end crosstalk, NEXTyakın çaprazkarışma
near end echoyakın uçtaki yankı
near-letter qualitymektup niteliğine yakın
nearest neighbouren yakın komşu
necessary conditiongerekli koşul
necessitygereklilik
need-to-know principlebilmesi gereken ilkesi
negateolumsuzlamak
negationolumsuzlama
negativeolumsuz, eksi
negative acknowledgementolumsuz alındı
negative chargeeksi (negatif) yük
negative indentationters girinti
negative logicnegatif mantık
negative signeksi işareti
negligibleyoksanabilir, gözardı edilebilir
Negotiated BindsGörüşülmüş Bağdaştırmalar
negotiationpazarlık
NeighborKomşu
neighbor nodekomşu düğüm
Neighbor-ListKomşu Listesi
neighborhoodkomşuluk
neighborhood operatorkomşuluk işleci
Neighboring RoutersKomşu Ağ Yönlendiricileri
nestyuva, yuvalamak
nestediçiçe, yuvalanmış
Nested Group Membershipİç içe Grup Üyeliği
nested intervalsiçiçe aralıklar
nested loopsiçiçe döngüler, yuvalanmış döngüler
nested structureiçiçe yapı, yuvalanmış yapı
nesting leveliçiçelik düzeyi
Net
Net FolderAğ Klasörü
Net WatcherAğ İzleyicisi
Netbios Broadcast Packet HandlingNetbios Yayım Paket İşlemesi
netlinkağbağlantısı
Netmeeting CallNetmeeting Çağrısı
Netmeeting ConversationNetmeeting Görüşmesi
Netshow PlayerNetshow Yürütücüsü
Netware Login ScriptsNetware Oturum Açma Komut Betikleri
network1) ağ; 2) devre
Network AdapterAğ Bağdaştırıcısı
Network Adapter CardAğ Bağdaştırıcı Kartı
network addressağ adresi
network administrationağ yönetimi
network administratorağ yöneticisi
network analysisdevre çözümlemes
Network Basic Input/Output System (Netbios)Ağ Temel Giriş/Çıkış Sistemi
network computingağ üzerinde bilgi işlem
Network Control Panel AppletAğ Denetim Masası Küçük Uygulaması
network controllerağ denetleyicisi
network databaseağ veritabanı
network designağ tasarımı
Network Device Interface Specification (NDIS)Ağ Aygıt Arayüzü Özellikleri
network domainağ yönetim bölgesi
network element1) ağ öğesi; 2) devre öğesi
Network File System (NFS )Ağ Dosya Sistemi
Network File System (NFS)Ağ Dosya Sistemi
Network Guest LogonAğ Konuk Oturumu Açma
Network IdAğ Kimliği
Network Information System (NIS )Ağ Bilgi Sistemi
network interfaceağ arayüzü
Network LayerAğ Katmanı
network managementağ yönetimi
network managerağ yöneticisi
network monitoringağ gözetimi
Network News Transfer Protocol (NNTP)Ağ Haberleri Aktarma İletişim Kuralı
network node1) ağ düğümü; 2) devre düğümü
network node processorağ düğümü işlemcisi
network operating systemağ işletim sistemi
network procesorağ işletim bilgisayarı
network protocolağ protokolu
Network RedirectorAğ Yönlendiricisi
Network RequestAğ İsteği
network resourcesağ özkaynakları
network securityağ güvenliği
Network Setup WizardAğ Kurma Sunucusu
Network SnifferAğ Yoklayıcısı
network synthesisdevre sentezi
network theoryağ kuramı
network topologyağ topolojisi (ilingesi)
network transparencyağ saydamlığı
Network TransportAğ Taşıması
Network-Interface PrinterAğ Arayüzü Yazıcısı
Network-To-Network InterfaceAğ-Ağ Arabirimi
networkingağ oluşturma
neural computernöral bilgisayar
newyeni
New File System (NFS)Yeni Dosya Sistemi
new lineyeni satır
Newsgroup FiltersHaber Grubu Süzgeçleri
nextsonraki
NFSBkz Network File System
nibble (measurement unit)yarım byte
nicknametakma ad
nine track tapedokuz izli şerit
NISBkz Network Information System
NNTPbk. Network News Transfer Protocol
No AccessErişim Yok
no-load operationyüksüz çalışma
node
node iddüğüm tanıtıcısı
node of a networkağ düğümü
node of a standing waveduran dalganın boğumu
noisegürültü
noise sourcegürültü kaynağı
noise spikeani gürültü doruğu
nomenclatureterimlendirme
nominal rangeanma erimi
nominal valueanma değeri
Non Preemptive MultitaskingGeçişsiz Çoklu Görev
non-addressableadreslenemez
non-autonomousözerk olmayan
non-blockingtıkanmasız
non-break spacebölünemez boşluk
non-breaking hyphenbölünemez kısa çizgi
non-breaking spacebölünemez boşluk
non-coherentevreuyumsuz
non-commutativesırabağımlı
non-cooperative gameişbirliksiz oyun
non-countablesayılamaz
non-dedicatedözgülenmemiş, özel göreve atanmamış
non-destructive inspectionörselemeyen deneti
non-destructive testingörselemeyen sınama
non-destructive virusiyicil virüs
non-deterministicgerekirci olmayan
non-erasablesilinemez
non-impact printervuruşsuz yazıcı
non-increasing functionartmayan işlev
non-interlace; noninterlacebinişmesiz
non-invasivemüdahalesiz
non-lineardoğrusal olmayan
non-linear amplifierdoğrusal-olmayan yükselteç
non-linear mappingdoğrusal olmayan eşlem
non-linear programmingdoğrusal olmayan programlama
non-linear regressiondoğrusal olmayan bağlanım
non-linear scaledoğrusal olmayan ölçek
non-linear systemdoğrusal olmayan sistem
non-locking shiftkilitlenmeyen damga değiştirme
non-maskable interruptmaskelenemez işkesme
non-memory resident infectorbellekte yerleşik olmayan virüs
non-numerical charactersayısal olmayan damga
non-oriented graphyönsüz çizge
non-parametric modelparametrik olmayan model
non-persistentdirengen olmayan
non-positive numberartısız sayı
non-printing charactersbasılamaz karakterler
non-recoverable errorölümcül hata
non-recursive filterözyinesiz süzgeç
non-redundantartıksız
non-relativisticgöresiz
non-resident infectoryerleşik olmayan virüs
non-return to zero unipolar (bipolar)sıfıra dönüşsüz tek (çift) kutuplu)
non-return-to-zero codesıfıra dönüşsüz kod
non-sense correlationanlamsız ilinti
non-significanceanlamsızlık
non-stationaritydurağansızlık, durağan olmayan
non-stopduraksız, molasız
non-touching loopsdeğmeyen döngüler
non-uniform quantizationdüzgün olmayan nicemleme
non-write protected disketteyazılmaya korunmamış disket
nonbreak spacebölünemez boşluk
nonbreaking spacebölünemez boşluk
nondisplaygörüntülenmez
nonehiçbiri
nonescaping keykonum atlatmayan tuş
nonimpactvuruşsuz
nonresidentyerleşik olmayan
nonswitched lineaktarmasız hat
nonuniformbirörnek olmayan
nonvolatilekalıcı
NOR gateOYA (Olumsuz YA) geçidi
normalolağan
normal distributionGauss dağılımı
Normal DragNormal Sürükleme
normal modesdoğal kipler
normal operating conditionsolağan çalışma koşulları
normal range of useolağan kullanım erimi
Normal SelectNormal Seçme
normal statenormal durum
normal variateGauss değişkeni
normalize, todüzgelemek, normalize etmek
normalized representationdüzgelenmiş gösterim
NOT operationDE?‹L işlemi
Not Yet ImplementedHenüz Uygulanmamış
notationgösterim
notchçentik
notenot
notebook computerdefter bilgisayar
NotepadNot Defteri
notepad computerkalem bilgisayar
NoticeBildirim
notice (n)bildirim
notice (v)bildirmek
notifybildirmek
notify, tobildirmek, haberdar etmek
NRZ codesıfıra dönüşsüz kod
NTbk. New Technology
NT Backup Media Label LibraryNT Yedekleme Ortamı Etiket Kütüphanesi
NT Directory ServiceNT Dizin Hizmeti
NT File SystemNT Dosya Sistemi
NT ServerNT Sunucusu
NT WorkstationNT İş İstasyonu
NTMS Scratch Media Label LibraryNTMS Karalama Ortamı Etiket Kütüphanesi
nucleusçekirdek
nullboş, anlamsız
null charactersıfır (onaltılı sayı sisteminde)
null modemkukla modem
null pointsıfır noktası
null setboş küme
null stringboş dizgi
numbersayı
number crunchingyoğun hesap
Number PadSayısal Tuş Takımı
number representation, numerationsayı gösterimi
number systemsayı sistemi
Numbered ListNumaralı Liste
numbering schemenumaralandırma yöntemi
numeralsayıt
NumeratorPay
numerator (re: fractions)pay (re:kesirler)
numericsayısal
numeric charactersayısal damga
numeric character setsayısal damga takımı
numeric datasayısal veri
numeric fieldsayısal alan
numeric keypadsayısal tuş takımı
numeric representationsayısal gösterim
numeric(al)sayısal
NumericalSayısal
numerical analysissayısal çözümleme
numerical value of a quantitybir büyüklüğün sayısal değeri
numerical wordsayısal sözcük


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/