Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

İngilizceTürkçe
Objectnesne
Object AttributeNesne Özniteliği
Object ClassNesne Sınıfı
object codeamaç program
Object Directory ObjectNesne Dizini Nesnesi
Object DomainNesne Etki Alanı
Object HandleNesne İşleme
Object IdNesne Kimliği
object languageamaç dil
Object Linking and EmbeddingNesne Bağlama ve Katıştırma
Object ModelNesne Modeli
object moduleamaç birimi
object orientednesneye dayalı
Object PackagerNesne Paketleyicisi
object programamaç program
Object ServiceNesne Hizmeti
Object TableNesne Çizelgesi
Object TrusteesNesne Güvenlikçileri
Object TypeNesne Türü
object-basednesne tabanlı
object-oriented analysisnesneye dayalı çözümleme
object-oriented designnesneye dayalı tasarım
object-oriented programmingnesneye dayalı programlama
object-oriented testingnesneye dayalı sınama
objective1) nesnel, 2) amaç
objective criterionnesnel ölçüt
objective functionamaç işlevi
objective performancenesnel başarım
objective probabilitynesnel olasılık
objectivitynesnellik
observabilitygözlenebilirlik
observable variablegözlenir değişken
observation noisegözlem gürültüsü
observe, toGözlemlemek
OCRbkz. Optical Character Recognition
octal numbering systemsekizli sayı sistemi
octaveikikat, oktav
OctetSekizli
octet sequence integritysekizli sıra tamlığı
octet, bytesekizli, bayt
oddtek
odd functiontek işlev
odd harmonictek katsıklık (harmonik)
odd parity checktek eşlik denetimi
OEMbk. Original Equipment Manufacturer
OEM Preinstallation WizardOEM Ön Yükleme Sihirbazı
OEM Reset ReminderOEM Sıfırlama Anımsatıcısı
offkapalı
off-hook (telefon)açık (telefon)
Off-HoursÇalışma Dışı Saatler
off-lineçevrimdışı
off-line enciphermentçevrimdışı şifreleme
off-line encryptingçevrimdışı kriptolama
off-line operationçevrimdışı işletim
off-line printerçevrimdışı yazıcı
off-line testingçevrimdışı sınama (test)
Off-Page ConnectorSayfa Dışı Bağlayıcısı
off-positionkapalı durum
off-premise lineyerleşke dışı hat
off-site processingtaşrada veri işleme
off-site storage locationyerleşke dışı yedekleme merkezi
off-the-shelfkullanıma hazır, üretime hazır
off-the-shelf software; shelfwarekullanıma hazır yazılım
OffendingKarşı Koyan
officeofis
office automationofis özdevinimi
office call(santrala) hizmet çağrısı
office computerbüro bilgisayarı
offlineçevrimdışı
Offline Address BookÇevrimdışı Adres Defteri
Offline NetworkÇevrimdışı Ağ
Offline Network AgentÇevrimdışı Ağ Ajanı
offsetgöreli konum, ofset (baskı)
offset stackingayırarak yığma
OKTamam
Okey (Ok.)Tamam
OLEbkz. Object Linking & Embedding
oligarchic networkoligarşik şebeke
omitatlamak
omnidirectionaltümyönlü
onaçık, çalışır
on loadyük altında
on load, on load operationyüklü çalışma
On Screen DisplayEkran Üstü Kumanda
on siteyerinde
on stateiletken durum
on the flyanında
on-boardyerleşik, üstünde, üstüne takılı
on-chipkırmık üstünde
on-hook (telefon)kapalı
on-lineçevrimiçi
on-line data collectionçevrimiçi veri toplama
on-line encryptingçevrimiçi kriptolama
on-line equipmentçevrimiçi donatım
on-line helpçevrimiçi yardım
on-line real timeçevrimiçi gerçek zamanda
on-line testingçevrimiçi sınama
on-off transmissionvar-yok iletim
on-positionaçık durum, çalışma durumu
On-Screen KeyboardEkran Üstü Klavye
one digit addertek sayamaklı toplayıcı
one digit operationtek sayamaklı işlem
one pass assemblertek geçişli çevirici
one pass compilertek geçişli derleyici
one to one and onto mappingbirebir örten işlev
one to one functionbirebir işlev
one waytek yön
one way repeatertek yönlü yineleyici
one's complementbire tümler
one-address instructiontek adresli komut
onlineçevrimiçi
Online EditingÇevrimiçi Düzenleme
Online HelpÇevrimiçi Yardım
Online RegistrationÇevrimiçi Kayıt
Online Registration WizardÇevrimiçi Kayıt Sihirbazı
onto mappingörten gönderim
Ontrack Disk Managerİzüstü Disk Yöneticisi
opacityışık geçirmezlik
opaquedonuk
Opcodeİşlem Kodu
OpenAçmak, Açık
open (n)açık
open (v)açmak
Open ArchitectureAçık Mimari
open circuitaçık devre
open endedaçık uçlu
open ended evolutionsürekli evrim
open ended questionaçık uçlu soru
Open FileAçık Dosya
open intervalaçık aralık
Open LookAçık Bakış
open loop systemaçık döngülü dizge
open mappingaçık gönderim
open media frameworkaçık ortam çerçevesi
open network architectureaçık ağ mimarisi
open pathaçık yol
open systemaçık sistem
open systems architectureaçık sistemler mimarisi
Open Systems InterconnectionAçık Sistemler Bağlantısı
Open Systems Interconnection ArchitectureAçık Sistemler Bağlantısı Mimarisi
Open Type FontAçık Tür Yazı Tipi
open wireçıplak tel
operandişlenen
operand addressişlenenin adresi
operand fieldişlenen alanı
operand registerişlenen yazmacı
operateişletmek
operating conditionsçalışma koşulları
operating instructions, instructions for useişletim yönergesi
operating lifeçalışma ömrü
operating memoryişletme belleği
operating systemişletim sistemi
operationişlem
operation codeişlem kodu
operational amplifierişlemsel yükselteç
operational cycleişlem çevrimi
operational gameişlemsel oyun
Operationelİşlemsel
operations researchyöneylem araştırması
operatorişleç
operatorişleç
operator manualişletmenin el kitabı
oppositekarşıt
opticaloptik
optical busoptik (ışıl) veriyolu
optical character readeroptik damga okuyucu
optical character recognitionoptik karakter tanıma
Optical Character Recognition (OCR)Optik Karakter Tanıma
optical connectoroptik bağlaç
optical coupleroptik (ışıl) bağlaştırıcı
optical diskoptik disk
optical disk platteroptik disk tablası
optical fiberoptik lif
optical imageoptik imge
optical information storageoptik (ışıl) bilgi saklatımı
Optical MediumOptik Ortam
optical networkoptik ağ
optical scanneroptik tarayıcı
optical scanningoptik (ışıl) tarama
optical sensoroptik duyucu
optimaleniyi, optimal
optimal approximationeniyi yaklaşıklama
optimal controleniyi denetim, optimal kontrol
optimal encodingeniyi kodlama, optimal kodlama
optimizationeniyileme
optimumen iyi
optionseçenek
optionalseçimli
Optional Component Manager LibrarySeçmeli Bileşen Yönetici Kütüphanesi
opto-coupleroptik bağlaştırıcı
OrYa da
orbityörünge
orbit, to (a satellite)uyduyu yörüngeye oturtma
OrderSipariş
order (n)sipariş
order (n)sipariş
order (v)düzenlemek
order of magnitudebüyüklük kertesi
order of the systemsistem derecesi
order statisticsıra istatistiği
ordered listsıralı liste
ordering biassıralama yanlılığı
ordinal numberssıra sayıları
organizationörgütleşim; örgüt
organization of data setveri kümesinin örgütleşimi
Organizational UnitDüzensel Birim
organizedüzenlemek
organizer; electronic organizerelektronik ajanda
orientationyönlendirmek
orientedyönlü
oriented graphyönlü çizge
originköken, başlangıç
originalözgün
original contributionözgün katkı
Original Equipment Manufacturer (OEM)Orijinal Malzeme Üreticisi
original signal, image..başlangıç sinyali, imgesi..
originate a call, toçağrı başlatmak
originating pointköken noktası
originating traffickaynak trafiği
orphan controlyalnız ilk satır
orphan lineartık satır
orthogonaldikgen, ortogonal
orthogonal complementdikgen tümler
orthogonal decompositiondikgen çözüşüm
orthogonal functiondikgen işlev
orthogonal matrixdikgen matris
orthogonal projectiondikgen izdüşüm
orthogonal transformdikgen dönüşüm
orthonormalbirimdik, ortonormal
orthonormal basisbirimdik doğuray
orthonormal setbirimdik küme
orthonormal vectorbirimdik vektör
OscillateSalınmak
oscillate (v)salınmak
oscillationsalınım
oscillation (n)salınım
oscillation modesalınım kipi
oscillatorsalıngaç
OSDbk. On Screen Display
OSIaçık sistemler arabağlaşımı, OSI
out band signallingbant dışı imleşim
out of order tonehizmet dışı sinyali
out of rangeerimin dışında
out of service testingservis dışı sınama
out-basketgiden sepeti
Out-Of MemoryDolu Bellek
out-of-memoryyetersiz bellek
outageservis kesilmesi
outboundgiden
outboxgiden kutusu
outdoorbina dışı
outgoinggiden
Outgoing MessageGiden İleti
outgoing trafficçıkış trafiği
outletçıkış noktası
outliersapkın gözlem, aykırı değer
outlineçerçeve
outlineçerçeve
outline (font)dış çizgi
Outline Numbered ListNumaralı Ana Hat Listesi
outlined fontdış çizgili yazıyüzü
outlookgörünüm
Outlook Address BookOutlook Adres Defteri
Outlook BarOutlook Çubuğu
Outlook FormOutlook Formu
Outlook-Specific İnformationOutlook Özel Bilgileri
outputçıktı, çıkış
output bufferçıkış yastık belleği
output busçıkış veriyolu
output deviceçıkış aygıtı
output fileçıkış kütüğü
Output ModeÇıktı Kipi
output nodeçıkış düğümü
Output PinsÇıkış İğneleri
output portçıkış iskelesi
output programçıkış programı
output queueçıktı kuyruğu
output signalçıkış sinyali, çıktı
output trayçıkış tepsisi
output unitçıkış birimi
Outside MarginDış Kenar Boşluğu
outsourcingdış kaynaklardan edinme
Over-The-Net Installation ProgramAğ Üzerinden Yükleme Programı
overflowtaşma
overflow areataşma alanı
overflow checktaşma gözetimi
overflow errortaşma hatası
overflow traffictaşan trafik
overheadek yük
overhead bitsek bitler, destek işlem bitleri
overhead costsgenel giderler
overhead operationsek işlemler, genel bakım işlemleri
overhead projectortepegöz
overlapörtüşmek
overlap periodörtüşme süresi
overlap signallingörtüşmeli imleşim
Overlapped I/OÇakışan G/Ç
overlapping fieldsörtüşen alanlar
overlayüstüne kurulan, üstüne çatılan
Overlay ChartYardımcı Grafik...
overlay networküstüne bindirmeli ağ
overlay programyerpaylaşan program
overlayable segmentyer paylaşır bölüt
overloadaşırı yük
overload pointaşırı yük değeri
overrangeerimdışı
override(eskisini) geçersiz kılmak
OverrunAşırı İşlem
overstrikeüstüne basmak
overviewgözden geçirmek
overview, togözden geçirmek
overwriteçiğnemek, üstüne yazmak
overwriting errorçiğneme hatası
ownersahip
Owners GuideKullanıcı Kılavuzu
OwnershipSahiplik


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/