Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

İngilizceTürkçe
paceilerleme hızı
pacinghız denetimi
packpaketlemek, sıkıştırmak
packagepaket
packed datayoğunlaşmış veri
packed fieldpaketlenmiş alan
packetpaket
packet bufferpaket yastığı
Packet DeliveryPaket Dağıtımı
packet formatpaket formatı
packet headerpaket başlığı
Packet Internet Gropper (PING)Paket İnternet Yoklayıcısı
Packet LossPaket Kaybı
packet mode terminalpaket uçbirimi
packet network nodepaket ağı düğümü
packet radiopaket radyo
packet sequencingpaket sıralaması
packet switching networkpaket anahtarlamalı ağ
packet terminalpaket uçbirimi
Packet TracingPaket İzleme
packetized voicepaketlenmiş ses
PacketizerPaketleyici
packing density1) kayıt yoğunluğu; 2) sıkıştırma yoğunluğu
paddoldurmak
paddledenetim kolu
pagesayfa
page addressingsayfa adresleme
page breaksayfa sonu
page downsonraki sayfa
Page FaultDisk Belleği Hatası
Page FileDisk Belleği Dosyası
Page FrameDisk Belleği Çerçevesi
Page Frame DatabaseDisk Belleği Adresi Veri Tabanı
page layoutsayfa düzeni
page limitsayfa sınırları
page numbersayfa numarası
page overflowsayfa taşması
page printersayfa yazıcı
page protectionsayfa koruması
page registrationsayfa ayarlama
page segmentsayfa bölütü
Page SetupSayfa Düzeni
Page TableDisk Belleği Tablosu
Page Table EntryDisk Belleği Tablosu Girdisi
page upönceki sayfa
pageablesayfalanır
paged memorysayfalı bellek
Paged Memory Management UnitSayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi
Paged Memory Management Unit (PMMU)Sayfalanmış Bellek Yönetimi Birimi
paginatesayfalandırmak
pagingsayfalama
paintboyamak
paint boxboya kutusu
pair (elektrik)ikitel, iletken çifti
pairedeşli
paired cableikitelli kablo
PaisleyŞal Desenli
palettepalet
palmtop computeravuçiçi bilgisayar
PAMvurum (darbe) genlik kiplenimi
Panepencere gözü
panelpano, panel
panninggezdirme
PaperKağıt
paper guidekağıt kılavuzu
paper jamkağıt sıkışması
paper registrationkağıt ayarlama
paper releasekağıdı bırakma
paperless officekağıtsız ofis, elektronik ofis
paperless societykağıtsız toplum
paradoxçatışkı
paragraphparagraf
Paragraph MarkParagraf Imi
parallelkoşut
parallel architectureparalel mimari
parallel connectionparalel bağlantı
parallel interfaceparalel arayüz
parallel portparalel kapı
Parallel Port InterfaceParalel Kapı Arayüzü
Parallel Port ModeParalel Kapı Kipi
parallel processingparalel işleme
parallel runparalel geçiş, paralel yürütme
parallel to serialkoşuttan dizisele (paralelden seriye)
parallel transferparalel aktarım
ParameterParametre
parameterizedeğiştirgelemek
parasitic virusasalak virüs
parentüst
Parent directoryüst dizin
Parent DomainÜst Etki Alanı
parent elementüstöğe
parent nodeüst düğüm, ata düğüm
parenthesisayraç
parityeşlik
parity biteşlik biti
parity settingeşlik ayarı
Parity StripesEşlik Şeritleri
parseayrıştırmak
parserayrıştırıcı
parsinggövdeleme
partialkısmi, bölümsel
partial sumkısmi toplam
participleortaç
PartitionBölüm
partition coefficientüleşim katsayısı
partition functionüleşim işlevi
Partition TableBölüm Tablosu
partnerortak
passgeçmek
pass-throughdüzgeçiş
Pass-Through AuthenticationDüz Geçiş Yetkilendirmesi
passbandgeçirme kuşağı
passiveedilgen
passive redundancyyedek artıklık
passivityedilgenlik, pasiflik
PasswordParola
password controlparola denetimi, şifre denetimi
Password For Private KeyÖzel Anahtar Parolası
Password Generation WizardParola Oluşturma Sihirbazı
Password HistoryParola Geçmişi
Password ListParola Listesi
password protectionparola güvenliği, şifre güvenliği
Password Synchronization SchemeParola Eşzamanlama Düzeni
Password UniquenessParola Tekliği
pasteyapıştırmak
patchyamamak
patch cordara kablo
patch panelbağlantı panosu
pathyol
path analysisiz analizi
path lengthyol uzunluğu
path of infectionvirüs bulaşma yolu
path testingiz testi
PathnameYol Adı
pathologicalayrıksı
patternörüntü, desen
Pattern BackgroundDesen Artalanı
Pattern ForegroundDesen Önalanı
pattern generatorörüntü üreteci
pattern matchingörüntü eşleme
pattern recognitionörüntü tanıma
pauseduraklamak
Payload TypeÖdeme Tipi
PBbk. Prosedure Base
PB FramesPB Çerçeveleri
PCkişisel bilgisayar
PCIbk.Peripheral Component Interconnect
PCI To ISA Docking BridgePCI'dan ISA'ya Takmalı Köprü
PCI To PCI Docking BridgePCI'dan PCI'ya Takmalı Köprü
PCI-Docking BridgePCI-Takmalı Köprü
PCI-Docking Host BridgePCI-Takmalı Ana Makine Köprüsü
PCMdarbe (vurum) kod kiplenimi
PCM Sample RatePCM Örnek Hızı
peakdoruk
peak clippertepe kırpıcı
peak detectortepe sezicisi
peak outputen yüksek verim
Peak Rate Per FlowAkış Başına Doruk Hızı
peak to peak amplitudetepeden tepeye genlik
peaked trafficdoruklu trafik
peakedness factordorukluluk oranı
peer
Peer DomainEşin Etki Alanı
peer entitieseşdüzey öğeler, görevdeş öğeler
peer to peereşler arası
pelbkz. picture element
pen plotterkalemli çizici
pen recorderkalemli kaydedici
pen travelkalem yolalımı
pen-based computerkalem bilgisayar
pendingbeklemede
penetrationgirim
perceive, toalgılamak
percentyüzde
percentileyüzde birlik
perceptionalgı
perception thresholdalgılama eşiği
perceptualalgısal
Perfect Forward SecrecyMükemmel İletme Gizliliği
perforateddelikli
perforationzımba deliği
perforatordelici
performgerçekleştirmek
performancebaşarım
performance indexbaşarım ölçütü
performance measurementbaşarım ölçümü
Performance MonitorBaşarım Monitörü
performance testingbaşarım sınaması (testi)
perioddönem, nokta
periodicdönemli, peryodik
periodic dutydönemli çalışma
Periodic-Announcement TimerPeriyodik-Bildirim Zamanlayıcısı
peripheralçevrebirimi, çevresel
peripheral busçevre veriyolu
Peripheral Component Interconnect (PCI)Yan Bileşen Bağlantısı
peripheral control unitçevre denetim birimi
peripheral equipmentçevre donatımı
peripheral interfaceçevre donatımı arayüzü
peripheral processorçevre işlemcisi
permanentkalıcı
permanent connectionkalıcı bağlantı
permanent errorkalıcı hata
permanent filesabit kütük
permanent magnetdoğal mıknatıs
Permanent Shared ObjectsKalıcı Paylaştırılmış Nesneler
permitizin
permutationdevşirim, permütasyon
permute, todevşirmek, karmak
persistent screenbellekli ekran
Personal Address BookKişisel Adres Defteri
personal computerkişisel bilgisayar
Personal Distribution ListKişisel Dağıtım Listesi
Personal FoldersKişisel Dizinler
Personal History ListsKişisel Geçmiş Listeleri
personal identification numberkimlik numarası
personal information managementkişisel bilgi yönetimi
Personal ProfileKişisel Profil
Personal Web ServerKişisel Web Sunucusu
Personalized SettingsKişisel Ayarlar
Personel Computer (PC)Kişisel Bilgisayar
Personel Identification Number (PIN)Kişisel Kimlik Numarası
perturb, tosarsıma uğratmak
perturbationsarsım
PGAbk. Professional Graphis Adapter
PGPBkz Pretty Good Privacy
phaseevre
phase angleevre açısı
phase comparatorevre karşılaştırıcı
phase shift keyingevre kaydırmalı kiplenim
Phone DialerNumara Çeviricisi
phonetic alphabetfonetik alfabe
phosphorescencefosforışıma
phosphorescentfosforışıl
photo CD; photo compact diskfotoğraf yoğuntekeri
photocellfotosel, ışık gözesi
photoconductive camera tubefotoiletken kamera tübü
photoconductorfotoiletken
photodetectorfotosezici, ışılsezici
photoemissionışılsalım
photorealismfotogerçekçilik
photorealisticfotogerçekçi
phrasetümcecik
phraseologydeyişbilim
physicalfiziksel
Physical ConfigurationFiziksel Yapılandırma
physical devicefiziksel aygıt
physical filefiziksel kütük
Physical LayerFiziksel Katman
Physical MemoryFiziksel Bellek
physical modelfiziksel model
physical propertiesfiziksel özellikler
physical requirementsfiziksel isterler
physical securityfiziksel güvenlik
picapika
pickerseçici, toplayıcı
picosecondpikosaniye
pictureresim, görüntü
picture elementgörüntü öğesi
picture elementgörüntü öğesi
picture element, pixelimgecik, görüntü öğesi, piksel
Picture Search (PS)Resim Arama
picture tuberesim tübü
pie chartdairesel çizim
Piece of MediaOrtam Parçası
piggyback accesshırsızlama erişim
Piggyback AcknowledgementÜst Üste Onaylama
piggyback infiltrationbeleş giriş
piggybackingsırtında taşıma
pilot1) pilot dalgası; 2) öncü
pilot modelpilot modeli
pilot runöncü geçiş
pinbacak, iğne
Pin Countİğne Sayısı
pin holeiğne deliği
Pin Media Typeİğne Ortam Türü
PingPing
ping pong transmissionpinpon türü iletim
Pinnedİğnelenmiş
PipeBoru
pipelineardışık düzen
pipeline processingboruhattında işleme
PipingYöneltme
piping(dos)yöneltme
piracykorsanlık
pirated copykorsan kopya (yazılım)
pirated softwarekorsan yazılım
pitch1) perde (ses); 2) damga sıklığı (yazı); 3) yunuslama (havacılık); 4) sargı adımı (bobin)
pitch periodperde dönemi (ses)
pixelpiksel, imgecik, benek
pixel mappiksel haritası, imgecik haritası
PL/I, Programming Language IPL/I, program dili I
place holderyer tutucu
Placement PolicyYerleştirme İlkesi
Plain textdüz metin
Plain-Text PasswordDüz Metin Parola
planar graphdüzlemsel çizge
plasma displayplazma ekran
plasma screenplazma ekran
platformdüzlem
Platform PreviewOrtam Ön izlemesi
playback headyeniden oynatma kafası
playback, toyeniden oynatmak; yeniden çalmak
plotçizmek
plotter(grafik) çizici
Plotter PensÇizici Kalemleri
plugfiş
plug and gotak ve kullan
plug and playtak ve kullan
Plug and Play Software Device EnumeratorTak ve Çalıştır Yazılım Aygıtı Sıralayıcısı
plug intakılabilir
plug in circuit cardtakılabilir devre kartı
plug in moduletakılabilir modül
plug in terminationfişli kablo başlığı
plug-compatibletümüyle uyumlu
Plug-inUyumlu Ek (Yazılım İçin)
plug-in (software)uyumlu ek (yazılım)
PluggableTakçıkar
Pluggable Authentication Modules (PAM )Takılabilir Kimlik Doğrulama Modülleri
Pluggable DeviceTakçıkar Aygıtı
pluralçoğul
plus signartı imi
Plx Usb Test Board DriverPlx Usb Test Board Sürücüsü
PMbk. Post Meridiem
PM (12 saatlik zaman biçimi)ÖS (Öğleden Sonra)
PMMUbkz. Paged Memory Management Unit
pocketcep
Pocket GuideCep Kılavuzu
Pocket guide(booklet)Cep kılavuzu
pointnokta, göstermek
point (measure)punto
Point of PresenceBulunma Noktası
Point Of Salesatış noktası
point to multipointnoktadan çoklu noktaya
point to pointnoktadan noktaya
point to point circuitnoktadan noktaya devre
point to point communicationnoktadan noktaya iletişim
Point-to-Point Protocol (PPP)Noktalar Arası İletişim Kuralı
pointerimleç, gösterge
pointer instrumentimleçli alet
Pointer Trailsİşaretçi İzleri
polarkutuplu, kutupsal
polarizekutuplamak
Policyİlke
Polish notationöntakı simgelemi
pollyoklamak
Poll IntervalYoklama Aralığı
polling charactersorgulama damgası
polling cyclesorgulama çevrimi
polling interruptsorgulama işkesimi
polling methodsorgulama yöntemi
polygonçokgen, poligon
polyhedronçokyüzlü
polynomialçokterimli, polinom
polynomial trendçokterimli yönseme
poolhavuz
Pool ConfigurationHavuz Yapılandırması
Pool QuotaHavuz Kotası
PopBilgi İşleme
Pop Directional FormattingPop Yönlü Biçimlendirme
pop up menuaçılır menü
pop up messagebeliren ileti
pop up windowbeliren pencere
portkapı
Port AddressKapı Adresi
port concentratoriskele trafiğini yoğunlaştırıcı
Port Connection PointBağlantı Noktası
port contentioniskele çekişmesi
Port Driver AssignmentGiriş Sürücü Ataması
Port IdBağlantı Noktası Kimliği
Port IndexBağlantı Noktası Dizini
Port InformationBağlantı Noktası Bilgisi
Port MappingBağlantı Noktası Adreslemesi
Port MonitorBağlantı Noktası Monitörü
Port NumberBağlantı Noktası Numarası
Port OptionsBağlantı Noktası Seçenekleri
portabilitytaşınırlık
portable computertaşınır bilgisayar
PortraitDüşey
portrait (page orientation)düşey
portrait printingsayfa enine yazım
POSbkz. Point Of Sale
positionkonum
positional notationkonumsal yazım
PositioningKonumlandırma
positiveolumlu, artı
positive justificationpozitif doğrulama
possibilisticolabilirlikli
possible combinationsolanaklı bileşimler
Possible SuperiorOlası Büyük
POSTbkz. Power On Self Test
Post Office Protocol (POP)Posta İletişim Kuralı
posterizationgri sayısını azaltma
postingsonradan ekleme
PostmasterPosta Yöneticisi
postmortemişlem sonrası
Postplay Buffering TimeYürütma Sonrası Ara Bellek Süresi
Postponeertelemek
postprocessorsonişlemci, ardişlemci
PostscriptPostscript (Sayfa Tanımlama Dili)
PostScript(tm)PostScript(tm)
postulatekoyut
power1) güç (fizik); 2) sınama gücü (istatistik)
power cardgüç kartı
power cordgüç kablosu
power lightgüç ışığı
Power Notify ObjectGüç Uyarma Nesnesi
power offkapamak
power onaçmak
Power On Self Testotomatik sınama
Power SchemeGüç Düzeni
power socketpriz
Power Status ObjectGüç Durumu Nesnesi
power stripanahtarlı uzatma kablosu
power supplygüç kaynağı
power switchgüç anahtarı
power typingserbest yazma
power userçok kullanan (bilgisayar)
power-on indicatoraçık göstergesi
powers (re: math function)üst
PPPbk. Point-to-Point Protocol
pragmaticskullanımbilim
pre-ön-
preamblebaşlama (eşzamanlama) eki
preamplifierönyükselteç
precedenceöncelik
precisionduyarlık
precompileön derleme
predefineönceden tanımlamak
predictöngörmek
predictionöngörü
predictive codingöngörücü kodlama
prefaceönsöz
PreferencesYeğlenenler
prefixöntakı, önek
prefix notation, Polish notationöntakı simgelemi
preliminary checklistön denetim listesi
PreloadÖnyükleme
premises1) öncüller (mantık); 2) yerleşke
premises cablingyerleşke içi kablolar
preparationhazırlık
Prepare For Disaster RecoveryKurtarma İçin Hazırla
Preplay Buffering TimeYürütme Öncesi Ara Bellek Zamanı
prepressbaskı öncesi
preprocessorönişlemci
prerelease; interim release (software)önsürüm
prerequisiteönkoşul, önister
preselected choicevurgulu seçenek
presentationsunu, gösteriliş
presentation layersunuş katmanı
presentation managerSunu Yöneticisi
presetönceden belirlenmiş
preset, toönkonumlamak
pressbasmak
Pretty Good Privacy (PGP )Oldukça İyi (Kişisel) Gizlilik
PreviewÖnizleme
Preview PaneÖnizleme Bölmesi
PreviousÖnceki
priceeder
primarybirincil
primary Boolean functionsana Boole işlevleri
primary colorsbirincil renkler
Primary Domain ControllerBirincil Etki Alanı Denetleyicisi
prime numberasal sayı
primitiveilkel (ad)
primitive objectilkel nesne
principalana, asal, başat
printyazmak, yazdırmak
Print DriverYazıcı Sürücüsü
print headyazıcı kafası
Print JobYazdırma İşi
Print ManagerYazdırma Yöneticisi
Print MergeBirleştirerek Yazdırma
Print OperatorsYazdırma İşleticileri
Print Preview ModeBaskı Önizleme Kipi
print queueyazıcı kuyruğu
Print ScalingYazdırma Ölçeği
Print Screen keyEkran Yaz tuşu
print serveryazdırma sunucusu
Print SetupYazdırma Ayarları
print spooleryazdırma kuyruklayıcısı
Print Spooler ProcessYazdırma Kuyruklayıcı İşlemi
print wheelyazdırma çarkı
printed formbasılı form
printerbilgiyazıcı, yazıcı
printer characteryazıcı damgası
printer controlyazıcı denetimi
Printer DeviceYazıcı Aygıtı
printer driveryazıcı sürücüsü
printer outputyazıcı çıktısı
Printer SettingsYazıcı ayarları
printer setupyazıcı ayarları
printer writeryazdırma programı
printingyazma
printout(yazılı) çıktı
printout, toyazılı çıktı almak, bilgisayardan basmak
prior probabilityönsel olasılık
priorityöncelik
priority queueöncelikli kuyruk
priorized interruptöncelikli işkesme
privacykişisel gizlilik
privacy lockerişim kilidi
privateözel
private automatic branch exchange, PABXotomatik özel santral, PABX
private keyözel anahtar, kişisel anahtar
private networközel ağ
privatizationözelleştirme
privilegeayrıcalık
probabilisticolasılıksal
probability density functionolasılık yoğunluk işlevi
probability distribution functionolasılık dağılım işlevi
ProbeYoklama
problemsorun
problem descriptionproblem tanımı
problem-oriented languagesorun yönelimli dil
procedural languageyordamsal dil
procedural securityyönetsel güvenlik
procedureyordam
Procedure Oriented Languageyordama yönelik dil
procedure-oriented languageyordam yönelimli dil
processsüreç, işlem
process computersüreç bilgisayarı
process controlsüreç denetimi
process control equipmentsüreç denetim aygıtları
process simulationsüreç benzetimi
process, toişlemek
processingişleme, işlem
processing errorişleme hatası
processorişlemci
processor unitişlem birimi
productionüretim
productiveüretken
productivityüretkenlik
profilebelgi
programprogram, programlamak
program counterprogram sayacı
program documentationprogram belgeleme
program generatorprogram üreteci
Program linkingProgram bağlama
program managerprogram yöneticisi
program moduleprogram modülü
program temporary fixgeçici program düzeltmesi
program-described dataprogramda tanımlanan veri
program-described fileprogramda tanımlanan kütük
programmableprogramlanır, izlencelenir
programmable executionprogramlanır yürütüm
programmable function keyprogramlanır işlev tuşu
programmable interfaceprogramlanır arayüz
programmable jackayarlı jak
programmable read-only memoryprogramlanır salt okunur bellek
programmed controlprogramlı (izlenceli) denetim
programmerprogramlayıcı, programcı
programming languageprogramlama dili
progressiveaşamalı
projecttasarı, proje
project fileproje kütüğü
projectionizdüşüm
prologueöndeyiş
PROMbkz. programmable read-only memory
promote(to)yükseltmek
promptistemde bulunmak, bilgi istemi
prooftanıt
proof by inductiontümevarımla tanıt
Proofing a documentBelge doğruluğunu sağlamak
propagationyayılma
propertiesözellikler
proportionorantı
proportionalorantılı
proportional fontorantılı yazıyüzü
proportional printingorantılı yazım
proportional spacingoransal aralama
propositionönerme
propositional calculusönermeler hesabı
protectkorumak
protected fieldkorumalı alan
protected memorykorunmuş bellek
protocoliletişim kuralları
protocol conversionprotokol çevirisi
protocol handlerprotokol kotarıcı
protocol insensitiveprotokola duyarsız
protocol layerprotokol katmanı
protocol sensitiveprotokola duyarlı
prototypeön ürün
prototypingprototiplendirme, ilkörneği yaratma
pruningbudama
pseudo codesözde program
pseudo instructionsözde komut
pseudo random numbersözde rasgele sayı
pseudo random sequencesözde rasgele dizi
pseudo-sözde-
pseudocolouringsözde renklendirme
PSKevre kaydırmalı kiplenim
PTFbkz. program temporary fix
publickamu, genel
public data networkkamusal veri ağı
public domain software; freewarekamuya açık yazılım
public keykamusal anahtar
Public Key Data Encryption Systemkamusal anahtarlı veri şifreleme
public switched networkkamusal anahtarlamalı ağ
publicationyayın
publishyayınlamak
PublisherYayıncı
publishingyayıncılık
pull down menuçekme menü
pulsevurum
pulse amplitude modulation, PAMvurum (darbe) genlik kiplenimi
pulse bandwidthdarbe bant genişliği
pulse code modulation, PCMdarbe (vurum) kod kiplenimi
pulse modulation, PMdarbe (vurum) kiplenimi
pulse reshapingdarbe onarımı
pulse rise timedarbe (vurum) yükselme süresi
pulse signallingdarbelerle işaretleşme
pulse spectrumdarbe spektrumu
pulse transformerdarbe trafosu
pulse triggeringdarbe (vurum) tetikleme
pulse width modulationdarbe (vurum) genişlik kiplenimi
punchdelgi
punctuationnoktalama
pure strategyyalın strateji
purgetemizlemek
purposeamaç
push down queueson giren ilk çıkar kuyruk
pushbuttondüğme
pushbutton dialingtuşlu çevirme
pushdown listters liste
pushdown stackson giren ilk çıkar yığıtı
pushdown storageters yığıt bellek
pushout stackilk giren ilk çıkar yığıtı
pushup listdüz liste
pushup storageyığıt bellek
PuzzleÇözmece
puzzle treebulmaca ağacı


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/