Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

İngilizceTürkçe
S-interfaceS-arayüzü
SAAbkz. Systems Application Architecture
safety factorgüvenlik katsayısı
safety margingüvenlik payı
sameözdeş
sampleörnek
sample designörneklem tasarımı
sample pointörneklem noktası
sample sizeörneklem büyüklüğü
sample spaceörneklem uzayı
sampled data systemörneklenmiş dizge
sampled signalörneklenmiş sinyal
SamplerÖrnekleyici
samplingörnekleme
sampling frequencyörnekleme sıklığı
SATANBkz Security Administrator's Tool for Analyzing Networks
satelliteuydu
satellite computeruydu bilgisayar
saturationdoyma
savesaklamak
save asyeni adla saklamak
sawtooth generatortestere dalgası üreteci
sawtooth pulsetestere dişi darbesi
Sbp2 Transport/Protocol Filter DriverSbp2 Taşıma/İletişim Kuralı Süzgeç Sürücü
scalabilityölçeklenirlik
scalable architectureevrimli mimari
scalable codingölçeklenir kodlama
scalable networkölçeklenebilir ağ
scalarsayıl
Scalar Medium ChangersSayıl Ortam Değiştiricileri
scalar quantitysayıl büyüklük
scale (n)ölçek
scale (v)ölçeklemek
scale divisionölçek böleyi
scalingölçekleme
scaling factorölçekleme katsayısı
scantaramak
Scan (An Image)Taramak (Bir Görüntü)
scan a disk for viruses, tobir diskte virüs aramak
scan linetarama çizgisi
scannertarayıcı
scanningtarama
scanning devicetarama aygıtı
scanning frequencytarama sıklığı
ScanvegingÇöplenme
ScatterSerpme
Scatter ChartDağılım Çizgesi
scatter diagramsaçılma çizeneği
schedulezaman çizelgesi
schedule, toçizelgelemek
Scheduled SessionZamanlanmış Oturum
Scheduled Task WizardZamanlanmış Görev Sihirbazı
Scheduled TasksZamanlanmış Görevler
Scheduler Job ObjectProgramlayıcı İş Nesnesi
Scheduler Queue ObjectProgramlayıcı Kuyruk Nesnesi
schedulingzamanlama
scientific notationbilimsel gösterim (simgelem)
scissoringmakaslama
scopekapsam
scramble a signal, tobir sinyali çırpma
scramblerçırpıcı
scrap filekaralama kütüğü
ScratchKaralama
Scratch FileGeçici kütük
Scratch PoolKaralama Havuzu
Scratch SetKaralama Kümesi
scratchpad memorymüsvedde bellek
screenekran
screen burnekran yanığı
screen efficiencyekran verimliliği
Screen FontsEkran Yazı Tipleri
screen gridekran ızgarası
screen printingekranın basımı
Screen ReaderEkran Okuyucusu
Screen SaverEkran Koruyucu
screen shotekran resmi
screen terminalekranlı uçbirim
screen, toelemeden geçirmek; ekranlamak
screened cableekranlı kablo
scriptbetik
Script EditorBetik Düzenleyicisi, Komut Dosyası Düzenleyicisi
scriptingsenaryo yazımı
scrollkaydırmak
scroll barkaydırma çubuğu
scroll boxkaydırma kutusu
scroll by the windowfulpencere dolusu kaydır
scroll modeakmalı kip
scrollingakma, akıtma
scrolling terminalakmalı ekran
SCSIbkz. Small Computer System Interface
searcharamak
search and replacebul ve değiştir
search cyclearama çevrimi
Search directionArama yönü
search enginearama mekanizması
search keyarama anahtarı
search patharama yolu
Search Results ListArama Sonuçları Listesi
search wordaranan sözcük
secondaryikincil
secondary relayikincil röle
secondary routesikincil yollar
Seconds-Since-Boot ThresholdBaşlama Noktasından Geçen Süre, Başladıktan Sonra Geçen Süre Eşiği
section1) kesit; 2) kesim, bölüm
Section breakBölüm sonu
Section HeadingBölüm Başlığı
Section MarkBölüm imi
Section PropertyBölüm Özelliği
Section StartBölüm Başlangıcı
Section TitleBölüm Başlığı
sectorkesim
Securesakıncasız
Secure AuthenticationGüvenli Yetkilendirme
Secure ChannelGüvenli Kanal
secure computer systemgüvenli bilgisayar sistemi
Secure Password Authentication (SPA)Güvenli Parola Doğrulaması
Secure Sockets Layer (SSL )Güvenli Soket Katmanı
securitygüvenlik
Security Accounts ManagerGüvenlik Hesapları Yöneticisi
security administratorgüvenlik yönetmeni
Security Administrator's Tool for Analyzing Networks (SATAN )(Şeytan) Ağ Çözümlemesi İçin Yöneticinin Güvenlik Aracı
security analysisgüvenlik analizi
Security AuditGüvenlik Denetimi
security audit trailgüvenlik denetimi izi
Security AuditsGüvenlik Denetimleri
security breachgüvenlik ihlali
security classificationgüvenlik sınıflaması
security configurationgüvenlik düzenleşimi
Security Configuration EditorGüvenlik Yapılandırma Düzenleyicisi
security copy; backup copyyedek kopya
Security DescriptorGüvenlik Tanımlayıcısı
security filtergüvenlik süzgeci
Security IdGüvenlik Kimliği
Security Identifier (Sıd)Güvenlik Belirleyicisi
Security InspectionGüvenlik İncelemesi
security kernelgüvenlik kabuğu
security layergüvenlik katmanı
security lockgüvenlik kilidi
security measuregüvenlik önlemi
Security MethodGüvenlik Yöntemi
security of dataveri güvenliği
security of informationbilgi güvenliği
security officergüvenlik sorumlusu
security policygüvenlik yönetimi
security shellgüvenlik kabuğu
security strategygüvenlik stratejisi
Security SubsystemGüvenlik Alt Sistemi
Security Support ProviderGüvenlik Destek Sağlayıcısı
security violationgüvenliği bozma
seekaramak
segmentkesim
segment markbölüt imi
segment, tobölütlendirmek
segmentationkesimleme
seizeele geçirmek
seizureyakalama
selectseçmek
Select AllTümünü Seç
selectedseçilmiş
Selected ItemSeçili Öğe
SelectionSeçim
selection signalseçme sinyali
selectiveseçmeli
selective call processingseçici çağrı hizmeti
selective dumpseçici döküm
selective erasingseçerek silme
selective sortseçmeli ayıklama
selectivityseçicilik
selector channelseçici kanal
selector circuitseçici devre
selector switchseçici anahtar
selföz , kendi, oto
self adaptingözuyarlamalı
self checköz sağlama
Self explanatoryöz açıklamalı
self service machineöz hizmet makinesi
self testöz sınama
self-adaptive systemözuyarlanan sistem
self-complementing codekendini tümleyen kod
self-destructing programkendini yok eden program
self-documentingkendini belgeleyen
self-maintained dischargekendini sürdüren boşalma
self-organizingkendini örgütleyen
self-parking disk driveotomatik park özellikli disk sürücü
Self-TimerKendinden-Zamanlı
semantic erroranlambilimsel hata
semantic labellinganlambilimsel etiketlendirme
semantic region growinganlambilimsel bölge büyütme
semanticsanlambilim
Semantics ErrorAnlambilimsel Hata
semaphoresemafor
semi-yarı
semi-permanent connectionyarıkalıcı bağlantı
semiconductoryarıiletken
semiconductor memoryyarıiletken bellek
semiconductor sensoryarıiletken duyucu
semiconductor switchyarıiletken anahtar
SeminarSeminer
semioticgöstergebilim
sendgöndermek
send pointveriş noktası
Send to backarkaya göndermek
sense1) anlam; 2) doğrultu
sensing circuitryduyucu devresi
sensitive dataduyarlı veri, kritik veri
sensitivityduyarlık
sensitivity analysisduyarlılık analizi
sensitivity coefficientduyarlılık katsayısı
sensitivity labelduyarlılık etiketi
sensitivity ratioduyarlılık oranı
sensoralgılayıcı
sensor arrayduyucu dizilimi
sensor based systemduyuculara dayalı sistem
sensor dataduyucu verileri
sensor fusionduyucu tümleştirme
sensor measurementduyucuyla ölçüm
sentencetümce
separable filterayrışır süzgeç
separateayrı, ayırmak
separatorayırıcı
sequencesıra
sequence numberardışım sayısı
sequence, tosıralamak, ardıştırmak
sequencerardışımlayıcı
sequencingardıştırma, sıralama
sequentialsıralı
sequential accessardışık erişim
Sequential Access StorageSıralı Erişimli Depolama
sequential circuitardışıl devre
sequential controlardışıl denetim
sequential logic elementardışık mantık öğesi
sequential programardışıl program
sequential searchardışıl arama
sequential testardışık sınama
serialdizisel
serial adderdizisel toplayıcı
Serial communicationdizisel iletişim
serial correlationseri (dizisel) ilinti
serial datadizisel veri
serial devicedizisel aygıt
Serial Driverdizisel sürücü
serial I/Oseri (dizisel) giriş-çıkış
Serial interfacedizisel arabirim
Serial Line IPDizisel Hat İnternet İletişim Kuralı
serial mousedizisel bağlantılı fare
serial numberdizisel numara
serial portseri (dizisel) iskele
serial printerdizisel yazıcı
serial processingdizisel işlem
serial programmingdizisel (seri) programlama
serial to parallel conversiondiziselden (seriden) paralele çevirme
serial transferseri (dizisel) aktarım
serializersıralandırıcı, sıra numarası verme
Seriesdizi
series circuitsdizi devreler
series connectiondizisel (seri) bağlantı
serversunucu
Server ManagerSunucu Yöneticisi
Server OperatorsSunucu İşleticileri
Server-Based ProfileSunucu Tabanlı Profil
servicehizmet
Service Access PointSunucu Erişim Noktası, Sunucu Geçiş Noktası
service access point, SAPhizmet erişim noktası
Service AccountHizmet Hesabı
Service Account ConfigurationHizmet Hesabı Yapılandırması, Servis Hesabı Yapılandırması
service callhizmet çağrısı
Service Control DispatcherHizmet Denetim Zamanlayıcısı
service interworkinghizmette birlikte çalışma
service linehizmet hattı
service messagehizmet iletisi
service modebakım kipi
Service ObjectBakım Nesnesi, Hizmet Nesnesi
service position (mechanical switch)işletme konumu
service programhizmet programı
service providerhizmet sağlayıcı, hizmet sunucu
service timehizmet süresi
service userhizmet kullanıcı
servingdış örtü (kablo)
ServletSunucu tarafı
sessionoturum
Session KeyOturum Anahtarı
session layeroturum katmanı
Session ManagerOturum Yöneticisi
Session-Based Data TransmissionOturum Tabanlı Veri İletimi
SetKüme, Takım
set (n)küme, takım
set (v)belirlemek
set membershipküme üyeliği
set noisealıcı gürültüsü. alet gürültüsü
set upkurma; kurgu, düzen
set up time (call)kurulma süresi (çağrı)
set up, tokurmak, hazırlamak
settingayar
settling timeyatışma süresi
SetupHazırlamak, Kurmak
setup (n)düzenek
setup (v)kurmak, hazırlamak
Setup Detection NoticeKur Algılama Uyarısı, Kur Bulma Uyarısı
Setup ManagerKur Yöneticisi
Setup ScriptKur Betiği Dosyası
severityönem
severity codeönem kodu
shadegölgelendirmek
ShadedGölgeli
shadergölgelendirici
shadinggölgelendirme
shadowgölge
Shadow LogGölge Günlüğü
shadow passwordgölge parola
shadowinggölgeleme
ShapeŞekil
sharepaylaşmak
Shared DirectoryPaylaşımlı Dizin
Shared FolderPaylaşımlı Dizin
Shared PrinterPaylaşımlı Yazıcı
Shared PrintersPaylaştırılmış Yazıcı
shared programpaylaşılmış program
Shared Symantec Winfax Starter Edition SettingsPaylaşımlı Symantec Winfax Starter Edition Ayarları
Shared UtilitiesPaylaşımlı Hizmet Programları
Shared WhiteboardPaylaşılan Beyaz Tahta
Shared WorkbookPaylaşılan Çalışma Kitabı
SharenamePaylaşım Adı
sharewarekamusal yazılım, paylaşılan yazılım
Sharing ViolationPaylaşım İhlali
sharpnessseçiklik
shearkaykılma
sheetyaprak
Sheet-feedyaprak besleme
shelfsergen
shelf lifesergen yaşam süresi
shelfwarekullanıma hazır yazılım
shellkabuk
Shell Copy HookKabuk Kopyalama Kancası
shell documentkabuk belge
Shell Scrap DatahandlerKabuk Kalıntısı Veri İşleyicisi
shield1) koruyucu ekran; 2) zırh (kablo)
shielded lineekranlı hat
shiftötelemek (kaydırmak)
shift instructionkaydırma komutu
Shift keyüst karakter tuşu
shift out character, SOözel koda geçiş damgası
shift pulsekaydırma darbesi
shift registerkayan yazmaç
shortkısa
short haulkısa erimli
shortcutkısayol
Shortcut BarKısa yol Çubuğu, Kestirme Çubuğu
shortcut keykısa yol tuşu
showgöstermek
shredderkağıt öğütücü
ShrinkKüçültmek
shufflingkarılma, devşirim
Shut DownKapatmak
sibling elementkardeş öğe
sibling nodeskardeş düğümler
sideyan
Side by Sideyan yana
SidebarsKenar çubukları
sidelit screenyandan aydınlatılmış ekran
sidetoneyanton
siftelemek
sightgörüş
sign1) im, 2) işaret
sign bitişaret biti
sign characterişaret damgası
sign digitişaret sayamağı
sign magnitude arithmeticişaret-genlik aritmetiği
sign-offoturumu kapamak
sign-onoturumu açmak
signalim
signal analysissinyal (işaret) çözümleme
signal comparatorsinyal karşılaştırıcı
signal conditioningsinyal (işaret) iyileştirme
signal flow graphsinyal (işaret) akış çizgesi
signal generatorsinyal (işaret) üreteci
signal reconstructionsinyalin geriçatılması
signal regenerationsinyal (işaret) onarımı
signal to noise ratio, SNRsinyal (işaret) gürültü oranı
signallingimleşim, sinyalleşme
signalling currentimleşim (sinyalleşme) akımı
signalling frequencyimleşim frekansı (sıklığı)
signalling informationimleşim (sinyalleşme) bilgisi
signalling interworkingimleşimde (sinyalleşmede) birlikte çalışma
signalling messageimleşim (sinyalleşme) iletisi
signalling message discriminationimleşim iletisi sınıflaması
signalling networkimleşim (sinyalleşme) şebekesi
signalling pointimleşim (sinyalleşme) noktası
signalling routeimleşim (sinyalleşme) yolu
signalling systemimleşim (sinyalleşme) dizgesi
signalling time slotimleşim (sinyalleşme) zaman dilimi
signatureimza
signed numberişaretli sayı
significanceanlamlılık
significance lossanlamlı sayamak yitimi
significant digitönemli sayamak, anlamlı basamak
significationanlam
signifiergösteren
similaritybenzeşim
SIMMbkz. Single In-line Memory Module
simpleyalın
Simple BindsYalın Bağlantılar
Simple Network Management Protocol (SNMP)Yalın Ağ Yönetimi İletişim Kuralı
Simple Query WizardYalın Sorgu Sihirbazı
Simple, Spanned, Mirrored, Striped, or Raid5 VolumeYalın, Dağıtımlı, Yansılı, Sanal Küme, Raid5 Birimi
simplextekyönlü
simplex communicationtek yönlü iletişim
simulatebenzetim yapmak
simulationbenzetim
simulation gamebenzetim oyunu
simulation runbenzetim yürütümü
simulatorbenzetici
simultaneouseşanlı
simultaneous operationeşanlı işletim
SingleTek
single address instructiontek adresli komut
single board computertek kartlı bilgisayar
Single Byte Coding SchemeTek Bayt Kodlama Düzeni
single byte instructiontek sekizli (baytlı) komut
single chip computertek yongalı bilgisayar
Single Domain ModelTek Etki Alanı Modeli
single instruction, multiple datatek komut çoklu veri
single passtek geçişli
single precisiontek duyarlıklı
single shot flip-floptek durumlu kapan
single user (operating) systemtek kullanıcılı işletim sistemi
Single Valued PropertiesTek Değerli Özellikler
singulartekil
singularitytekillik
sinkalıcı
sitesite
Sites TopologyBölge Topolojisi
sizebüyüklük, boyut
skeletonçatı
skewçarpıklık
skipatlamak
slackserbestlik
slanteğik
SlashEğik Çizgi
slave filebağımlı kütük
slave modeyamak türü çalışma, yamak kipi
slave stationbağımlı uçbirim
slave terminalbağımlı uçbirim
sleeping modeuyku durumu
Sleeping Mode,Uyku Kipi
slicedilim
Slidesaydam
slider boxyukarı akıtma imleci
sliding contactskayar değeçler
sliding shutterdisket sürgüsü
slityarık
slopebayır, eğim
slotyuva
slot readeryuvalı okuyucu
slotted ALOHAdilimli ALOHA
SlowYavaş
slow motionağır çekim
Slow Speed ConnectionDüşük Hızlı Bağlantı
slowdownyavaşlamak
small capsküçük büyük harf
Small Computer Standard Interface (SCSI)Küçük Bilgisayar Ölçünlü Arayüzü
Smart BatteryAkıllı Pil
Smart Battery DriverAkıllı Pil Sürücüsü
smart cardakıllı kart
Smart GatewayAkıllı Ağ Geçidi
smart quotation markakıllı tırnak imi
smart quotesakıllı tırnaklar
smoothdüzgün
smooth curvepürüzsüz eğri
smooth trafficdüzgün trafik
smoothing capacitorsüzgeçleme sığacı
smurfşirin
SNAbkz. Systems Network Architecture
Snap-inAraya Girmek
sneak currentsızıntı akım
sniffkoklamak
snifferkoklayıcı
SNMPbk. Simple Network Management Protocol
SNMP InformationSNMP Bilgisi
SocketYuva, Priz
Soft AssociationsYumuşak Bağlantılar, Dernekler, Ortaklıklar
soft bombyazılım bombası
soft computingyapay zeka ile hesaplama
soft copyelektronik kopya
soft crashbilgi yitirmeden çöküş
soft decisionyumuşak karar
soft errorgeçici hata
soft failuregeçici bozukluk
Soft Font InstallerYazılım Yazı Tipi Yükleyicisi
Soft FontsYazılımsal Yazı Tipleri
soft function keyprogramlanır işlev tuşu
Soft Keyboard?
soft limiteryumuşak kırpıcı
soft modemyazılıma dayalı modem
soft shortingkısmi kısa devre
softwareyazılım
software aidedyazılım destekli
software bombyazılım bombası
software developmentyazılım geliştirme
software development cycleyazılım geliştirme çevrimi
software development libraryyazılım geliştirme kütüphanesi
software documentationyazılım belgeleme
software featureyazılım özniteliği
Software HandshakingYazılım Tanıması
software houseyazılım evi
software libraryyazılım kütüphanesi
software life cycleyazılım yaşam çevrimi
software lockoutprogramla koruma
software maintenanceyazılım bakımı
software packageyazılım paketi
software piracyyazılım korsanlığı
software protectionyazılımla koruma
software releaseyazılım sürümü
software resetyeniden başlatmak (yazılımla)
software securityyazılıma dayalı güvenlik
software security measureyazılım güvenlik önlemleri
software systemyazılım sistemi
software toolyazılım aracı
Software Update ChannelYazılım Güncelleştirme Kanalı
software vandalismyazılım vandallığı
softwiredprogramlanmış
solidkatı, kesiksiz
solid statekatıhal
solid state displaykatıhal ekran
solid state memorykatıhal bellek
SomeBazı
sortsıralamak
sort keyayıklama anahtarı
sort ordersıralama düzeni
sort sequencesıralama ardışımı
sorting criteriasıralama ölçütü
soundses
sound card; sound boardses kartı
Sound RecorderSes Kaydedicisi
sourcekaynak
Source ContainerKaynak Kapsayıcısı
source documentkaynak belgesi
source filekaynak kütüğü
source languagekaynak dili
source programkaynak program
source program librarykaynak program belgeliği
source routingkaynaktan yol atama
source voltagekaynak gerilimi
SPAbk. Secure Password Authentication
spaceboşluk, alan
space barara çubuğu
space characterboşluk karakteri
space codeboşluk kodu
space divisionuzam bölüşümü
space invarianceuzamda değişmezlik
space stationuzay istasyonu
spacingaralık bırakma
spamreklam
spanyayılmak
span errorerim hatası
Spanned VolumeYanılmış Birim
spanning forestkapsayan orman
spanning treekapsayan ağaç
spark coilkıvılcım bobini
spatialuzamsal
spatial filteruzamsal süzgeç
spatial frequencyuzamsal frekans (sıklık)
spatial quantizationuzamsal nicemleme
spatial resolutionuzamsal çözünürlük
spatial visionuzamsal görme
spatiotemporalzaman-uzamsal
SpawnOluşturmak
speakerkonuşmacı
speaker phonehoparlörlü telefon
speaker recognitionkonuşmacıyı tanıma
specialözel
special characterözel damga
Special DragÖzel Sürükleme
specificbelirli
specific emissionözgül salım
Specific MessageBelirli İleti
Specific TemplateBelirli Şablon
specificationbelirtim
specification languagebelirtim dili
specificity1) özel etken oranı 2) özgüllük
SpecifyBelirtmek
spectral linespektral çizgi
spectral power densityizgel güç yoğunluğu
spectrumizge, spektrum
speechsöz, konuşma
speech analysissöz çözümleme, konuşma analizi
speech codingkonuşma işaretlerinin kodlanması, söz kodlama
speech recognitionkonuşma tanıma
speech scramblerkonuşma çırpıcı
speedhız
SpeeddialHızlı Çevirme
Speeddial ListHızlı Çevirme Listesi
spell checkingyazım denetimi
spelling checker; spell checkeryazım denetleyicisi
spelling dictionaryyazım kılavuzu
Spelling SuggestionsYazım Önerisi
spikedepo
spindöndürmek
spindlemil
SpinnerÇevirici
split screenyarık ekran
split-and-merge techniqueyarma-kaynaştırma yöntemi
Split-Horizon ProcessingYatay Ayırma İşlemi
splitterdallandırıcı (LAN)
spontaneitykendiliğindelik
spontaneouskendiliğinden
SpoofŞaşırtma
spoofingtaklit etme
spoolmakara
spool printingkuyrukta basma
spoolerbekletici
spoolingkuyruklama
spotleke
spot beamnoktasal ışın demeti
spot distortionbenek bozunumu
spraypüskürtmek, püskürteç
spreadsheetHesap Çizelgesi
sprite graphicshareketli grafik
SQLbkz. Structured Query Language
square wavekare dalga
SSLBkz Secure Sockets Layer
stabilitykararlılık
stackyığın
stack machineyığıt makinası
stack memoryyığıt bellek
stack pointeryığıt işaretçisi
stackeryığıcı
StagedSahnelenmiş
Staging PathSahneleme Yolu
StaleBayat, Eski
stand-alone(1) tek başına, (2) bağımsız
stand-alone modemdış modem
standardstandart
Standard Deviotion Syncronication OffsetÖlçünlü Sapma Eşzamanlama Kayması
standard errorstandart hata
standard formstandart biçim
standard normal distributionstandart olağan dağılım
standard propagationstandart yayılım
Standard SchemeÖlçünlü Düzen, Standart Düzen
Standard TimeStandart Saat
Standard VideolaÖnçünlü Videola, Standart Videola
standby(1) bekleme, (2) yedek
standby redundancyyedek artıklık
standby statehazır bekleme durumu
star networkyıldız ağ
star/ring networkyıldız/halka ağ
start(1) başla, (2) başlatmak
start addressbaşlama adresi
start elementbaşlama öğesi
Start Hardware WizardDonanım Başlatma Sihirbazı
start of (character, text)başı damgası (damga, metin)
Start of AuthorityYetkiyi Başlatmak
start signalbaşlatma sinyali
start stop transmissiondur-kalk türü iletim
start-of-text charactermetin-başı damgası
Startup diskBaşlatma disketi
Startup Disk WizardBaşlangıç Disketi Sihirbazı
Startup GroupBaşlangıç Grubu
startup screenbaşlangıç ekranı
statedurum
state of a systemsistemin durumu
state of the art technologyen gelişkin teknoloji
state transition matrixdurum geciş matrisi
statementdeyim
staticduruk
Static Best Effort Traffic RateDurağan En İyi Trafik Oranı
static dumpduruk döküm
Statically Seeded Namesİstatistiksel Kaynaklı Adlar
station1) istasyon, durak; 2) üs
station logistasyon günlüğü
Stationary padKalıcı dosya
Stationary WindowKalıcı Penceresi
statistical sampleistatistiksel örneklem
statistical testistatistiksel sınama
Statisticssayımlama
statusdurum
Status barDurum çubuğu
status bitdurum ikilisi, durum biti
status messagedurum iletisi
Status TextDurum Metni
stepadım
Step by stepAdım adım
sticky bityapışkan bit
Sticky keysYapışkan tuşlar
stochastic systemolasılıksal dizge
stopdurmak, durdurmak
stop bandsöndürme kuşağı
stop bitdurma biti
stop instructiondur komutu
stopping ruledurma kuralı
storage(1) depolama, (2) bellek
storage addressbellek adresi
storage algorithmbellek algoritması
storage allocationbellek atama
storage camera tubebellekli kamera tübü
storage devicesaklama aygıtı
storage instructionsaklama komutu
storage lifedepolama ömrü
storage management1) depolama yönetimi; 2) bellek yönetimi
storage mediumsaklama ortamı
storage poolbellek havuzu
storage surfacebellek yüzeyi
storedepolamak
store and forwardsakla ve ilet kipi
storedsaklanmış, bellenmiş
stored program controlbellenmiş programlı denetim
stored return addressbellenmiş dönüş adresi
stow, to (windows)ikonlaştırma
Strategyİzlem
StreaksŞeritler
streamakım
streamingduraksız işlem
streaming modeduraksız kip
streaming tape driveduraksız manyetik bant sürücü
streamlineanayol
streamlininganayola sokma
Strike OutÇıkartmak
Strike OverÜstüne Basmak
strikeoutçıkartmak
strikeoverüstüne basmak
StrikethroughÜstü Çizgili
Strikethrough/ Strikethruüstü çizgili
stringdizgi
string matchingdizgi eşleme
stripeince şerit
Stripe SetSanal Disk Birim Kümesi
Stripe Set With ParityEşlikli Sanal Disk Birimi Kümesi
Striped VolumeSanal Disk Kümesi Birimi
Striped W/Interleaved ParityEşlikli
strokevuruş
stroke widthçomak kalınlığı
Strong AuthenticationGüçlü Yetkilendirme
Strong PasswordGüçlü Parola
structuralyapısal
structural designyapısal tasarım
structural elementyapısal öğe
structural modelyapısal model
structuralismyapısalcılık
structureyapı
structure declarationyapı bildirimi
structuredyapısal
structured analysisyapısal çözümleme
structured cablingyapısal kablolama
structured designyapısal tasarım
Structured Exception HandlingYapısal Özel Durum İşlemesi
structured lightingyapısal aydınlatma
structured programmingyapısal programlama
Structured Query LanguageYapılandırılmış Sorgu Dili
structured walk-throughyapısal gözden geçirme
Stub AreaBilgi Yordamı Alanı
stub cablesaplama kablo
Stub LoaderBilgi Yordamı Yükleyicisi
Stub Metric?
stylebiçem
sub-alt-
subaddressaltadres
subchannelaltkanal
subdirectoryaltdizin
SubfolderAltdizin
subframealtçerçeve
subgraphaltçizge
subject(1) konu, (2) özne
subjective performanceöznel başarım
subjectivityöznellik
SubmenuAlt menü
submitsunmak
subnetalt ağ
Subnet MaskAlt Ağ Maskesi
Subordinate ReferenceYardımcı Başvuru
subordinationalta sıralama
subprogramaltyordam, altprogram
subroutinealtprogram
subsamplealtörneklem
subsamplingseyrek örnekleme
Subscribe(1) sürdürüm, (2) sürdürümcü olmak
Subscribersürdürümcü
subscriber loopabone döngüsü
subscriber's installationabone döşemi
subscriber's lineabone hattı
subscriptaltsimge
subscriptedaltsimgeli
subscripted variablealtsimgeli değişken
subsequencealtdizi
subsetaltküme
subspacealtuzay
substituteyedek, yerine koymak
substitution cipherornatımla kriptolama
substitution measurementyerine koymalı ölçme
subsystemaltsistem, altdizge
SubtractÇıkarmak
subtractorçıkarıcı
subtrahendçıkarılan
successive approximationardışıl yaklaşıklama
successorardıl
sufficient conditionyeterli koşul
sufficient statisticyeterli istatistik
suffixsonek
SuggestÖnermek
Suggest(to)Önermek
SuggestionÖneriler
sumtoplam, toplamak
sumchecktoplamalı sağlama
summaryözet
Summary AdvertisementsÖzet Reklamları
summary reportözet rapor
summation checktoplamalı sağlama
Summer TimeYaz Saati
summing amplifiertoplayan yükselteç
summing integratortoplayan tümlev alıcı
Summing JunctionToplam Bağlantı Yeri
SuperclassSüper Sınıf
supercomputersüperbilgisayar
superconductivityüstüniletkenlik
Superior ClassÜst Düzey Sınıf
Superior ReferenceÜst Düzey Başvurusu
superpositionüstdüşüm
superscriptüstsimge
supersedeyerini almak
supervisorgözetici
supervisory programgözetici izlence
supervisory signalsgözetim işaretleri
SupplementalTamamlayıcı
supplementary servicetamamlayıcı hizmet
supplybesleme
supply voltagebesleme gerilimi
supportdestek, desteklemek
support softwaredestekçi yazılım
supportabilitydesteklenebilirlik
suppress a virus, tovirüsü temizlemek
surface chartyüzey çizimi
Surface MaterialYüzey Maddesi
surge protector; surge suppressoraşırı gerilim koruyucu
suspendaskıya almak
suspended programaskıdaki program
swaptakas
swap filegetir götür kütüğü
swap-ingetirme
swap-outgötürme
SwappingDeğiş Tokuş Yapmak
switch(1) anahtar, (2) anahtarlamak
Switch InfoDeğiştirme Bilgisi,Anahtarlama Bilgisi
switch offkapamak
switch onaçmak
switched connectionanahtarlanmış bağlantı
switched lineanahtarlamalı hat
switcheranahtarlayıcı
switchinganahtarlama
switching functionanahtarlama işlevi
switching rateanahtarlama hızı
switching variable, logic variableBoole değişkeni, mantıksal değişken
syllablehece
syllable hyphenhece ayırma çizgisi
Symantec Winfax Starter Edition Setup WizardSymantec Winfax Starter Sürümü Kurma Sihirbazı
Symantec Winfax Starter Edition StatusSymantec Winfax Starter Sürümü Durumu
symbolsimge
symbol stringsimge dizgisi
symbolic addresssimgesel adres
symbolic devicesimgesel aygıt
symbolic linksimgesel bağ
symbolic logic, mathematical logicsimgesel mantık
symbolic modelsimgesel model
symbolic programmingsimgesel programlama
symetric differencebakışımlı fark
symmetricbakışımlı
symmetric elementbakışımlı öğe
symmetric figuresbakışımlı şekiller
symmetric flowbakışımlı akış
symmetric matrixbakışımlı matris
Symmetric Multiprocessing (SMP)Simetrik Çok İşlemcilik
symmetrical channelbakışımlı kanal
synch generatoreşzamanlama üreteci
synch pulseeşzamanlama darbesi
synchronizationeşzamanlama
synchronization biteşzamanlama biti
synchronization networkeşzamanlama ağı
synchronizing piloteşzamanlama pilotu
synchronousanuyumlu
synchronous computereşzamanlı bilgisayar
synchronous modemeşzamanlı modem
synchronous operationseşzamanlı işlemler
synergicbirlikte çalışan
synergybirliktelik
Synonymeşanlamlı
syntacticsözdizimsel
syntactic language analysissözdizimsel dil çözümlemesi
syntaxsözdizim
syntax analysissözdizimsel analiz
Syntax CheckSözdizimi Denetimi
syntax errorsözdizimi hatası
synthesisbireşim
synthesize, tosentezlemek, bireştirmek
synthesizerbireştirici
syntheticsentetik, bireşimsel
synthetic aperturesentetik açıklık
systemdizge, sistem
system access controlsisteme erişim denetimi
System AccountSistem Hesabı
system analysissistem çözümleme
system analystsistem çözümleyici
system architecturesistem mimarisi
System Auxiliary ClassSistem Yardımcı Sınıfı
system boardsistem kartı
system compensationdizgenin (sistem) denkleştirilmesi
system configurationdizge (sistem) düzenleşimi
System Configuration EditorSistem Yapılandırma Düzenleyicisi
System Configuration UtilitySistem Yapılandırma Hizmet Programı
system continuitysistem sürekliliği
system controlssistem denetimleri
system crashbilgisayarın arızalanması
system development cyclesistem geliştirme çevrimi
system engineeringdizge (sistem) mühendisliği
system evaluationdizge (sistem) değerlendirimi
System File CheckerSistem Dosyası Denetleyicisi
System FilesSistem Dosyaları
system flowchartdizge (sistem) akış çizeneği
system free of virusesvirüssüz sistem
system identificationdizge (sistem) tanılama
System InformationSistem Bilgisi
system integrationsistem bütünleştirme
system integritysistem tamlığı
system librarysistem kütüphanesi
system managementsistem yönetimi
System MonitorSistem Monitörü, Sistem Denetimi
System MonitoringSistem Görüntüleme, Sistem Denetlemesi
system operatorsistem işletmeni
System Package IdentitySistem Paket Kimliği
system promptsistem komut istemi
System Registry DatabaseSistem Kayıt Veritabanı
System RequirementsSistem Gereksinimleri
System Rom BreakpointSistem Rom Breakpoint
System SemaphoreSistem Paylaştırma Yöneticisi
System Service ManagementSistem Hizmet Yönetimi
System Stand-Alone Optional Component ManagerSistem Tek Başına Seçmeli Bileşen Yöneticisi
System Superior ClassSistem Üst Düzey Sınıfı
System TimeSistem Saatini
System TraySistem Tepsisi
Systems Application Architecture (SAA)Sistem Uygulama Mimarisi
Systems Application Architecture(SAA)Sistem Uygulama Mimarisi
systems softwaredizge (sistem) yazılımı


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/