Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

İngilizceTürkçe
tabsekme
Tab CharacterSekme Karakteri, Sekme Damgası
Tab Delimitedsekmeyle ayrılmış
Tab DialogEtiketli iletişim kutusu
tab markertab imleyici
Tab PositionSekme konumu
tab rulertab cetveli
Tab stopsekme durağı
table1) çizelge, tablo, 2) masa
Table Analyzer WizardÇizelge Çözümleyicisi Sihirbazı
Table cellTablo gözesi
table lookupçizelgeye başvurma
Table of ContentsIçindekiler
Table Update Autoformatİçerik Güncelleştirme Otomatik Biçimlendirme
tableautablo
tablettablet
tabloidtabloid
tabulateçizelgelemek
tagyönlendirme imi, biçim imi
Tag For RoutesYönler İçin Etiket
Tag Image File FormatEtiket Görüntü Dosya Biçemi
Tag Image File Format (TIFF)Etiket Görüntü Dosya Biçimi
Tagged Image File Format file(TIFF)TIFF
tailoruyarlamak
tapçıkma (telefon hattı), priz
tapebant, şerit
Tape BackupTeyp Yedekleme Birimi
Tape backup devicemanyetik bant yedekleme aygıtı
tape cartridgebkz. cartridge
tape deckmanyetik kart birimi
tape driveteyp sürücü
tape dumpteyp dökümü
tape markmanyetik bant imi
tape reel(bant) makara(sı)
taper, togittikçe incelmek
tapping pointaldı noktası
targethedef
target addresshedef adresi
target identificationhedef tanılama
target languageamaç dil
tarifftarife
taskgörev
task forceçalışma kolu
Task listGörev listesi
task managementgörev yönetimi
Task ManagerGörev Yöneticisi
task migrationgörev göç ettirme
Task SchedulerGörev Zamanlayıcısı, Görev Planlayıcısı
Task-drivengörev sürümlü
taxi-cab metrictaksimetre ölçevi
taxonomytaksonomi
TbusyTbusy
TCFSBkz Transparent Bkz Cyrptographic File System
TCPbk.Transmission Control Protokol
TCP HeaderTCP Başlığı
TCP UtilitiesTCP Yardımcı Programları
TCP/IP Protocolbk. Transmission Control Protocol /Internet Protocol
teachwareeğitim yazılımı
technicalteknik
technical literatureteknik yazın, literatür
technical managementteknik yönetim
Technical SupportTeknik Destek
Technical Support DeptartmentTeknik Destek Bölümü
telecommunicationuziletişim
telecommunication pathteleiletişim yolu
telecommunication securityteleiletişim güvenliği
telecommutingevde çalışma, tele-çalışma
teleconferencinguziletişimli toplantı
teleeducationtele-öğretim
teleinstructiontele-eğitim
telemarketingtelepazarlama
telemeasuring equipmentuzaktan ölçme donatısı
telemedicineteletıp
telemetryuzaktan ölçüm
telemonitoringuzaktan gözetleme
teleprocessinguzaktan bilgi işleme
teleprocessing networkuzişlem ağı
teleservicetelehizmet
teleshoppingtele-alışveriş
telewritingteleyazı
TelnetTelnet
Telnet Terminal IdTelnet Uçbirim Kimliği
templateşablon
Template AccountŞablon Hesap
temporarygeçici
tensilegerilme
tentativegeçici
TerabyteTerabayt
termterim
terminaluçbirim
terminal emulationuçbirim öykünmesi
Terminal EmulatorTerminal Öykünücüsü
Terminal KeysUçbirim Tuşları
Terminal ModesUçbirim Kipleri
terminal multiplexeruçbirim çoğullayıcısı
terminal nodeuç düğüm
terminal serveruçbirim paylaştırıcı
terminatesonlandırmak
terminate and stay residentbitince yerleşik kalan
terminated insonlandırılmış
terminated linesonlandırılmış hat
termination1) bağlantı ucu (kablo), 2) sonlandırma
TerminatorSonlandırıcı
ternaryüçlü
ternary codeüçlü kod
testsınamak
test bit patternsınayıcı bit örüntüsü
test datasınama verileri, test verileri
test designsınam tasarımı, test tasarımı
test loopsınama döngüsü
test plansınama planı
test programsınama programı
test statisticsınama istatistiği
test traffictest trafiği
testabilitysınanabilirlik
testbedsınama ortamı
textmetin
Text Box LinkMetin Kutusu Bağlantısı
text editingmetin düzenleme
text editormetin düzenleyici
text formattermetin formatlayıcı
Text ModeMetin Kipi
text processingmetin işleme
text stringmetin dizgisi
Text-To-SpeechSesli Yanıt Sistemi
textualmetne ait
texturaldokusal
TextureOluşum, Doku
texture analysisdoku çözümlemesi
texture featuresdoku öznitelikleri
texture mapdoku eşlemi
Texture Or Surface Mappingİki Boyutlu Görüntüyü Üç Boyutlu Bir Nesneye Sarma
texture segmentationdoku bölütlemesi
texture(graphics)doku
Thai KedmaneeThai Kedmanee
Thai Kedmanee (Non-Shiftlock)Thai Kedmanee (Shift Tuşu Kilitli Değilken)
Thai PattachoteThai Pattachote
Thai Pattachote (Non-Shiftlock)Thai Pattachote (Shift Tuşu Kilitli Değilken)
theorykuram
thermalısıl
ThesaurusEşanlamlılar
ThickKalın
thick Ethernetkalın Ethernet
ThinInce
thin Ethernetince Ethernet
thin route networkseyrek trafikli ağ
third generation computerüçüncü kuşak bilgisayar
third partyüçüncü parti
third party softwarebağımsız şirketlerin yazılımı
This disk is damagedBu disk hasarlı
thousands separatorbinlik basamak ayırıcı
thrashingboşa çabalama
Threadiş parçacığı
Thread Dispatchingİş Parçacığı İşlemci Zamanlaması
Thread Local Storageİş Parçacığı Yerel Depolaması
Thread Schedulingİş Parçacığı Zamanlaması
three dimensional (3D) graphicsüç boyutlu grafik
three dimensional (3D) modellingüç boyutlu modelleme
thresholdeşik
threshold functioneşik işlevi
threshold gateeşik geçidi
Throttle MechanismValf Mekanizması
through trafficdüzgeçiş trafiği
throughputüretilen iş
tickim, imlemek
Tick CountTık Sayısı
TicketBilet
Ticket RenewalBilet Yenileme
tie lineözel bağlantı numarası
TIFFbkz. Tagged Image File Format file
tightly coupledsıkı bağlı
Tilda(~ ) bağ simgesi
tiledöşe
time(1) zaman, (2) saat
time and data stampingzaman ve tarih damgası
time averagezaman ortalaması
time bombsaatli bomba (yazılım)
time delayzaman geciktirme
time divisionzaman bölüşümü
time division multiplexing, TDMzaman bölüşümlü çoğullama
time formatzaman biçimi
time framezaman dilimi
time intervalzaman aralığı
time jitterzaman seğirmesi
time managementzaman yönetimi
time outzaman aşımı
time programzaman programı
time registersaat yazmacı
time sharingzaman paylaşımı
time shiftzaman kaydırma
time slicezaman dilimi
time slicingsüre dilimleme
time slot interchangezaman dilimi değiştokuşu
time stampzaman damgası
Time to Live (TTL)Yaşam Zamanı
Time ZoneSaat dilimi
time-base generatorzaman dayanağı üreteci
TimeframeZaman Çerçevesi
timeoutzaman aşımı
timersüre ölçer
Timex Data Link WatchTimex Data Link Saati
Timex Data Link Watch WizardTimex Data Link Saati Sihirbazı
timing diagramzamanlama çizeneği
timing informationzamanlama bilgisi
tip(1) ipucu, (2) fiş ucu
TitleBaşlık
title barbaşlık çubuğu
Title PageBaşlık sayfası
TOCbkz. Table of Contents
toggle buttoniki konumlu düğme
Toggle keysgeçiş tuşları
toggle switchdevirmeli anahtar
toggle, toçöğünmek
tokenandaç
token busandaçlı veriyolu
token filealıntı kütüğü
Token ObjectJeton Nesnesi
token passingandaç geçirme
token ringandaçlı halka
token ring networksimgeli halka ağı
tonekoyuluk, ton, ses
tone dialingtuşlu arama
tonerkarartıcı
toolaraç
Tool BoxAraç Kutusu
Tool paletteAraç paleti
ToolbarAraç çubuğu
toolboxaraç kutusu
toolkitaraç takımı
Toolvox Realtime CodecToolvox Realtime Codec
topüst
top marginüst kenar boşluğu
Top of Form (Tof)Form Başı
Top of Form(TOF)Form başı
Top of pageSayfa başı
Top UsersÜst Düzey Kullanıcılar
top-down designtepeden tabana, yukarıdan aşağı tasarım
Top-Level FavoriteÜst Düzey Sık Kullanılan
topdown programmingyukarıdan aşağıya programlama
TopicKonu
topologyilinge
totaltoplam
Total Allocation UnitsToplam Ayırma Birimi
Total Disk SpaceToplam Disk Alanı
touchdokunmak
touch paddokunmaya duyarlı tablet
touch screendokunma duyarlı ekran
touch sensitivedokunma duyarlı
traceiz, izlemek
trace logizleme günlüğü
traceabilityizlenebilirlik
trackiz, izlemek
track ball/trackballIztopu
track pitchiz aralığı
trackingizleme
Tracking /Server/ Serviceİzleme /Sunucu/ Servisi
Tracking Serviceİzleme Servisi
tractorçekici
trade secretsticari sırlar
trademarkticari marka
traffic analysistrafik çözümlemesi
traffic capacitytrafik sığası
trailiz, izlemek
trailerartbilgi
trailer labelartetiket
trailing blanksizleyen boşluklar
trailing edge of a pulsedarbenin art kenarı
TrainingEğitim
training dataeğitme verileri
training pattern seteğitici örüntü kümesi
training sequenceeğitici dizi
trans-border connectionsınır ötesi bağlantı
transactionhareket
transaction drivenharekete dayalı
transaction filehareket kütüğü
Transaction ServerHareket Sunucusu
Transaction Server EnvironmentHareket Sunucu Ortamı
Transaction Server SystemHareket Sunucu Sistemi
transceiveralıcı verici
transcoding; code conversionkod çevrimi
transcribe, toçevriyazmak
transcription machineyazıya dönüştürme makinesi
transducerdönüştürücü
transferaktarmak, aktarım
transfer functionaktarım işlevi
transfer rateaktarım hızı
transfer standardaktarım standardı
transfer syntaxaktarım sözdizimi
transfer timeaktarım süresi
transformdönüştürmek, dönüşüm
transform codingdönüşüm kodlaması
transient areageçici program alanı
transistortransistor
transitdüzgeçiş
Transit AreaGeçiş Alanı
transit networkdüzgeçiş ağı
transitiongeçiş
transition probabilitygeçiş olasılığı
Transitive TrustGeçişli Güven
translateçevirmek
translatorçevirmen
transliterate, todamga değiştirmek
transmissioniletim
transmission blockiletim öbeği, iletim bloğu
transmission bufferiletim yastığı
Transmission Control Protocol (TCP)İletim Denetimi İletişim Kuralı, İletim Denetimi Protokolü
Transmission Control Protokol (TCP)İletim Kontrol Protokolü
Transmission Frequencyİletme Sıklığı
transmission mediailetim ortamları
transmission performanceiletim başarımı
transmission protocoliletim protokolu
transmission speediletim hızı
transmission standardsiletim standartları
transmitiletmek
transmit flow controliletim akış denetimi
transmit windowgönderme penceresi
transparencysaydamlık
transparentsaydam
Transparent AsmoSaydam Asmo
Transparent Cyrptographic File System (TCFS )Şeffaf Şifreliyazımsal Dosya Sistemi
transparent transmissionsaydam iletim
transporttaşımak
Transport Driver Interface (TDI)Taşıma Sürücüsü Ara Birimi
transport layertaşıma katmanı
transposition1) devirme (matris); 2) çaprazlama (kablo); 3) karılma
transposition cipherkarılmaya dayalı kripto
trapyakalamak
trap doorgizli kapı (yazılım)
Trap HandlerYakalama İşleyicisi
TrashÇöp Sepeti
TraverseÇapraz Geçiş
Traverse CheckingÇapraz Denetimi
traytepsi
tree codingağaç tipi kodlama
tree networkağaç ağ
tree searchağaç yapısında arama
tree topologyağaç topolojisi
trend fittingyönseme eğrisi uydurma
TrendlineEğilim Çizgisi
tributary stationbağımlı uçbirim
triggertetiklemek
trigger circuittetikleme devresi
trigger pulsetetikleme darbesi
Triggered-UpdateTetiklenmiş Güncelleştirme
trimkırpmak
trivialönemsiz
trojan horsetruva atı
Trojan horse programTruva atı programı
TroubleShootingsorun giderme
TRUEDOĞRU
TrueTypeTrueType
Truetype FontsTruetype Yazı Tipi
truncatekesmek
truncation errorkırpma hatası
trunktelefon hattı
Trunk Cable (Escon)Ana Kablo
trunk cable(ESCON)ana kablo
TrustGüven, Güvenme
Trust AccountGüven Hesabı
Trust LinkGüven Bağlantısı
Trust RelationshipGüven İlişkisi
Trusted DomainGüvenilen Etki Alanı
Trusted Non-Windows Nt Kerberos RealmWindows Nt Olmayan Güvenilen Kerberos Alan
TrusteeGüvenilen
Trusting DomainGüvenen Etki Alanı
truth tabledoğruluk çizelgesi
TSRbkz.Terminate-and-Stay-Resident
TTLbk. Time to Live
TTL ScopeTTL Kapsamı
tuneayar
tunerayarlayıcı
Turing machineTuring makinası
turn1) sarım (bobin); 2) dönüş
turn offkapamak
turn onaçmak
turn-keyanahtar teslimi
turnaround timedönüş süresi
turnoverdevir, devir hızı
tutorialeğitmen
twinikiz
twinaxialikizeksenli
twisted pairbükülü tel çifti
two's complementikiye tümleyen
Two-headed arrowÇift başlı ok
two-out-of-five codebeşten ikisi kodu
two-quadrant multiplieriki dördünlü çarpıcı
Two-Way Authenticationİki Yönlü Yetkilendirme
Typetür
type declarationtip bildirimi
type faceyazıyüzü ailesi
Type of Information to DisplayGörüntülenecek Bilgi Türü
Type Of Internet Connection SetupInternet Bağlantı Kurulum Türü
Type Voice Modem\R\NTüründe Sesli Modem\R\N
Type(to)yazmak
typefaceyazıyüzü ailesi
typematic keyyinelemeli tuş
typesetkarakter dizmek
TypesetterKarakter dizicisi
typewriteryazımakinesi


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/