Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

İngilizceTürkçe
V-interface (ISDN)V-arayüzü
V-series recommendationsV-serisi tavsiyeler (CCITT)
vaccine programaşı programı
ValidGeçerli
validategeçerliğini denetlemek
Validate a User's Logon RequestKullanıcı Oturum Açma İsteğini Geçerli Kılmak
validation checkgeçerlik denetimi
validitygeçerlilik
valuedeğer
value added carrierkatma değerli taşıyıcı
value added networkkatma değer ağı
value added servicekatma değer hizmeti
Value Y AxisY Değer Ekseni
vandalwarekötücül yazılım
variabledeğişken
variable length codingdeğişken uzunluklu kodlama
variable size recorddeğişken boylu tutanak
variable word lengthdegişken sözcük uzunluğu
variancedeğişinti, varyans
variance reduction techniquedeğişinti azaltma yöntemi
variant1) değişimli; 2) değişke
vary offkullanılmaz kılmak
vary onkullanılır kılmak
VDTvideo uçbirim
vectoryöney
Vector FontVektör Yazı Tipi
vector graphicyöneysel grafik
vector processingvektör işleme
Vector Symbol Set (VSS)Yöneysel Simge Kümesi
vector symbol set(VSS)yöneysel simge kümesi
vectorialyöneysel
vendorsağlayıcı
Venn diagramVenn çizimi
verificationdoğrulama
verification and validationdoğrulama ve sağlama
verify(doğruluğunu) sağlamak
Verify OperationDoğrulama İşlemi
verify, todoğrulamak
versatileçok yönlü
versionsürüm, uyarlama
verticaldüşey
vertical blankingdikey karartma
vertical redundancy checkdüşey hata denetimi
vertical scroll boxyukarı akıtma imleci
vertical tabulationdikey sekme
very large scale integration, VLSIçok büyük çapta tümleşim
VGAbkz. Video Graphics Adapter
videogörüntü
video attributevideo türü
video cardgörüntü kartı
video codingvideo kodlama
Video DelayVideo Gecikmesi
video display terminal, VDTvideo uçbirim
Video FormatVideo Biçimi
Video FrameVideo Karesi
video frequencyvideo frekans (sıklık)
video frequency bandvideo frekans bandı
video graphicsvideo grafik
Video Graphics AdapterVideo Grafik Bağdaştırıcı
Video Graphics Adapter (VGA)Video Grafik Bağdaştırıcı
Video Graphics ArrayVideo Grafik Dizisi
video in a windowpencere içinde video
Video LossVideo Kaybı
video memorygörüntü belleği
video monitorgörüntü monitörü
video on demandısmarlama video
video resolutionvideo çözünürlük
Video screenGörüntü ekranı
Video SequenceVideo Dizini, Video Sırası
video signalvideo işareti
video tapegörüntü şeridi
videoconferencinggörüntülü toplantı
viewgörünüm, görüntüleme
view menusunuş menüsü
viewpointbakış açısı
Viewport SizeGörüş Alanı Boyutu
virgin mediumbakir ortam
virtualsanal
virtual addresssanal adres
Virtual Address SpaceSanal Adres Boşluğu
virtual circuitsanal devre
virtual computersanal bilgisayar
virtual connectionsanal bağlantı
Virtual DirectorySanal Dizin
Virtual DOS Machine (VDM)Sanal DOS Makinesi
Virtual FileSanal Dosya
virtual imagesanal görüntü
virtual memorysanal bellek
Virtual Memory (VM)Sanal Bellek
Virtual Memory ManagementSanal Bellek Yönetimi
Virtual Memory ManagerSanal Bellek Yöneticisi
virtual nachinesanal makina
Virtual Neighbor RouterSanal Komşu Ağ Yönlendiricisi
virtual networksanal ağ
Virtual Private Network (VPN )Sanal Özel Ağ
virtual realitysanal gerçeklik
virtual storagesanal bellek
virtual terminalsanal uçbirim
virtual terminal protocolsanal uçbirim protokolu
virtual workedimsiz iş
virusvirüs
virus attackvirüs saldırısı
virus carriervirüs taşıyıcı
virus codevirüs kodu
virus detection programvirüs bulma programı
virus detection utilityvirüs bulma programı
virus disinfectorvirüs temizleme programı
virus hunter programvirüs arama programı
virus IDvirüs kodu
virus infiltration routevirüs sızma yolu
virus removal softwarevirüs temizleme programı
virus scanning softwarevirüs arama programı
virusfree computervirüssüz bilgisayar
virusfree systemvirüssüz sistem
virusproofvirüssüz
viruswarevirüs bulaşmış yazılım
vision(1) görüş, (2) uzgörüş
visualgörsel
Visual WarningGörsel Uyarı
visualizationgörselleştirme
VlS Medium ChangersVlS Ortam Değiştiricileri
VLSIçok büyük çapta tümleşim
vocabularysöz varlığı
voiceses
voice frequencyses frekansı (sıklığı)
voice mailsöz postası
voice recognitionses tanıma
Voice ServicesSes Servisleri
voice synthesizerses bireşimcisi
voice-grade channelses kanalı
voiceband data transmissionses bandında veri iletimi
voidgeçersiz
volatileuçucu
Volatile KeyEnerji Bağımlı Anahtar
volatile memoryuçucu bellek
volatilityoynaklık
volume(1) oylum, (2) ses düzeyi, (3) cilt, (4) birim
Volume BitmapBirim Bit Eşlemi
Volume ControlSes Denetimi
volume labelbirim etiketi
Volume ManagerBirim Yöneticisi
Volume ObjectBirim Nesnesi
Volume Serial NumberBirim Seri Numarası
Volume-SetBirim Kümesi
VPNBkz Virtual Private Network
VSSbk. Vector Symbol Set
vulnerabilitykorunmasız olmak, saldırıya açık olmak


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/