Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

Türkçeİngilizce
#AD?end of character
&&Inhibit Arabic Form Shaping
&&Inhibit Symmetric Swapping
&&Input Form
&&Input Method Editor
&&Interlaced Fields
&&Interlaced Gıf
(1) anahtar, (2) anahtarlamakswitch
(1) başla, (2) başlatmakstart
(1) bekleme, (2) yedekstandby
(1) çalışmak, (2) işwork
(1) depolama, (2) bellekstorage
(1) görüş, (2) uzgörüşvision
(1) ipucu, (2) fiş ucutip
(1) konu, (2) öznesubject
(1) oylum, (2) ses düzeyi, (3) cilt, (4) birimvolume
(1) sürdürüm, (2) sürdürümcü olmakSubscribe
(1) tek başına, (2) bağımsızstand-alone
(1) Yakınlaştırmak, (2) büyütmekzoom(to)
(1) zaman, (2) saattime
(ad)Yankılanım, (s)Yankılanımlı, AkustikAcoustic
(adın) baş harfleriinitials
(arasında) değişiminterchange
(araya) ekleme noktasıinsertion point
(aşağı) yüklemekdownstream load
(bant) makara(sı)tape reel
(bellekten) silmekerase, to
(bilgi) erişim yetkisiclearance
(bir) kanalı çoğullamadan çıkarmachannel demultiplexing
(disketi) takmakinsert (disket)
(doğruluğunu) sağlamakverify
(elektronik) boğmakjam, to
(eskisini) geçersiz kılmakoverride
(Etki) Alanı AğacıDomain Tree
(Etki) Alanı Ağacı YönetimiDomain Tree Management
(Etki) Alanı DenetleyicisiDomain Controller
(Etki) Alanı Güven ListesiDomain Trust List
(Etki) Alanı KullanıcısıDomain User
(Etki) Alanı İsim ÇözücüsüDomain Name Resolver (DNR)
(Etki) Alanı YöneticisiDomain Administrator
(grafik) çiziciplotter
(görev) dağıtmakdispatch, to
(iletişim) anasistem(i)host computer
(radyo iletişimi) kesilmeblockout
(santrala) hizmet çağrısıoffice call
(sekme) iz karakterileader character (tab)
(veri) girmekkey in, to
(yaptığını) geri almakundo, to
(yazılı) çıktıprintout
(yukarı) yüklemekupload
(~ ) bağ simgesiTilda
(Şeytan) Ağ Çözümlemesi İçin Yöneticinin Güvenlik AracıSecurity Administrator's Tool for Analyzing Networks (SATAN )
1) tümlev; 2) dördün, dört evreliquadrature
1) açındırmak; 2) genleşmekexpand, to
1) ağ düğümü; 2) devre düğümünetwork node
1) ağ öğesi; 2) devre öğesinetwork element
1) ağ; 2) devrenetwork
1) aksaklığı giderme; 2) arızayı onarmafailure recovery
1) aksamafailure
1) aksama nedeni; 2) arıza nedenifailure cause
1) aksama oranı; 2) arıza oranıfailure rate
1) akıllı, 2) anlaşılabilirintelligent
1) alımlama; 2) alma; alışreception
1) anahtarlamak; 2) kiplemek (sayısal)key, to
1) anlam; 2) doğrultusense
1) anlamlılık düzeyi, 2) birinci tür hata olasılığılevel of significance
1) araya sokmak, eklemek; 2) (disketi) takmakinsert, to
1) arıza göstergesi; 2) kusur göstergesifault indicator
1) bağlantı ucu (kablo), 2) sonlandırmatermination
1) bilgisayar günlüğü; 2) bilgisayar dergisicomputer journal
1) büyüklük, 2) genlikmagnitude
1) büyürlük; 2) genleşebilirlikexpandability
1) bölünen; 2) kâr hissesidividend
1) canlandırıcı, 2) etkinleştiriciactivator
1) çarpan; 2) etmenfactor
1) çarpınım, faktöryel; 2) etmenselfactorial
1) çifteş; 2) çiftdual
1) çizelge, tablo, 2) masatable
1) çoklu erişimli, 2) çoklu erişimmultiple access
1) dayanak, 2) taban çizgisibaseline
1) değerleme; 2) izlenme oranı (TV)rating
1) değişimli; 2) değişkevariant
1) depolama yönetimi; 2) bellek yönetimistorage management
1) devirme (matris); 2) çaprazlama (kablo); 3) karılmatransposition
1) dolam (fizik), 2) dönmerotation
1) dolaşım; 2) dolaşım tümlevicirculation
1) dışarı aktarım; 2) dışsatımexport, to
1) döşem, 2) kurmainstallation
1) eğim, 2) eğilim; 3) eğim açısıinclination
1) eklemleme; 2) fonetik seçiklikarticulation
1) elektronik çarpıcı; 2) elektronik çoğaltıcıelectronic multiplier
1) etki yöresi; 2) alıt, tanım kümesidomain
1) etkin öğe; 2) yürürlükteki öğeactive element
1) evreuyumsuzluk (sinuzoid); 2) bağdaşmazlık, tutarsızlıkincoherence
1) geçici salınım; 2) (telefon) aramaringing
1) genleşme; 2) açılımexpansion
1) gerekçeleme, 2) sayfa yanaştırmajustification
1) giriş; 2) girdiinput
1) girişim, 2) karışmainterference
1) grafik; 2) grafik tekniği, çizeylemgraphics
1) güç (fizik); 2) sınama gücü (istatistik)power
1) halka; 2) zilring
1) ilinek (fels.); 2) kazaaccident
1) ilineksel; 2) raslantısalaccidental
1) ilkel; 2) temel; 3) öğeselelementary
1) im, 2) işaretsign
1) istasyon, durak; 2) üsstation
1) ivdirici (nükleer); 2) hızlandırıcı (donanım)accelerator
1) kaçak, 2) sızıntıleakage
1) kaynak göstermek; 2) ilgi kurmak, değinmekrefer, to
1) kayıt yoğunluğu; 2) sıkıştırma yoğunluğupacking density
1) kerte, 2) sırarank
1) kesit; 2) kesim, bölümsection
1) kesit; 2) kesişim, 3 arakesitintersection
1) kimlik; 2) tanıtma; tanılamaidentification, ID
1) kodlamak; 2) programlama kcode, to
1) komut; 2) yönergeinstruction
1) koruyucu ekran; 2) zırh (kablo)shield
1) kurmak, döşemek; 2) yüklemekinstall, to
1) kusur çözümlemesi; 2) arıza çözümlemesifault analysis
1) kümeleşme; 2) kümele(n)meaggregate
1) metrik, ölçev; 2) metrelikmetric
1) nesnel, 2) amaçobjective
1) olanak; kolaylık; 2) tesisfacility
1) ortam, 2) ortamedium
1) parti, öbek 2) arsalot
1) perde (ses); 2) damga sıklığı (yazı); 3) yunuslama (havacılık); 4) sargı adımı (bobin)pitch
1) pilot dalgası; 2) öncüpilot
1) sarım (bobin); 2) dönüşturn
1) sayfa yanaştırmak; 2) gerekçelemekjustify, to
1) sayısal çıkış; 2) sayısal çıktıdigital output
1) sayısal giriş; 2) sayısal girdidigital input
1) sorun, 2) basım sayısıissue
1) tanıtma, 2) tanılama yordamıidentification procedure
1) temiz; 2) virüssüz; 3) şifresizclean
1) tepkime süresi; 2) tepki gecikmesireaction time
1) toprak; 2) yerground
1) tıkanma; tıkanıklık; 2) öbeklemeblocking
1) tümevarım; 2) doğuşturu, irgitiinduction
1) tümlerini bulma; 2) tümlemekcomplement, to
1) tümlevsel; tümlenik; 2) tümlevintegral
1) tümleştirme; 2) tümlevleme, tümlev hesaplamaintegration
1) türevsel, diferansiyel, 2) ayrımsal, fark, farksaldifferential
1) varış noktası alanı, 2) erek alanıdestination field
1) vuruş, 2) etkililikimpact
1) yalıtık, 2) birbaşınaisolated
1) yalıtım; 2) birbaşınalıkisolation
1) yarar, yararlık; 2) kamu hizmeti, kamu hizmet şirketi; 3) hizmet programı (yazılım)utility
1) yayma; uzatma; 2) uzantıextension
1) yeniden üretim, 2) ekran yineleme sıklığıregeneration
1) ıraksay, 2) ıraksaklıkdivergence
1) yukarı akıtma imleci; 2) asansörelevator
1) öbeklemek; 2) tıkamakblock, to
1) öğe; 2) işlem maddesiitem
1) ödünleşmek; 2) tehlikeye atmakcompromise, to
1) öncüller (mantık); 2) yerleşkepremises
1) özdeşbaskı; 2) yeniden üretimreproduction
1) özdeşlik, 2) kimlikidentity
1) özel etken oranı 2) özgüllükspecificity
12 saatlik zaman biçimi12-hour clock
12 saatlik zaman biçimi12-hour time format
24 saatlik zaman biçimi24-hour clock
24 saatlik zaman biçimi24-hour time format
9 iğneli yazıcı9-pin printer
?Dual In-line Package
?Indic
?Soft Keyboard
?Stub Metric


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/