Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

Türkçeİngilizce
bacak, iğnepin
Backspace Tuşu GönderirBackspace Key Sends
bağlink, linkage
bağ çözmekunlink
bağ düzenleyicisi, bağlayıcılinkage editor
bağ düzenleyicisi, bağlayıcılinker
bağ erişim protokolulink access protocol
bağ protokolulink protokol
bağ sınırı (marjı)link margin
bağdan bağa imleşimlink to link signalling
bağdan bağa kriptolamalink by link encipherment
bağdaşmayan durumlarincompatible states
bağdaşmayan uçbirimlerincompatible terminals
bağdaşmayan, uyuşmayanincompatible
Bağdaştırıcı AdresiAdapter Address
Bağdaştırıcı AyarlarıAdapter Settings
Bağdaştırıcı BilgisiAdapter Information
Bağdaştırıcı DizilimiAdapter String
Bağdaştırıcı TürüAdapter Type
bağlaçconnective
BağlamContext
bağlama adresilink address
bağlama sözcüğülink word
bağlama, bağlanmamount
bağlamakAttach (Hardware)
BağlamakBind
BağlamakConnect
bağlamaklink
bağlamsalcontextual
Bağlamsal YardımContextual Help
bağlantıAttachment (Hardware)
BağlantıConnection
bağlantılink
bağlantılink
bağlantılinkage
Bağlantı AygıtıConnection Device
Bağlantı BilgisiContact Information
bağlantı çizeneğiconnection diagram
bağlantı çözmekunbind
Bağlantı Durumu VeritabanıLink-State Database
Bağlantı KesmeBreaking Link
bağlantı kutusujunction box
Bağlantı NoktasıPort Connection Point
Bağlantı Noktası AdreslemesiPort Mapping
Bağlantı Noktası BilgisiPort Information
Bağlantı Noktası DiziniPort Index
Bağlantı Noktası KimliğiPort Id
Bağlantı Noktası MonitörüPort Monitor
Bağlantı Noktası NumarasıPort Number
Bağlantı Noktası SeçenekleriPort Options
bağlantı panosupatch panel
Bağlantı TabanlıConnection-Based
Bağlantı YeriLinked To
Bağlantı İletişimiLink Dialog
Bağlantı YönelimliConnection-Oriented
Bağlantı Zaman Aşımı SüresiConnection Timeout
bağlantı(yı) kesmek (telefon)disconnect, to
bağlantılamakconnect, to
bağlantılıconnection oriented
bağlantılıCoupled
bağlantılı bileşenconnected component
bağlantılı devreconnected network
Bağlantısız Dağıtım SistemiConnectionless Delivery System
bağlantısız hizmetconnectionless service
bağlantıyı çözme sinyalidisconnect signal
Bağlantıyı KaldırmaDemount
bağlantıyı kesmekdisconnect
Bağlanılan Uç, Bağlanılan İğne, Bağlı UçConnected Pin
bağlanım eğrisiregression curve
bağlanım, regresyonregression
BağlanırlıkConnectivity
BağlayıcıConnector
BağlayıcıBindery
bağlaşımcoupling
bağlaşım işlevicoupling function
bağlaşım-önler devredecoupling network
bağlaşım-önler dirençdecoupling resistor
bağlaşımı kesmedecoupling
bağlı elektronbound electron
bağıl hata, göreli hatarelative error
BağımlıDependent
bağımlı kütükslave file
bağımlı uçbirimtributary station
bağımlı uçbirimslave station
bağımlı uçbirimslave terminal
Bağımlılık HizmetiDependency Service
bağımsızindependent
Bağımsız Bağlam DuyarsızContext-Free
bağımsız değişkenindependent variable
bağımsız değişken, argümanArgument
bağımsız denemelerindependent trials
bağımsız olaylarindependent events
Bağımsız ProgramDetached Program
Bağımsız İstemciIndependent Client
bağımsız özdeşçe dağılmışindependent identically distributed, iid
bağımsız şirketlerin yazılımıthird party software
bakir ortamvirgin medium
bakmak, başvurmakrefer
bakılabilirlikmaintainability
bakımmaintenance
bakım kipiservice mode
Bakım Nesnesi, Hizmet NesnesiService Object
bakım sınamasımaintenance test
bakımlar arası ortalama süremean time between maintenance, MTBM
bakış açısıviewpoint
bakışım eksenaxis of symmetry
bakışımlısymmetric
bakışımlı akışsymmetric flow
bakışımlı farksymetric difference
bakışımlı kanalsymmetrical channel
bakışımlı matrissymmetric matrix
bakışımlı öğesymmetric element
bakışımlı şekillersymmetric figures
bakışımsızAsymmetric
bakışımsız bozunumasymmetrical distortion
bakışımsız çok işlemci kullanımıAsymetric Multiprocessing
bakışımsız yön sapmaasymmetrical deflection
bakışımsız öğeasymmetric element
bakışımsızlıkasymmetry
balast direnciballast resistor
balistik miniakımölçerballistic galvanometer
balon, top (grafik simge)balloon
bandı boşa almakunload tape
bankamatikautomatic teller machine
bant bastırmaband elimination
bant bastırmaband rejection
bant dışı imleşimout band signalling
Bant GenişliğiBandwidth
bant genişliği denetimibandwidth control
Bant,Band
bant, şerittape
bant-geçen süreçband-pass process
bant-geçiren süzgeçband-pass filter
bant-geçiren yükselteçband-pass amplifier
bant-sınırlıband-limited
bantiçi imleşimin band signalling
bara, toplayıcı çubukbusbar
Basamak DeğiştirmeDigit Substitution
BasamaklamakCascade
Basamaklı Saklama YönetimiHierarchical Storage Management
BASIC (programlama dili)Beginner´s All-purpose Symbolic Instruction Code
BASIC (Programlama Dili)Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code
baskı öncesiprepress
Baskı Önizleme KipiPrint Preview Mode
baskın kapalı döngü kutuplarıdominant closed loop poles
basmakpress
basılamaz karakterlernon-printing characters
basılı formprinted form
basılı kopyahard copy
basılı tutmakhold down (re:mouse button or key)
Basılı TutmakHold Down
BasımEdition
basınçölçerbarometer
batarya yüklecibattery charger
Baudot koduBaudot code
Bayat, EskiStale
Bayes çözümüBayes solution
Bayes istatistiğiBayesian statistics
Bayes kestirimiBayes estimation
Bayesçi karar kuramıBayesian decision theory
bayrakflag (noun)
bayrakflag
bayrak dizisiflag sequence
bayrak kaldırmaflag (verb)
BaytByte
bayt dizisel iletimbyte-serial transmission
bayt-tabanlı bellekbyte-oriented memory
bayta yönelik protokolbyte-oriented protocol
bayta yönelik, sekizlibyte-oriented
bayılma, sönümlü, sönümlenenfading
bayılma-önler antenantifading antenna
bayır, eğimslope
BazıSome
Baş aşağıUpside down
baş katsayıleading coefficient
başa sarmalıwrap-around
Başabaş NoktasıBreak-Even Point
başarımperformance
Başarım MonitörüPerformance Monitor
başarım sınaması (testi)performance testing
başarım ölçümüperformance measurement
başarım ölçüsüfigure of merit
başarım ölçütüperformance index
başarısız olmakfail
başarısız olmak, aksamakfail, to
başat terim, en önemli terimleading term
başlama (eşzamanlama) ekipreamble
başlama adresistart address
Başlama Noktasından Geçen Süre, Başladıktan Sonra Geçen Süre EşiğiSeconds-Since-Boot Threshold
başlama öğesistart element
başlangıçinitial
Başlangıç Disketi SihirbazıStartup Disk Wizard
başlangıç ekranıstartup screen
Başlangıç GrubuStartup Group
başlangıç koşuluinitial condition
başlangıç sinyali, imgesi..original signal, image..
Başlatma disketiStartup disk
başlatma sinyalistart signal
başlatma, önyüklemebootstrapping
başlatmakinitiate
başlatmaklaunch(to)
BaşlatmakLaunch
BaşlıkCaption
başlıkheading
BaşlıkTitle
başlık çubuğutitle bar
başlık çubuğu alanına özdevimli sığdırAuto fit İnto Title Bar Area
Başlık sayfasıTitle Page
başvuru çizelgesilookup table
Başvuru KitabıUser´s Reference
başvuru kitabıuser's reference
başvuru, ilgireference
başı damgası (damga, metin)start of (character, text)
bekleme durumuwait state
bekleme koşuluwait condition
beklemedepending
beklemekwait
beklemesiz hizmetdemand service
beklenen değerexpected value
beklenmedik durumcontingency
beklenmedik durum plancontingency plan
Beklenmeyen NesneUnexpected Object
beklentiexpectation
bekleticispooler
Bekletici ProgramDaemon
beleş girişbetween the lines entry
beleş girişpiggyback infiltration
belgedocument
belge adıdocument name
belge biçimidocument format
Belge Değiştokuş MimarisiDocument Interchange Architecture
Belge doğruluğunu sağlamakProofing a document
Belge Içerik MimarisiDocument Contents Architecture
belge işlemedocument processing
belge kipidocument mode
belge kitaplığıdocument library
belge okuyucudocument reader
belge penceresidocument window
belge sözlüğüdocument dictionary
belge yönetimidocument management
belge örneğidocument template
belgeişlem dizgesidocumentation system
belgeişlem; belgelemedocumentation
belgelemekdocument
belgelemekdocument, to
belgelik programlarılibrary routines
belgelik, arşivarchive
belgeye yeniden erişimdocument retrieval
belgiprofile
beliren iletipop up message
beliren pencerepop up window
Belirleme, AtamaDesignation
belirleme, saptamadetermination
belirlemekset (v)
belirlispecific
Belirli İletiSpecific Message
Belirli ŞablonSpecific Template
belirsiz, belirtilmemişundetermined
belirsizliği gidermedisambiguation
BelirteçDeterminant
belirtikexplicit
belirtimspecification
belirtim dilispecification language
Belirtme ÇizgisiLine Callout
BelirtmekSpecify
belitaxiom
belitselaxiomatic
belleği derleyip toplamamemory compaction
bellekmemory
bellek adres yazmacımemory address register
bellek adresistorage address
bellek algoritmasıstorage algorithm
bellek arayüzümemory interface
bellek atamastorage allocation
bellek çevrimimemory cycle
bellek dökümüflush, to [memory]
bellek dökümümemory dump
bellek gözesimemory cell
bellek haritasımemory map
bellek havuzustorage pool
bellek kartımemory board
Bellek KartıMemory Card
bellek korunumumemory protection
Bellek KullanımıMemory Usage
Bellek PenceresiMemory Window
bellek sayfasımemory page
bellek serpiştirmememory interleaving
bellek sığasımemory capacity
Bellek TaramasıMemory Scan
bellek yerimemory location
bellek yuvasımemory bank
bellek yüzeyistorage surface
bellek yönetim birimimemory management unit; MMU
bellek örgütleşimimemory organization
bellekli ekranpersistent screen
bellekli kamera tübüstorage camera tube
bellekte yerleşik olmayan virüsnon-memory resident infector
bellekte yerleşik programmemory resident program
bellekte yerleşik virüsmemory resident infector
bellekte yerleşik virüsresident infector
Bellekteki Kilitli SayfalarLock Pages İn Memory
bellenimfirmware
bellenmiş dönüş adresistored return address
bellenmiş programlı denetimstored program control
belverme bölgesibreakdown region
beneğin parıldaması (ekran)blooming
benek bozunumuspot distortion
benekli grafikdot graphics
benimsemekadopt, to
benzersizunique
Benzersizlik Veritabanı DosyasıUniqueness Database File
benzeticisimulator
benzetimsimulation
benzetim oyunusimulation game
benzetim yapmaksimulate
benzetim yürütümüsimulation run
benzeşimsimilarity
Bernouilli denemeleriBernouilli trials
beslemefeed
beslemesupply
besleme gerilimisupply voltage
besleyiciFeeder
beta sınaması, ikincil sınamabeta test
beta sürümü; ikincil sürümbeta version, b version
betikscript
Betik Düzenleyicisi, Komut Dosyası DüzenleyicisiScript Editor
Betimleme, AçıklamaDescription
betimlemekdescribe, to
Beyaz Denge (Varsayılan)White Balance (Default)
beyaz kutu modeliglass box model
Beyaz SayfalarWhite Pages
Beyaz SıcaklıkWhite Temperature
Beyaz TahtaWhiteboard
beşten ikisi kodutwo-out-of-five code
biçemstyle
biçim değiştirir, yamulgandeformable
biçim değiştirme, yamulmadeformation
biçim katsayısıform factor
biçim; formatformat
biçimbilim, morfolojimorphology
biçimcilikformalism
biçimleme dilimarkup language
biçimlenmemişunformatted
biçimsel dil, simgesel dilformal language
biçimsel mantıkformal logic
biçimsel yöntemformal method
bigisayar sözcüğücomputer word
bildirimnotice (n)
bildirimdeclaration; directive
BildirimNotice
bildirim deyimideclarative
bildirim dilideclarative language
BildirimlerDeclaratives
BildirmekDeclare
bildirmeknotice (v)
bildirmeknotify
bildirmek, haberdar etmeknotify, to
BiletTicket
Bilet YenilemeTicket Renewal
BileşenComponent
bileşen endüstrisicomponent industry
bileşen olasılık yoğunluk işlevimarginal probability density function
Bileşen SihirbazıComponent Wizard
bileşen sınamasıcomponent testing
bileşen sınayıcıcomponent tester
BileşikCompound
Bileşik BelgeCompound Document
Bileşik Belge MimarisiCompound Document Architecture
bileşik işlevcompound function
bileşik sayıcomposite number
bileşik sinyallercomposite signals
bileşik standartcollective standard
bileşik video işareticomposite video signal
bileşimunion(SQL)
BileşimUnion
bilgiinfo
Bilgi Akış Hızı Birimi.Baud HızıBaud Rate
bilgi ayırma damgasıinformation separator
bilgi birimiinformation unit
bilgi bitiinformation bit
bilgi büfesiinformation kiosk
Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama SistemiAmerican Standart Codes for Information Interchange (ASCII)
bilgi erişim sistemiinformation retrieval system
bilgi erişimi, bilgi geri kazanımıinformation retrieval
bilgi güvenliğiinformation security
bilgi güvenliğisecurity of information
bilgi gösterimiknowledge representation
bilgi hizmetiinformation service
bilgi hızıinformation rate
bilgi içeriğiinformation content
bilgi içincarbon copy
bilgi iletim birimiinformation frame
bilgi işlem dizgesiinformation processing system
bilgi işlem güvenliğiEDP security
bilgi mühendisliğiknowledge engineering
bilgi sözcüğüinformation word
bilgi tabanlı sistemknowledge based system
bilgi tabanlı sistemknowledge system
bilgi tabanlı yöntemknowledge based method
bilgi toplumuinformation society
bilgi trafiğiinformation traffic
bilgi uçurumuknowledge gap
Bilgi İçinCarbon Copy (CC)
bilgi yitimiinformation loss
bilgi yitirmeden çöküşsoft crash
Bilgi Yordamı AlanıStub Area
Bilgi Yordamı YükleyicisiStub Loader
Bilgi İşlemData Processing
Bilgi İşlem MerkeziData Processing Center
Bilgi İşlemePop
Bilgi İşleme Hızı BirimiBaud
bilgi ölçüsüinformation measure
bilgiişlem sisteminin denetimicomputer audit
bilgilendirici veri tabanıinformational database
Bilgilendirilecekler ListesiCarbon Copy List
bilgilendirme günüinformation day
bilginin istemsizce açığa çıkmasıinadvertent disclosure
bilginin tamlığıintegrity of information
bilgisayarcomputer
bilgisayar ağ güvenliğicomputer network security
bilgisayar ağıcomputer network
Bilgisayar AdıHostname
bilgisayar argosu, bilgisayarcacomputer jargon; compuspeak
bilgisayar başarım analizicomputer performance evaluation
Bilgisayar BilimiComputer Science
Bilgisayar Canlandırması / Bilgisayar GrafiğiComputer Animation / Computer Graphics
bilgisayar çevrimicomputer cycle
bilgisayar çevrimimachine cycle
bilgisayar destekli canlandırmacomputer aided animation
Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)Computer Aided Education
Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM)Computer Aided Engineering
bilgisayar destekli ortak çalışmacomputer supported cooperative work
bilgisayar destekli sınamacomputer aided testing
bilgisayar destekli tasarımcomputer aided design, CAD
bilgisayar destekli tasarımdesign automation
Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)Computer Aided Design
Bilgisayar Destekli Taslak ve Dizayn ÜretimiCAND
bilgisayar destekli yayıncomputer aided publishing, CAP
bilgisayar destekli yazılımcomputer aided software, CAS
Bilgisayar Destekli Yazılım MühendisliğiComputer Aided Software Engineering (CASE)
Bilgisayar Destekli ÜretimComputer Aided Manufacturing
Bilgisayar Destekli ÜretimComputer Aided Manifacturing (CAM)
bilgisayar destekli öğretimcomputer aided instruction
bilgisayar destekli öğretimintelligent tutoring system; ITS
bilgisayar döşemicomputer installation
bilgisayar ekranıcomputer screen
bilgisayar felaketicomputer disaster
bilgisayar günlüğücomputer log
bilgisayar günlüğülog record of system events
bilgisayar güvenliğiCOMPUSEC
bilgisayar güvenliğicomputer security
bilgisayar güvenliğinin ihlalicomputer security violation
bilgisayar güvenlik yönetimicomputer security management
bilgisayar iletişimicomputer communication
bilgisayar işletmenicomputer manager
bilgisayar komutucomputer instruction
bilgisayar komutumachine instruction
bilgisayar korsanıcomputer hacker
bilgisayar kurducomputer worm
Bilgisayar MerkeziComputer Center
bilgisayar mimarisicomputer architecture
Bilgisayar NesnesiComputer Object
bilgisayar okuryazarlığıcomputer literacy
Bilgisayar Ortamlı ToplantıComputer Conferencing
bilgisayar oyunları yazılımıcomputer gaming software
bilgisayar oyunları yazılımıgame software
Bilgisayar ProfiliComputer Profile
bilgisayar sahtekarlığıcomputer fraud
Bilgisayar Simülasyonu, Bilgisayar BenzetimiComputer Simulation
bilgisayar sisteminin denetlenmesicomputer system audit
Bilgisayar SuçuComputer Crime
bilgisayar sözcüğümachine word
bilgisayar tipinden bağımsızmachine independent
bilgisayar tipine bağlımachine dependent
bilgisayar tutkunucomputer addict
bilgisayar tutkunucomputing enthusiast
bilgisayar virüsücomputer virus
Bilgisayar YönetimiComputer Management
bilgisayar özkaynaklarıcomputer resources
Bilgisayara Uyarlamak, Bilgisayarla YapmakComputerize
bilgisayarca okunurmachine readable
bilgisayarca, bilgisayar argosucomputerese
bilgisayarla canlandırmacomputer animation
bilgisayarla çevirimachine translation
bilgisayarla görmeartificial vision
bilgisayarla görümachine vision
bilgisayarla imge yaratmacomputed imaging
Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ)Computer Integrated Manufacturing
Bilgisayarla Tümleşik Üretim (BTÜ)Computer Integrated Manufacturing (CIM)
bilgisayarlıcomputerized
bilgisayarlı ofiscomputerized office
bilgisayarlı otomatik sınamacomputerized automatic testing
Bilgisayarlı Sayısal DenetimComputerized Numerical Control
bilgisayarlı tomograficomputed tomography
bilgisayarın arızalanmasısystem crash
bilgisayarın kötüye kullanımıcomputer abuse
bilgisayarın kötüye kullanımıinformation system abuse
bilgiyazıcı, yazıcıprinter
bili, bilgi, enformasyoninformation
bilimsel gösterim (simgelem)scientific notation
BilinmeyenUnknown
bilinmeyen numaralar servisidirectory assistance
bilişcognition
bilişiminformatics
bilişim kuramıinformation theory
bilişim teknolojisiinformation technology
Bilişimsel DilbilimComputational Linguistics
bilişsel süreçcognitive process
bilmesi gereken ilkesineed-to-know principle
bina dışıoutdoor
bina içi iletişimindoor communication
bina içi, yapı içiindoor
binişmesiznon-interlace; noninterlace
binlik basamak ayırıcıthousands separator
BipBeep
bipleyicibeeper
bir büyüklüğün sayısal değerinumerical value of a quantity
Bir Defa Yaz Çok Defa OkuWrite-Once-Read-Many (WORM)
bir diskte virüs aramakscan a disk for viruses, to
bir dizgenin mutlak kararlılığıabsolute stability of a system
bir işlevin tanım bölgesidomain of a function
bir kere yazılır bellekWORM; Write Once Read Many
bir kere yazılır optik diskwrite once optical disk; WOOD
Bir ProtokolFinger
bir sinyali çırpmascramble a signal, to
bir uzayın doğurayıbasis of a space
birbirini dışlayanmutually exclusive
bire tümlerone's complement
birebir işlevone to one function
birebir örten işlevone to one and onto mapping
Bireysel Pil SimgesiniIndividual Battery Icon
Bireysel YetkilerIndividual Permissions
bireşimsynthesis
bireştiricisynthesizer
birikeçaccumulator
Birikeç Taşıtı, birikeç yoluAccumulator-Bus
birikeç yazmacıaccumulator register
BirikimBacklog
BirikimliCumulative
Birikimli HataCumulative Error
birikimsel sıklık eğrisicumulative frequency curve
BiriktirimHive
Biriktirim İşlemleriHives
Biriktirmek,accumulate
birimmodule
birimunit
Birim Bit EşlemiVolume Bitmap
birim dizgiunit string
birim dürtüunit impulse
birim etiketivolume label
Birim KümesiVolume-Set
Birim NesnesiVolume Object
Birim Seri NumarasıVolume Serial Number
birim uzaklıklı kodunit distance code
birim vektörunit vector
Birim YöneticisiVolume Manager
birimdik doğurayorthonormal basis
birimdik kümeorthonormal set
birimdik vektörorthonormal vector
birimdik, ortonormalorthonormal
birimselmodular
birimsel programlamamodular programming
birinci kuşak bilgisayarfirst generation computer
birinci tür hata; yanlış alarm hatasıfalse alarm error, error of the first kind
birincilprimary
Birincil Etki Alanı DenetleyicisiPrimary Domain Controller
birincil renklerprimary colors
birincil sınamaalpha test
birletimli aramaconjunctive search
birletimli sorguconjunctive query
BirleşikComposite
birleşikcombined
Birleşik Fotoğraf Uzmanları GrubuJoint Photographic Experts Group (JPEG)
birleşik giriş kutusucombination box
Birleşik Giriş KutusuCombination Box (Combo)
birleşik kütükcombined file
Birleşik TuşCombination Key
Birleşik Tuş,Birleşik AnahtarComposite Key
Birleşim, KombinasyonCombination
BirleşmeConjunction
Birleştirerek YazdırmaPrint Merge
BirleştiriciCoupler
Birleştirme Türü, Katılma TürüJoin Type
BirleştirmekCombine
birleştirmekmerge
Birleştirmek, BütünleştirmekDefragment
birliunary
birlimonadic
birli işlemmonadic operation
birlik, , ilişkiAssocation
birlikte çalışansynergic
birlikte işlemecoprocessing
birlikte işlerlikinteroperability
birlikte yerleşikco-resident
Birlikte YerleşikCoresident
birlikteliksynergy
birörnekuniform
birörnek olmayannonuniform
bit atama, bit ayırmabit allocation
bit biniştirmebit interleaving
bit bitbitwise
bit dizgisibit string
bit hata olasılığıbit error probability
bit hata oranıbit error rate
bit hızıbit rate
bit işlemibit operation
bit katarıbit stream
bit komutubit instruction
bit konumubit position
bit örüntüsübit pattern
bit-diziselbit-serial
bit/sbps
bite yönelik protokolbit-oriented protocol
Biteşlem, İkieşlem, İkieşlemliBitmap
bitince yerleşik kalanterminate and stay resident
bitirme komutu, program sonuend of program
bitirmekquit
bitiş bayrağıcompletion flag
Bitiş Noktası AdresleyicisiEndpoint Mapper
Bitiş Noktası Ataması, Bitim Noktası AtamasıEndpoint Assignment
Bitiş Noktası, Bitim NoktasıEndpoint
bitiş, sonuçlanmacompletion
BitişikAdjacent
BitişikContiguous
bitişiklik çizgesi,adjacency graph
bitişiklik, komşulukadjacency
Bitiştirilmiş AlanConcatenated Field
BitiştirmekConcatenate
bittidone
bk. Access Control ListACL
bk. Administrative DomainAD
bk. AdministratorAdmin
bk. adress resolution protokolARP
bk. Advanced Configuration And Power InterfaceACPI
bk. american standart codes for ınformation ınterchangeASCII
bk. Analog Digital ConvertorADC
Bk. Ante Meridiem ÖÖ (Öğleden Önce)AM (12 saatlik zaman biçimi)
bk. application compatibilityApp Compat
bk. Auto-FocusAF
bk. automatic volume controlAVC
bk. auxilaryAux
Bk. Bits Per CharacterBpc
Bk. Bulletin Board SystemBbs
bk. CapitalsCaps
bk. Central Processing UnitCPU
bk. Certificate Of AuthenticityCA
Bk. Charge Coupled DeviceCDD
bk. Color Management SystemCMS
bk. Combination BoxCombo
bk. Compressed Serial Line Internet ProtocolC-SLIP
bk. Computer Aided DesignCAD
bk. Computer Aided EducationCAE
bk. Computer Aided ManifacturingCAM
bk. Computer Aided Software EngineeringCASE
bk. Computer Integrated ManufacturingCIM
bk. Critical Path MethodCPM
bk. Data Communucations EquipmentDCE
bk. Database Management SystemDBMS
Bk. Delete KeyDel Key
bk. Digital Analogue ConversionDA Conversion
bk. Digital Analogue ConverterDA Converter
Bk. Digital Audio TapeDAT
bk. Digital Versatile DiskDVD
bk. Digital Video InterfaceDVI
bk. Direct Memory AccessDMA
bk. Display AdapterDA
bk. Distrubuted File SystemDFS
bk. DNSDNS Server
bk. Domain Name ResolverDNR
bk. Domain Name ServerDNS
Bk. Dual In-line PackageDIP
bk. Dynamic Host Configuration ProtocolDHCP
bk. Electronic MagazineE-Zine
bk. Erasable Programmable Read-Only MemoryEPROM
bk. Escaping Tuşu ,Kaçış TuşuEsc Key
bk. Floating Point UnitFPU
bk. Fully Qualified Domain NameFQDN
bk. Graphics Device InterfaceGDI
bk. Graphics Interchange FormatGIF
bk. Hardware Abstraction LayerHAL
bk. High Performance File SystemHPFS
bk. High ResolutionHR
bk. High-Level LanguageHLL
bk. Hyper Text Mark-up LanguageHTML
bk. Hyper Text Transport ProtocolHTTP
bk. Industry Standart ArchitectureISA
bk. Input/Output ControlIOCTL
bk. Internet Control Message ProtocolICML
bk. Internet Relay ChatIRC
bk. Joint Photographic Experts GroupJPEG
bk. KilobyteKb
bk. Line Printer DaemonLPD
bk. Liquid Cristal DisplayLCD
bk. Local Procedure CallLPC
bk. Maximum Transfer UnitMTU
bk. MegahertzMhz
bk. Message Queue Information StoreMQIS
bk. Microprocesor Devellopment SystemMDS
bk. Motion Picture Experts GroupMPEG
bk. Multi-Color Graphics AdapterMCGA
bk. Multi-User DungeonMUD
bk. Network News Transfer ProtocolNNTP
bk. New TechnologyNT
bk. On Screen DisplayOSD
bk. Original Equipment ManufacturerOEM
bk. Point-to-Point ProtocolPPP
bk. Port Connection PointConnection End
bk. Post MeridiemPM
bk. Professional Graphis AdapterPGA
bk. Prosedure BasePB
bk. Secure Password AuthenticationSPA
bk. Simple Network Management ProtocolSNMP
bk. Time to LiveTTL
bk. Transmission Control Protocol /Internet ProtocolTCP/IP Protocol
bk. Uniform Resource LocatorURL
bk. Uninterruptable Power SupplyUPS
bk. User NetworkUsenet
bk. User-To-Network InterfaceUNI
bk. Uses Datagram ProtocolUDP
bk. Vector Symbol SetVSS
bk. Wide Area Information ServersWAIS
bk. Windows Internet Name ServiceWINS
bk. World Wide WebWWW
bk. Write-Once-Read-ManyWORM
bk.application programming ınterfaceAPI
Bk.Backup Domain ControllerBdc
bk.Campus Wide Information SystemCWIS
bk.Characters Per InchCPI
bk.Computer Animation / Computer GraphicsCa/Cg
bk.Computer Graphics AdapterCGA
bk.Lightweight Directory Access ProtocolLDAP
bk.Peripheral Component InterconnectPCI
bk.Remote Procedure CallRPC
bk.Transmission Control ProtokolTCP
Bkz Basic Input/Output SystemBIOS
Bkz Cryptographic IP EncapsulationCIPE
Bkz Cyrptographic File SystemCFS
Bkz Denial of ServiceDoS
Bkz Distributed Denial of ServiceDdoS
Bkz File Transfer ProtocolFTP
Bkz Internet ProtocolIP
Bkz IP SecurityIPSec
Bkz Manualman
Bkz Multipurpose Internet Mail ExtensionMIME
Bkz Network File SystemNFS
Bkz Network Information SystemNIS
Bkz Pretty Good PrivacyPGP
Bkz Secure Sockets LayerSSL
Bkz Security Administrator's Tool for Analyzing NetworksSATAN
Bkz Transparent Bkz Cyrptographic File SystemTCFS
Bkz Virtual Private NetworkVPN
bkz. abnormal endabend
bkz. absoluteABS()
bkz. accumulatorACC
bkz. accumulator-busa-bus
bkz. Advanced Interactive ExecuteAIX
bkz. advanced pear to pear networkingAPPN
bkz. advanced program to program communicationAPPC
bkz. AlternateALT
bkz. alternating currentAC
bkz. alternating currentAC
bkz. Arithmetic and logic unitALU
bkz. Asynchronous Transmission ModeATM
bkz. automated teller machineATM
bkz. Automated Teller MachineATM
bkz. carbon copycc
bkz. cartridgetape cartridge
bkz. Cathode Ray TubeCRT
bkz. combination boxcombo box
bkz. Common User AccessCUA
bkz. Compact DiskCD
bkz. Compound Document ArchitectureCDA
bkz. Computer Aided EngineeringCAE
bkz. Computer Based TrainingCBT
bkz. DECDEC
bkz. demonstrationdemo
bkz. Direct Access Storage Device, diskDASD
bkz. Document Contents ArchitectureDCA
bkz. Document Interchange ArchitectureDIA
bkz. document of understandingDOU
bkz. Dynamic Data ExchangeDDE
bkz. Dynamic Link LibraryDLL
bkz. Electronic Cash RegisterECR
bkz. electronic maile-mail
bkz. Enhanced Graphics AdapterEGA
bkz. Giriş/Çıkış (G/Ç)Input/Output (I/O)
bkz. hexadecimalhex
bkz. lines per inchlpi
bkz. Local Area NetworkLAN
bkz. low endlo end
bkz. Musical Instruments Cerebral InterfaceMICI
bkz. Musical Instruments Digital InterfaceMIDI
bkz. Object Linking & EmbeddingOLE
bkz. Optical Character RecognitionOCR
bkz. Paged Memory Management UnitPMMU
bkz. picture elementpel
bkz. Point Of SalePOS
bkz. Power On Self TestPOST
bkz. program temporary fixPTF
bkz. programmable read-only memoryPROM
bkz. Random Access MemoryRAM
bkz. Read Only MemoryROM
bkz. Reduced Instruction Set ComputerRISC
bkz. Revisable-Form TextRFT
bkz. Rich Text FormatRTF
bkz. Single In-line Memory ModuleSIMM
bkz. Small Computer System InterfaceSCSI
bkz. Structured Query LanguageSQL
bkz. Systems Application ArchitectureSAA
bkz. Systems Network ArchitectureSNA
bkz. Table of ContentsTOC
bkz. Tagged Image File Format fileTIFF
bkz. Video Graphics AdapterVGA
bkz.Terminate-and-Stay-ResidentTSR
bkz.What You See Is What You GetWYSIWYG
bloğun yararlı yüküblock payload
blok blok iletimblock mode
blok destek bitleriblock overhead
blok gönderimiblock transfer
blok uzunluğublock length
blok yapılı dilblock structured language
blok yazmablock-write
blok zincirlemeblock chaining
blok şifrelemeblock encryption
Bode çizeneğiBode diagram
boğma (sinyal)jamming
boğma-önleranti jamming
boğucujammer
bomboşalmakunderflow, to
Boole CebiriBoolean Algebra
Boole DamgasıBoolean Character
Boole değişkeni, mantıksal değişkenswitching variable, logic variable
Boole işlemiBoolean operation
Boole işleviBoolean function
Boole KomutlarıBoolean Instructions
Boole İşlemcisiBoolean Operator
Boole'ca, Boole'salBoolean
BoruPipe
boruhattında işlemepipeline processing
Bourdon borusuBourdon tube
boya kutusupaint box
boyamakpaint
boyutdimension
bozanetkendisturbance
bozukdown
bozukdown
bozuk alan (disk)damaged area
bozuk bellek alanıdefective memory area
Bozuk Blok AdreslemeBad-Block Map
bozuk diskcrashed disk
bozuk kalma süresidown time
Bozuk KesimBad Sector
Bozuk Kesim AdreslemeBad-Sector Mapping
bozuk teker izidefective disk track
bozuk, kusurludefective
bozuk; virüslücorrupted
bozukluğa dayanıklı bilgisayarfault tolerant computer
bozulmacorruption
Bozulma, Verim KaybıDegradation
bozulmaya dayanıklıfail safe
bozunum, bozulmadistortion
bozunumsuzdistortionless
BoşEmpty
boş bellekfree memory
boş damga, eylemsiz damgaidle character
boş dizginull string
boş duran, aylak, eylemsiz, etkin olmayanidle
Boş Geri YüklemeBlank Restore
boş hatidle line
boş kümenull set
boş kümeempty set
Boş YedekBlank Backup
boş, anlamsıznull
Boş, BoşlukBlank
boşa çabalamathrashing
boşaltım; yük boşalımıdischarge
boşlukblank
Boşluk KarakteriBlank Character
boşluk karakterispace character
boşluk koduspace code
boşluk, alanspace
Bu disk hasarlıThis disk is damaged
budamapruning
bul ve değiştirfind and replace
bul ve değiştirsearch and replace
Bul ve Değiştir SihirbazıFind-N-Replace Wizard
bulandırmablurring
BulanıkBlur
bulanık mantıkfuzzy logic
bulanık, puslufuzzy
bulanıklaştırmafuzzify
bulmafind
bulmaca ağacıpuzzle tree
Bulunma NoktasıPoint of Presence
buluşsalheuristic
buluşsal yöntemlerheuristics
Bush matrisiBush matrix
büfekiosk
Bükülü OkBent Arrow
bükülü tel çiftitwisted pair
bırakılan noktadrop point
büro bilgisayarıoffice computer
BütünWhole
Bütünleyici Alt SistemIntegral Subsystem
bütünlük kabuğuintegrity shell
bütünlük, bozulmamışlık, tamlıkintegrity
bütünsel aramaglobal search
Büyüğe Çevrilmiş HarfCapitalized Letter
büyükmajor
büyükmajor
Büyük Başlık,Banner
büyük çapta tümleşimlarge scale integration
büyük harfcapital
Büyük HarfCapital Letter
büyük harfuppercase
Büyük Harf KilidiCaps Lock
Büyük Harfe ÇevirmeCapitalization
büyük harflere kilitleme tuşucapital lock key
Büyük Küçük Harf DönüşümüCase Conversion
Büyük Küçük Harfe DuyarlıCase Sensitive
büyük küçük harfe duyarlımatch case
Büyük SimgeLarge Icon
büyüklüğü, genliğimodulus of
büyüklük kertesiorder of magnitude
büyüklük, boyutsize
büyültmemagnification
büyüme eğrisigrowth curve
büyürlükupgradeability
büyüteçmagnifier
büyütmeupsizing
büyütmekmagnify
Büyütmek, GenişletmekEnlarge
Büyütmek, YakınlaştırmakZoom
böcekbug
bölendivisor
bölgeregion
bölge büyütmeregion growing
bölge kaynaştırmaregion merging
Bölge TopolojisiSites Topology
Bölge ÖlçeklendirmesiRegion Scaling
bölge, yöre, alanzone
bölmekdivide
bölücüdivider
BölümChapter
bölümdivision
BölümPartition
bölümquotient
Bölüm BaşlangıcıSection Start
Bölüm BaşlığıChapter Heading
Bölüm BaşlığıSection Heading
Bölüm BaşlığıSection Title
bölüm imidivision mark
Bölüm imiSection Mark
Bölüm sonuSection break
Bölüm TablosuPartition Table
Bölüm ÖzelliğiSection Property
bölüm(matematik)division
bölüm(matematik)division
bölünemez boşluknon-breaking space
bölünemez boşluknonbreak space
bölünemez boşluknonbreaking space
bölünemez boşluknon-break space
bölünemez kısa çizginon-breaking hyphen
Bölünmüş SözcükBroken Word
bölüt imisegment mark
bölütlendirmeksegment, to


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/