Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

Türkçeİngilizce
D-YA devresi (dışlamalı YA)exclusive OR circuit
D-YA geçidi, dışarlayıcı YAEXOR gate
dağarcıkrepertoire
Dağılım ÇizgesiScatter Chart
Dağınımlı İşlemDecentralized Prosessing
dağıtmakdispatch
dağıtmakdistribute
dağıtıcıdistributor
dağıtık ağdistributed network
dağıtık bilişim dizgesidistributed information system
dağıtık çoklu işlemcidistributed multiprocessor
Dağıtık Dosya Sistemi (DDS)Distrubuted File System
dağıtık kütük sistemidistributed file system
dağıtık mimaridistributed architecture
dağıtık uygulamadistributed aplication
dağıtık veritabanıdistributed database; DDB
dağıtılmış (özeksiz) bilgisayar ağıdecentralized computer network
dağıtılmış (özeksiz) işletimdecentralized operation
dağıtılmış mimaridecentralized architecture
Dağıtılmış Veri TabanıDistributed Database
dağıtılmış, dağılmışdistributed
dağıtım listesidistribution list
dağıtımlı bilgi işlemdistributed data processing
dağıtımlı işlemdistributed processing
dağıtımlı sistemdistributed system
dağıtımlı veri tabanıdistributed data base
Dairesel Bağımlılık, Döngüsel BağımlılıkCircular Dependency
dairesel çizimpie chart
Dairesel DenetimRound Robin
Dairesel Hizmet BağımlılığıCircular Service Dependency
Dal,Şube DallanmakBranch
dalgawave
dalga biçimi bozunumuwaveform distortion
dalga biçimi kodlamasıwaveform coding
dalga boyuwavelength
dalga katarıwave train
dalgalanmafluctuation
Dalgalı AkımAlternate Current
Dalgalı Akım ,Alternatif AkımAlternating Current
dallandırıcı (LAN)splitter
DallanmaBranching
dallanma adresi, sapma adresibranch address
dallanma sürecibranching process
dallanmak, sapmakbranch, to
damga (karakter) sıklığıcharacter pitch
damga (karakter) üretecicharacter generator
damga değiştirmektransliterate, to
dar alana yayın, aza gönderimnarrowcast
daraltmakcollapse(to)
DaraltmakCollapse
darbe (vurum) genişlik kiplenimipulse width modulation
darbe (vurum) kiplenimipulse modulation, PM
darbe (vurum) kod kiplenimiPCM
darbe (vurum) kod kiplenimipulse code modulation, PCM
darbe (vurum) tetiklemepulse triggering
darbe (vurum) yükselme süresipulse rise time
darbe bant genişliğipulse bandwidth
darbe iletim sonuend of pulsing signal
darbe onarımıpulse reshaping
darbe spektrumupulse spectrum
darbe trafosupulse transformer
darbelerle işaretleşmepulse signalling
darbenin art kenarıtrailing edge of a pulse
darbenin ön kenarıleading edge of a pulse
darboğazbottleneck
dayanak belgesibaseline document
dayanak düzenleşimireference configuration
dayanak koşullarreference conditions
dayanak noktasıreference point
dayanak standartreference standard
dayanak verisireference data
DayanıklılıkResiliency
DE?‹L işlemiNOT operation
debiflow rate
değervalue
Değiş Tokuş YapmakSwapping
değişiklikmodification
değişiklik çubuğurevision bar
değişiklik düzeyimodification level
değişiklik simgesirevision symbol
değişiklik sonrası kopyaafter-image
değişimexchange (noun)
Değişim karakteriMetacharacter
değişimsizinvariant
değişimsizlik, değişmezlikinvariance
değişinti azaltma yöntemivariance reduction technique
değişinti çözümlemesianalysis of variance
değişinti, varyansvariance
değişkenvariable
değişken boylu tutanakvariable size record
değişken uzunluklu kodlamavariable length coding
değişken zaman aralıklıanisochronous
değişmekexchange (verb)
değişmek, değiştokuş etmekexchange, to
değişmez, sabitfixed
değiştirgelemekparameterize
DeğiştiriciChanger
değiştiricimodifier
Değiştirilebilir Biçimli MetinRevisable-Form Text
Değiştirme Bilgisi,Anahtarlama BilgisiSwitch Info
DeğiştirmekAlter
DeğiştirmekChange
değiştirmekmodify
değiştokuş etmek, takas etmekinterchange, to
Değmek, İlişki KurmakContact
değmeyen döngülernon-touching loops
defter bilgisayarnotebook computer
degişken sözcük uzunluğuvariable word length
delgipunch
deliciperforator
delikhole
delikliperforated
demet açıklığıaperture of the beam
demet iletkenbunched conductor
demokratik şebekedemocratic network
denektaşı problemi, karşılaştırma lı değerlendirmebenchmark problem
deneme maketibreadboard model
denetçi yazılımıaudit software
denetim alanıcontrol field
Denetim Araç KutusuControl Toolbox
denetim bayrağıAudit Flag
Denetim KodlarıControl Codes
denetim kolupaddle
denetim kolujoystick
Denetim MasasıControl Panel
Denetim Masası UygulamasıControl Panel Applet
Denetim MenüsüControl Menu
Denetim NesneleriControl Objects
Denetim NoktasıCheckpoint
denetim noktası, sağlama noktasıcheck point
denetim noktası/yeniden başlatma yordamıcheckpoint/restart procedure
Denetim SihirbazıControl Wizard
Denetim TopuControl Ball
Denetim İşleyicisiControl Handler
Denetim, SağlamaCheck
denetleme iziAudit Trail
denetlemekAudit
Denetlemek, DenetimControl
denetlenebilir, yöneltilebilircontrollable
denetleniyor, denetliyorAuditing
Denetleyici, Denetmen, DeneticiController
deneyexperiment
deneyimexperience
deneysel devrebreadboard circuit
denge hızıbalancing speed
denge rölesi (bağlağı)balance relay
Denge, Dengelemek,Balance
dengelemek, denkleştirmekcompensate, to
dengelenmemişunbalanced
dengeli devrebalanced network
dengeli iki-kapılı devrebalanced two-port network
dengeli iletim hattıbalanced transmission line
dengeli karıştırıcıbalanced mixer
dengeli kipbalanced mode
dengeli kipleyicibalanced modulator
dengeli kodbalanced code
dengesiz hatunbalanced line
dengesiz hataunbalanced error
DenklemEquation
Denklem DüzenleyiciEquation Editor
denkleştiricicompensating element, equalizer
denkleştiriciequalizer
denkleştirme, dengelemeequalization
depospike
depolama ömrüstorage life
depolamakstore
Depoyu boşaltmakUNSPIKE(Keyname)
Depoyu BoşaltmakUnspike
DereceGrade
derece, kertedegree
dereceli bozulma, dereceli kötüleşmegraceful degradation
derişik, yoğuşukconcentrated
derlem, koleksiyoncollection
DerlemeCompilation
DerlemekCompile
DerleyiciCompiler
derleyici geçişicompiler pass
derleyici koducompiler code
Derleyici ÜreteciCompiler Generator
derlitoplu tasarımcompact design
derlitoplu; 2) tıkız; 3) aralıksızcompact
Desen ArtalanıPattern Background
Desen ÖnalanıPattern Foreground
desibelölçeraudio level meter
DesteDeck
destek, desteklemeksupport
destekçi yazılımsupport software
desteklenebilirliksupportability
devingendynamic
devingen adres dönüştürmedynamic address translation
devingen bağlantıdynamic linking
Devingen Bağlı KitaplıkDynamic Link Library
Devingen Bağımlı KitaplıkDynamic Link Library (DLL)
Devingen DiskDynamic Disk
Devingen DizinDynamic Directory
devingen kaynak ayırmadynamic resource allocation
Devingen Sunucu Yapılandırma İletişim KuralıDynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Devingen Veri AlışverişiDynamic Data Exchange
devingen, gezgin, gezer, mobilmobile
devinimmotion
devinim sezimimotion detection
devir, devir hızıturnover
devirmeli anahtartoggle switch
devre çözümlemesnetwork analysis
devre kartı; panoboard
devre sentezinetwork synthesis
devre öğesicircuit element
devrenin çizgesigraph of a network
devrenin çözülme geribildirimiclear-back signal
devşirim, permütasyonpermutation
devşirmek, karmakpermute, to
deyimexpression(mat)
deyimstatement
deyişbilimphraseology
DFS KöküDFS Root
Diğer AlıcıAlternate Recipient
Diğer Birleştirme Sırası öteki birleştirme sırasıAlternate Collating Sequence
Diğer Karakter Seti öteki karakter setiAlternate Character Set
Diğer Karakterler TuşuAlternate Key
Diğer KonuAlternate Subject
dikdörtgen darberectangular pulse
Dikeç Başlığı, Sütun BaşlığıColumn Heading
Dikeç Genişliği, Sütun GenişliğiColumn Width
dikeç imicolumn marker
Dikeç Sonu, Sütun SonuColumn Break
dikeç sınırlarıcolumn boundaries
Dikeç, SütunColumn
dikevreliin quadrature
dikey eşlik denetimicolumn check
dikey karartmavertical blanking
dikey sekmevertical tabulation
dikgen çözüşümorthogonal decomposition
dikgen dönüşümorthogonal transform
dikgen izdüşümorthogonal projection
dikgen işlevorthogonal function
dikgen matrisorthogonal matrix
dikgen tümlerorthogonal complement
dikgen, ortogonalorthogonal
dillanguage
Dil Bilgisi DenetçisiGrammar Checker
Dil Bilgisi dil bilgisiGrammar
Dil MonitörüLanguage Monitor
dilimslice
dilimli ALOHAslotted ALOHA
dinamik bellekdynamic storage
dinamik bellek ayırtmadynamic storage allocation
dinamik bellek ayırtmadynamic memory allocation
dinamik dökümdynamic dump
dinamik erimdynamic range
dinamik linkdynamic link
dinamik modeldynamic model
dinamik oyundynamic game
dinamik programlama (izlenceleme)dynamic programming
dinamik yanıtdynamic response
dinamik yastıklamadynamic buffering
dinamik yer ayırmadynamic allocation
dinamik öncelikdynamic priority
dinleme kontrolüaudio monitoring
dipnotfootnote
Direktif KoduInstruction Code
dirençresistor
direngen olmayannon-persistent
direniresistance
Dirimkurgu, BiyonikBionics
diskhard disk
disk alanıdisk space
Disk Belleği Adresi Veri TabanıPage Frame Database
Disk Belleği ÇerçevesiPage Frame
Disk Belleği DosyasıPage File
Disk Belleği HatasıPage Fault
Disk Belleği TablosuPage Table
Disk Belleği Tablosu GirdisiPage Table Entry
disk bellekdisk memory
disk bellek, diskte saklamadisk storage
disk birimidisk unit
disk birimidisk volume
Disk BirleştiricisiDisk Defragmenter
Disk BölümüDisk Partition
disk çökmesidisk crash
Disk Denetimi SeçenekleriCheck Disk Options
disk denetleyicisidisk controller
disk dizisidisk array
disk doludisk full
disk dosya kütüphanesidisk file librarian
disk hatasıdisk error
disk hizmet programıdisk server
disk ikizlemeDASD mirroring
disk ikizlemedisk mirroring
disk işletim sistemidisk operating system
disk kartıhard card
disk kayıtçıdisk recorder
Disk KotasıDisk Quota
Disk KutusuDisk Enclosure
disk kümesidisk pack
Disk KümesiDisk Set
Disk Sıkıştırması:Disk Compression:
Disk SıkıştırıcıDisk Recompresser
disk sürücüdisk drive
Disk Sürücü BozulmasıDisk Drive Failure
Disk YapılandırmasıDisk Configuration
Disk YaratılmasıDisk Creation
Disk Yeniden BağlamaDisk Reattachment
Disk YüzeyiDisk Surface
Disk YöneticisiDisk Administrator
Disk YöneticisiDisk Manager
Disk YönetimiDisk Management
Disk İşletim SistemiDisc Operating System (DOS )
Disk İşletim SistemiDisk Operating System (DOS)
Disk ŞeritlemeDisk Striping
disk, tekerdisk
disketdiskette
disketflexible disk
disketfloppy
disketfloppy disk
DisketDisket
disket sürgüsüsliding shutter
disket sürücüfloppy disk drive
disklere bölüştürmedisk stripping
diyotdiode
dizeçrow
dizeymatrix
dizge (sistem) akış çizeneğisystem flowchart
dizge (sistem) değerlendirimisystem evaluation
dizge (sistem) düzenleşimisystem configuration
dizge (sistem) mühendisliğisystem engineering
dizge (sistem) tanılamasystem identification
dizge (sistem) yazılımısystems software
dizge, sistemsystem
dizgenin (sistem) denkleştirilmesisystem compensation
dizgistring
dizgi eşlemestring matching
diziArray
diziSeries
dizi devrelerseries circuits
dizilim bildirimi (program)array declaration
dizilim yönlülüğü (anten)array directivity
dizin ağacıdirectory tree
Dizin BoyutuFolder Size
Dizin Erişim İletişim KuralıDirectory Access Protocol
Dizin HizmetiDirectory Service
Dizin Hizmeti AdlarıDirectory Service Names
Dizin Hizmeti HesabıDirectory Service Account
Dizin Hizmeti KabıDirectory Service Container (DSC)
dizin içerik listesi, rehber listedirectory listing
Dizin Kopyalama AracısıDirectory Replication Agent
dizin kütüğüindex file
Dizin Sistemi AracısıDirectory System Agent
Dizin Sistemi İletişim KuralıDirectory System Protocol
Dizin SunucusuDirectory Server
Dizin Sınıfı KabıDirectory Class Container
dizin yazmacıindex register
dizin yeridirectory location
Dizin YönetimiDirectory Management
Dizine GözatmaDirectory Browsing
dizinli adresindexed address
dizinli erişimindexed access
diziselserial
dizisel (seri) bağlantıseries connection
dizisel (seri) programlamaserial programming
dizisel arabirimSerial interface
dizisel aygıtserial device
dizisel bağlantılı fareserial mouse
Dizisel Hat İnternet İletişim KuralıSerial Line IP
dizisel iletişimSerial communication
dizisel işlemserial processing
dizisel numaraserial number
dizisel sürücüSerial Driver
dizisel toplayıcıserial adder
dizisel veriserial data
dizisel yazıcıserial printer
diziselden (seriden) paralele çevirmeserial to parallel conversion
dizüstülaptop
dizüstü bilgisayarlaptop computer
DNS Sunucusu AdresiDNS Server Address
DNS Sunucusu Arama SırasıDNS Server Search Order
doğalnatural
doğal dilnatural language
doğal kiplernormal modes
doğal mıknatıspermanent magnet
doğal sayınatural number
doğrucorrect
DOĞRUTRUE
doğru akımdirect current
doğru akımla işaretleşmeDC signalling
DoğrudanDirect
doğrudan (dolaysız) komutdirect instruction
doğrudan (dolaysız) ölçmedirect measurement
doğrudan adres, dolaysız adresdirect address
doğrudan adreslemedirect addressing
doğrudan aramadirect call
doğrudan belleğe erişimdirect memory access, DMA
Doğrudan Bellek ErişimiDirect Memory Access (DMA)
doğrudan dahili aramadirect inward dialing, DID
doğrudan dahili numara aramadirect dialling in, DDI
doğrudan dışarı aramadirect outward dialing, DOD
Doğrudan ErişimDirect Access
Doğrudan Erişimli SaklamaDirect Access Storage
doğrudan erişimli saklama aygıtıdirect access storage device
doğrudan yuvadirect slot
doğrudaş noktalarcollinear points
doğrudaşlıkcollinearity
doğrulamaverification
doğrulama ve sağlamaverification and validation
Doğrulama İşlemiVerify Operation
doğrulamakverify, to
Doğrulamak, OnaylamakConfirm
doğrultmarectification
doğrultucu, doğrultmaçrectifier
doğrultulmuş ortalama değerrectified value
doğruluk çizelgesitruth table
doğruluk derecesiaccuracy rating
doğruluk sınıfıaccuracy class
doğruluktan sapmainaccuracy
doğrusallinear
doğrusal ayrılabilirlinearly separable
doğrusal bağlanım denklemilinear regression equation
doğrusal bağımsızlıklinear independence
doğrusal dizge (sistem)linear system
doğrusal dizilimlinear array
doğrusal evrelinear phase
doğrusal işleçlinear operator
doğrusal işlevlinear function
doğrusal katışımlinear combination
doğrusal modellinear model
doğrusal olmayannon-linear
doğrusal olmayan bağlanımnon-linear regression
doğrusal olmayan eşlemnon-linear mapping
doğrusal olmayan programlamanon-linear programming
doğrusal olmayan sistemnon-linear system
doğrusal olmayan ölçeknon-linear scale
doğrusal programlama (izlenceleme)linear programming, LP
doğrusal tümdevrelinear integrated circuit
doğrusal uzaylinear space
doğrusal zamanda değişmezlinear time invariant
doğrusal ölçeklinear scale
doğrusal-olmayan yükselteçnon-linear amplifier
doğrusallıklinearity
doğum hızıbirth rate
doğum-ölüm sürecibirth-and-death process
doğuş sürecindeki teknolojiemerging technology
doğuşturu, irgiti, endüktansinductance
dokutexture(graphics)
doku bölütlemesitexture segmentation
doku çözümlemesitexture analysis
doku eşlemitexture map
doku öznitelikleritexture features
dokunma duyarlıtouch sensitive
dokunma duyarlı ekrantouch screen
dokunma duyarlı klavyemembrane keyboard
dokunmaktouch
dokunmaya duyarlı tablettouch pad
dokusaltextural
dokuz izli şeritnine track tape
dolanımrevolution
dolanır yazmaçcirculating register
DolapCabinet
dolaylıindirect
dolaylı adresindirect ddress
Dolaylı AdresIndirect Adress
dolaylı adreslemeindirect addressing
dolaylı komutindirect instruction
dolaylı kullanıcı, ikincil kullanıcıindirect user
dolaysız adresimmediate address
dolaysız veriimmediate data
dolayımlama, aracılık etmemediation
dolaşmanavigation
doldurmafill
doldurma karakterifill character
doldurmakpad
dolgu gerecifilling material
Dolgu Karakteri, Dolgu Damgası, Öncül Karakter, Öncül DamgaLeader Character
Dolgu RengiFill Color
dolgu örüntüsü, doldurma desenifill pattern
dolgu, dolgulamafiller, padding
Dolu BellekOut-Of Memory
doluluk boşluk oranıduty cycle
donanımhardware
donanım aksaklığıhardware check
Donanım AnlaşmasıHardware Handshaking
Donanım AtlatıcılarıHardware Jumpers
Donanım Ayırma KatmanıHardware Abstraction Layer (HAL)
Donanım Başlatma SihirbazıStart Hardware Wizard
donanım gereksinimlerihardware requirements
Donanım Kesme DüzeyleriHardware Interrupt Levels
Donanım SihirbazıHardware Wizard
Donanım Yükleme SihirbazıHardware Installation Wizard
donanımla gelen yazılımbundled software
DonatıAccessory
donatımequipment
donatım rafıequipment rack
dondurmakfreeze(to)
Dondurmak, DonmakFreeze
donukopaque
dorukpeak
doruklu trafikpeaked traffic
dorukluluk oranıpeakedness factor
Dos GenişleticisiDos Extender
DOS komut istemiDOS prompt
dosyafile
Dosya AktarmaFile Transfer
Dosya Aktarım ProtokolüFile Transfer Protocol FTP
Dosya Aktarım İletişim KuralıFile Transfer Protocol (FTP)
Dosya Aktarımı İletişim KuralıFile Transfer Protocol
Dosya AyrıntılarıFile Details
dosya diziniFAT
Dosya DiziniFile Folder
dosya dizinifile index
dosya etiketifile label
dosya güvenliğifile security
Dosya Hizmeti YönetimiFile Service Management
Dosya Kayıt KesimiFile Record Segment
dosya korumasıfile protection
Dosya NesnesiFile Object
Dosya SistemiFile System
Dosya Sistemi Güncelleme SihirbazıFile System Upgrade Wizard
Dosya Sistemi UyumluluğuFile System Compatibility
Dosya Sistemi ÖzellikleriFile System Features
dosya sonu etiketiend of file label
Dosya TaşımaFile Migrate
Dosya Taşıma SihirbazıFile Migrate Wizard
Dosya Yineleme HizmetiFile Replication Service
Dosya Yineleme ve Bakım HizmetiFile Replication And Maintenance Service
Dosya YöneticisiFile Manager
Dosya İşareti, Dosya İmiFilemark
Dosya İşlemeFile Handle
Dosya [S]İlDelete Files
dosyasistemifilesystem
doymasaturation
dur komutustop instruction
dur-kalk türü iletimstart stop transmission
Durağan En İyi Trafik OranıStatic Best Effort Traffic Rate
Durağan OlmayanAntistatic
durağansızlık, durağan olmayannon-stationarity
duraklamakpause
duraksız işlemstreaming
duraksız kipstreaming mode
duraksız manyetik bant sürücüstreaming tape drive
duraksız, molasıznon-stop
duran dalganın boğumunode of a standing wave
durdurma burusubreaking torque
durdurma denetimi, frenleme denetimibraking control
durdurma dizisiabort sequence
durdurmakabort
durma bitistop bit
durma kuralıstopping rule
durmakhalt
durmak, durdurmakstop
durukstatic
duruk çerçeveli videofreeze frame video
duruk dökümstatic dump
durumstate
durumstatus
Durum çubuğuStatus bar
durum geciş matrisistate transition matrix
durum ikilisi, durum bitistatus bit
durum iletisistatus message
Durum MetniStatus Text
duyarlı veri, kritik verisensitive data
duyarlıkprecision
duyarlıksensitivity
duyarlılık analizisensitivity analysis
duyarlılık etiketisensitivity label
duyarlılık katsayısısensitivity coefficient
duyarlılık oranısensitivity ratio
duyucu devresisensing circuitry
duyucu dizilimisensor array
duyucu tümleştirmesensor fusion
duyucu verilerisensor data
duyuculara dayalı sistemsensor based system
duyucuyla ölçümsensor measurement
Duyuru Tahtası HizmetleriBulletin Board Services
Duyuru, BildirimAnnouncement
DVD OynatıcısıDVD Player
DxinfoDxinfo
DüğmeButton
düğmepushbutton
düğüm tanıtıcısınode id
Dünya Çapında AğWorld Wide Web (WWW)
Dünya Çapında Örümcek AğıWorld Wide Web (WWW )
dürtü işleviimpulse function
dürtün gürültüimpulsive noise
dürüm, özyinelemeiteration
düz ekran, yassı ekranflat screen
Düz Geçiş YetkilendirmesiPass-Through Authentication
düz kütük (dosya)flat file
düz listepushup list
düz metinPlain text
Düz Metin ParolaPlain-Text Password
düzeltici bakım, onarıcı bakımcorrective maintenance
DüzeltmeCorrection
düzeltme düzeyifix level
Düzeltme İmi, Düzeltme İşaretiCaret
düzeltmekfix
Düzeltmek, ayarlamakAdjust
Düzen KutusuEdit Box
düzenekmechanism
düzeneksetup (n)
düzenleme kipi, biçimleme kipiedit mode
düzenleme, biçimlendirme, redaksiyonediting
düzenlemekArrange
DüzenlemekEdit
düzenlemekorder (v)
düzenlemekorganize
düzenleyici, biçimlendiricieditor
düzenleşim çizelgesiconfiguration table
düzenleşim yönetimiconfiguration management
düzenlileştirmeregularization
düzenlilikregularity
Düzensel BirimOrganizational Unit
düzensiz kenarragged edge
düzeylevel
düzey ayarılevel adjustment
düzgeçişpass-through
düzgeçiştransit
düzgeçiş ağıtransit network
düzgeçiş trafiğithrough traffic
düzgelemek, normalize etmeknormalize, to
düzgelenmiş gösterimnormalized representation
düzgünsmooth
düzgün (birbiçimli) örneklemeuniform sampling
düzgün olmayan nicemlemenon-uniform quantization
düzgün trafiksmooth traffic
düzlemplatform
düzlemdeşcoplanar
düzlemsel çizgeplanar graph
dış bellekexternal storage
dış bellek, ikincil bellekexternal memory
dış çizgioutline (font)
dış çizgili yazıyüzüoutlined font
Dış DeğişkenExternal Variable
Dış EtiketExternal Tag
dış kaynaklardan edinmeoutsourcing
Dış Kenar BoşluğuOutside Margin
dış modemexternal modem
dış modemstand-alone modem
dış saatexternal clock
Dış SimgeExternal Symbol
dış sürücüexternal driver
dış örtü (kablo)serving
dış; dışsalexternal
Dışa AktarımExport
Dışa Aktarım SunucusuExport Server
dışarı aktarmakexport (verb)
dışarı aktarımexport (noun)
Dışarıda Tanımlanan Dosya, Dışarıda Betimlenen DosyaExternally Described File
Dışarıda Tanımlanan Veri, Dışarıda Betimlenen VeriExternally Described Data
DışbükeyConvex
dışbükey eğriconvex curve
dışbükey zarfconvex hull
dışbükeylikconvexity
dışdeğerlemeextrapolation
dışdeğerlemekextrapolate, to
düşeyportrait (page orientation)
düşeyvertical
DüşeyPortrait
düşey hata denetimivertical redundancy check
DışlamakExclude
DışlayanExclusive
dışlayan ya daexclusive or
düşüklow
Düşük Düzeyli İstemcilerDownlevel Clients
Düşük Hızlı BağlantıSlow Speed Connection
düşük yoğunluklulow density
düşünce iyeliğiintellectual ownership
düşüncel değerideal value
dökmekdump, to
DökümBreakdown
dökümbreakdown
dökümdump
DöndürmekRotate
döndürmekspin
dönem, noktaperiod
dönemli çalışmaperiodic duty
dönemli, peryodikperiodic
dönemsiz, salınımsızaperiodic
dönerli kaydırmaend around shift
döngecircle
döngüloop
döngü akımıloop current
döngü direnciloop resistance
Döngü GecikmesiLoop Delay
döngü kazancıloop gain
döngüsel eldeend-around carry
döngüsel ödünçend-around borrow
DönmekRevert
dönüş çalmacycle stealing
dönüş kodureturn code
dönüş süresiturnaround time
Dönüş, Çevrim, SalınımCycle
dönüşsel artıklık denetimicyclic redundancy check
DönüştürmeConversion
DönüştürmekConvert
dönüştürmek, dönüşümtransform
DönüştürücüConverter
dönüştürücütransducer
dönüştürücü irgiteçauto-transductor
dönüşüm kodlamasıtransform coding
dördün ağaçquad tree
dördün evre kaydırmalı kiplenimQPSK
dördün genlik kaydırmalı kiplenimQASK
dördün genlik kiplenimiquadrature amplitude modulation
dördün, çeyrek düzlemquadrant
döşetile


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/