Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

Türkçeİngilizce
ederprice
eğikslant
Eğik ÇizgiSlash
edilgenpassive
edilgenlik, pasiflikpassivity
Eğilim ÇizgisiTrendline
edimact
eğim açısıangle of inclination
edimsiz işvirtual work
EdinmekAdopt
edinmekacquire, to
eğitici dizitraining sequence
eğitici örüntü kümesitraining pattern set
EğitimTraining
eğitim televizyonuinstructional television
eğitim yayınıeducational broadcast
eğitim yazılımıcourseware
eğitim yazılımıeducational software
eğitim yazılımılearningware; courseware
eğitim yazılımılessonware
eğitim yazılımıteachware
eğitme verileritraining data
eğitmentutorial
EğretilemeMetaphore
eğri okuyucucurve follower
eğri üretecicurve generator
Eğri, KavisCurve
eğriltme, eğrisel bozunumcurvilinear distortion
eğrisel bağlanımcurvilinear regression
ekAppendix
ekAttachment
Ek AçıklamaAnnotation
ek aygıtextension set
Ek AygıtlarAdditional Devices
ek bitler, destek işlem bitlerioverhead bits
Ek Damgalar, Ek KarakterlerExtended Characters
Ek Güvenlik DenetimiAdded Safety Check
ek işlemler, genel bakım işlemlerioverhead operations
Ek KanalAdditional Channels
ek yükoverhead
ekleme hareketiadd transaction
eklemekAppend
eklenen tutanakadd record
Eklenmiş MaliyetAdded Cost
Eklenti YöneticisiAdd-in Manager
eklenti; sonradan eklenenadd-on
EklentilerAdd-Ins
Ekli AygıtAdd-On Device
ekmeimplant
ekranscreen
ekran alanıdisplay field
ekran arkaplanıdisplay background
ekran belleğidisplay memory
ekran çevrimidisplay cycle
ekran kartıdisplay card
ekran komutudisplay command
Ekran KoruyucuScreen Saver
ekran kütüğüdisplay file
Ekran OkuyucusuScreen Reader
ekran resmiscreen shot
ekran sürücüsüdisplay driver
ekran verimliliğiscreen efficiency
ekran yanığıscreen burn
Ekran Yaz tuşuPrint Screen key
Ekran Yazı TipleriScreen Fonts
Ekran Üstü KlavyeOn-Screen Keyboard
Ekran Üstü KumandaOn Screen Display
ekran yüzeyidisplay surface
ekran ızgarasıscreen grid
ekran önplanıdisplay foreground
ekranda ne görürsen onu alırsınWhat You See Is What You Get
ekranda ne varsa onu elde edersinWhat You See Before You Get It
ekranlı hatshielded line
ekranlı kabloscreened cable
ekranlı uçbirimscreen terminal
ekranın basımıscreen printing
eksenAxis
eksen kaydırma çizgisiAxis Translation Line
eksen kılavuz çizgileriAxis Gridlines
eksen ızgara çizgileriaxis grid line
eksenelaxial
eksenel bakışımaxial symmetry
eksiminus
eksi (negatif) yüknegative charge
eksi işaretinegative sign
eksi yanlılıkdownward bias
eksik bilgiimperfect knowledge
eksik, atlanmışmissing
El Kitabı, KitapçıkManual (man )
El İle PozlandırmaManual Exposure
EldeCarry
ele geçirmekseize
elektrik birimlerinin mutlak sistemiabsolute system of electrical units
elektromanyetik sızma güvenliğiemission security
elektromıknatısın armatürüarmature of an electromagnet
elektron merceğielectron lens
elektron tabancasıelectron gun
elektron ışınlarıcathode rays
elektronik (ad)electronics
elektronik (sıfat)electronic
elektronik ajandaelectronic organizer; organizer
elektronik ajandaorganizer; electronic organizer
elektronik aldatmaelectronic deception
elektronik ayarelectronic tuning
elektronik bağlantı panosuelectronic patch panel
elektronik bankacılıkelectronic banking
elektronik belletenelectronic bulletin board
elektronik bilgiişlem güvenliğielectronic data processing security
elektronik boğmaelectronic jamming
elektronik çizelgeelectronic spreadsheet
Elektronik DergiElectronic Magazine (E-Zine)
elektronik doğrultucuelectronic rectifier
Elektronik DüzenlemeElectronic Editing
elektronik eldivendata glove [virtual reality]
elektronik etkileşim aralığı geçirisielectronic gap admittance
Elektronik giysidata suit [virtual reality]
elektronik güvenlikelectronic security
elektronik imgeelectronic image
elektronik imzaelectronic signature
elektronik keşifelectronic reconnaissance
elektronik kopyasoft copy
elektronik mektup, e-mektupE-mail (electronic mail)
elektronik otoyol; bilgi otoyoludata highway
elektronik otoyol; bilgi otoyoluelectronic highway
elektronik otoyol; bilgi otoyoluinformation highway
elektronik otoyol; bilgi otoyoluinformation superhighway
elektronik para aktarımıelectronic fund transfer, EFT
elektronik postaelectronic mail
elektronik postaelectronic mail(E-Mail)
Elektronik Posta Adresi, E-Posta Adresi, Elmek AdresiE-Mail Address
elektronik posta kutusuelectronic mailbox
elektronik posta, e-postaelectronic mail, e-mail
elektronik saldırı yöntemlerielectronic counter measures (ECM)
elektronik savaşelectronic warfare
elektronik virüselectronic virus
elektronik yayıncılıkelectronic publishing
elektronik yazarkasaelectronic cash register
elektronik ölçme aletielectronic measuring instrument
elektronun kütlesimass of an electron
elektrostatik irgitimelectrostatic induction
elektrostatik odaklamaelectrostatic focussing
elemeden geçirmek; ekranlamakscreen, to
elemeksift
Elemeli SıralamaBubble Sort
elkitabımanual
elkitabımanual
elle beslememanual feed
elle denetimmanual control
elle sözcük kesmemanual hyphenation
elle veri girişimanual data input
elle yedeklemecold standby
elle yedeklememanual backup
elyazısı desteğihandwriting support
emmeçaspirator
en baştan başlatma, elle başlatmacold start
en boy oranıAspect Ratio
en büyük, en çok, en yüksekmaximum
en gelişkin teknolojistate of the art technology
en iyioptimum
en küçük karelerleast squares
en küçük kareler kestiricisileast squares estimator
en küçük kareler yöntemileast squares method
en küçük ortalama karelerleast mean squares
en küçük, en az, en düşükminimum
en sağdaki basamakleast significant digit
en soldaki basamakmost significant digit
en soldaki damga, en önemli damgamost significant character
en sonrecent
en yakın komşunearest neighbour
En Yüksek Aktarım BirimiMaximum Transfer Unit (MTU)
en yüksek verimpeak output
en önemli bitmost significant bit
en önemsiz bitleast significant bit
en önemsiz damga, en sağdaki damgaleast significant character
enbüyütmemaximize
enbüyütmemaximize
Endüstri Standart MimarisiIndustry Standart Architecture (ISA)
endüstriyel denetimindustrial control
endüstriyel gürültüman-made noise
EnerjiEnergy
Enerji Bağımlı AnahtarVolatile Key
Enerji FonksiyonuEnergy Function
enerji soğurum kiplenimiabsorption modulation
enerji tasarrufluenergy smart
engelbarrier
engel katmanıbarrier layer
engel katmanı sığasıbarrier layer capacitance
engel sa kınmacollision avoidance
enine ışımalı antenbroadside antenna
eniyi denetim, optimal kontroloptimal control
eniyi kestiricibest estimator
eniyi kodlama, optimal kodlamaoptimal encoding
eniyi yaklaşıklamaoptimal approximation
eniyi, optimaloptimal
eniyilemeoptimization
enküçültme sorunuminimization problem
Enterprise System ArchitectureESA
entropi kodlamasıentropy coding
envanter, sayımcainventory
ergitmekcoalesce, to
ergodik gürültüergodic noise
ErgonomiErgonomics
erimrange
erim hatasıspan error
erimdışıoverrange
erimin dışındaout of range
ErişilebilirAccesible
Erişilemezlik NedeniUnreachability Reason
Erişilirlik, ErişilebilirlikAccesibility
erişimaccess
erişim ağıaccess network
Erişim AnahtarıAccess Key
Erişim Denetim GirdisiAccess Control Entry
Erişim Denetim ListesiAccess Control List (ACL)
Erişim DenetimiAccess Control
Erişim DüzeneğiActuator
Erişim DüzeneğiAccess Mechanism
erişim dönemiaccess period
erişim engelliaccess barred
erişim hakkıaccess right
Erişim JetonuAccess Token
erişim kilidiprivacy lock
erişim koduaccess coding
erişim kontrol yöntemleriaccess control methods
erişim kısıtlı belgerestricted document
erişim listesiaccess list
erişim sınıfıaccess category
Erişim SüresiAccess Time
erişim trafiğiaccess traffic
erişim tutanağıaccess record
Erişim TürüAccess Type
erişim yetkisiaccess authorization
Erişim YokNo Access
Erişim İzniAccess Permission
Erişim YöntemiAccess Method
Erişim Öncelikleri, Erişim AyrıcalıklarıAccess Privileges
Erişim, erişmekAccess
erişmekretrieve
erişmekaccess, to
erkleme sinyalienabling signal
erkli durum, çalışır durum, seçilmişenabled state
erkli kılmak, çalışır kılmakenable, to
erksiz, etkisiz, çalışamazdisabled
ErtelemekDefer
ertelemekPostpone
Ertelenmiş Yordam ÇağrısıDeferred Procedure Call (DPC)
Eskime Aralığı ÇoklayıcısıAging Interval Multiplier
esnekflexible
esnek yastık bellekelastic buffer
esneklikelasticity
esnemezinelastic
EthernetEthernet
Ethernet Donanım AdresiEthernet Hardware Address
Ethernet KartıEthernet Cart
EtherTalkEtherTalk
Etiket AralığıLabel Range
Etiket Görüntü Dosya BiçemiTag Image File Format
Etiket Görüntü Dosya BiçimiTag Image File Format (TIFF)
etiket tanımalabel identification
etiket, markalabel
etiketlendirmelabelling
etiketlilabelled
Etiketli iletişim kutusuTab Dialog
etiketli kümelabelled set
Etki Alanları ArasıCross-Domain
Etki Alanı Ağaç YöneticisiDomain Tree Manager
etki büyüklüğüinfluence quantity
etki-tepkiaction and reaction
etkileşiminteraction
etkileşimIntraction
EtkileşimliConversational
etkileşimliinteractive
etkileşimli banka işlemleriinteractive banking
etkileşimli bilgisayar kullanıminteractive computing
etkileşimli işletiminteractive operation
Etkileşimli Oturum AçmaInteractive Logon
Etkileşimli SormaInteractive Prompting
etkileşimli televizyoninteractive TV
etkileşimli yoğuntekerCD-I; compact disk-interactive
EtkinActive
EtkinEffective
etkin (etkin) güçactive power
etkin akımactive current
etkin alaneffective area
etkin artıklıkactive redundancy
Etkin BağActive Hyperlink
Etkin BağlantılarActive Connections
etkin bakım süresiactive maintenance time
etkin değerroot mean square value, r.m.s. value
Etkin DenetimActive Control
Etkin Dizin GörüntüleyicisiActive Directory Viewer
Etkin Dizin GözatıcısıActive Directory Browser
Etkin Dizin Servisleri ArayüzüActive Directory Services Interface (ADSI)
etkin enerji ölçeriactive energy neter
Etkin Günlük BiçimiActive Log Format
Etkin GörünümCurrent View
Etkin Harita, Tıklanabilir Harita, Tıklama Eşleştirmeli HaritaClickable Map
Etkin KanalActive Channel
Etkin MasaüstüActive Desktop
Etkin ModemActive Modem
etkin olmayan düğüminactive node
etkin olmayan uçbiriminactive terminal
etkin olmayan, eylemsizinactive
etkin soğurma alanıabsorption cross-section
Etkin Sunucu SayfalarıActive Server Pages (ASP)
EtkinlemekEnable
EtkinlenmişEnabled
EtkinleştirmekActivate
Etkinliğini Kaldırmak, EdilgenleştirmekDeactivate
EtkinlikActivity
etkinlikeffectiveness
Etkinlik Oranı, işleklik oranıActivity Ratio
Etkinlik Sayacı, işleklik sayacıActivity Counter
etmen çözümlemesifactor analysis
evde çalışma, tele-çalışmatelecommuting
eve kadar optik liffiber to the home, FTTH
evirgeçinverter
evirmeinvert
evirmeinversion
evirme geçidiinversion gate
evirmek, tersine çevirmekinvert, to
Evrak ÇantasıBriefcase
evrephase
evre açısıphase angle
evre karşılaştırıcıphase comparator
evre kaydırmalı kiplenimphase shift keying
evre kaydırmalı kiplenimPSK
evrensel adglobal name
evrensel değişkenglobal variable
Evrensel Katalog Genel GrupGlobal Catalog
evrensel klavyeuniversal keyboard
Evrensel KodUnicode
evrensel kümeuniversal set
Evrensel Tek KimlikGlobally Unique Id
evrensel ürün koduuniversal product code
Evrensel Zaman KoordinatıUniversal Time Coordinated
Evrensel, GenelGlobal
evrensel, genelgeçeruniversal
evreuyumlucoherent
evreuyumlu alıcıcoherent receiver
evreuyumlu salıngaçcoherent oscillator
evreuyumlulukcoherence
evreuyumsuznon-coherent
evrimevolution
evrimli mimariscalable architecture
evrimli, evrimselevolutionary
evrişimconvolution
evrişim tümleviconvolution integral
evriştirmekconvolve, to
EylemAction
Eylem AdıAction Name
Eylem AyarlarıAction Settings
Eylem Çubuğu menü çubuğuAction Bar
Eylem DeğeriAction Value
Eylem DüğmesiAction Button
Eylem KoduActivation Code
Eylem SorgularıAction Queries
eylemsiz, etkisizinert
eylemsizlik konaçları (koordinatları)inertial coordinates
eylemsizlik, ataletinertia
eyleyici kuvvetactuating force
peer
eşanlamlıSynonym
EşanlamlılarThesaurus
eşanlısimultaneous
eşanlı işletimsimultaneous operation
eşaralıklı yazıyüzümonospaced font
eşdeğerequivalent
eşdeğer bit hızıequivalent bit rate
eşdeğer ikili bilgiequivalent binary content
eşdeğer matrislerequivalent matrices
eşdeğerlikequivalence
eşdeğerlik deyimiequivalence statement
eşdüzey öğeler, görevdeş öğelerpeer entities
eşeksenel bağlaçcoaxial connector
eşeksenel hatcoaxial line
eşeksenel kablocoaxial cable
eşeksenli, eşeksenelCoaxial
eşevreliin phase
EşgüdümCoordination
EşgüdümcüCoordinator
EşgüdümlemekCoordinate
eşgüdümlemekcoordinate, to
eşikthreshold
eşik geçidithreshold gate
eşik işlevithreshold function
Eşin Etki AlanıPeer Domain
eşit imiequal sign
EşitlemekEqualize
eşitlik kısıtıequality constraint
eşitsizlik kısıtıinequality constraint
eşlemekmap
eşlenikconjugate
eşlenik bakışımlıconjugate symmetric
eşlenik çelilerconjugate impedances
eşlenik ters bakışımlıconjugate antisymmetric
eşlenmemişunmapped
eşlenmiş yastık bellekmapped buffer
eşler arasıpeer to peer
Eşleşen SözcüklerMatching Words
eşleştirmekmatch
eşlipaired
eşlikparity
eşlik ayarıparity setting
eşlik bitiparity bit
Eşlik Eden İletiAccompanying Message
Eşlik ŞeritleriParity Stripes
EşlikliStriped W/Interleaved Parity
Eşlikli Sanal Disk Birimi KümesiStripe Set With Parity
eşmerkezli iletkenconcentric conductor
eşyapılı, eşbiçimliisomorphic
eşyönlü arabağcodirectional interface
eşzamanlamasynchronization
eşzamanlama ağısynchronization network
eşzamanlama bitisynchronization bit
eşzamanlama darbesisynch pulse
eşzamanlama pilotusynchronizing pilot
eşzamanlama yitimilock out
eşzamanlama üretecisynch generator
eşzamanlı bilgisayarsynchronous computer
eşzamanlı işlemlersynchronous operations
eşzamanlı modemsynchronous modem
eşzamanlı olmayan yordam çağrısı (apc)Asynchronous Procedure Call (APC)
eşzamansız bilgisayarasynchronous computer
eşzamansız çoğullamaasynchronous multiplexing
eşzamansız sayaçripple through counter


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/