Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

Türkçeİngilizce
inside
intrinsic
iç bellekinternal memory
iç bellekinternal storage
iç gözlemIntrospection
iç hatextension (telephone)
iç içe olmayanunnested
iç sürücüinternal driver
iç; içselinternal
içbükeyconcave
içbükeylikconcavity
içereninclusive
içeri aktarmakimport (verb)
içeri aktarmakimport, to
içeri aktarımimport (noun)
içerlek yazmakindent, to
içermekinclude
içiçe aralıklarnested intervals
içiçe döngüler, yuvalanmış döngülernested loops
içiçe yapı, yuvalanmış yapınested structure
içiçe, yuvalanmışnested
içiçelik düzeyinesting level
IçindekilerTable of Contents
içine katmakembed, to
içlemintention
içselinherent
içtakı, içekinfix
iğne deliğipin hole
iğneli yazıcımatrix printer
iki çift, dörtlüquad
iki dilli klavyebilingual keyboard
iki duraklı, kapanflip-flop
iki durumlu rölebistable relay
iki durumlu yükselteçbistable amplifier
iki dördünlü çarpıcıtwo-quadrant multiplier
iki konumlu düğmetoggle button
iki li tabanda birbinary one
iki yanlı antenbilateral antenna
iki yanlı sınamadouble sided test
iki yönlü akışbidirectional flow
iki yönlü antenbidirectional antenna
iki-doruklu dağılımbimodal distribution
ikicidyadic
ikici aramadichotomizing search
ikici işleçdyadic operator
ikikat, oktavoctave
ikilbit
ikil/saniye(bps)bits per second(bps)
ikile yönelik, bite yönelikbit-oriented
ikilenik , kareselquadratic
ikilenik ifade, karesel ifadequadratic form
ikili ağaçbinary tree
ikili aritmetik işlembinary arihmetic operation
ikili bakışımlı kanalbinary symmetric channel
ikili dizilimbinary array
ikili durumbinary state
ikili eşzamanlı iletimbinary synchronous communication
ikili eşzamansız iletimbinary asynchronous communication
ikili geçitbinary logic gate
ikili gözebinary cell
ikili hızbinary rate
ikili imgebinary image
ikili kodlanmış onluBCD
ikili mantık dizgesibinary logic system
ikili sayı dizgesibinary number system
ikili sinyalbinary signal
ikili tabanda sıfırbinary zero
ikiliden onluya çevrimbinary to decimal conversion
ikilileştirmekbinarize
ikinci kopya; çift kopyaduplicate
ikinci tür hata; ıskalama hatasımiss error
ikincilsecondary
ikincil rölesecondary relay
ikincil santralbranch exchange
ikincil yollarsecondary routes
ikitel, iletken çiftipair (elektrik)
ikitelli kablopaired cable
ikiterimli, binombinomial
ikiye tümleyentwo's complement
ikiztwin
ikiz görüntümirror image
ikiz-spektrumbispectrum
ikizeksenlitwinaxial
ikizlememirroring
ikizleyerek sınamaduplication check
ikonlaştırmaiconize, to
ikonlaştırmastow, to (windows)
ileriadvanced
ileri aktarmak, (başka numara) yönlendirmekforward, to
ileri beslemeli denetimfeedforward control
ileri kaydırma işleciforward shift operator
ileri mikrobilgisayaradvanced microcomputer
ileri teknolojiadvanced technology
ileri yolforward path
ileri yol kazancıforward path gain
ileri yönde kanalforward channel
ileri yönde sinyalforward signal
ilerleme hızıpace
ilerlemekgo-ahead
ileti (mesaj) anahtarlamasımessage switching
ileti (mesaj) kuyruğumessage queue
ileti (mesaj) yapısımessage format
ileti işleyicimessage handler
ileti, mesajmessage
iletileri iptal etdrop Messages
iletimtransmission
iletim akış denetimitransmit flow control
iletim başarımıtransmission performance
iletim hızıtransmission speed
iletim ortamlarıtransmission media
iletim protokolutransmission protocol
iletim standartlarıtransmission standards
iletim sönümüdrop-out
iletim yastığıtransmission buffer
iletim öbeği sonu damgasıend of transmission block character
iletim öbeği, iletim bloğutransmission block
iletimde bit düzenibit-order of transmission
iletişim ağıcommunucation network
iletişim ağı yönetimicommunication network management
iletişim bağlantısıcommunucation link
iletişim güvenliğicommunications security
iletişim güvenliğiCOMSEC
iletişim hattıcommunucation line
iletişim işgöreni, sunucucommunication server
iletişim kanalıcommunication channel
iletişim kapısıcommunications port
iletişim kurallarıprotocol
iletişim kuramıcommunication theory
iletişim merkezicommunications center
iletişim mühendisliğicommunication engineering
iletişim protokolucommunication protocol
iletişim uyarlayıcısıcommunication adapter
iletişim uydusucommunication satellite
iletişim yöneticisicommunications manager
iletken durumon state
iletmekforward
iletmekforward
iletmektransmit
ilgi alanı bilgisidomain knowledge
ilgililik, anlamlılıkrelevance
ilgin özellikleraffine properties
ilingetopology
ilintiformula
ilinti katsayısıcorrelation coefficient
ilinti kurmak, ilintilendirmekcorrelate
ilinti matrisicorrelation matrix
ilintili alıcıcorrelation receiver
ilintisizleştirmekdecorrelate, to
ilişkirelation
ilişkilendirilmiş; birlikteassociate
ilişkili bellekAssociative Memory
ilişkili, çağrışımsalassociative
ilişkiselrelational
ilişkisel bellekcontent addressable memory
ilişkisel dilrelational language
ilişkisel işleçrelational operator
ilişkisel veritabanırelational database
iliştirmek, eklemekAttach (Software)
ilkinitial
ilk duruma getirmek, sıfırlamakreset
ilk giren ilk çıkar yığıtıfirst in first out stack
ilk giren ilk çıkar yığıtıpushout stack
ilk kullanıma hazırlamak, sıfırlamakinitialize, to
ilkel (ad)primitive
ilkel nesneprimitive object
ilklendirme programıinitializing routine
ilklendirme, ilk kullanıma hazırlamainitialization
ilklendirmekinitialize
immark (n)
imsignal
im, imlemektick
Imaging YardımıImaging Help
Imaging ÖnizlemesiImaging Preview
imdat çağrısıemergency call
imeceli bilgi işlemecollaborative computing
imeceli bilgi işlemecooperative computing
imge aradeğerlemesiimage interpolation
imge bölgesiblob (image region)
imge çakıştırmaimage registration
imge işleciimage operator
imge kodlamaimage coding
imge oluşturma (ekranda)render, to
imge onarımıimage restoration
imge pekiştirmeimage enhancement
imge sıkıştırmaimage compression
imgecik, görüntü öğesi, pikselpicture element, pixel
imgelemimagination
imgenin geriçatılmasıimage recontruction
imgeyazıcıimage printer
imgeyazıcıimage writer
imleç aşağı..yukarı tuşucursor up..down
imleç, göstergepointer
imleçli aletpointer instrument
imlemekmark (v)
imlenmemişunmarked
imleyicimarker
imleyicimarker
imleşim (sinyalleşme) noktasısignalling point
imleşim (sinyalleşme) akımısignalling current
imleşim (sinyalleşme) dizgesisignalling system
imleşim (sinyalleşme) iletisisignalling message
imleşim (sinyalleşme) yolusignalling route
imleşim (sinyalleşme) zaman dilimisignalling time slot
imleşim (sinyalleşme) şebekesisignalling network
imleşim (sinyalleşme) bilgisisignalling information
imleşim frekansı (sıklığı)signalling frequency
imleşim iletisi sınıflamasısignalling message discrimination
imleşim, sinyalleşmesignalling
imleşimde (sinyalleşmede) birlikte çalışmasignalling interworking
imzasignature
inç başına nokta sayısıdots per inch
inç başına nokta sayısı, dpidots per inch; dpi
inç başına nokta, dpidpi
InceThin
ince artı imlecicrosshair cursor
ince artı imlecihair cross cursor
ince ayarfine tuning
ince Ethernetthin Ethernet
ince şeritstripe
indeks girdilerini özdevimli imleAuto mark Index Entries
indirgeme, azaltmareduction
indirgemekdemote (to)
indirgenemezirreducible
indis, dizinindex
iniş algoritmasıdescent algorithm
inme ve binmedrop and insert
inmeli-binmeli çoğullayıcıadd-drop multiplexer
insan makina arabağıman-machine interface
insan makina sistemiman-machine system
Internet Ağ Geçidi Kimlik DoğrulamasıInternet Gateway Authentication
Internet Bağlantı Kurulum TürüType Of Internet Connection Setup
Internet Hizmet SağlayıcısıInternet Service Provider
internet tarayıcıinternet browser
Internet Yazdırma SağlayıcısıInternet Print Provider
Internet İletişim KuralıInternet Protocol (IP)
IP Ağ GeçidiIP Gateway
IP Adres HaklarıIP-Address Lease
IP Adresi, Internet İletişim Kuralı AdresiIP Address
IP Düzeyi YayınlarIP-Level Broadcasts
IP GüvenliğiIP Security IPSec
IP Güvenlik MonitörüIP Security Monitor
IP Yönlendirici YöneticisiIP Router Manager
IP YönlendiricisiIP Router
iptal etmekdrop
iptal etmekdrop
ipucuhint
irgiteç, doğuşturucu, indükleçinductor
iskele çekişmesiport contention
iskele trafiğini yoğunlaştırıcıport concentrator
istasyon günlüğüstation log
istatistiksel sınamastatistical test
istatistiksel örneklemstatistical sample
isteğe bağlı, keyfiArbitrary
isteğe uyarlanmışcustomized
istekrequest
istek güdümlü çoklu erişimdemand assignment multiple access,
istemde bulunmak, bilgi istemiprompt
istenen boşlukhard space
istenen kısa çizgihard hyphen
istenen kısa çizgirequired hyphen
istenen sayfa sonuhard page break
istenen sayfa sonumanual pagebreak
istenen sayfa sonurequired page break
isterler analizirequirements analysis
italikitalic
ivdirilmiş sınama, hızlandırılmış testaccelerated test
ivegen durumemergency
ivme bağlağı, ivme rölesiaccelerating relay
ivmeölçeraccelerometer
iyicil virüsbenign virus
iyicil virüsinnocuous virus
iyicil virüsnon-destructive virus
iyileştirilmişimproved
iyileştirilmiş döngü (telefon)conditioned loop
iyileştirme (abone döngüsü)conditioning
iz analizipath analysis
iz aralığıtrack pitch
iz testipath testing
iz, izlemektrace
iz, izlemektrack
iz, izlemektrail
izdüşümprojection
Izgara ÇizgileriGridlines
Izgara Yazı TipleriRaster Fonts (Bitmap Fonts)
izge, spektrumspectrum
izgel güç yoğunluğuspectral power density
izinpermit
izinsiz giren (kişi).intruder
izinsiz girişintrusion
izinsiz girmekintrude
izlemetracking
izleme günlüğütrace log
izlemekmonitor
izlenebilirliktraceability
izlenebilirlik (yazılım)accountability
izleyen boşluklartrailing blanks
Iztoputrack ball/trackball
job
iş dökümü yapısıwork breakdown structure
iş güdüm komutlarıjob control statement
iş günüWeekday
iş istasyonuworkstation
iş kuyruğujob queue
iş kuyruğujob stream
iş kuyruğurun stream
iş parçacığıThread
iş sıralama; iş çizelgelemejob scheduling
iş tanımlamasıjob description
iş yüküworkload
işaret bitisign bit
işaret damgasısign character
işaret sayamağısign digit
işaret-genlik aritmetiğisign magnitude arithmetic
işaretli sayısigned number
işaretsiz tamsayıunsigned integer
işbirliksiz oyunnon-cooperative game
işe yaramaz baytgarbage byte
işitilir zil sesiaudible ringing signal
işitirlikaudibility
işitme bandı sıklığı, audio sıklığıaudio frequency
işkesme kotarıcısıinterrupt handler
işkesme sinyaliinterrupt signal
işkesme önceliğiinterrupt priority
işkesmekinterrupt, to
işleçoperator
işleçoperator
işlek yazıcursive script
işlemoperation
işlem birimiprocessor unit
işlem çevrimioperational cycle
işlem gerektiren hataintervention required check
işlem koduoperation code
işlem sonrasıpostmortem
işlemciprocessor
işlemehandling
işleme hatasıprocessing error
işleme, işlemprocessing
işlemekmanipulate(to)
işlemekprocess, to
işlemek, ellemekmanipulate, to
işlemek, görev yapmakfunction, to
işlemsel oyunoperational game
işlemsel yükselteçoperational amplifier
işlenenoperand
işlenen alanıoperand field
işlenen yazmacıoperand register
işlenenin adresioperand address
işlenmemişraw
işletilemeyen, işlemeyeninoperable
işletim dışı süreinoperable time
işletim sistemioperating system
işletim yönergesioperating instructions, instructions for use
işletme belleğioperating memory
işletme konumuservice position (mechanical switch)
işletmekoperate
işletmenin el kitabıoperator manual
işletmensiz istasyonunattended (non-attended) station
işletmensiz kipunattended mode
işletmensiz mesaj hizmetiunattended messaging
işletmeye alma deneyicommissioning test
işlevfunction
işlev klavyesifunction keyboard
işlev tuşufunction key
işlev üretecifunction generator
işlevselfunctional
işlevsel zincirfunctional chain
işlevsel öbekfunctional block
işlevsiz döngüidle loop
işleyicihandler
Işığa Hassas Bir Elektronik Levha veya Kamera ÇeşidiCharge Coupled Device (CDD)
Işık Kaynaklı GölgelemeLight Source Shading
IşınBeam


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/