Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

Türkçeİngilizce
Oda ÖzellikleriRoom Properties
Odak, OdaklamakFocus
OEM Sıfırlama AnımsatıcısıOEM Reset Reminder
OEM Ön Yükleme SihirbazıOEM Preinstallation Wizard
ofisoffice
ofis özdevinimioffice automation
okArrow
ok biçemi, ok stiliArrow Style
ok boyutuArrow Size
ok ucuArrow Head
okumareadout
Okuma (Rx)Read (Rx)
okuma kalemiwand (reader)
okuma yazmaread write
okuma yazma çevrimiread write cycle
okumakread
okunaklılık, okunurlukreadability
okuyucureader
olabilirliklikelihood
olabilirlik oranılikelihood ratio
olabilirlik oranı testilikelihood ratio test
olabilirlik sınamasıreasonableness check
olabilirliklipossibilistic
olağannormal
olağan çalışma koşullarınormal operating conditions
olağan değer atamasıdefault assignment
olağan kullanım eriminormal range of use
olağan mesaj trafiğiconventional message traffic
olağan parametrelerdefault parameters
olağan seçenekdefault option
olağandışı sonabnormal end
olağandışı sonabnormal termination
olağandışı sonabnormal termination
Olağandışı Sonlanma, Olağandışı DurmaAbnormal End
olanaklı bileşimlerpossible combinations
olanaksızUnable
Olası BüyükPossible Superior
olasılık dağılım işleviprobability distribution function
olasılık yoğunluk işleviprobability density function
olasılıksalprobabilistic
olasılıksal dizgestochastic system
olayevent
olay güdümlü benzetimevent driven simulation
Olay GünlüğüEventlog
olay kayıtçısıevent recorder
Olay YordamlarıEvent Procedures
Olay İzleyicisiEvent Viewer
olay yönetimievent management
olaya dayalı, olay güdümlüevent driven
Oldukça İyi (Kişisel) GizlilikPretty Good Privacy (PGP )
olgufact
olgusalfactual
oligarşik şebekeoligarchic network
olumlu, artıpositive
olumsuz alındınegative acknowledgement
olumsuz alındı damgasıNACK
olumsuz, eksinegative
olumsuzlamanegation
olumsuzlamaknegate
Olur Durumu Olurluk İncelemesiBusiness Case
olurlu bölgefeasible region
olurlu çözümfeasible solution
olurlukfeasibility
olurluk incelemesiFeasibility study
OluşturmakSpawn
Oluşturucu KimliğiCreator ID
Oluşturucu İyesiCreator Owner
Oluşturucu, YaratıcıCreator
Oluşum, DokuTexture
OmurgaBackbone
omurga ağbackbone network
onaltılı sayı sistemihexadecimal numbering system
onama olasılığıacceptance probability
onama sınırıacceptance boundary
onama ölçütleriacceptance criteria
onama örneklemesiacceptance sampling
onama, kabulacceptance
onanıradmissible
onanır denetim girdileri kümesiadmissible control input set
onanır nitelik düzeyiacceptable quality level
onanır ortalama ömü racceptable mean life
onanır risk düzeyiacceptable level of risk
onanırlık koşullarıadmissibility conditions
onarıcı bakımremedial maintenance
onarılamaz hatairrecoverable error
onarımrepair
onarımrestoration
onay belgesicertificate
onay belgesicertification
onay belgesiaccreditation
Onay KutusuCheck Box
Onay İmiCheck Mark
Onay, DoğrulamaConfirmation
onaylamakaccept
onaylamakApprove
Onaylanmış Erişim HaklarıGranted Access Rights
onaylı (güvenli) devreapproved circuit
onayı kaldıruncheck(to)
Onayı KaldırUncheck
onda birlikdecentile, decile
onda birlikdecile
ondalıkdecimal
Ondalık BasamakDecimal Place
Ondalık DeğerDecimal Value
Ondalık HizalamaDecimal Alignment
Ondalık HizalıDecimal Aligned
Ondalık KarakterDecimal Character
ondalık noktasıdecimal point
Ondalık Sekme DuraklarıDecimal Tabstop
Ondalık SekmelerDecimal Tabs
onludecimal
onlu sayamakdecimal digit
onlu sayı dizgesidecimal number system
onlu tabanda veridecimal data
onulmaz hata, sonul hatafatal error
optikoptical
optik (ışıl) bağlaştırıcıoptical coupler
optik (ışıl) bilgi saklatımıoptical information storage
optik (ışıl) taramaoptical scanning
optik (ışıl) veriyoluoptical bus
optik ağoptical network
optik bağlaçoptical connector
optik bağlaştırıcıopto-coupler
optik damga okuyucuoptical character reader
optik diskoptical disk
optik disk kutusujuke box
optik disk tablasıoptical disk platter
optik duyucuoptical sensor
optik imgeoptical image
optik kablolightguide cable
optik karakter tanımaoptical character recognition
Optik Karakter TanımaOptical Character Recognition (OCR)
optik liffiber optic
optik lifoptical fiber
Optik OrtamOptical Medium
optik tarayıcıoptical scanner
optik tümdevreintegrated optical circuit
oranratio
oranlı sayırational number
oransal aralamaproportional spacing
oransız sayıirrational number
orantıproportion
orantılıproportional
orantılı yazımproportional printing
orantılı yazıyüzüproportional font
Orijinal Malzeme ÜreticisiOriginal Equipment Manufacturer (OEM)
ornatımla kriptolamasubstitution cipher
ortaintermediate
orta çapta tümleşimmedium scale integration
orta çizgien-dash
ortaçparticiple
ortadaki adam saldırısıman-in-the-middle attack
ortakjoint
ortakpartner
ortak alancommon area
ortak alancommon field
Ortak AlanCommon Area, Common Field
ortak anlayış belgesidocument of understanding(DOU)
ortak dağılımjoint distribution
ortak değişinticovariance
ortak değişinti matrisicovariance matrix
Ortak Kullanıcı ErişimiCommon User Access
Ortak MetinBoilerplate Text
Ortak Programlama ArabirimiCommon Programming Interface
ortak taşıyıcı sıklığıcommon carrier frequency
Ortak, GenelCommon
OrtalamaAverage
ortalamamean
ortalama almakaverage, to
ortalama artırıcıAverage Incrementor
ortalama değermean value
ortalama değer algılayıcısıaverage detector
ortalama devresiaveraging circuit
ortalama eşzamanlama kayması (msn)Average Sync Offset (Msec)
ortalama güçmean power
ortalama karesel yakınsaklıkmean square convergence
ortalama konum eylemiaverage-position action
ortalama meşguliyet süresiaverage holding time
ortalama veri hızıAverage Data Rate
ortalama yargı değerimean opinion score, MOS
ortalama ömürmean life
OrtalamakCenter Alignment
ortam basıncıambient pressure
Ortam Çıkartma SihirbazıMedia Eject Wizard
Ortam DeğiştiriciMedium Changer
ortam dönüşümümedium conversion
Ortam Görüşü Dalga SürücüsüMedia Vision Wave Driver
Ortam Görüşü Karıştırıcı SürücüsüMedia Vision Mixer Driver
Ortam HavuzuMedia Pool
Ortam Hizmetleri YönetimiMedia Services Management
Ortam ParçasıPiece of Media
ortam sıcaklığıambient temperature
Ortam Takma SihirbazıMedia Inject Wizard
Ortam YürütücüsüMedia Player
Ortam YöneticisiMedia Manager
Ortam Ön izlemesiPlatform Preview
ortam,araçlarmedia
ortamsızmedialess
ortancamedian
ortanca süzgecimedian filter
oto-, otomatik, özdevimliauto
otomatik anahtarautomatic switch
otomatik aramalı birimautomatic dialing unit
otomatik aramalı modemauto dial modem
otomatik ayarauto adjust
otomatik ayarautomatic tuning control
otomatik bakımautomatic maintenance
otomatik bilgi işlemautomatic data processing
otomatik denetim, otomatik kontrolautomatic control
otomatik devre testiautomatic trunk test
otomatik gerilim düzenleyicisiautomatic voltage regulator
otomatik güncellemeauto update
otomatik hata düzeltimiautomatic error correction
otomatik hata sezimiautomatic error detection
otomatik hedef izleme (radar)angle tracking
otomatik ileti kaydıautomatic message recording
otomatik imleşimautomatic signalling
otomatik izlemeautomatic tracking
otomatik kazanç denetimiautomatic gain control
otomatik kurguautomatic assembly
otomatik makinaautomated machine
otomatik olarak, özdevimlice. özişlerceautomatically
otomatik park özellikli disk sürücüself-parking disk drive
otomatik pilotautomatic pilot
otomatik saklamaautosave
otomatik santralautomatic exchange
otomatik sayfalamaautomatic pagination
otomatik sıklık denetimiautomatic frequency control
otomatik sınamaPower On Self Test
otomatik sınamaautomatic check
otomatik sınamaautomatic testing
otomatik virüs arındırmaautomatic disinfecting
otomatik virüs arındırmaautomatically disinfect the system
otomatik virüs arındırmaautomatically remove a virus
otomatik yayın denetleyicisiautomatic radio monitor
otomatik yolvericiautomatic starter
otomatik yön bulucuautomatic direction finder
otomatik zil kesmeautomatic ring trip
otomatik öğrenme, yapay zeka ile öğrenmemachine learning
otomatik özel santral, PABXprivate automatic branch exchange, PABX
oturumsession
Oturum Açma BetiğiLogon Script
Oturum Açma SaatleriLogon Hours
Oturum Açma İşlemiLogon Process
Oturum Açma ŞifresiLogon Password
oturum açmaklog in
oturum açmaklog on
oturum açmaklogin
oturum açmaklogon
Oturum AnahtarıSession Key
oturum kapamaklog off
oturum kapamaklog out
oturum katmanısession layer
Oturum Tabanlı Veri İletimiSession-Based Data Transmission
Oturum YöneticisiSession Manager
oturumu açmaksign-on
oturumu kapamaksign-off
Outlook Adres DefteriOutlook Address Book
Outlook ÇubuğuOutlook Bar
Outlook FormuOutlook Form
Outlook Özel BilgileriOutlook-Specific İnformation
OVE (Olumsuz VE) geçidiNAND gate
OYA (Olumsuz YA) geçidiNOR gate
oynaklıkvolatility
oyungame
Oyun Çubuğu, KumandaJoy Stick
Oyun DenetleyicisiGame Controller
oyun kuramıgame theory


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/