Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

Türkçeİngilizce
S-arayüzüS-interface
SaatClock
saat devres iclock circuit
Saat dilimiTime Zone
saat güdümünde zamanlamaclock timing
Saat Vurum SıklığıClock Rate
saat vurumuclock pulse
saat vurumuclock signal
saat yazmacıtime register
Saat YönüClockwise
Saat Yönünün TersiAnticlockwise
Saat Yönünün TersiCounter Clockwise
Saatle DenetimClocking
saatle eşzamanlamaclock, to
saatli bomba (yazılım)time bomb
sabit aralıklı fontfixed spaced font
sabit saklatım alanıfixed storage
sabit denkleştiricifixed equalizer
sabit diskfixed disk
sabit kütükpermanent file
sabit nokta gösterimfixed point representation
sabit noktalıfixed point
sabit parolafixed password
sabit sözcük uzunluğufixed word length
Sabit, DeğişmezConstant
saçılma çizeneğiscatter diagram
Sağ Ayraç, Kapatma AyracıClosing Parenthesis
Sağ Elini Kullanan, SağlakRight-Handed
Sağ Karakter UzatmaChar Right Extend
sağa ayarlamakright adjust
sağa yanaştırmakright justify, to
Sağa yaslamaRight alignment
sağa yaslamakflush Right
sağa yaslamakright align
sağa yaslamakright justify
Sağdan girintiRight indent
Sağdan Sola İçerme, Sağdan Sola KapsamaRight To Left Embedding
Sağdan Sola İmlemeRight To Left Mark
Sağdan Sola Üstüne YazmaRight To Left Override
SağlamRobust
SağlamaChecksum
sağlama basamağı, biticheck digit, bit
Sağlama Biti, Sağlama İkiliCheck Bit
sağlama damgasıcheck character
Sağlama Denetimi, Varsayılan Kesin RenkölçerAbsolute Colorimetric is Default For Proofing
sağlama sayısıcheck digit
Sağlamlık ParametreleriRobustness Parameters
sağlayıcıvendor
sahipowner
SahiplikOwnership
Sahneleme YoluStaging Path
SahnelenmişStaged
sakla ve ilet kipistore and forward
saklama aygıtıstorage device
saklama komutustorage instruction
saklama ortamıstorage medium
saklama süresiretention period
saklamaksave
saklanmış, bellenmişstored
sakıncasızSecure
sakınım, korumaconservation
saldırganattacker
saldırıattack
saltabsolute
salt adresabsolute address
salt alıcı uçbirimreceive only terminal
salt aygıtabsolute device
Salt Kilitlenmiş Dosya, Özel Kilitlenmiş DosyaExclusively Locked File
salt okunurRead Only
Salt Okunur BellekRead Only Memory
Salt Okunur BellekRead Only Memory (ROM)
salt okunur bellek, SOBread only memory, ROM
salt okunur yoğuntekercompact disk read-only memory
salt yükleyiciabsolute loader
salımemission
salıngaçoscillator
salınmakoscillate (v)
SalınmakOscillate
salınımoscillation (n)
salınımoscillation
salınım kipioscillation mode
salınım-önler devreantihunting circuit
Salınımsal, ÇevrimselCyclic
salınımsız devreaperiodic circuit
sanalimaginary
sanalvirtual
sanal ağvirtual network
sanal adresvirtual address
Sanal Adres BoşluğuVirtual Address Space
sanal bağlantıvirtual connection
sanal bellekvirtual memory
Sanal BellekVirtual Memory (VM)
sanal bellekvirtual storage
Sanal Bellek YöneticisiVirtual Memory Manager
Sanal Bellek YönetimiVirtual Memory Management
sanal bilgisayarvirtual computer
sanal devrevirtual circuit
Sanal Disk Birim KümesiStripe Set
Sanal Disk Kümesi BirimiStriped Volume
Sanal DizinVirtual Directory
Sanal DOS MakinesiVirtual DOS Machine (VDM)
Sanal DosyaVirtual File
sanal eksenimaginary axis
sanal eksen kesişijw-crossing
sanal gerçeklikartificial reality
sanal gerçeklikcyberspace
sanal gerçeklikvirtual reality
sanal görüntüvirtual image
Sanal Komşu Ağ YönlendiricisiVirtual Neighbor Router
sanal makinavirtual nachine
sanal uçbirimvirtual terminal
sanal uçbirim protokoluvirtual terminal protocol
Sanal Özel AğVirtual Private Network (VPN )
saniyede milyon komutmillions instructions per second
saniyede milyon komutMIPS
SantimetreCentimeters
santralcentral office
santrallararası gövdeyolinteroffice trunk
sanıtconjecture
sapkın gözlem, aykırı değeroutlier
saplama kablodrop cable
saplama kablostub cable
sapmadrift
sapmadeviation
sapma komutubranching instruction
sapma modeli, hata modelierror model
Sapmak, Yanlılık, ÖngerilimBias
saptamafixing
SaptırıcıDeflector
SargıCoil
SarmalamakEncapsulate
sarsımperturbation
sarsıma uğratmakperturb, to
SarıcıWrapper
sarılmış çekirdekwound core
sarımwraparound
satıcıdealer
satıcıreseller
satırline
satırline
satır kertesirow rank
satır aralığıline spacing
satır beslemeline feed
satır boyu eşlik denetimirow parity check
satır karartma aralığıline blanking interval
satır komutuline command
satır matrisrow matrix
satır sıklığıline frequency
satır yazıcıline printer
Satır Yazıcı Sunucu YazılımıLine Printer Daemon (LPD)
satır/inçlines per inch
Satır/İnçLines Per İnch
satırbaşıcarriage return
satış noktasıPoint Of Sale
savlı hipotezalternative hypothesis
savruklukkurtosis
SayaçCounter
sayaç darbesicounter pulse
sayaçlı kodçözücücounter decoder
sayal sayıcardinal number
sayamak değeridigit value
sayamak konumudigit position
sayamak seçimidigit selection
sayamak zaman dilimidigit time slot
sayamak örgütlü bellekdigit organized memory
saydamtransparent
saydamSlide
Saydam AsmoTransparent Asmo
saydam iletimtransparent transmission
saydamlıktransparency
sayfapage
sayfa adreslemepage addressing
sayfa ayarlamapage registration
sayfa başlığıheader
Sayfa başıTop of page
sayfa boyuna yazımlandscape printing
sayfa bölütüpage segment
sayfa düzenipage layout
Sayfa DüzeniPage Setup
Sayfa Dışı BağlayıcısıOff-Page Connector
sayfa enine yazımportrait printing
sayfa korumasıpage protection
sayfa numarasıpage number
sayfa sonupage break
sayfa sınırlarıpage limit
sayfa taşmasıpage overflow
sayfa yazıcıpage printer
sayfalamapaging
Sayfalama İstemiDemand Paging
sayfalandırmakpaginate
Sayfalanmış Bellek Yönetimi BirimiPaged Memory Management Unit
Sayfalanmış Bellek Yönetimi BirimiPaged Memory Management Unit (PMMU)
sayfalanırpageable
sayfalı bellekpaged memory
sayfaya sığdırfit to page
Sayma SayılarıCardinal Numbers
sayma verimliliğicounting efficiency
SaymakCount
sayınumber
Sayı , BasamakDigit
sayı gösteriminumber representation, numeration
sayı sisteminumber system
sayılscalar
sayıl büyüklükscalar quantity
sayıl çarpım, iç çarpıminner product
Sayıl Ortam DeğiştiricileriScalar Medium Changers
sayılabilircountable
sayılabilir sonsuzcountably infinite
sayılamaznon-countable
sayımlamaStatistics
SayısalDigital
sayısalnumeric
sayısalnumeric(al)
SayısalNumerical
sayısal frekans (sıklık) kiplenimifrequency shift keying, FSK
sayısal ağdigital network
Sayısal Ağ Yazdırma YazılımıDigital Network Printing Software
sayısal alannumeric field
sayısal anahtardigital switch
sayısal aygıtdigital device
sayısal bağdigital link
sayısal bağlantıdigital connection
sayısal bellekli osiloskopdigital storage oscilloscpe
sayısal bilgi saklamadigital information storage
Sayısal BilgisayarDigital Computer
sayısal çoğullama çözücüdigital demultiplexer
sayısal çoğullama donatısıdigital multiplex equipment
sayısal çoğullama sıradüzenidigital multiplex hierarchy
sayısal çoğullayıcıdigital multiplexer
sayısal çokluölçerdigital multimeter
sayısal çözümlemenumerical analysis
sayısal dağıtım çatısıdigital distribution frame
sayısal damganumeric character
sayısal damga takımınumeric character set
sayısal devredigital circuit
sayısal dolgudigital filling
sayısal döngü sınamasıdigital loopback
sayısal dönüştürücüdigital transducer
sayısal evre kenetleme devresidigital phase locked loop
sayısal genlik kiplenimiamplitude shift keying, ASK
Sayısal GörüntüDigital Video
Sayısal Görüntü ArayüzüDigital Video Interface (DVI)
Sayısal Görüntü BiçimiDigital Image Format
Sayısal Görüntü DiskiDigital Video Disk (DVD)
sayısal gösterimdigital representation
sayısal gösterimnumeric representation
sayısal hat bağıdigital line link
sayısal hat kesimidigital line section
sayısal iletimdigital transmission
sayısal iletişim sistemidigital communication system
sayısal imge, sayısal görüntüdigital image
sayısal imzadigital signature
sayısal kanaldigital channel
Sayısal KimlikDigital Id
sayısal olmayan damganon-numerical character
sayısal santraldigital exchange
Sayısal Ses Alma.Digital Audio
Sayısal Ses Teybi (SST)Digital Audio Tape (DAT)
sayısal ses yayınıdigital audio broadcast
sayısal sinyaldigital signal
Sayısal Sinyal İşlemeDigital Signal Processing (DSP)
sayısal sıklıkölçerdigital frequency meter
sayısal sıradüzendigital hierarchy
sayısal süzgeçdigital filter
sayısal sözcüknumerical word
sayısal tuş takımınumeric keypad
Sayısal Tuş TakımıNumber Pad
sayısal veridigital data
sayısal verinumeric data
sayısal yineleyicidigital repeater
sayısal zarfdigital envelope
sayısal ölçme aletidigital (measuring) instrument
sayısal ölçme aletidigital measuring instrument
Sayısal Örneksel ÇeviriciDigital Analogue Conversion
Sayısal Örneksel ÇeviriciDigital Analogue Converter
Sayısal Örneksel DönüştürücüDigital Analog Converter
sayısal-analog dönüştürücüdigital to analog transducer
SayısallaştırmakDigitize
sayısallaştırmakdigitize, to
SayısallaştırıcıDigitizer
sayıtnumeral
sayışım makinasıaccounting machine
Sbp2 Taşıma/İletişim Kuralı Süzgeç SürücüSbp2 Transport/Protocol Filter Driver
seçenekalternative
seçenekalternative
seçenekoption
seçenek yolalternative route
seçenek yol atamaalternative routing
seçerek silmeselective erasing
seçici anahtarselector switch
seçici çağrı hizmetiselective call processing
seçici devreselector circuit
seçici dökümselective dump
seçici kanalselector channel
seçici, toplayıcıpicker
seçicilikselectivity
seçikleştirme, bulanıklığı gidermecrispening
seçikliksharpness
SeçilebilirEligible
seçilemez kılmakdisable
seçilemez kılmak, etkisizleştirmekdisable, to
Seçili DosyaFiles Selected
Seçili ÖğeSelected Item
seçilmişselected
SeçimChoice
SeçimSelection
Seçimi KaldırmakDeselect
Seçimin üstüAbove Selection
seçimlioptional
Seçkin AdDistinguished Name
seçme sinyaliselection signal
seçmekchoose
seçmekselect
seçmeliselective
seçmeli ayıklamaselective sort
Seçmeli Bileşen Yönetici KütüphanesiOptional Component Manager Library
seğirmejitter
SekizliOctet
sekizli (bayt) dolgulamasıbyte stuffing
sekizli sayı sistemioctal numbering system
sekizli sıra tamlığıoctet sequence integrity
sekizli, baytoctet, byte
sekmetab
sekme durağıTab stop
Sekme Karakteri, Sekme DamgasıTab Character
Sekme konumuTab Position
sekmeyle ayrılmışTab Delimited
SelFlood
sel basmaflooding
SeleBin
Seleden BeslemeBin Feed
semaforsemaphore
SeminerSeminar
senaryo yazımıscripting
sentetik açıklıksynthetic aperture
sentetik, bireşimselsynthetic
sentezlemek, bireştirmeksynthesize, to
Serbest BırakmakDeallocate
serbest devinimfree motion
serbest elfreehand
serbest yazmapower typing
serbestlikslack
sergenshelf
sergen yaşam süresishelf life
Sergi, GaleriGallery
seri (dizisel) aktarımserial transfer
seri (dizisel) giriş-çıkışserial I/O
seri (dizisel) ilintiserial correlation
seri (dizisel) iskeleserial port
Seri Bağlantılı Fare Seri (Dizisel) Bağlantılı FareBus Mouse
serpiştirme, biniştirmeinterleaving
SerpmeScatter
Sertifika SunucusuCertificate Server
Sertifika Sunucusu YapılandırmaCertificate Server Configuration
Sertifika Sunucusu Yapılandırma SihirbazıCertificate Server Configuration Wizard
Sertifika Yetkilisi, Özgünlük YetkilisiCertificate Authority
Sertifika İstek DosyasıCertificate Request File
servis dışı sınamaout of service testing
servis kesilmesioutage
Servis ReddiDenial of Service DoS
sesaudio
sesvoice
sessound
ses ayarlama sihirbazıAudio Tuning Wizard
ses bandıAudio Tape
ses bandında veri iletimivoiceband data transmission
ses bireşimcisivoice synthesizer
ses cd'siAudio Cd
Ses DenetimiVolume Control
ses dönüşüm filtresi, ses dönüşüm süzgeciAudio Transform Filter
ses frekansı (sıklığı)voice frequency
ses gecikmesiAudio Delay
ses kanalıvoice-grade channel
ses kartısound card; sound board
Ses Karışımı,YansesCrosstalk
Ses KaydedicisiSound Recorder
Ses ServisleriVoice Services
ses spektrumu, ses izgesiaudio spectrum
ses sürücüsüAudio Driver
ses tanımavoice recognition
ses veri oranıAudio Data Rate
ses yapılandırmasıAudio Configuration
ses önsarmasıAudio Preroll
ses, işitselAudio
ses/görüntüAudio/Video
sesliAudible
Sesli Yanıt SistemiText-To-Speech
sessizquiet
seyrek trafikli ağthin route network
seyrek örneklemesubsampling
seyrelticidispersant
Seyyar Dizin Hizmeti AracıDirectory Service Migration Tool
sezici alet, algılayıcı aletdetecting instrument
sezici, algılayıcı, detektördetector
sigortafuse
sil damgasıdelete character
Sil TuşuDelete Key
silerek okumadestructive read
SilgiEraser
SilindirCylinder
Silindir GrafiğiCylinder Chart
silinebilir saklatım, bellekerasable storage
silinemeznon-erasable
Silinip Programlanabilir Salt Okunur BellekErasable Programmable Read-Only Memory (EPROM)
silinir programlanır salt oku bellekerasable programmable read-only memory
silme akımıerase current
silme hareketidelete transaction
silme kafasıerase head
silme sinyalierasure signal
Silme İmiDeletion Mark
silme, tıkamablanking
SilmekDelete
silmekdelete, to
Silmek , Yenilemek.Erase
silmek, vazgeçmekcancel, to
silmeyi geri almakundelete, to
Simetrik Çok İşlemcilikSymmetric Multiprocessing (SMP)
simgeicon
simgesymbol
simge dizgisisymbol string
simge durumuna küçültmekminimize
simge durumuna küçültmekminimize
simgelerarası karışmaintersymbol interference (ISI)
simgeli halka ağıtoken ring network
simgesel adressymbolic address
simgesel aygıtsymbolic device
simgesel bağsymbolic link
simgesel mantıksymbolic logic, mathematical logic
simgesel modelsymbolic model
simgesel programlamasymbolic programming
sinyal (işaret) akış çizgesisignal flow graph
sinyal (işaret) gürültü oranısignal to noise ratio, SNR
sinyal (işaret) iyileştirmesignal conditioning
sinyal (işaret) onarımısignal regeneration
sinyal (işaret) üretecisignal generator
sinyal (işaret) çözümlemesignal analysis
sinyal karşılaştırıcısignal comparator
sinyal yitimidrop out
sinyalin geriçatılmasısignal reconstruction
siparişorder (n)
siparişorder (n)
SiparişOrder
Sistem BeklemesiComputer Standby
Sistem BilgisiSystem Information
sistem bütünleştirmesystem integration
sistem çözümlemesystem analysis
sistem çözümleyicisystem analyst
sistem denetimlerisystem controls
sistem derecesiorder of the system
Sistem DosyalarıSystem Files
Sistem Dosyası DenetleyicisiSystem File Checker
sistem geliştirme çevrimisystem development cycle
Sistem GereksinimleriSystem Requirements
Sistem Görüntüleme, Sistem DenetlemesiSystem Monitoring
Sistem HesabıSystem Account
Sistem Hizmet YönetimiSystem Service Management
sistem içi iletişimintrasystem communication
sistem içi, dizge içiintrasystem
sistem işletmenisystem operator
sistem kartısystem board
Sistem Kayıt VeritabanıSystem Registry Database
sistem komut istemisystem prompt
Sistem Kırıcı, Korsan, KırıcıCracker
sistem kütüphanesisystem library
sistem mimarisisystem architecture
Sistem Monitörü, Sistem DenetimiSystem Monitor
Sistem NumarasıHost Number
Sistem Paket KimliğiSystem Package Identity
Sistem Paylaştırma YöneticisiSystem Semaphore
Sistem Rom BreakpointSystem Rom Breakpoint
Sistem SaatiniSystem Time
sistem sürekliliğisystem continuity
sistem tamlığısystem integrity
Sistem Tek Başına Seçmeli Bileşen YöneticisiSystem Stand-Alone Optional Component Manager
Sistem TepsisiSystem Tray
Sistem Uygulama MimarisiSystems Application Architecture (SAA)
Sistem Uygulama MimarisiSystems Application Architecture(SAA)
Sistem Yapılandırma DüzenleyicisiSystem Configuration Editor
Sistem Yapılandırma Hizmet ProgramıSystem Configuration Utility
Sistem Yardımcı SınıfıSystem Auxiliary Class
Sistem Üst Düzey SınıfıSystem Superior Class
sistem yönetimisystem management
sisteme erişim denetimisystem access control
sistemin durumustate of a system
sistemin oluşturduğu metingenerated text (computer)
sistemler arası iletişimintersystem communication
sistemlerarası, dizgelerarasıintersystem
sitesite
Siyah BeyazBlack-And-White
siyah-beyaz ekranblack and white display
SNMP BilgisiSNMP Information
soğurganabsorbant
soğurgan zayıflatıcıabsorptive attenuator
soğurmakabsorb, to
soğurucu durumabsorbing state
soğurulma, soğurumabsorption
soğurum izgesiabsorption spectrum
soğurum tuzağıabsorption trap
soğurum yitimiabsorption loss
sokağa kadar optik liffiber to the curb, FTTC
Sola Eğik Çizgi, Sola Yatık Bölü Çizgisi Ters Eğik ÇizgiBackslash
sola yanaştırmakleft justify, to
sola yaslamaleft alignment
sola yaslamakflush left
sola yaslamakleft adjust
sola yaslamakleft justify
sola yaslanmışleft aligned
SolakLeft-Handed
Soldan Sağa GömmeLeft To Right Embedding
Soldan sağa İmlemek, Soldan Sağa İşaretlemekLeft To Right Mark
Soldan Sağa Üstünü ÇizmekLeft To Right Override
Solgunluk, SolgunlaştırmakDesaturate
SolukDimmed
Soluk, DonukDim
SomutConcrete
Sonend
sonfinal
sonlast
son çare veri hızıfallback data rate
son çare yordamıfallback procedure
son giren ilk çıkar kuyruğulast in first out queue
son giren ilk çıkar kuyrukpush down queue
son giren ilk çıkar yığıtılast in first out stack
son giren ilk çıkar yığıtıpushdown stack
son gündeadline
Son Güncelleştirme, Son GüncellemeLast Update
son kullanım tarihiexpiration date
son kullanım tarihini denetlemeexpiration check
son tarihdue date
son tuşuend key
Son İyi YapılandırmaLast Known Good Configuration
Son, BitimEnd
soneksuffix
sonişlemci, ardişlemcipostprocessor
sonlandırmakterminate
SonlandırıcıTerminator
sonlandırılmışterminated in
sonlandırılmış hatterminated line
sonlu kümefinite set
sonlu makinafinite machine
sonradan eklemeposting
sonrakinext
sonraki sayfapage down
sonsal dağılıma posteriori distribution
sonsuzinfinite
sonsuz diziinfinite sequence
sonsuz küçükinfinitesimal
sonsuz seriinfinite series
SonsözEpilogue
sonuend of
sonuçresult
sonuşur doğrusu, asemptotasymptote
sonuşur kararlılıkasymptotic stability
sonuşurda gausslukasymptotic normality
sonuşurda genel kararlılıkasymptotic stability in the large
sonuşurdaki dağılımasymptotic distribution
sonuşurdaki etkinlikasymptotic efficiency
sonuşurdaki yansız kestiriciasymptotically unbiased estimator
sorguinquiry
sorguquery
sorguinquiry, query
sorgu damgasıinquiry character
sorgulama çevrimipolling cycle
sorgulama damgasıpolling character
sorgulama diliquery language
sorgulama işkesimipolling interrupt
sorgulama oturumuquery session
sorgulama yöntemipolling method
sorunproblem
sorun gidermeTroubleShooting
sorun yönelimli dilproblem-oriented language
soysal (üreysel) terimgeneric term
Soysal AramaGeneric Search
soysal, soyuna özgü, üreyselgeneric
soyutabstract
soyut simgeabstract symbol
soyut sözdizim ağacıabstract syntax tree
soyutlamaabstraction
spektral çizgispectral line
Standard Dosyalama FormatlarıIff
standartstandard
standart biçimstandard form
standart hatastandard error
standart olağan dağılımstandard normal distribution
Standart SaatStandard Time
standart yayılımstandard propagation
sunmaksubmit
Sunu Yöneticisipresentation manager
sunu, gösterilişpresentation
sunucuserver
Sunucu Adı Değiştirme SihirbazıReplace Server Name Wizard
Sunucu Erişim Noktası, Sunucu Geçiş NoktasıService Access Point
Sunucu Tabanlı ProfilServer-Based Profile
Sunucu tarafıServlet
Sunucu YöneticisiServer Manager
Sunucu İşleticileriServer Operators
sunuş katmanıpresentation layer
sunuş konsoludisplay console
sunuş menüsüview menu
susturmakquiesce
SusturmakQuiescent
sıcak bağhot link
sıcak başlatmawarm start
Sıçrama TuşlarıBouncekeys
SığaCapacity
sığaç grububank of capacitors
sığaç, kapasitörcapacitor
sığaçlı bellekcapacitor storage
sığal bağlaşımcapacitive coupling
sığal yükcapacitive load
sıfır (onaltılı sayı sisteminde)null character
sıfır bitini araya sokmazero bit insertion
Sıfır Genişlik AyırıcıZero Width Non-Joiner
Sıfır Genişlik BirleşiriciZero Width Joiner
sıfır kodlarını yoketmezero code suppression
sıfır noktasınull point
sıfır stoklu üretimjust in time production
sıfır toplamlı hatabalanced error
sıfıra dönüşsüz kodnon-return-to-zero code
sıfıra dönüşsüz kodNRZ code
sıfıra dönüşsüz tek (çift) kutuplu)non-return to zero unipolar (bipolar)
sıfırla doldurmakzerofill, zeroise
sıfırlamakinitialize
sıfırlamakinitialize
Sık KullanılanlarFavorites
Sık Kullanılanlar DiziniFavorites Folder
sıklık, frekansfrequency
sıkı bağlıtightly coupled
SıkışmaJam
sıkışma dalgasıcompressional wave
SıkıştırmaCompaction
SıkıştırmaCompression
SıkıştırmaZip
Sıkıştırma AracıCompression Tool
Sıkıştırma Aracısı Ayarları, Sıkıştırma Ajanı AyarlarıCompression Agent Settings
Sıkıştırma Aracısı, Sıkıştırma AjanıCompression Agent
sıkıştırma-genleştirmecompanding
SıkıştırmakCompress
sıkıştırıcı (veri)compressor
sıkıştırıcı-genleştiricicompressor-extender
Sıkıştırılabilir ŞifrelemeCompressible Encryption
Sıkıştırılmış BoyutCompressed Size
sıkıştırılmış kütükcompressed file
Sıkıştırılmış MetinCompressed Text
Sıkıştırılmış Seri Hat Internet İletişim KuralıCompressed Serial Line Internet Protocol (C-SLIP)
Sıkıştırılmış SürücüCompressed Drive
Sıkıştırılmış Yazdırma, Daraltılmış YazdırmaCompressed Print
Sıkıştırılmış Yazdırma, Daraltılmış YazdırmaCondensed Print
sıkışıklık denetimicongestion control
Symantec Winfax Starter Sürümü DurumuSymantec Winfax Starter Edition Status
Symantec Winfax Starter Sürümü Kurma SihirbazıSymantec Winfax Starter Edition Setup Wizard
sınam tasarımı, test tasarımıtest design
sınama döngüsütest loop
sınama istatistiğitest statistic
sınama ortamıtestbed
sınama planıtest plan
sınama programıtest program
sınama verileri, test verileritest data
sınamaktest
sınanabilirliktestability
sınayıcı bit örüntüsütest bit pattern
SınıfClass
Sınıf DeposuClass Store
Sınıf Deposu YoluClass Store Path
Sınıf ErişimiClass Access
Sınıf KapsayıcısıClass Container
Sınıf ModülüClass Module
Sınıf NesnesiClass Object
Sınıf Sürücü ListesiClass Driver List
SınıflamaClassification
SınıflamakClassify
sınıflandırma başarımıclassification performance
SınırBoundary
sınırlimit
sınır belirtecidelimiter
sınır değer sorunuboundary value problem
Sınır DeğeriBoundary Value
sınır durumu, limit durumulimiting case
sınır koşullarılimiting conditions
Sınır KoşuluBoundary Condition
sınır ötesi bağlantıtrans-border connection
sınırlamakrestrict
Sınırlamak, KısıtlamakConstrain
sınırlı büyümebounded growth
sınırlı girdili sınırlı çıktılı sistembounded input bounded output system
Süper SınıfSuperclass
süperbilgisayarsupercomputer
SıraBank
sırasequence
sıra ilintisirank correlation
sıra istatistiğiorder statistic
sıra sayılarıordinal numbers
Sıra SeçimiBank Select
sırabağımlınon-commutative
sıradüzenhierarchy
sıradüzenselhierarchical
sıralama ardışımısort sequence
sıralama düzenisort order
sıralama yanlılığıordering bias
Sıralama İşlemiEnumeration Operation
sıralama ölçütüsorting criteria
sıralamaksort
sıralamak, ardıştırmaksequence, to
sıralandırıcı, sıra numarası vermeserializer
sıralısequential
Sıralı Erişimli DepolamaSequential Access Storage
sıralı listeordered list
sırasızunordered
sırasız listeunordered list
sırdaş veri, kişiye özel vericonfidential data
sürdürresume
Sürdürme Karakteri, Devam KarakteriContinuation Character
Sürdürme, SürenContinuation
Sürdürmek, Sürmek, Devam EtmekContinue
sürdürümcüSubscriber
süreduration
süre dilimlemetime slicing
süre ölçertimer
süreç benzetimiprocess simulation
süreç bilgisayarıprocess computer
süreç denetim aygıtlarıprocess control equipment
süreç denetimiprocess control
süreç, işlemprocess
süreçler arasıinterprocess
Süreçler Arası İletişimInterprocess Communication (IPC)
Sürekli BeslemeContinuous Feed
sürekli değişkencontinuous variable
sürekli değişkenli modelcontinuous model
sürekli evrimopen ended evolution
sürekli gönderimcontinuous mapping
Sürekli KağıtContinuous Paper
Sürekli, DevamlıContinuous
süreklilikcontinuity
süreksizdiscontinious
SüreksizDiscontinuous
süreksizlikdiscontinuity
Süresi Bitmek, Süresi GeçmekExpire
süreycontinuum
süreölçümchronometry
sürgitad infinitum
sürmekdrive, to
sırt sırta bağlanmaback-to-back connection
sırtında taşımapiggybacking
sürtünmefriction
sürücüdrive
sürücüdrive
sürücüdriver
SürücüHost Drive
sürücü adıdrive letter
Sürücü BağlantısıDrive Connection
Sürücü BilgileriDriver Information
Sürücü DizisiDrive Array
Sürücü Dönüştürücü SihirbazıDrive Converter Wizard
sürücü göstergesidrive designator
sürücü göstergesidrive indicator
Sürücü NesnesiDriver Object
Sürücü SığasıDrivespace
sürüklemekdrag
sürükleyerek seçmekdrag select
sürükleyip bırakdrag and drop
sürüm, uyarlamaversion
Sütun Değeri Yönergeleri, Dikeç Değeri YönergeleriColumn Value Directives
Sütun GrafiğiColumn Chart
Sütun Hizalama, Dikeç HizalamaColumn Align
sıvı kristal ekranliquid crystal screen
Sıvı Kristal Ekran Paneli.LCD Panel
Sıvı Kristal GörüntüLiquid Cristal Display (LCD)
sıvı kristal görüntü birimiliquid crystal display
süzgeçfilter
Süzgeç SihirbazıFilter Wizard
süzgeç öbeğibank of (filters)
süzgeçleme sığacısmoothing capacitor
Süzme TuşuFilterkey
süzmekfilter
sızıntı akımsneak current
söndürme kuşağıstop band
sönme açısıangle of extinction
sönümlü geçişimcross-fading
sönümlü kanalfading channel
sönümlü radyo dalgasıfading radio wave
sönüşümfade-out
söylem, ifadeexpression
SöyleşiChat
Söyleşi OdasıChat Room
Söyleşi Odası AdıChat Room Name
Söyleşi Odası KonusuChat Room Topic
Söyleşi Odası ListesiChat Room List
söyleşili kip, konuşmalı kipchat mode
söz çözümleme, konuşma analizispeech analysis
söz postasıvoice mail
söz varlığıvocabulary
söz, konuşmaspeech
sözcükword
sözcük bölmekhyphenate
sözcük kaydırmaword wrap
sözcük uzunluğuword length
sözcük uzunluğuword size; word length
sözcüklerin kırpılmasıclipping of words
sözde komutpseudo instruction
sözde programpseudo code
sözde rasgele dizipseudo random sequence
sözde rasgele sayıpseudo random number
sözde renklendirmepseudocolouring
sözde-pseudo-
sözdizimsyntax
Sözdizimi DenetimiSyntax Check
sözdizimi hatasısyntax error
sözdizimselsyntactic
sözdizimsel analizsyntax analysis
sözdizimsel dil çözümlemesisyntactic language analysis
SözlükDictionary
sözlük sıralamasılexicographic order


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/