Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

Türkçeİngilizce
V-arayüzüV-interface (ISDN)
V-serisi tavsiyeler (CCITT)V-series recommendations
Valf MekanizmasıThrottle Mechanism
var yok yanıtıquantal response
var-yok iletimon-off transmission
vargıconclusion
varlıkentity
varlık savıexistence theorem
varolanexisting
varsaymakAssume
VarsayılanBy Default
Varsayılan DeğerDefault Value
Varsayılan, GeçerliDefault
varsayımassumption
varışarrival
varış açısıangle of arrival
Varış AdresiDestination Address
varış hızıarrival rate
Varış, HedefDestination
vazgeç damgasıcancel character
VE geçidiAND gate
Ve İmi, Ve İşareti, &Ampersand
vektör çarpımıcross product
vektör işlemcisiarray processor
vektör işlemevector processing
Vektör Yazı TipiVector Font
Venn çizimiVenn diagram
VeriData
veri adıdata name
veri ağıdata network
Veri Aktarım HızıData Transfer Rate
Veri AktarımıData Transfer
veri akış çizeneğidata flowchart, data flow diagram
Veri AlıcıData Receiver
Veri AzaltmaData Reduction
Veri Bağlantı Düzeyi, Veri Bağlantısı KatmanıData Link Layer
Veri BağlantısıData Link
veri bağı denetleyicisidata link controller
Veri BankasıData Bank
Veri BelgesiData Document
Veri BiriktiriciData Sink
veri bütünlüğüdata integrity
veri çatalıdata fork
veri çeviricidata converter
Veri ÇevriyazısıData Transcription
Veri DağıtıcısıData Dispenser
veri değişim biçimidata interchange format
veri edinmedata acquisition
Veri ErişimiData Access
veri etiketidata label
veri föyüdatasheet
Veri GirişiData Entry
veri girmekenter data, to
veri günlüğüdata log
Veri GüvenliğiData Security
veri güvenliğisecurity of data
Veri Gönderim Çizgisi, Veri Başvuru HattıData Reference Line
Veri Gönderisi, Veri BaşvurusuData Reference
Veri HavuzuData Repository
Veri HızıData Rate
Veri iletim sistemidata transmission system
veri iletişimdata communucation
veri iletişim donatımıdata communucations equipment(DCE)
veri iletişimidatacommunucations
Veri işlemcidata processor
veri kamuflajıdata concealment
veri katarıdata stream
Veri KaydedicisiData Recorder
Veri KaydıData Record
Veri KaynağıData Source
veri kayıt ortamıdata recording medium
veri kayıt yoğunluğudata density
veri kitaplığılibrary (of data)
veri kodudata code
veri kotarmadata handling
veri kümesinin örgütleşimiorganization of data set
Veri KütüğüData File
veri kütüğüdatafile
veri metnidata text
Veri MetniDatatext
Veri ModeliData Model
Veri niteliğidata quality
veri ortamıdata medium
Veri sağlamadata validation
Veri Saklama BirimiData Storage Unit
Veri Saklama YoğunluğuData Storage Density
veri saklatımı, depolamadata storage
Veri saydamlığıdata transparency
veri sıkıştırmadata compression
veri sızdırılmasıdata leakage
Veri sözcüğüdata word
Veri SözlüğüData Dictionary
veri tabanıData base
veri tabanıdatabase (DB)
veri tabanı yönetim sistemi (VTYS)database management system(DSMS)
Veri TabletiData Tablet
veri toplamadata collection, data gathering
Veri Toplama UçbirimiData Collection Terminal
veri tümleştirmedata fusion
Veri TürüData Type
veri uçbirim donatımıdata terminal equipment, DTE
Veri uçbirimidata terminal
veri uyarlama birimidata adapter unit
Veri YapısıData Structure
veri yazbozuData-flip-flop
veri yedeklemedata backup
Veri İletimiData Transmission
Veri İletişim DonatımıData Communucations Equipment (DCE)
Veri İletişim HızıData Signalling Rate
Veri İletişimiData communication
Veri YoluData Bus
Veri YönetimiData Management
Veri Öbeği, Veri KümesiData Set
veri örgütleşimidata organization
Veri/Metin BirleştirmeData/Text Merge
Verilerin KorunmasıData Protection
verim, verimlilikefficiency
verinin aslına uygunluğudata authentication
verinin kalıcılığıdata perenniality
verinin kriptolanmasıencryption (of data)
verinin kurcalanmasıdata diddling
verinin sürekliliğidata continuity
veritabanıDatabase
Veritabanı ArtalanıDatabase Background
veritabanı bütünlüğüdatabase integrity
Veritabanı Hizmet ProgramlarıDatabase Utilities
Veritabanı PenceresiDatabase Window
Veritabanı SihirbazıDatabase Wizard
Veritabanı Sütun AdıDatabase Column Name
Veritabanı Yönetim Sistemi (VTYS)Database Management System (DBMS)
veritabanı yönetimidatabase management
Veritabanı yönetmenidatabase administrator
Veriye duyarlı aksamaData sensitive fault
veriyolu ağıbus network
veriyolu erişim denetimibus access control
veriyolu sürücüsübus driver
veriş noktasısend point
Video Ara Yüz ÖlçünüComputer Graphics Adapter (CGA)
Video BiçimiVideo Format
video çözünürlükvideo resolution
Video Dizini, Video SırasıVideo Sequence
video frekans (sıklık)video frequency
video frekans bandıvideo frequency band
Video GecikmesiVideo Delay
video grafikvideo graphics
Video Grafik BağdaştırıcıVideo Graphics Adapter
Video Grafik BağdaştırıcıVideo Graphics Adapter (VGA)
Video Grafik DizisiVideo Graphics Array
video işaretivideo signal
Video KaresiVideo Frame
Video KaybıVideo Loss
video kodlamavideo coding
video türüvideo attribute
video uçbirimVDT
video uçbirimvideo display terminal, VDT
VirgülComma
virgül konumuunits position
Virgüle Göre HizalamaComma Alignment
Virgülle Sınırlanmış, Virgülle AyrılmışComma Delimited
virüsvirus
virüs arama programıvirus hunter program
virüs arama programıvirus scanning software
virüs belirteciinfection signature
virüs bulaşma yolucontamination path
virüs bulaşma yolupath of infection
virüs bulaşmış yazılımvirusware
virüs bulma programıvirus detection program
virüs bulma programıvirus detection utility
virüs koduvirus code
virüs koduvirus ID
virüs saldırısıvirus attack
virüs sızma yoluvirus infiltration route
virüs taşıyıcıvirus carrier
virüs temizleme programıdisinfection utility
virüs temizleme programıvirus disinfector
virüs temizleme programıvirus removal software
virüs-önleranti virus antiviral
virüs-önler programanti viral program
virüs-önler programanti viral utility
virüs-önler yazılımanti virus software
virüslü alan (disk)infected area
virüslü diskcontaminated disk
virüslü diskinfected disk
virüslü dosyainfected file
virüslü programinfected program
virüslü uygulama programıinfected application
virüssüzfree of virus
virüssüzvirusproof
virüssüz bilgisayarimmune computer
virüssüz bilgisayarvirusfree computer
virüssüz işletim sistemiclean operating system
virüssüz sistemsystem free of viruses
virüssüz sistemvirusfree system
virüsten arınmış kütükcleaned file
virüsü temizlemekeradicate a virus, to
virüsü temizlemekremove a virus, to
virüsü temizlemeksuppress a virus, to
VlS Ortam DeğiştiricileriVlS Medium Changers
Vurgu Anahtar NoktalarıHighlight Key Points
vurgu bastırma devresideemphasizer
Vurgu ÇubuğuAccent Bar
vurgu devresiemphasizer
Vurgu KarakteriAccent Char
VurgulamakEmphasize
vurgulamakhighlight (to)
VurgulamakHighlight
vurgulu seçenekpreselected choice
vurguyu kaldırmakdeemphasize, to
vurumpulse
vurum (darbe) genlik kiplenimiPAM
vurum (darbe) genlik kiplenimipulse amplitude modulation, PAM
vuruşstroke
vuruş basıncıimpact pressure
vuruşlu yazıcıimpact printer
vuruşsuznonimpact
vuruşsuz yazıcınon-impact printer
vızlayıcıbuzzer


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/