Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/db/lib_mysql_base.php on line 122

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 235

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/tbdorgvd/public_html/eski/gtech/library/util/lib_simple_web_site.php on line 240
bilişim sözlüğü
Türkiye Bilişim Derneği Logosu

TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ

TBD Terim Kolunun yabancı Bilişim Terim/Sözcüklerine Türkçe karşılık bulma çalışmalarının ürünü olan TBD BİLİŞİM TERİMLERİ KARŞILIKLAR SÖZLÜĞÜ çalışma programına uygun olarak günlenmektedir. Mart 1999 dan başlayarak Internet web sayfasında yayımlanmaya başlayan sözlüğün 2005 Yılında günlenen ve 12.000 den çok karşılık taşıyan yeni türevi; ilgili kaynakların taraması (*) ve Türk Bilişim kesiminin bu alanda çalışma yapan uzman bilişimcileri tarafından geliştirilerek hazırlanmış, seçilen karşılıklar sözlük kurulunun ortak onayı ile oluşturulmuştur.


 

Türkçeİngilizce
Y Değer EkseniValue Y Axis
Ya daOr
YAA ManagerLAN Manager
YAA SihirbazıLAN Wizard
YAA Sunucu BağlantısıLAN Server Connection
Yabancı AdresForeign Address
yakalamaseizure
Yakalama İşleyicisiTrap Handler
yakalamaktrap
Yakalamak, KavramakGrab (to)
Yakalamak, TutmakCapture
yaklaşma kontrol radarıapproach control radar
YaklaştırmakZoom in
yaklaşıkApproximate
yaklaşık değerapproximate value
yaklaşıklamakapproximate to
yaklaşıklık kuramıapproximation theory
Yakın AdıRelative Name
yakın çaprazkarışmanear end crosstalk, NEXT
yakın uçtaki yankınear end echo
yakınsak diziconvergent sequence
yakınsama bölgesiregion of convergence
yakınsama hızıconvergence rate
yakınsamakconverge, to
yalnız disketli sistemdiskette-only system
yalnız ilk satırorphan control
yalnız satırwidow line
yalnız son satırwidow control
Yalnızca İstemciClient-Only
yalınsimple
yalın stratejipure strategy
Yalın Ağ Yönetimi İletişim KuralıSimple Network Management Protocol (SNMP)
Yalın BağlantılarSimple Binds
Yalın Sorgu SihirbazıSimple Query Wizard
Yalın, Dağıtımlı, Yansılı, Sanal Küme, Raid5 BirimiSimple, Spanned, Mirrored, Striped, or Raid5 Volume
yalıtmakisolate
yamak türü çalışma, yamak kipislave mode
yamamakpatch
yanside
Yan Bileşen BağlantısıPeripheral Component Interconnect (PCI)
yan yanaSide by Side
yananlamconnotation
yandan aydınlatmalı ekranedgelit screen; sidelit screen
yandan aydınlatılmış ekransidelit screen
yangeçiş kanalıbypass channel
yangeçiş sığacıbypass capacitor
yankoşul, yanistercorequisite
YankıEcho
Yankı EşiğiEcho Threshold
yankı gidericiecho canceller
Yankı İsteğiEcho Request
yankılanımlı (s)acoustic
Yankılanımlı BağlayıcıAcoustic Coupler
yankılayarak denetimloop check
yankılayarak sağlamaecho check
yanlı kestiricibiased estimator
yanlı örneklembiased sample
yanlılıkbias
yanlış0
yanlışFALSE
yansıma açısıangle of reflection
Yansıma, YansıReflection
yansıtmakreflect
yansıtıcı - yayındırıcıbroad side
Yansıtılmış Birim, Yansılı BirimMirrored Volume
Yansıtılmış Çift, Yansılı ÇiftMirrored Pair
yansız kestiriciunbiased estimator
yantonsidetone
yanyanajuxtaposed
Yanılmış BirimSpanned Volume
yanılsamaillusion
yanılımfallacy
Yanıp SönmeBlink
yanıp sönmekflash, to
yanürünby-product
yanıtreply
yanıtresponse
yanıt süresiresponse time
yapabilme bilgisi, bil-yapknow-how
yapayArtificial
yapay anlayışartificial intelligence
yapay dilartificial language
yapay olgu, yapaylıkartifact
yapay sinir ağıartificial neural network
yapay trafikartificial traffic
yapay zekaAI
Yapay ZekaArtificial İntelligence (AI)
yapay zeka ile hesaplamasoft computing
yaprakcut form
yaprakcut sheet
yaprakfolio
yapraksheet
yaprak beslemeSheet-feed
yaprak besleyicicut sheet feeder
yapıstructure
yapı bildirimistructure declaration
Yapılacaklar ListesiDo List
Yapılandırma SihirbazıConfiguration Wizard
YapılandırmakConfigure
YapılandırıcıConfigurator
Yapılandırılmış Sorgu DiliStructured Query Language
yapın, imalatmanufacture
yapınsal, mamulmanufactured
yapısalstructural
yapısalstructured
yapısal aydınlatmastructured lighting
yapısal çözümlemestructured analysis
yapısal gözden geçirmestructured walk-through
yapısal kablolamastructured cabling
yapısal modelstructural model
yapısal programlamastructured programming
yapısal tasarımstructural design
yapısal tasarımstructured design
yapısal öğestructural element
Yapısal Özel Durum İşlemesiStructured Exception Handling
yapısalcılıkstructuralism
yapıtaşıbuilding block
yapışkan bitsticky bit
Yapışkan tuşlarSticky keys
yapıştırmakpaste
yapışımadhesion
Yarar , yarar kazanımıAdvantage
yararlanılırlık oranıavailability ratio
yararlı bantgenişliğieffective bandwidth
YaratmakCreate
YardımAid
yardımAssistance
yardımhelp
yardım dizinihelp index
yardım hattıhotline
yardım kullanımıhelp for HELP
yardım masasıhelp desk
Yardım MetniHelp Text
yardımcıauxiliary
yardımcıancillary
yardımcıauxiliary(Aux)
YardımcıWizard
Yardımcı (program)utility (program)
Yardımcı BaşvuruSubordinate Reference
yardımcı bellek, depoAuxiliary Storage
yardımcı devre (tesisler)auxiliary circuit
yardımcı donatımauxiliary equipment
Yardımcı Grafik...Overlay Chart
yardımcı güç kaynağıauxiliary power supply
yardımcı işlemcico-processor
yardımcı sınıfAuxiliary Class
Yardımcı YazılımUtilities
Yardımcı İşlemciCoprocessor
yardımlı metinhypertext
yarma-kaynaştırma yöntemisplit-and-merge technique
yarısemi-
Yarı Çap SunucusuRadius Server
yarı çift yönlühalf-duplex
Yarıda kalan bağlantıabandoned connection
yarıiletkensemiconductor
yarıiletken anahtarsemiconductor switch
yarıiletken belleksemiconductor memory
yarıiletken duyucusemiconductor sensor
yarıkslit
yarık ekransplit screen
yarıkalıcı bağlantısemi-permanent connection
yarım bytenibble (measurement unit)
yarımsözcükhalfword
yasadışı erişimillegal access
yasak, kuraldışı, geçersizillegal
yaslamajustification
yaslamakflush
YaslamakJustify
yastık bellekbuffer memory
yastık bellek doluluğubuffer occupancy
yastık saklayıcıbuffer register
yastık yükselteçbuffer amplifier
yatayhorizontal
yataylandscape (page orientation)
YatayLandscape
Yatay Ayırma İşlemiSplit-Horizon Processing
Yatay ÇözünürlükHorizontal Resolution (HR)
yatay eşlik denetimi, boylamasına eşlik denetimilongitudinal parity check
Yatay Kaydırma ÇubuğuHorizontal Bar
yatay seyircrawl (text animation)
yatışma süresisettling time
YavaşSlow
yavaşlamakslowdown
yayArc
YaymakEmit
yayılmapropagation
YayılmaDiffusion
yayılmakspan
Yayılmış Servis ReddiDistributed Denial of Service DdoS
yayımrelease
yayımrelease
YayımlamaBroadcasting
YayımlamakBroadcast
yayınissue
yayınpublication
yayın ağıbroadcasting network
yayın bantlarıbroadcast bands
yayın hizmetibroadcasting service
yayın iletisibroadcast message
yayın istasyonubroadcast station
yayın ortamıbroadcast medium
yayın stüdyosubroadcast studio
yayın topolojisibroadcast topology
YayıncıPublisher
yayıncılıkpublishing
yayınlamakpublish
Yaz SaatiSummer Time
Yazar KasaCash Register
yazarlık araçlarıauthoring tools
yazarlık diliauthoring language
Yazdırma AyarlarıPrint Setup
yazdırma çarkıprint wheel
Yazdırma Kuyruklayıcı İşlemiPrint Spooler Process
yazdırma kuyruklayıcısıprint spooler
yazdırma programıprinter writer
yazdırma sunucusuprint server
Yazdırma YöneticisiPrint Manager
Yazdırma İşiPrint Job
Yazdırma İşleticileriPrint Operators
Yazdırma ÖlçeğiPrint Scaling
yazmawrite
yazmaprinting
yazma akımıwrite current
yazma belleğiwrite register
yazma çevrimiwrite cycle
yazma erişimi, yazmak içinwrite access
yazma kafasıwrite head
Yazma KorumalıWrite Protected
Yazma KorumalıWrite Protect
Yazma Korumalı AnahtarWrite Protect Tab
yazmaç düzenleşimiregister arrangement
yazmaç, yazmakregister
yazmaca dayalı mimariregister oriented architecture
yazmakType(to)
yazmak, yazdırmakprint
Yazmaya Korumalı ÇentikWrite Protect Notch
Yazı Tipi KartuşuFont Cartridge
Yazı Tipi KartıFont Card
yazı, makaleArticle
Yazıcı ayarlarıPrinter Settings
yazıcı ayarlarıprinter setup
Yazıcı AygıtıPrinter Device
yazıcı çıktısıprinter output
yazıcı damgasıprinter character
yazıcı denetimiprinter control
yazıcı kafasıprint head
yazıcı kuyruğuprint queue
yazıcı sürücüsüprinter driver
Yazıcı SürücüsüPrint Driver
yazılabilir çentiğiwrite enable notch
yazıldığı gibi görüntüledisplay as printed
yazılmaya korunmamış disketnon-write protected diskette
yazılı çıktı almak, bilgisayardan basmakprintout, to
yazılımsoftware
yazılım aracısoftware tool
yazılım bakımısoftware maintenance
yazılım belgelemesoftware documentation
yazılım bombasılogic bomb
yazılım bombasısoft bomb
yazılım bombasısoftware bomb
yazılım desteklisoftware aided
yazılım evisoftware house
yazılım geliştirmesoftware development
yazılım geliştirme çevrimisoftware development cycle
yazılım geliştirme kütüphanesisoftware development library
Yazılım Güncelleştirme KanalıSoftware Update Channel
yazılım güvenlik önlemlerisoftware security measure
yazılım korsanlığıillegal software copy
yazılım korsanlığısoftware piracy
yazılım kütüphanesisoftware library
yazılım paketisoftware package
yazılım sistemisoftware system
yazılım sürümüsoftware release
Yazılım TanımasıSoftware Handshaking
yazılım vandallığısoftware vandalism
Yazılım Yazı Tipi YükleyicisiSoft Font Installer
yazılım yaşam çevrimisoftware life cycle
yazılım özniteliğisoftware feature
yazılıma dayalı güvenliksoftware security
yazılıma dayalı modemsoft modem
yazılımla korumasoftware protection
Yazılımsal Yazı TipleriSoft Fonts
Yazım DenetimiCheckspelling
yazım denetimispell checking
yazım denetleyicisispelling checker; spell checker
yazım hatasımisspelling
yazım kılavuzuspelling dictionary
Yazım ÖnerisiSpelling Suggestions
yazımakinesitypewriter
yazıya dönüştürme makinesitranscription machine
yazıyüzü ailesitype face
yazıyüzü ailesitypeface
YazışmaCorrespondence
YaşamLife
yaşam çevrim maliyetilife cycle cost
yaşam döngüsülife cycle
yaşam süresi, ömürlifetime
Yaşam ZamanıTime to Live (TTL)
yaşlanma testiaging test
Üç Boyutlu ÇizimLine Drawing, 3-D
üç boyutlu grafikthree dimensional (3D) graphics
üç boyutlu modellemethree dimensional (3D) modelling
İç Destek İşleviInternal Support Function
İç Etki Alanı Grup AralığıInter-Domain Group Membership
İç içe Grup ÜyeliğiNested Group Membership
Üç NoktaEllipsis
İçeriğe Duyarlı, Bağlama DuyarlıContext Sensitive
İçerikContent
İçerik DeğiştirmesiContext Switching
İçerik Güncelleştirme Otomatik BiçimlendirmeTable Update Autoformat
İçerik Kaydı, Bağlam KaydıContext Record
İçerik Menüsü, Bağlam MenüsüContext Menu
İçi Boş Oval, İçi Boş ElipsHollow Ellipse
İçindekilerContents
üçlüternary
üçlü kodternary code
ücretsizfree of charge
ücretsiz aramafree call
ücretsiz, özgürfree
üçüncü kuşak bilgisayarthird generation computer
üçüncü partithird party
YD OkuyucusuCD Player
YD SürücüCD-Rom Driver
YD Sürücü DeğiştiricisiCD-Rom Changer
YD Sürücüsü, Yoğun DiskCD-Rom
YD TepsisiCD Tray
YD Önyükleme Disketi, YD Açılış DisketiCd Boot Disk
İğne Ortam TürüPin Media Type
İğne SayısıPin Count
İğnelenmişPinned
yedek artıklıkpassive redundancy
yedek artıklıkstandby redundancy
yedek devrefallback circuit
yedek dizgeback-up system
Yedek DNS SunucusuAlternate DNS Server
Yedek Etki Alanı DenetleyicisiBackup Domain Controller (Bdc)
Yedek KopyaBack Up Copy
Yedek KopyaBackup Copy
yedek kopyasecurity copy; backup copy
Yedek KümesiBackup Set
Yedek İzAlternate Track
Yedek Zaman AralığıBuffer (Proje Yönetimi)
yedek, yerine koymaksubstitute
Yedekleme AygıtıBackup Device
yedekleme bilgisayarıbackup computer
Yedekleme Bölge DenetleyicisiBackup Site Controller
yedekleme diskibackup disk
yedekleme dosyasıback-up file
yedekleme işlemleribackup operations
yedekleme kütüğübackup file
yedekleme merkezibackup center
yedekleme merkezibackup facility
yedekleme merkeziduplicate data center
Yedekleme SihirbazıBackup Wizard
Yedekleme SıklığıBack Up Frequency
Yedekleme SıklığıBackup Frequency
yedekleme yordamıbackup procedure
Yedekleme İşleticileri, İşletmenleriBackup Operators
Yedekleme ZamanlamasıBackup Schedule
Yedekleme, Yedeklemek, YedekBackup
YedeklemekBack Up
yedeklemekbackup
yeğinintense
yeğinlik, şiddetintensity
YeğlenenlerPreferences
yeninew
yeni adla saklamaksave as
Yeni Dosya SistemiNew File System (NFS)
yeni satırnew line
yeni satırbaşıcarrier return
yenidenre-
yeniden adlandırmakRename
Yeniden atamakReassign
Yeniden AyarlamakRecalibrate
Yeniden BağlanmakReconnect
yeniden başlama noktasırestart point
yeniden başlatmakreboot
yeniden başlatmakrestart
yeniden başlatmak (yazılımla)software reset
Yeniden BoyutlandırmakResize
yeniden çevrime sokmakrecycle
Yeniden Çözümleme NoktasıReparse Point
yeniden denemekretry
yeniden düzenlemekrearrange
yeniden düzenlemekreorder
yeniden düzenlemek, örgütlemekreorganize, to
yeniden düzenlenir adresrelocatable address
yeniden düzenleşimreconfiguration
Yeniden Eklenmiş DiskReattached Disk
yeniden kullanılırreusable
yeniden kullanılır program (izlence)reusable program
yeniden kurmareassembly
yeniden oynatma kafasıplayback head
yeniden oynatmak; yeniden çalmakplayback, to
yeniden sayfalamakrepaginate
Yeniden TaramakRescan
Yeniden Toplanmış ÖrneklerReassembled Samples
yeniden yapılamareengineering
yeniden yazılabilir optik diskerasable optical disk
yeniden yazılabilir optik diskrecordable optical disk
yeniden yazılabilir optik diskrewritable optical disk
yeniden üretmekregenerate
Yeniden YüklemekReinstall
yeniden yönlendirmeredirecting
yenileme hızırefresh rate
yenilemekrefresh
yenilenmeinnovation
yenim-önleranticorrosive
yerlocation
yer ayırtımıreservation
yer değişirlikrelocatability
yer değiştirebilir programrelocatable program
yer paylaşır bölütoverlayable segment
yer tutucuplace holder
Yer İmi, İşaretBookmark
Yer İmli Alan, İşaretli AlanBookmarked Area
yer-uydu bağıuplink
yerdeğiştirmekrelocate
yerellocal
yerelnative
yerellocal, home
YerelLocale
yerel ağLocal Area Network
yerel ağlocal network
Yerel Alan AğıLocal Area Network (LAN)
Yerel Alan Bilgisayar AğıLocal Area Computure Network
Yerel Ana Makine Çizelge DosyasıLocal Host Table File
yerel bağlantılocal connection
yerel belleklocal memory
yerel çağrılocal call
yerel döngüde sınamalocal loopback
Yerel GrupLocal Group
Yerel Güvenlik YetkilisiLocal Security Authority
Yerel Konuk Oturum AçmaLocal Guest Logon
yerel ortalamalocal average
Yerel Oturum AçmaLocal Logon
yerel santrallocal exchange
yerel trafiklocal traffic
yerel veriyolulocal bus
Yerel İstemciLocal Client
Yerel İşlem ÇağrısıLocal Procedure Call (LPC)
Yerelleştirme Sınama AracınıLocalization Test Tool
yerindeon site
yerinde kurulurfield installable
yerine koymak, değiştirmekreplace
yerine koymalı ölçmesubstitution measurement
yerini almaksupersede
yerini belirlemeklocate
yerini değiştirmekdisplace
yerleşikresident
Yerleşik Grupuilt-In Group
Yerleşik GörevBuilt-In Role
yerleşik modemintegrated modem
yerleşik olmayannonresident
yerleşik olmayan virüsnon-resident infector
yerleşik yordamresident routine
Yerleşik YöntemBuilt-In Method
Yerleşik, YapısalBuilt-In
yerleşik, üstünde, üstüne takılıon-board
yerleşimlayout
yerleşkecampus
yerleşke dışı hatoff-premise line
yerleşke dışı yedekleme merkezioff-site storage location
yerleşke içi kablolarpremises cabling
Yerleştirme İlkesiPlacement Policy
Yerleştirme, KonuşlandırmaDeployment
Yerli BasamaklarNative Digits
Yerli Kip Etki AlanıNative Mode Domain
yerpaylaşan programoverlay program
YetenekCapability
yeterli istatistiksufficient statistic
yeterli koşulsufficient condition
yetersayıquorum
yetersizinsufficient
yetersiz bellekout-of-memory
yetifaculty
Yetişkinlere Yönelik İçerikAdult Content
yetişme süresi, yükselme süresirise time
Yetki AktarmakDelegate
yetki, yetkiliAuthority
yetkilendirilmiş sıklıkauthorized frequency
yetkilendirmeAuthorization
Yetkilendirme SüresiDelegation Lifetime
yetkilendirmekAuthorize
yetkiliAuthorized
yetkili kullanıcıAuthorized User
yetkili kullanıcılicensed user [software]
Yetkiyi BaşlatmakStart of Authority
üfleme bobiniblow-out coil
yineleme istemlirepeat request
Yineleme Ortakları SihirbazıReplication Partners Wizard
yinelemekiterate
yinelemekreiterate
yinelemekrepeat
yinelemeli tuştypematic key
yinelenebilirlikrepeatability
yinelenen altlıkrunning foot(ing)
Yinelenen AltlıkRunning Foot(İng)
yinelenen başlıkrunning heading
yineleyicirepeater
yineleyici-boğucurepeater-jammer
yineli girilebilen programreentrant program
yitim açısıangle of loss
yitimlilik, kayıplılıklossyness
yitimsizlik, kayıpsızlıklosslessness
İki Boyutlu ÇizimLine Drawing, 2-D
İki Boyutlu Görüntüyü Üç Boyutlu Bir Nesneye SarmaTexture Or Surface Mapping
İki DurumluBistable
İki KutupluBipolar
İki Yönlü YetkilendirmeTwo-Way Authentication
İkil EşlemiBit Map
İkil Eşlemli, İkeşlemliBitmapped
İkil/Saniye, Saniye Başına İkil (Sbi )Bits Per Second
İkiliBinary
İkili KodBinary Code
İkili Kodlanmış OnluBinary-Coded Decimal
İkili Kütük, İkili DosyaBinary File
İkili SayıBinary Digit
İkili Sayı SistemiBinary System
İkincil BirimMinor Unit
İkiye Bölerek Arama, İkili AramaBinary Search
İlan Tahtası Sistemleri, Duyuru Tahtası SistemiBulletin Board System (Bbs)
İleri BağlantıForward Link
İlerlemekAdvance
İleti AdıMessaging Name
İleti Aktarım AjanıMessage Transfer Agent
İleti YöneticisiMessage Manager
İletim Denetimi İletişim Kuralı, İletim Denetimi ProtokolüTransmission Control Protocol (TCP)
İletim KipiBurst Mode
İletim Kontrol ProtokolüTransmission Control Protokol (TCP)
İletişimCommunication
İletişim AğıCommunication Network
İletişim AyarlarıCommunication Setting
İletişim BağıCommunication Link
İletişim HattıCommunication Line
İletişim KapısıCommunication Port
İletişim KutusuDialog Box
İletişim YöneticisiCommunication Manager
İletme SıklığıTransmission Frequency
üleşim işlevipartition function
üleşim katsayısıpartition coefficient
üleşkefraction
İlgiliRelevant
İlintiCorrelation
İlişkinCorresponding
ülkecountry
İlkePolicy
ılımlamamoderation
İm, İmlemekMark
İmleçCursor
İmleç Denetim TuşlarıCursor Control Keys
İmleç Tuş Takımı KipiCursor Keypad Mode
İmleç Yön TuşuCursor Movement Key
İnç Başına Nokta SayısıDot Per Inches (DPI)
İndirgemekDemote
İndirgenmiş Komut Takımı BilgisayarıReduced Instruction Set Computer (RISC)
İnternetInternet
İnternet AdresiInternet Address
İnternet Denetim İletisi İletişim KuralıInternet Control Message Protocol (ICMP)
İnternet Dizin HizmetleriInternet Directory Services
İnternet ProtokolüInternet Protocol (IP )
İnternet İletişim Kuralı AdresiInternet Protocol Address
İnternette Söyleşi, İnternet Aktarımlı Söyleşi, İnternet Üzerinden SöyleşiInternet Relay Chat (IRC)
Yoğun Bilgisayar, Kompak Bilgisayar, Biparça BilgisayarCompact Computer
Yoğun Disk (YD)Compack Disc (CD)
Yoğun Disk, Kompak DiskCompact Disc
yoğun hesapnumber crunching
Yoğun Yerleşim, Kompak YerleşimCompact Layout
yoğunlaşmacondensation
yoğunlaşmış veripacked data
YoğunlaştırmakCondense
YoğunlaştırıcıConcentrator
yoğunlaştırıcıcondenser
YoğunlukDensity
yoğuntekerCD, compact disk
yoğuntekercompact disk, CD
yok olmakdisappear
yok oluş, yok edişannihilation
YoklamaProbe
Yoklama AralığıPoll Interval
yoklama, deneti, sağlamacheck-up
yoklamakpoll
yoklamak, denetlemek, sağlama yapmakcheck, to
yoksanabilir, gözardı edilebilirnegligible
yoksaymakignore
yoksaymakignore, to
yolbus
yolpath
yolway
yolroute
Yol AdıPathname
yol atamarouting
yol atama çizelgesirouting table
Yol Gösterme, KılavuzlukGuidance
Yol haritasıRoadmap
Yol Kaldırma ZamanlayıcısıRoute-Removal Timer
yol kesmek, kesişmekintercept, to
Yol Süresi Dolma ZamanlayıcısıRoute-Expiration Timer
yol uzunluğupath length
yolaçmakcause, to
YongaChip
yonga kümesichip set
yonga plakasıwafer
yonga seçme sinyalichip select signal
yonga yerleşim planıchip layout
yordamprocedure
yordamroutine
yordam yönelimli dilprocedure-oriented language
yordama yönelik dilProcedure Oriented Language
yordamsal dilprocedural language
yorulumfatigue
yorumlamakinterpret
yorumlamakinterpret, to
yorumlayıcıinterpreter
yozdegenerate
yoz kiplerdegenerate modes
yozlukdegeneracy
İptalCancel
İptal DüğmesiCancel Button
İptal Ediliyor, VazgeçiliyorCanceling (Of A Job)
İpucu BayrağıHint Flag
ıraksakdivergent
ıraksak dizidivergent sequence
ıraksak mercek, kalın kenarlı mercekconcave lens
ıraksamakdiverge, to
üreteçgenerator
üretici izlencegenerator program
üretilen işthroughput
üretimproduction
Üretim Yüklemesi İpuçlarıFactory Installation Tips
üretkenproductive
üretkenlikproductivity
ÜretmekGenerate
üretmek, oluşturmakgenerate, to
üs radyosubase station
ıslakwet
ısmarlama videovideo on demand
ısrar hatasıAssertion Failure
üstexponent
üstparent
üstpowers (re: math function)
üsttop
üstUpper
üst almaexponentiation
üst dizinParent directory
üst düğüm, ata düğümparent node
Üst Düzey BaşvurusuSuperior Reference
üst düzey dilhigh-level language
Üst Düzey DilHigh-Level Language (HLL)
Üst Düzey KullanıcılarTop Users
Üst Düzey Sık KullanılanTop-Level Favorite
Üst Düzey SınıfSuperior Class
Üst Etki AlanıParent Domain
üst karakter tuşuShift key
üst kenar boşluğutop margin
üst seviyede aktifactive high
üst uçhigh end
Üst Üste OnaylamaPiggyback Acknowledgement
İstatistiksel Kaynaklı AdlarStatically Seeded Names
üstdüşümsuperposition
İsteğe Bağlı Erişim ListesiDiscretionary Access List
İsteğe Bağlı İletişim DenetimiDiscretionary Access Control
üstelexponential
üstel dağılımexponential distribution
üstel dalgaexponential wave
üstel geri çekilmeexponential back-off
üstel işlevexponential function
üstel yumuşatmaexponential smoothing
İstemDemand
İstem ÇoklamaDemand Multiplexing
İstemciClient
İstemci Kimlik DoğrulamasıClient Authentication
İstemci Sunucu ModeliClient-Server Model
İstemci/SunucuClient/Server
İstemci/Sunucu UygulamasıClient/Server Application
İstenilen Erişim HaklarıDesired Access Rights
üstlenmekcommit, to
Üstlik TümleşimiHeader Integrity
üstsimgesuperscript
Üstü ÇizgiliStrikethrough
üstü çizgiliStrikethrough/ Strikethru
üstüne basmakoverstrike
Üstüne BasmakStrike Over
üstüne basmakstrikeover
üstüne bindirmeli ağoverlay network
üstüne kurulan, üstüne çatılanoverlay
üstüne yazma kipi(sözcük işlem)replace mode
üstüniletkenliksuperconductivity
üstyönetim bilişim sistemiexecutive information system
üstyönetim raporuexecutive report
üstöğeparent element
ısıheat
ısı alıcıheat sink
ısılthermal
ısınma süresiwarm-up period
YukarıUp
yukarı akımupstream
yukarı akıtma imlecislider box
yukarı akıtma imlecivertical scroll box
yukarı yuvarlamaround up
yukarıdan aşağıya programlamatopdown programming
yukarıya doğru uyumlulukupward compatibility
Yumuşak Bağlantılar, Dernekler, OrtaklıklarSoft Associations
yumuşak kararsoft decision
yumuşak kırpıcısoft limiter
yuvareceptacle
yuvaslot
yuva, kompartımanbay
Yuva, PrizSocket
yuva, yuvalamaknest
Yuvalı Çubukkod OkuyucuBar Code Slot Reader
Yuvalı Çubukkod OkuyucuBarcode Slot Reader
yuvalı okuyucuslot reader
yuvarlamaround off
yuvarlamakround
İvmeAcceleration
yığıcıstacker
yığınstack
YığınBulk
yığınmass
yığınheap
Yığın BellekBulk Storage
yığın bellekmass storage
Yığın Depolama SınıflarıMass Storage Classes
yığın örneklemesibulk sampling
yığınsal bellekmass memory
yığınsal gecikme, toplu gecikmebulk delay
yığınsal verimass data
yığınsal veri iletimibulk data transmission
yığıt bellekpushup storage
yığıt bellekstack memory
yığıt işaretçisistack pointer
yığıt makinasıstack machine
üyemember
Üye SunucuMember Server
ÜyelikMembership
yük altındaon load
yüklemecharging
Yükleme ÇakışmasıLoad Conflict
Yükleme Klasörüin
yüklemekdownload
yüklemekinstall
yüklemekinstall
yüklemekload
yüklemekcharge, to
Yüklenebilir Dosya SistemiInstallable File System (IFS)
YükleniciContractor
yüklenir yazıyüzleridownloadable fonts
yükleyiciloader
yüklü çalışmaon load, on load operation
yüksekhigh
Yüksek Başarımlı Dosya SistemiHigh Performance File System (HPFS)
yüksek başarımlı kütük sistemihigh performance file system
Yüksek ÇözünürlüHigh Resolution (HR)
yüksek çözünürlükhigh resolution
yüksek duruma geçirmekdrive to a high state, to
Yüksek DüzeyHigh-Level
Yüksek Düzeyli İletişim KuralıHigher-Level Protocol
yüksek yoğunlukluhigh density
yükseklikheight
yükselme açısıangle of elevation
yükselmekrise
YükselteçAmplifier
yükselteç gürültüsüamplifier noise
yükselteç kazancıamplifier gain
yükseltmeupgrade
yükseltme paketiUpgrade kit
Yükseltme SihirbazıUpgrade Wizard
Yükseltme Sihirbazı-YazdırmaUpgrade Wizard-Printing
yükseltmekpromote(to)
yükseltmekRaise(to)
YükseltmekRaise
yüksüz çalışmano-load operation
yükten bağlaşımlı aygıtCCD
yükten bağlaşımlı aygıtcharge coupled device, CCD
Yıkıcı, BozucuDestructive
yıkım onarımıdisaster recovery
yıkım, olağanüstü durum, çöküşdisaster
YılYear
yıldız ağstar network
yıldız imiAsterisk
yıldız/halka ağstar/ring network
yürürlüktekicurrent
yürürlükteki dizincurrent directory
yürürlükteki dizin çalışmaworking directory
yürürlükteki dosyaactive file
yürürlükteki satırcurrent line
Yürütma Sonrası Ara Bellek SüresiPostplay Buffering Time
Yürütme Öncesi Ara Bellek ZamanıPreplay Buffering Time
yürütme, yürütümexecution
YürütmekExecute
yürütmekexecute, to
yürütücü altprogramexecutive routine
yürütücü izlenceexecutive program
YürütülebilirExecutable
yürütülür komutexecutable instruction
yürütüm çevrimiexecution cycle
yürütüm iziexecution trace
yürütüm süresiexecution time
yürütüm süresirun time
yürüyen ortalamamoving average (MA)
yüzdepercent
yüzde birlikpercentile
yüzermeadsorption
yüzey çizimisurface chart
Yüzey MaddesiSurface Material
ızgaragrid
ızgararaster
ızgara taramaraster scan
ızgara örneklemesigrid sampling
İzi Kalan GörüntüBurned-In Image
İzin ListesiGrant List
İzlemStrategy
İzleme /Sunucu/ ServisiTracking /Server/ Service
İzleme BayrağıFollow-Up Flag
İzleme ServisiTracking Service
İzlenen BağFollowed Hyperlink
İzüstü Disk YöneticisiOntrack Disk Manager
yöndirection
yön saptırmadeflection
yön seçiciliğidirectivity
yön tuşlarıdirection keys
yön tuşu, ok tuşuarrow key
yön tuşu, oklu tuşdirection key
yönbağımlı ışıyıcıanisotropic radiator
yönelticirouter
yöneltilmiş yayınbeam transmission
yöneltmepiping(dos)
YöneltmePiping
YönergeGuideline
yönergeinstruction
Yönerge İşletme BirimiInstruction Execution Unit
yöneticiAdministrator
Yönetici Dosya SistemiAdminister File System
Yönetici HesabıAdministrator Account
Yönetici Oturum AçışıAdministrator Logon
yönetici, yönetmenmanager
yönetimmanagement
YönetimExecutive
Yönetim Bilgi Tabanı (Mıb)Management İnformation Base (Mıb)
yönetim bilişim sistemimanagement information system
Yönetim Bilişim SistemiManagement İnformation System
yönetim bilişim sistemimanagement information system (MIS)
Yönetim KonsoluManagement Console
Yönetim Konsolu YönetimiManagement Console Administration
yönetim oyunumanagement game
Yönetimsel UyarılarAdministrative Alerts
Yönetsel AlanAdministrative Domain
yönetsel bilgi işlemeadministrative data processing
yönetsel güvenlikadministrative security
yönetsel güvenlikprocedural security
yöneyvector
yöneylem araştırmasıoperations research
yöneyselvectorial
yöneysel grafikvector graphic
yöneysel simge kümesivector symbol set(VSS)
Yöneysel Simge KümesiVector Symbol Set (VSS)
yöngüdüm, gezinimnavigation [software]
YönlendiriciRedirector
Yönlendiricileri Keşif ReklamlarıRouter-Discovery Advertisements
yönlendirilmiş antenbeam antenna
yönlendirilmiş çizgedirected graph
Yönlendirme Bilgi iletişim KuralıRouting Information Protocol
yönlendirme imi, biçim imitag
Yönlendirme NotuRouting Slip
yönlendirme sayamaklarırouting digits
yönlendirmekorientation
yönlendirmek, doğrultmakdirect, to
Yönler İçin EtiketTag For Routes
yönlüoriented
yönlü çizgeoriented graph
yönlü doğrudirected line
yönlülükdirectionality
yönseme eğrisi uydurmatrend fitting
yönsemeyi gidermedetrending
yönsüz çizgenon-oriented graph
yönsüz çizgeundirected graph
yöntemmethod
yöntembilimmethodology
Yöreler Arası İleti ServisiIntersite Messaging Service
yörüngeorbit
İş MenüsüWork Menu
İş Parçacığı Yerel DepolamasıThread Local Storage
İş Parçacığı İşlemci ZamanlamasıThread Dispatching
İş Parçacığı ZamanlamasıThread Scheduling
İşaretçi İzleriPointer Trails
İşbirlikli İşlem, İmeceli İşlemCooperative Processing
İşlem KoduOpcode
İşlemci ZamanlayıcısıDispatcher
İşlemci Zamanlayıcısı NesneleriDispatcher Objects
İşlemselOperationel
ışıklight
ışık geçirmezlikopacity
ışık kalemilight pen
ışık yayan diyotlight emitting diode, LED
ışık yayan diyot, LEDLED
ışıkdalgalightwave
ışılsalımphotoemission
ışımaradiation


 

Birinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Dr. Ali Arifoğlu, Doç. Dr. H. Levent Akın, Selçuk Halıcı, Mine Halıcı, N. Kaya Kılan (Başkan), Prof. Dr. Aydın Köksal, Gülsen Kükner, Doç. Dr. Levent Mollamustafaoğlu, Doç. Dr. Kemal Oflazer, Emin Özdemir, Kerem Salman, Leyla Şensoy , İlker Tabak ,Başar Titiz, Ercan Üç, Tuncer Üney, Serdar Yakut.

İkinci sözlük çalışma grubu üyeleri ve katkı verenler:
Ali Arifoğlu (Dr.), Atilla Elçi (Doç. Dr.), Ayla Altun (BID Bşk.), Aydın Köksal (Prof. Dr.), Bülent Sankur (Prof. Dr.), Ender Ateşman(Dr.), Ersin Töreci (Prof. Dr), Hülya Küçükaras(Bil.Müh.), İlker Tabak(Bil. Müh.), N.Kaya Kılan (Terim Kolu Bşk.), Koray Özer (BİM Yöneticisi), Levent Akın (Doç. Dr.), Necdet Kesmez (BİM Yöneticisi), Selçuk Taral (Doç. Dr.), Suat Koyuncu,(Y.Müh. Yayıncı), Tuncer Ören (Prof. Dr.), Tuncer Üney(Proje Yöneticisi), Yüksel Tahran (Dr.).,

(*) Terim çalışması temel kaynakları: TBD terim Sözlüğü, Microsoft Yerelleştirme Sözlüğü, B.Sankur Elektrik, .Elektronik Terimler Sözlüğü, Linux Topluluğu Sözlüğü, B.Dayıoğlu-Güvenlik Terimleri Sözlüğü, B.Sankur Açıklamalı Sözlüğü,TDK Bilişim Terimleri Sözlüğü, N.Baykal-Bilgisayar Ağları Kitabı Sözlüğü, Ü.Yarımağan Veri Tabanı Kitabı Sözlüğü- T.Ören Terimler Sözlüğü-, A. Köksal, Bilişim Terimleri TDK ve EMO-TBD Sözlükler,A.Arifoğlu-Yazılım Mühendisliği Kitabı sözlüğü, Internet Terimleri Sözlüğü

 


 

Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA Tel: +90 (312) 473 8247 (pbx) Faks: +90 (312) 473 8216

Sitemiz XHTML 1.0 Transitional Uyumludur Sitemizde Kullanılan CSS ler CSS 2.1 Uyumludur İnternet Sitemiz WEB Erişilebilirlik Girişimi Kriterleri Göz Önüne Alınarak Geliştirilmiştir/
AJAX/